Prima / Tehnologii informaţionale. Poştă şi telecomunicaţii
 
Tehnologii informaţionale. Poştă şi telecomunicaţii
20.03.2009

I. Concepte şi definiţii utilizate în statistica din domeniul - Tehnologiilor informaţionale

Tehnologii informaţionale – utilizarea mijloacelor microelectronice pentru colectarea, stocarea, prelucrarea, căutarea, transportul şi prezentarea datelor, textelor, imaginilor şi sunetelor.

Computerele personale conectate la Internet reprezintă totalitatea echipamentelor (computere personale, servere) care au acces direct prin intermediul propriei adrese IP la reţeaua Internet.

Internet – o comunitate globală de reţele informaţionale, cu resurse imense şi o gamă largă de servicii.

Cheltuielile pentru tehnologii informaţionale  cuprind totalitatea cheltuielilor pentru achiziţionarea de echipamente componente hardware, pentru întreţinerea şi repararea acestora, pentru procurarea produselor software, pentru exploatarea şi întreţinerea sistemelor informatice, bazelor de date şi registrelor, precum şi pentru instalarea şi deservirea reţelelor de computere etc.

II. Concepte şi definiţii utilizate în statistica din domeniul – Comunicaţiilor (Poştă şi Telecomunicaţii).

Servicii de comunicaţii – produs al activităţii de primire, prelucrare, transmitere şi distribuire a expedierilor poştale sau telecomunicaţiilor.

Unităţile de poştă sunt unităţi ce efectuează servicii de primire, transport şi predare la destinaţie a unor comunicări scrise, documente, valori şi bunuri materiale, pentru întreprinderi, instituţii şi pentru populaţie.

Oficii urbane poştale - subunităţi operative de execuţie de prelucrare a unui volum mare de trimiteri poştale şi alte prestaţii care îşi desfăşoară activitatea in mediul urban.

Oficii rurale poştale - subunităţi operative care execută operaţiuni de prelucrare a unui volum mare de trimiteri poştale care îşi desfăşoară activitatea in mediul rural.

Trimiterea (expedierea) poştală este un bun aflat in forma finală in care urmează să fie transportat şi livrat, altfel decît prin mijloace electronice, la adresa indicată de expeditor. Din această categorie fac parte trimiterile de corespondenţă, imprimatele şi coletele poştale.

Trimiterile (expedierile) de corespondenţă poştală sunt comunicări scrise, tipărite, imprimate sau înregistrate pe orice suport material care urmează să fie transportată şi livrată, altfel decît electronic, la adresa indicată de expeditor pe acest suport sau pe ambalajul acestuia.

Trimiterile (expedierile) de corespondenţă poştală reflectă traficul de plecare a scrisorilor, cărţilor poştale şi pachetelor mici (simple, rapide, recomandate şi cu valoare).

Imprimatele (cărţi, cataloage, presa periodică) sunt trimiteri poştale care nu sunt incluse in categoria trimiterilor de corespondenţă.

Trimiterile (expedierile) poştale recomandate sunt acele trimiteri pentru care se oferă o garanţie forfetară împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parţială, deteriorare şi pentru care se eliberează la cerere o dovadă privind depunerea la punctul de acces sau la destinatar.

Trimiterile (expedierile) poştale cu valoare declarată sunt acele trimiteri care sunt asigurate împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale, deteriorării, pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor.

Coletele poştale sunt trimiteri poştale conţinînd bunuri cu sau fără valoare comercială; coletele poştale nu trebuie să conţină alte trimiteri poştale.

Mandatele înregistrează numărul mandatelor poştale şi telegrafice predate (cu plată şi de serviciu), inclusiv mandatele de pensii.

Telecomunicaţii – orice transmisiune, emisie sau recepţie de semnale, înscrieri, imagini,sunete sau informaţii de orice natură prin fir, radio, prin sisteme optice sau alte sisteme electronice. Includ reţeaua şi mijloacele care asigură legătura de telefonie, telegraf şi facsimil, transportul datelor, de asemenea emisiunile televizate şi radio.

Reţeaua de telecomunicaţii publică – reţeaua de telecomunicaţii la care are acces orice persoană în locuri publice, oficii, la domiciliu etc.

Linie telefonică principală este considerată linia care leagă echipamentul terminal al abonatului cu reţeaua comutată, avînd acces individual la echipamentele centralei telefonice (de oficiu). 

Capacitatea echipată a centralelor telefonice reprezintă totalitatea liniilor telefonice instalate in centralele telefonice.

Capacitatea centralelor telefonice in funcţiune reprezintă totalitatea liniilor telefonice alocate utilizatorilor.

Posturile telefonice reprezintă numărul aparatelor telefonice de tot felul conectate direct sau prin intermediul unei centrale de abonaţi la centralele telefonice de oficiu.

Posturile telefonice publice reprezintă numărul total al telefoanelor publice care funcţionează cu monedă sau cartelă.

Convorbiri telefonice interurbane manuale cuprind toate convorbirile telefonice de plecare, inclusiv cele de la cabinele telefonice.

Convorbiri telefonice automate reprezintă numărul total de impulsuri înregistrate la contoarele tuturor posturilor telefonice automate, inclusiv ale posturilor publice automate.

Traficul local in reţeaua proprie se referă la apelurile originate şi terminate in ţară, in cadrul aceleiaşi arii de tarifare (înăuntrul căruia se aplică tariful local).

Trafic interurban in reţeaua proprie, se referă la apelurile originate şi terminate in ţară, in arii de tarifare (înăuntrul căruia se aplică tariful local) diferite.

Trafic internaţional în reţeaua proprie, se referă la apelurile originate in ţară şi terminate in afara ei.

Abonaţii reţelei celular-mobile – persoană fizică sau juridică care utilizează servicii de telefonie mobilă (GSM).

Staţiile de televiziune reprezintă numărul instalaţiilor pentru transmiterea imaginilor mobile cu ajutorul undelor electromagnetice  unui număr nelimitat de posturi receptoare.

Staţiile de radioficare reprezintă numărul instalaţiilor pentru transmiterea emisiunilor radiofonice cu ajutorul undelor electromagnetice  unui număr nelimitat de posturi receptoare. 

Prima / Tehnologii informaţionale. Poştă şi telecomunicaţii
Tel. E-mail moldstat@statistica.gov.md
Fax (+373 22) 40 30 00
E-mail moldstat@statistica.gov.md
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire