Prima / Guvernul a aprobat crearea Consiliului Național de Statistică
 
Guvernul a aprobat crearea Consiliului Național de Statistică
26.03.2018
Guvernul a aprobat crearea Consiliului Național de Statistică
                
Conducerea Biroului Naţional de Statistică salută decizia Guvernului de a aproba crearea Consiliul Național pentru Statistică, în temeiul art. 9 din Legea nr. 93 din 26 mai 2017 cu privire la statistica oficială.
             
Consiliul este un organ consultativ în domeniul statisticii, ce va activa pe lângă Guvern, cele mai importante atribuţii vor ţine de:
             
1) formularea recomandărilor privind dezvoltarea şi perfecționarea sistemului statistic național în scopul creșterii gradului de satisfacere a cerințelor utilizatorilor;
2) avizarea proiectului strategiei de dezvoltare a sistemului statistic național şi a  proiectelor programelor de lucrări statistice;
3) stabilerea direcțiilor strategice de dezvoltare a statisticii oficiale şi creearea condițiilor necesare pentru reflectarea în programele statistice a celor mai importante solicitări şi cerințe ale utilizatorilor;
4) promovarea conceptelor, metodelor, modelelor, tehnicilor și a instrumentelor avansate pentru activitatea statistică prin care se asigură calitatea informațiilor statistice furnizate pe plan național și internațional;
                    
Consiliul va fi constituit din 11 membri, reprezentanţi ai autorităţii centrale de statistică, ai organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale care produc statistici oficiale, ai mediului academic și câte un reprezentant din partea Băncii Naţionale a Moldovei, a patronatelor și a societăţii civile.
Prima / Guvernul a aprobat crearea Consiliului Național de Statistică
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire