Prima / Populaţia
 
Populaţia
16.03.2009

Numărul populaţiei prezente  numărul persoanelor care se aflau pe teritoriul respectiv la momentul recensămîntului, inclusiv persoanele domiciliate temporar.

Numărul populaţiei prezente pentru anii intercenzitari se determină în baza rezultatelor ultimului recensămînt şi a datelor referitoare la mişcarea naturală şi migratorie dintre data recensămîntului şi anul de referinţă. Totodată se ia în consideraţie schimbarea numărului populaţiei în urma reorganizării teritorial-aministrative.

Populaţie stabilă  numărul persoanelor care au domiciliul stabil pe teritoriul respectiv, inclusiv persoanele absente temporar.

Numărul mediu anual al populaţiei stabile media aritmetică a numărului populaţiei stabile la începutul anului de referinţă şi la începutul anului viitor.

Numărul mediu anual al populaţiei prezente  media aritmetică a numărului populaţiei prezente la începutul anului de referinţă şi la începutul anului viitor.

Născut-viu este produsul concepţiei, expulzat sau extras complet din corpul mamei, independent de durata sarcinii şi care, după această separare, reprezintă un semn de viaţă (respiraţie, activitate cardiacă, pulsaţii ale cordonului ombilical sau contracţii musculare dependente de voinţă).

Rangul născutului-viu se referă la ordinea numerică a unui născut-viu în raport cu numărul total de născuţi-vii al mamei.

Decedat este  persoana căreia i-au încetat definitiv funcţiile vitale după trecerea unui timp oarecare de la naştere.

Căsătorie este uniunea dintre un bărbat şi o femeie, încheiată în concordanţă cu legislaţia ţării, în scopul constituirii unei familii, şi din care rezultă drepturi şi obligaţii între cel doi soţi, precum şi alte acestora faţă de copii.

Divorţ este desfacerea unei căsătorii încheiate legal, printr-o hotărîre definitivă a organelor judecătoreşti.

Migraţiune  permutarea teritorială a persoanelor, însoţită de schimbarea locului de trai.

Imigrant  cetăţeanul străin sau apatridul care a obţinut dreptul de a se stabili cu traiul permanent sau temporar în Republica Moldova.

Emigrant  cetăţeanul Republicii Moldova care au pleacat peste hotarele ei pentru a se stabili cu traiul permanent sau temporar pe teritoriul altui stat.

Repatriat cetăţeanul Republicii Moldova şi/sau persoana care s-a născut în Republica Moldova şi urmaşii acesteia, precum şi persoana care anterior a locuit permanent pe teritoriul ţării cel puţin 10 ani şi are dreptul să se stabilească cu domiciliul permanent pe teritoriul Republicii Moldova în condiţiile legii.

Rata de mortalitate infantilă  indică numărul copiilor decedaţi în vîrsta sub un an  la 1000 de născuţi-vii într-un an de referinţă.

Rata totală de fertilitate  numărul mediu de copii născuţi de o femeie pe parcursul vieţii sale fertile, în condiţiile fertilităţii anului respectiv.

Rata brută de reproducere  numărul mediu de fete pe care l-ar naşte o femeie, care nu ar fi supusă riscului mortalităţii, în cursul vieţii sale fertile, în condiţiile fertilităţii anului respectiv.

Speranţa de viaţă la naştere  este o estimare a numărului mediu de ani pe care o persoană i-ar trăi, dacă ratele de mortalitate specifice pe vîrste ale unui an de referinţă ar rămîne neschimbate pe parcursul întregii sale vieţi.

Coeficientul îmbătrînirii populaţiei  numărul persoanelor în vîrstă de 60 ani şi peste la 100 locuitori.

Indicele sarcinii demografice  numărul persoanelor în vîrstă inaptă de muncă la 100 persoane în vîrstă aptă de muncă.

Rata specifică de mortalitate pe vîrste  este frecvenţa deceselor pe vîrste la 1000  persoane de  vîrsta respectivă.

Spor natural  reprezintă diferenţa dintre numărul de născuţi-vii şi numărul decedaţilor pe parcursul anului. Sporul natural pozitiv (creşterea) numărul născuţilor-vii depăşeşte  numărul decedaţilor. Sporul natural negativ (scăderea naturală) numărul decedaţilor depăşeşte numărul născuţilor-vii.

Spor migratoriu  reprezintă diferenţa dintre numărul de imigranţi şi cel al emigranţilor unei regiuni.

Prima / Populaţia
Tel. E-mail moldstat@statistica.gov.md
Fax (+373 22) 40 30 00
E-mail moldstat@statistica.gov.md
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire