Prima / Metadate de referinţă
 
Metadate de referinţă
26.01.2011

Mediul înconjurător

Populaţie

Forţa de muncă

Venituri şi cheltuielile populaţiei

Preţuri

Fondul locativ

Învăţămînt şi ştiinţă

Ocrotirea sănătăţii

Cultura

Turism

Justiţie

Conturi naţionale

Industrie

Resurse energetice

Agricultura

Investiţii în active imobilizate şi construcţii

Transporturi

Comerţ interior de bunuri şi servicii

Tehnologia informaţiei şi comunicaţiile

Antreprenoriat

 

Ordinul de aprobare a structurii-tip a metadatelor de referință

» Arhivă metadate

Prima / Metadate de referinţă
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire