RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.05.2022
Prima / Noutăţi
Noutăţi
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
17.05.2022
Revizuirea datelor privind serviciile de salubrizare pentru anii 2016-2020 și îmbunătățirea datelor cu privire la infrastructura străzilor din localitățile urbane
Biroul Național de Statistică informează că au fost revizuite seriile de timp pentru perioada 2016-2020 cu privire la salubrizarea localităților atât la nivel național, cât și subnațional.

16.05.2022
Un nou angajat al Biroului Național de Statistică a depus jurământul de credință
La data de 6 aprilie curent, în cadrul Biroului Național de Statistică a fost depus jurământul de credință a unui nou funcționar public, angajat în rezultatul promovării cu succes a perioadei de probă de șase luni. Sergiu Palade a fost confirmat în funcția publică de consultant în Direcția statistica comerțului exterior din cadrul Direcției generale statistica macroeconomică.

16.05.2022
Anunț cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Termenul limită de depunere a documentelor este până la 31 mai 2022.
Biroul Național de Statistică anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante.

11.05.2022
Quiz: Testează-ți cunoștințele despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă
Dacă ești interesat de subiectul dezvoltării durabile a Republicii Moldova, vrei să cunoști mai multe despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă la nivel național și internațional sau să îți testezi cunoștințele despre acestea, accesează Quiz-ul.

11.05.2022
Lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice vacante
Data desfăşurării probei scrise - 13 mai 2022, ora 10:00
Biroul Național de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice vacante.

09.05.2022
QUIZ: Republica Moldova versus Uniunea Europeană
Quiz: Adevărat sau Fals? De Ziua Europei, Vă propunem să Vă testați cunoștințele în statistici despre Republica Moldova în comparație cu Uniunea Europeană.

06.05.2022
Lista persoanelor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Biroul Național de Statistică anunţă lista persoanelor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

06.05.2022
Date statistice „Republica Moldova versus Uniunea Europeană” de Ziua Europei 2022
Cu ocazia Zilei Europei 2022, sărbătoare a păcii și unității în Europa, celebrată anual la data de 9 mai, Biroul Naţional de Statistică prezintă date statistice „Republica Moldova versus Uniunea Europeană”.

27.04.2022
Lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Data desfăşurării interviului - 28 aprilie 2022, ora 11.00.
Biroul Naţional de Statistică anunţă candidaţii admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

18.04.2022
Lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Data desfăşurării probei scrise - 19 aprilie 2022, ora 10:00
Biroul Național de Statistică anunţă candidaţii admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

18.04.2022
Anunț cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Termenul limită de depunere a documentelor - 10 mai 2022.
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante.

07.04.2022
Funcționarii publici debutanți din cadrul Biroului Național de Statistică au depus jurământul de credință
La data de 6 aprilie curent, 3 angajate ale Biroului Național de Statistică care au promovat cu succes perioada de probă de șase luni, fiind confirmate în funcții publice, au depus jurământul de credință. Funcționarii au jurat să respecte Constituția Republicii Moldova și să execute cu obiectivitate și imparțialitate legile și obligațiile de serviciu cu respectarea normelor de conduită profesională.

05.04.2022
Buletin informativ al BNS pentru trimestrul I 2022
Biroul Național de Statisitică prezintă Buletinul informativ pentru trimestrul I 2022, care conține cele mai importante noutăți și evenimente din activitatea desfășurată de către BNS în această perioadă.

01.04.2022
Statistica Moldovei – canalul oficial al BNS pe Telegram, lansat recent
Biroul Național de Statistică a creat și lansat recent canalul oficial „Statistica Moldovei” pe platforma Telegram.

31.03.2022
Date statistice noi privind domeniile „Câștigul salarial”, „Nivelul de trai al populației” și „Prețuri” plasate în Banca de date
Banca de date statistice http://statbank.statistica.md/, continuă să își mărească volumul de informații statistice pe diverse domenii de interes, în vederea satisfacerii necesităților utilizatorilor de date cu mai multe informații statistice dezagregate.

31.03.2022
În atenția respondenților care au beneficiat de măsuri de susținere din partea statului în contextul pandemiei de COVID-19
În conformitate cu actele normative emise în scopul susținerii angajatorilor și salariaților în perioada pandemiei de COVID-19, pe site-ul BNS, la rubrica Formulare statistice au fost publicate precizări metodologice privind modul de reflectare a indicatorilor în formularele ,,Câștigurile salariale în trimestrul _ 2022” și ,,Câștigurile salariale și costul forței de muncă în anul 2022”.

23.03.2022
Anunț cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Termenul limită de depunere a documentelor este până la 11 aprilie 2022.
Biroul Național de Statistică anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică.

23.03.2022
Publicaţia trimestrială "Buletin statistic în ianuarie-decembrie 2021" plasată pe pagina web
Buletinul conţine date sub formă de tabele vizând principalii indicatori statistici în dinamică, ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării. Se prezintă informaţia despre situaţia social-economică a ţărilor CSI.

23.03.2022
Recital de vioară oferit colectivului BNS de către Valeria Vodolazko, violonistă din Ucraina
Astăzi, 23 martie, muzica a luat forma gândurilor și atitudinii de sprijin și susținere în cadrul unui recital de vioară oferit colectivului Biroului Național de Statistică de către Valeria Vodolazko, violonistă din Ucraina, fiind însoțită de Drăgălina Migalatiev, interpretă autohtonă.

15.03.2022
Revizuirea PIB pentru anul 2020
Biroul Național de Statistică informează că, efectuează revizuirea indicatorilor macroeconomici pentru anii 2014-2020, activitate realizată cu suportul consultativ acordat de Fondul Monetar International.

14.03.2022
Publicaţia trimestrială „Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în anul 2021" plasată pe pagina web
Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizând: situaţia demografică, piața muncii, sănătate, turism, infracţiuni, agricultura, industria, investiţiile în active imobilizate, construcţii, transporturile.

03.03.2022
Prezentarea noului formular nr. 1-inf. rev. „Situația privind informatizarea și conexiunea la Internet”
Biroul Național de Statistică anunță că, prin Ordinul nr. 06 din 11 februarie 2022 a fost aprobat noul formular al cercetării statistice anuale nr. 1-inf. rev. „Situația privind informatizarea și conexiunea la Internet”, care substituie formularul utilizat anterior și în baza căruia se colectează informația pentru anul 2021.

25.02.2022
Necrolog Natalia Petricova
Biroul Național de Statistică anunță cu tristețe despre trecerea în neființă, la data de 24 februarie 2022, a colegei noastre Natalia Petricova.

18.02.2022
Date statistice noi privind prețurile medii de consum la produsele social importante, plasate pe pagina web a Biroului Național de Statistică
Biroul Național de Statistică informează că, domeniul statistic Prețuri a fost completat cu informație privind preţurile de consum la produse social importante în luna ianuarie 2022, pentru informarea mai bună a utilizatorilor despre dinamica prețurilor de consum.

11.02.2022
Argumentele statisticii moldovenești
Interviu cu Oleg Cara, Director general al Biroului Național de Statistică, publicat la data de 11.02.2022 pe portalul Логос-пресс.

10.02.2022
Ședința Comitetului Director a proiectului finanțat de UE „Asistență Tehnică pentru susținerea Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova”
Cea de-a 5-a ședință a Comitetului Director din cadrul proiectului finanțat de UE „Asistență Tehnică pentru susținerea Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova” (proiectul ParStat) a fost organizată pe data de 25 ianuarie 2022 și a avut drept scop prezentarea și abordarea activităților implementate în semestrul precedent și activitățile planificate în prima jumătate a anului 2022.

10.02.2022
Lucrările și cercetările statistice excluse în anul 2022
Ca urmare a optimizării sistemului de rapoarte statistice, în vederea reducerii presiunii informaționale asupra mediului de afaceri, în conformitate cu Programul de lucrări statistice pentru anul 2022 aprobat prin HG nr. 441 din 22.12.2021, au fost excluse 8 lucrări statistice, care cuprind 14 cercetări statistice.

07.02.2022
Rezultatele primului sondaj de opinie online privind gradul de satisfacție al utilizatorilor, lansat de Biroul Național de Statistică
Sondajul de opinie online privind „Gradul de satisfacție al utilizatorilor de date cu produsele și serviciile statistice furnizate de BNS”, a fost efectuat pentru prima dată de către Biroului Național de Statistică în anul 2021 și este primul din seria sondajelor online pe care Biroul Național de Statistică planifică să le desfășoare cu regularitate.

04.02.2022
Domeniile statistice „Antreprenoriat” si „Construcții” din Banca de date au fost completate cu noi date statistice
Biroul Național de Statistică informează că Banca de date statistice http://statbank.statistica.md a fost completată cu noi informații statistice ce reflectă domeniile Antreprenoriat și Construcții.

01.02.2022
Lista persoanelor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Biroul Național de Statistică anunţă lista persoanelor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

24.01.2022
Concurs pentru selectarea unei companii în vederea realizării unui sondaj de opinie publică privind satisfacția utilizatorilor de date statistice
Proiectul finanțat de UE „Asistență tehnică pentru sprijinirea Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova” (ParStat) solicită oferte de la companii naționale cu experiență relevantă în organizarea de sondaje sociologice pentru a realiza un sondaj public privind nivelul de satisfacție al utilizatorilor cu informațiile statistice și serviciile oferite de Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.

19.01.2022
Lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Data desfăşurării interviului - 21 ianuarie 2022, ora 11.00.
Biroul Național de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

12.01.2022
Lista persoanelor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Biroul Național de Statistică anunţă lista persoanelor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

12.01.2022
Lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Data desfăşurării probei scrise - 14 ianuarie 2022, ora 10.00
Biroul Național de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

06.01.2022
A fost aprobat Regulamentul privind accesul la datele individuale în scopuri științifice
Biroul Național de Statistică a aprobat prin ordinul nr. 51 din data de 31 decembrie 2021 „Regulamentul privind accesul la date individuale în scopuri științifice” și „Ghidul de publicare pentru examinarea solicitărilor de acces la date individuale în scopuri științifice”.

03.01.2022
Lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Data desfăşurării interviului - 04 ianuarie 2022, ora 11.00.
Biroul Național de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

31.12.2021
Buletin informativ al BNS pentru trimestrul IV 2021
Biroul Național de Statisitică prezintă Buletinul informativ pentru trimestrul IV al anului curent, care conține cele mai importante noutăți și evenimente din activitatea desfășurată de către BNS în această perioadă.

30.12.2021
Publicaţia „Statistica teritorială”, ediția 2021, a fost plasată pe pagina web
Culegerea prezintă date statistice sub formă de tabele din următoarele domenii: organizarea administrativ-teritorială, mediul înconjurător, populația, forța de muncă, veniturile şi cheltuielile populaţiei, prețuri, locuinţe, educaţie, ocrotirea sănătăţii, protecţia socială, cultură și sport, turism, infracțiuni, Produsul Intern Brut Regional, industrie, agricultură, investiții în active imobilizate și construcții, transporturi, tehnologii informaționale, comerț interior, antreprenoriat.

30.12.2021
Culegerea statistică „Resursele naturale şi mediul în Republica Moldova”, ediţia 2021, plasată pe pagina web
Culegerea cuprinde informaţia care caracterizează existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea mediului în Republica Moldova. Conţine date privind existența și utilizarea fondului funciar, resurselor acvatice, energetice și substanțelor naturale utile, protecţia aerului atmosferic, schimbarea climei, biodiversitatea, formarea şi utilizarea deşeurilor, gospodăria de vânătoare, încălcări ale legislaţiei ecologice, etc.

29.12.2021
BNS continuă să avanseze în implementarea treptată a metodologiei Sistemului european de statistici integrate privind protecția socială (SESPROS)
Pe 20-21 decembrie curent, Biroul Național de Statistică a organizat un atelier de lucru online al expertului Uniunii Europene (UE) cu privire la pregătirea implementării metodologiei Sistemului european de statistici integrate privind protecția socială (SESPROS) în Republica Moldova. În cadrul atelierului, reprezentanții BNS au prezentat activitățile realizate pe parcursul anului 2021, inclusiv schemele de protecție socială identificate la nivel național, precum și provocările întâmpinate la compilarea datelor în conformitate cu metodologia SESPROS.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
69583 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran