Prima / Prezentarea proiectului pentru adoptarea Regulamentului UE NUTS
 
Prezentarea proiectului pentru adoptarea Regulamentului UE NUTS
23.12.2016

Prezentarea proiectului pentru adoptarea Regulamentului UE NUTS 

Regulamentul UE NUTS a fost discutat în cadrul mesei rotunde organizate pe 21 decembrie curent la Biroul Naţional de Statistică. Implementarea acestui regulament la nivel național face parte din procesul de ajustare a statisticii naționale la acquis-ul comunitar în domeniul statisticii. Expertul Jean-Paul Blandinières, din cadrul proiectului UE STATREG „Îmbunătățirea Statisticii Regionale în Republica Moldova” a prezentat cerințele generale ale clasificării NUTS, iar  directorul general adjunct al BNS, Iurie Mocanu, a prezentat scenariile posibile pentru Moldova.

În următoarele săptămâni, BNS va înainta proiectul Hotărârii de Guvern privind adoptarea clasificării NUTS în Republica Moldova pentru avizare tuturor ministerelor. Adoptarea acestei clasificări va permite definirea zonelor geografice pentru care vor fi produse statistici oficiale.

Prima / Prezentarea proiectului pentru adoptarea Regulamentului UE NUTS
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire