Actual

Comunicate
 • nou
 • Durata medie a vieții în anul 2023
 • Durata medie a vieții în Republica Moldova în anul 2023, a constituit 71,9 ani, fiind în creștere cu 0,5 ani comparativ cu anul 2022. Speranța de viață la naştere pe sexe, în anul 2023, a constituit 67,5 de ani pentru bărbați și 76,4 de ani pentru femei.
Calendar de diseminare
 • 15.07.2024
  10:00
  Exporturile, importurile și balanța comercială Mai 2024
 • 15.07.2024
  10:00
  Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova (21 tabele) Ianuarie-mai 2024
 • 15.07.2024
  10:00
  Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Mai 2024
 • 15.07.2024
  14:00
  Accidente rutiere Trimestrul II 2024
 • 15.07.2024
  14:00
  Accidente rutiere Anul 2023
 • 15.07.2024
  14:00
  Educaţia în Republica Moldova (în limbile română şi engleză) Anul de studii 2023/24
 • 15.07.2024
  14:00
  Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetăţenii străini în Republica Moldova (9 tabele) Iunie 2024
 • 15.07.2024
  14:00
  Contravenții constatate Anul 2023
 • 16.07.2024
  10:00
  Comerţul internaţional cu mărfuri al Republicii Moldova Ianuarie-mai 2024
 • 17.07.2024
  14:00
  Infracțiuni Trimestrul II 2024
 • 17.07.2024
  14:00
  Persoane condamnate și aflate in detenție Anul 2023
 • 17.07.2024
  14:00
  Sisteme publice de alimentare cu apă și de canalizare Anul 2023
 • 17.07.2024
  14:00
  Sistemul de justiție Anul 2023
 • 17.07.2024
  14:00
  Infracționalitate juvenilă Anul 2023
 • 17.07.2024
  14:00
  Infracțiuni Anul 2023
 • 17.07.2024
  14:00
  Infrastructură edilitară Anul 2023
 • 19.07.2024
  10:00
  Fabricarea principalelor produse industriale Mai 2024
 • 19.07.2024
  10:00
  Activitatea industriei Ianuarie-mai 2024
 • 19.07.2024
  10:00
  Indicii producției industriale pe activități CAEM (5 tabele) Mai 2024
 • 19.07.2024
  10:00
  Indicii producției industriale Mai 2024
 • 19.07.2024
  10:00
  Circulația principalelor produse industriale Mai 2024
 • 19.07.2024
  10:00
  Valoarea cifrei de afaceri pe tipuri de activități Mai 2024
 • 19.07.2024
  14:00
  Lucrări de construcții Anul 2023
 • 19.07.2024
  14:00
  Lucrări de construcţii Anul 2023
 • 19.07.2024
  14:00
  Indicii volumului vânzărilor (livrărilor) în baza declarațiilor TVA, pe activități economice Mai 2024
 • 22.07.2024
  10:00
  Indicii prețurilor producției industriale, pe tipuri de activități Iunie 2024
 • 22.07.2024
  10:00
  Indicii prețurilor producției industriale Iunie 2024
 • 22.07.2024
  10:00
  Evoluția indicilor prețurilor producției industriale Iunie 2024
 • 22.07.2024
  10:00
  Indicii preturilor productiei industriale, pe activitati economice, anul 2015=100 Iunie 2024
 • 25.07.2024
  10:00
  Tendințe în evoluția economică Trimestrul III 2024
 • 25.07.2024
  14:00
  Antreprenoriat - surse de date administrative Anul 2023
 • 25.07.2024
  14:00
  Învățământ, indicatori principali Anul 2023
 • 25.07.2024
  14:00
  Activitatea întreprinderilor mici și mijlocii Anul 2023
 • 25.07.2024
  14:00
  Indicatori vizând activitatea întreprinderilor mici și mijlocii (10 tabele) Anul 2023
 • 26.07.2024
  14:00
  Industria Republicii Moldova Anul 2023
 • 26.07.2024
  14:00
  Statistica produselor Anul 2023
 • 26.07.2024
  14:00
  Valoarea producției fabricate și livrate Anul 2023
 • 26.07.2024
  14:00
  Valoarea producției fabricate pe tipuri de activități economice în prețuri curente Anul 2023
 • 26.07.2024
  14:00
  Producția în expresie naturală pe tipuri de produse Anul 2023
 • 26.07.2024
  14:00
  Circulația principalelor tipuri de produse industriale Anul 2023
 • 26.07.2024
  14:00
  Valoarea producției fabricate pe tipuri de activități economice în profil teritorial Anul 2023
 • 29.07.2024
  14:00
  Suprafețele culturilor de toamnă compromise și suprafețele culturilor de primăvară semănate Anul 2024
 • 29.07.2024
  14:00
  Suprafețele însămânțate cu culturi agricole sub roada anului (108 tabele) Anul 2024
 • 30.07.2024
  10:00
  Activitatea agricolă Ianuarie-iunie 2024
 • 30.07.2024
  14:00
  Autorizații de construire eliberate pentru clădiri Ianuarie-iunie 2024
 • 30.07.2024
  14:00
  Principalii indicatori în agricultură Ianuarie-iunie 2024
 • 30.07.2024
  14:00
  Autorizații de construire eliberate pentru clădiri Ianuarie-iunie 2024
 • 31.07.2024
  14:00
  Locuințe date în exploatare Anul 2023
 • 31.07.2024
  14:00
  Investiții în active imobilizate Anul 2023
 • 31.07.2024
  14:00
  Locuințe date în exploatare Anul 2023
 • 31.07.2024
  14:00
  Investiții în active imobilizate Anul 2023
 • 05.08.2024
  14:00
  Prețurile de vânzare a producției agricole și indicii prețurilor Trimestrul II 2024
 • 05.08.2024
  14:00
  Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole Ianuarie-iunie 2024
 • 05.08.2024
  14:00
  Copii în vârstă de 0-17 ani cu dizabilitate Anul 2023
 • 05.08.2024
  14:00
  Persoane în vârstă de 18 ani și peste cu dizabilitate Anul 2023
 • 05.08.2024
  14:00
  Imunizarea copiilor Anul 2023
 • 05.08.2024
  14:00
  Cheltuieli pentru ocrotirea sănătății Anul 2023
 • 05.08.2024
  14:00
  Întreruperi de sarcină Anul 2023
 • 05.08.2024
  14:00
  Morbiditatea populației Trimestrul II 2024
 • 05.08.2024
  14:00
  Morbiditatea populației Anul 2023
 • 05.08.2024
  14:00
  Persoane cu dizabilități Anul 2023
 • 05.08.2024
  14:00
  Protecția socială a populației La 1 ianuarie 2024
 • 05.08.2024
  14:00
  Protecția socială a populației (informație succintă) La 1 iulie 2024
 • 05.08.2024
  14:00
  Resursele ocrotirii sănătății Anul 2023
 • 06.08.2024
  10:00
  Resurse energetice, indicatori principali Iunie 2024
 • 09.08.2024
  14:00
  Statistici pe termen scurt vizând demografia întreprinderilor (Numărul întreprinderilor înregistrate și numărul de unități juridice care au început procedura de declarare a falimentului) Trimestrul II 2024
 • 09.08.2024
  14:00
  Prețurile la gazul natural pentru consumatorii casnici Ianuarie-iunie 2024
 • 09.08.2024
  14:00
  Prețurile la gazul natural pentru consumatorii finali din industrie Ianuarie-iunie 2024
 • 09.08.2024
  14:00
  Prețurile la energia electrică livrată consumatorilor casnici Ianuarie-iunie 2024
 • 09.08.2024
  14:00
  Prețurile la energia electrică livrată consumatorilor finali din industrie Ianuarie-iunie 2024
 • 12.08.2024
  10:00
  Preţurile de consum, în medie pe ţară, la produsele social importante comercializate cu amănuntul Iulie 2024
 • 12.08.2024
  10:00
  Indicii prețurilor de consum Iulie 2024
 • 12.08.2024
  10:00
  Evoluţia preţurilor de consum Iulie 2024
 • 12.08.2024
  14:00
  Tinerii în Republica Moldova Anul 2023
Noutăți

Statistici pe domenii

Servicii și instrumente

GenderPulse

GenderPulse

GenderPulse reprezintă un instrument de vizualizare grafică interactivă, ușoară de înțeles, a indicatorilor statistici sensibili la dimensiunea de gen.

Depozitarul public al situațiilor financiare

Depozitarul public al situațiilor financiare

Calculatorul indicelui prețurilor de consum

Calculatorul indicelui prețurilor de consum

Schimbarea indicelui preţurilor de consum pentru o anumită perioadă

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă sunt un apel universal la acțiune pentru a pune capăt sărăciei, pentru a proteja planeta și pentru a asigura faptul că toți oamenii se bucură de pace și de prosperitate.

e-Raportare

e-Raportare

Ghișeul unic de raportare electronică

Vizualizează situațiile financiare

Vizualizează situațiile financiare

Situaţiile financiare prescurtate, simplificate și complete

Ce formulare trebuie să prezint?

Ce formulare trebuie să prezint?

Lista formularelor care urmează a fi prezentate în anul curent.

Formulare statistice

Formulare statistice

Formularele rapoartelor statistice şi financiare

Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY

Mulțumim locuitorilor țării pentru participare la Recensământul Populației și Locuințelor 2024