Comunicate de presă
Ratele BNM   01.12.2020
RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.11.2020

Comunicate de presă
30.11.2020  
Investiţii în active imobilizate în ianuarie-septembrie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2020 au fost realizate investiţii2 în active imobilizate în valoare de 15,0 miliarde lei, în scădere cu 4,4% faţă de perioada similară a anului 2019. Investițiile în imobilizări corporale, în ianuarie-septembrie 2020, au însumat 14,7 miliarde lei, marcând o descreștere de 4,0% față de aceeași perioadă a anului trecut.
27.11.2020  
Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul III 2020
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul III 2020 câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 8074,3 lei, fiind în creștere cu 2,9% față de trimestrul precedent și cu 9,3% față de trimestrul III 2019.
25.11.2020  
Locuinţe date în exploatare în ianuarie-septembrie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2020 au fost date în exploatare 5008 locuințe, cu 1585 locuinţe mai puţin faţă de ianuarie-septembrie 2019. Suprafaţa totală a locuinţelor date în exploatare în ianuarie-septembrie 2020 a constituit 397,0 mii m² sau cu 20,6% mai puțin față de perioada similară a anului 2019.
25.11.2020  
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-septembrie 2020
24.11.2020  
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-septembrie 2020
 
Noutăţi
30.11.2020  
Posturi pentru asistarea BNS în implementarea Sistemului Informațional Automatizat Integrat revizuit în vederea asigurării standardizării proceselor statistice
Proiectul finanţat de UE „Asistenţă tehnică pentru susţinerea Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova” este în căutarea experților naţionali de înaltă calificare pentru două posturi cu normă întreagă pe termen fix: Frontend Developer şi Backend Developer pentru dezvoltarea şi implementarea Sistemului Informațional Automatizat Integrat în cadrul Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova.
27.11.2020  
Culegerea statistică "Balanţa energetică a Republicii Moldova", ediţia 2020, plasată pe pagina web
„Balanța energetică a Republicii Moldova” reprezintă o culegere statistică amplă, care prezintă indicatorii statistici privind formarea resurselor primare și generale de energie, distribuţia şi consumurile energetice finale pe principalele activităţi ale economiei naţionale, în perioada anilor 2015-2019.
26.11.2020  
Apel pentru exprimarea interesului în proiectarea și elaborarea unui nou site web pentru Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova
Proiectul finanţat de UE „Asistenţă tehnică pentru sprijinirea Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova” (ParStat) este în căutarea unei companii naţionale/consorţiu de înaltă calificare pentru reproiectarea şi dezvoltarea website-ului Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova (BNS) prin aplicarea unui nou design receptiv, utilizând cele mai bune practici și exemple de pe site-urile Birourilor Naționale de Statistică din alte țări și ținând cont de nevoile specifice ale BNS.
24.11.2020  
Anunţ repetat cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Biroul Naţional de Statistică anunţă concurs cu privire la ocuparea funcţiilor vacante în cadrul BNS.
Termenul limită de depunere a documentelor este până la 04 decembrie 2020
24.11.2020  
Lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.
Data desfăşurării probei scrise - 27 noiembrie 2020
19.11.2020
Publicația statistică „Copiii Moldovei”, ediţia 2020, plasată pe pagina web
17.11.2020
Proiectul UE „ParStat” angajează Consultant în domeniul juridic și Consultant în domeniul resurselor umane pentru prestarea serviciilor de consultanță BNS
 
Indicatori cheie
Populaţia cu reședință obișnuită 2 640,4 mii
IPC 100,11%
PIB 86,0%
Producţia industrială 93,2%
Producţia agricolă 74,7%
Mai mulţi indicatori

 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
53726 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran