Prima / -- Proiectul Comun ONU “Consolidarea Sistemului Statistic Naţional”
Proiectul Comun ONU “Consolidarea Sistemului Statistic Naţional”

Sumarul proiectului

Proiectul urmărește consolidarea sistemului statistic național prin îmbunătățirea colectării, diseminării și utilizării datelor statistice socio-economice. El ajută la armonizarea statisticii oficiale cu standardele internaționale, precum și îmbunătățirea disponibilității, calității și utilizarea datelor statistice dezagregate pentru elaborarea politicilor în mod participativ.

Obiectivele proiectului:

 • Armonizarea statisticii naționale la cerințele statistice ale Uniunii Europene;
 • Consolidarea capacității Biroului Național de Statistică (BNS) și ministerelor de resort pentru obținerea datelor dezagregate calitativ (în funcție de sex , vârstă, teritoriu geografic și alte dimensiuni;
 • Favorizarea unei mai bune cooperări privind mecanismele de control de calitate a datelor între BNS și a altor producători de date (administrațiilor publice centrale și locale responsabile de date oficiale și administrative);
 • Îmbunătățirea disponibilității datelor prin optimizarea sistemelor de date de diseminare, practici și instrumente, care să răspundă nevoilor utilizatorilor de date și sunt prezentate într-un format ușor de utilizat;
 • Implementarea mecanismelor instituționale de formare și dezvoltare a abilităților și cunoștințelor pentru producătorii și utilizatorii de date (funcționari publici, organizații ale societății civile, mass - media, mediul academic);
 • Îmbunătăţirea utilizării corespunzătoare a datelor statistice disponibile pentru procesul participativ de elaborare,analiză şi monitorizare a politicilor.

Realizări:

 • Infrastructura statistică (metodologii, sistemul de indicatori şi rapoarte, instrumentarul statistic, fluxul informaţional) pentru monitorizarea obiectivelor, strategiilor, programelor naţionale şi/sau sectoriale revizuită şi armonizată la standardele internaţionale/UE;
 • Cercetări statistice tematice, pe subiecte puţin sau deloc explorate, în domeniul socio-demografic desfăşurate;
 • Statisticienii din ţară (BNS, oficiile teritoriale de statistică) instruiţi în ceea ce priveşte aplicarea metodologiilor moderne de desfăşurare şi evaluare a cercetărilor statistice;
 • Instrumentele şi practicile de diseminare a datelor statistice (publicaţii, pagina web a BNS, evenimente organizate, etc.) îmbunătăţite şi orientate spre utilizator;
 • Noi standarde şi cele mai bune practici internaţionale aplicate în statistica naţională datorită consolidării abilităţilor şi capacităţilor statisticienilor din ţară;
 • Cunoştinţe şi capacităţi îmbunătăţite ale diferitor parteneri (Guvern, ONG-uri şi instituţii academice) de a utiliza în mod corespunzător datele statistice în elaborarea şi analiza de politici şi programe bazată pe date.
 • Realizările în cadrul componentei de Proiect „Îmbunătățirea disponibilității și fiabilității statisticilor regionale pentru factorii de decizie din Moldova

Date Generale

Durata de implementare: 2007-2018

Domeniu de intervenție: Guvernare democratică

Donatori: PNUD, UN Women, UNFPA, UNICEF, ILO, Guvernul României

Parteneri de implementare: Biroul Național de Statistică, Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, mediul academic, societatea civilă, mass-media.

Mai multe date, inclusiv despre bugetul proiectului, găsiți pe site-ul Națiunilor Unite

Documentul de proiect (eng.)

Prima / -- Proiectul Comun ONU “Consolidarea Sistemului Statistic Naţional”
Tel. 022 40 30 00
Fax
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire