Prima / A apărut ediţia raportului statistic trimestrial "Situaţia social-economică a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2006"
 
A apărut ediţia raportului statistic trimestrial "Situaţia social-economică a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2006"
06.11.2006

Ediţia dată conţine informaţii statistice despre dezvoltarea economică, socială şi demografică a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2006. Publicaţia este structurată în şase compartimente, ce se referă la:

- produsul intern brut;

- sectorul de producţie (industria, agricultura, investiţiile în capital fix, transporturile, comunicaţiile, turismul, comerţul cu amănuntul şi serviciile, comerţul exterior);

- preţuri;

- finanţe (executarea bugetului public naţional, activitatea agenţilor economici, activitatea băncilor comerciale, credite, depuneri băneşti şi rotaţia de casă, asigurări, piaţa hîrtiilor de valoare);

- situaţia socială (nivelul de trai al populaţiei, situaţia demografică, ocrotirea sănătăţii, infracţiuni).

De asemenea, în publicaţie este făcută o descriere succintă a indicatorilor macro-economici cu privire la situaţia social-economică a UTA Găgăuzia, precum şi precizări metodologice cu referinţă la datele expuse.

În limbile de stat şi rusă Format A4, 120 pagini Preţ: 51 lei

 

Prima / A apărut ediţia raportului statistic trimestrial "Situaţia social-economică a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2006"
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire