RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.09.2022
Prima / Noutăţi
Noutăţi
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
06.01.2022
A fost aprobat Regulamentul privind accesul la datele individuale în scopuri științifice
Biroul Național de Statistică a aprobat prin ordinul nr. 51 din data de 31 decembrie 2021 „Regulamentul privind accesul la date individuale în scopuri științifice” și „Ghidul de publicare pentru examinarea solicitărilor de acces la date individuale în scopuri științifice”.

03.01.2022
Lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Data desfăşurării interviului - 04 ianuarie 2022, ora 11.00.
Biroul Național de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

20.10.2021
Ziua Statisticianului – sărbătorită la data de 20 octombrie în Republica Moldova
Instituită mai bine de un deceniu în urmă, Ziua profesională a statisticianului aduce un omagiu personalului sistemului statistic național antrenat în procesul complex de elaborare a datelor. Această zi reiterează importanța fundamentală de a susține capacitatea statistică națională în a produce statistici relevante și oportune necesare pentru luarea de decizii.

20.10.2021
QUIZ! De Ziua Mondială a Statisticii Vă invităm să Vă testați cunoștințele despre statisticile din Moldova!
De Ziua Mondială a Statisticii Vă invităm să Vă testați cunoștințele despre statisticile din Moldova.

30.10.2020
Viziunea și prioritățile Sistemului Statistic Național discutate în cadrul unei reuniuni cu partenerii de dezvoltare
Biroul Național de Statistică, în calitate de autoritate centrală în domeniul statisticii oficiale și coordonator al Sistemului Statistic Național, împreună cu alte autorități publice a fost invitat să participe la reuniunea partenerilor de dezvoltare, organizată de oficiul Coordonatorului Rezident al ONU din Moldova, pentru a prezenta viziunea de dezvoltare în continuare a statisticii naționale. Ședința a avut loc pe 29 octombrie 2020, online.

28.10.2020
Anunț cu privire la ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Termenul limită de depunere a documentelor este până la 10 noiembrie 2020
Biroul Naţional de Statistică anunţă concurs cu privire la ocuparea funcţiilor vacante în cadrul BNS.

23.10.2020
Lansarea platformei „Femeile lumii 2020. Tendințe și statistici” în cadrul Forumului Mondial al Datelor
Cu ocazia Zilei Mondiale a Statisticii, în perioada 19-21 octombrie s-a desfășurat Forumul Mondial al Datelor, care reunește experți în date și statistici, precum și utilizatori din guverne, societatea civilă, sectorul privat, donatori și agenții internaționale și regionale, comunitatea geospațială, mass-media, mediul academic și alte organisme. Experții și utilizatorii de date se adună pentru a stimula inovarea datelor, pentru a mobiliza sprijinul politic și financiar la nivel înalt pentru date și pentru a construi o cale către date mai bune pentru dezvoltare durabilă.

20.10.2020
QUIZ! De Ziua Mondială a Statisticii Vă invităm să Vă testați cunoștințele despre statisticile din Moldova!
De Ziua Mondială a Statisticii Vă invităm să Vă testați cunoștințele despre statisticile din Moldova.

20.10.2020
În contextul Zilei Mondiale a Statisticii, astăzi, a avut loc discuția publică “Perspectivele Statisticii Moldovei 2015-2020”
În cadrul evenimentului, Biroul Național de Statistică a prezentat cele mai importante realizări din ultimii 5 ani, care au fost posibile datorită asistenței tehnice și financiare a organizațiilor internaționale. Totodată, partenerii de dezvoltare invitați și-au împărtășit opiniile asupra impactului realizărilor în comun, dar și asupra importanței datelor statistice în timpul pandemiei Covid-19.

20.10.2020
VIDEO! De ce sunt importante statisticile oficiale?
Cu ocazia Zilei Mondiale a Statisticii, Vă invităm să vizionați mesajele utilizatorilor de date statistice despre importanța statisticilor oficiale.

20.10.2020
20 octombrie 2020 - „Ziua Mondială a Statisticii”, „Ziua Europeană a Statisticii”, „Ziua Profesională a Statisticianului în RM”
Data de 20 octombrie 2020 este o dată importantă pentru domeniul statistic în întreaga lume. În această zi este celebrată cea de-a 3-a Zi Mondială a Statisticii, cu tematica „Conectăm lumea cu datele în care putem avea încredere”, o inițiativă a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

20.10.2020
Mesajul premierului Ion Chicu cu ocazia Zilei Mondiale a Statisticii și a sărbătorii profesionale Ziua Statisticianului
Astăzi este marcată sărbătoarea profesională Ziua Statisticianului, dar și Ziua Mondială a Statisticii, care se sărbătorește în statele lumii pentru a treia oară. Genericul Zilei Mondiale a Statisticii din acest an este „Conectăm lumea cu datele în care putem avea încredere”. Motoul dat este ca niciodată actual, întrucât anume încrederea în datele statistice asigură utilizarea largă și utilitatea statisticilor – scopul final al activității de zi cu zi al statisticienilor.

19.10.2020
UNFPA Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare susțin Biroul Național de Statistică în modernizarea procesului de colectare a datelor statistice
Fondul ONU pentru Populație, cu suportul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, a donat echipament modern, și anume 200 tablete cu baterii externe, destinate colectării electronice de date în cadrul cercetărilor statistice în gospodăriile populației realizate de Biroul Național de Statistică.

16.10.2020
Ședința Consiliului Național pentru Statistică convocată la BNS
Ieri, 15 octombrie, Consiliul Național pentru Statistică, creat prin Hotărârea Guvernului nr.244 din 21.03.2018 cu privire la CNS, s-a convocat în prima sa ședință din anul curent. În cadrul ședinței au fost abordate câteva subiecte prioritare ce țin de realizările și provocările privind dezvoltarea Sistemului Statistic Național, și anume: Cu privire la realizarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național 2016-2020 și Activitatea BNS în condițiile pandemiei Covid-19.

08.10.2020
Întâlnirea conducerii BNS cu reprezentanții Delegației UE și experții proiectului „ParStat” privind rezultatele implementării proiectului și prioritățile ulterioare
Conducerea Biroului National de Statistică, reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, dar și experți ai proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Asistență tehnică pentru sprijinirea Biroului Național de Statistică din Republica Moldova”, s-au întâlnit la 8 octombrie, curent, on-line, pentru a discuta despre mersul implementării proiectului ParStat: rezultate, așteptări și provocări ulterioare.

20.12.2018
Publicaţia "Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi" a fost plasată pe pagina web
Publicaţia prezintă rezultatele activităţii întreprinderilor obţinute în urma prelucrării datelor Anchetei structurale în anul 2017, realizată prin metoda cercetărilor prin sondaj. Ancheta structurală conţine o totalitate de indicatori, prin intermediul cărora se caracterizează întregul sistem productiv şi comercial al întreprinderii. În publicaţie sînt prezentate tabele analitice cu indicatori economici principali, inclusiv pe tipuri de activităţi, forme de proprietate şi mărimea întreprinderilor.

01.12.2017
Dezagregăm date ca să împuternicim egal femeile și bărbații ce aleg TIC
La data de 29 noiembrie, Biroul Național de Statistică, în parteneriat cu Organizația Națiunilor Unite, a prezentat rezultatele inventarierii indicatorilor statistici naționali relevanți pentru analiza participării femeilor și bărbaților în sectorul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor.

20.11.2017
Anunţ repetat cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Termenul limită de depunere a documentelor – pînă la 30 noiembrie 2017
Biroul Naţional de Statistică anunţă concursul pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul BNS.

20.07.2017
Guvernul a aprobat Nomenclatorul NUTS
Guvernul Republicii Moldova a aprobat miercuri, 19 iulie, Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (NUTS).Proiectul a fost elaborat de Biroul Național de Statistică în vederea implementării Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană.Nomenclatorul NUTS are un rol major în producerea și diseminarea datelor statistice oficiale în profil regional.

20.05.2015
Anunţ cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul subdiviziunii Biroului Naţional de Statistică
Data desfăţurării interviului - 22 mai 2015, ora 10:00.
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba orală.

20.10.2011
La 20 octombrie se sărbătoreşte Ziua Statisticianului în Republica Moldova
Reiterînd importanţa fundamentală de a susţine capacitatea statistică naţională în a produce statistici relevante şi oportune privind dezvoltarea social-economică a ţării şi obligaţia morală de motivare a personalului sistemului statistic naţional în procesul complex de colectare, prelucrare şi generalizare a datelor statistice, Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărîrea nr. 934 din 8 octombrie 2010 „Cu privire la proclamarea sărbătorii profesionale Ziua Statisticianului”. Conform acestei Hotărîri Ziua Statisticianului în Republica Moldova va fi marcată anual, la 20 octombrie.

28.12.2010
A fost plasată publicaţia "Conturi Naţionale, 2009"
Publicaţia include conturile naţionale nefinanciare pentru anul 2009 (însoţite de definiţii şi precizări metodologice), elaborate în conformitate cu metodologia Sistemului Conturilor Naţionale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, versiunea 1993.

28.12.2010
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
29 decembrie 2010, ora 13 00
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sînt admişi la interviu.

27.12.2010
A fost plasată culegerea statistică "Balanţa energetică a Republicii Moldova", ediţia 2010
Culegerea cuprinde informaţii detaliate privind crearea resurselor primare şi totale de energie, distribuţia şi consumurile energiei finale pe principalele activităţi economice şi ramuri ale industriei, cît şi caracteristica utilajului energetic: puterea instalată a centralelor electrice, consumul de combustibil pentru producerea energiei electrice şi energiei termice.

27.12.2010
Au fost definitivate datele cu referinţă la resursele şi utilizările produsului intern brut în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că au fost definitivate datele cu referinţă la resursele şi utilizările produsului intern brut în anul 2009.

27.12.2010
A fost publicat "Anuarul Statistic al Republicii Moldova", ediţia 2010
Anuarul Statistic conţine cele mai importante date privind dezvoltarea social-economică şi demografică a ţării în perioada 2002-2009, este structurat în 24 de capitole şi include peste 500 de tabele şi grafice, care cuprind un volum sporit şi complex de informaţii din diverse domenii de activitate: geografia şi mediul înconjurător; populaţie; forţa de muncă; veniturile şi cheltuielile populaţiei; preţuri; locuinţe; învăţămînt şi ştiinţă; ocrotirea sănătăţii; protecţia socială a populaţiei; cultură şi sport; turism; justiţie; conturi naţionale; industrie; resurse energetice şi de combustibil; agricultură; investiţii în capital fix şi construcţii; transporturi, poştă şi telecomunicaţii, tehnologii informaţionale; comerţ exterior; comerţ cu amănuntul şi servicii; finanţe; balanţa de plăţi; statistica internaţională.

23.12.2010
A fost plasat Anuarul Statistic "Comerţul exterior al Republicii Moldova în anii 2001-2009"
Publicaţia conţine serii de date statistice de sinteză pe anii 2001-2009, referitoare la export, import, balanţa comercială în ansamblu, pe continente, ţări, grupe de ţări, pe grupuri de mărfuri conform Nomenclatorului mărfurilor, Clasificatorului Standard de Comerţ Internaţional şi Marilor Categorii Economice, precum şi pe ţări-grupuri de mărfuri.

22.12.2010
Banca de date completată cu tabele noi la domeniul "Populaţie"
Banca de date statistice a fost completată cu tabele noi la domeniul "Populaţie", în special la subdomeniile Născuţi, Căsătorii şi Divorţuri. De asemenea, a fost creat un nou subdomeniu - Migraţiune.

21.12.2010
Biroul Naţional de Statistică oferă consultanţă Comitetului Naţional de Statistică din Kîrgîzstan
În perioada 20-23 decembrie curent, specialiştii Biroului Naţional de Statistică sînt gazdă colegilor de la Comitetul Naţional de Statistică din Kîrgîzstan. În cadrul acestei vizite specialiştii Direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei a BNS au oferit consultanţă şi şi-au împărtăşit experienţa şi succesele colegilor din Kîrgîzstan în ce priveşte domeniul statisticilor ocupării şi salarizării.

16.12.2010
Reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie: rezultatele cercetării statistice
Biroul Naţional de Statistică informează despre plasarea în format electronic a publicaţiei "Reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie". Publicaţia prezintă o sinteză a rezultatelor cercetării Reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie desfăşurată în trimestrul II 2010, ca modul complementar la Ancheta forţei de muncă în gospodării.

15.12.2010
Licitaţia publică pentru prestarea serviciilor de “redactare literară, machetarea, corectura, tipărirea ediţiilor statistice, rapoartelor statistice, formularelor pentru Recensămîntul General Agricol – 2011”
Biroul Naţional de Statistică anunţă licitaţia publică Nr. 1886/10 publicată în BAP Nr. 97 din 14.12.10 pentru prestarea serviciilor de “redactare literară, machetarea, corectura, tipărirea ediţiilor statistice, rapoartelor statistice, formularelor pentru Recensămîntul General Agricol – 2011”, conform necesităţilor Biroului Naţional de Statistică.

15.12.2010
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
17 decembrie 2010, ora 10 00
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă, care se va desfăşura pe data de 17 decembrie 2010, ora 10 00

07.12.2010
Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului „Metodologia de calcul a Indicelui Producţiei Industriale”
Biroul Naţional de Statistică iniţiază, începînd cu data de 07.12.2010, consultarea publică a proiectului „Metodologia de calcul a Indicelui Producţiei Industriale”. Scopul proiectului este armonizarea statisticii întreprinderilor pe termen scurt în domeniul industriei la normele internaţionale şi în special la cele europene.

03.12.2010
Anuarul statistic "Chişinău în cifre" ediţia 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică despre plasarea în format electronic a Anuarului statistic "Chişinău în cifre" ediţia 2010. Anuarul este cea mai amplă publicaţie, care cuprinde date statistice vizînd starea demografică, socială şi economică a municipiului Chişinău pentru anul 2009 în comparaţie cu un şir de ani precedenţi.

02.12.2010
Nivelul de trai al populaţiei - date pentru anul 2009
Banca de date statistice a fost actualizată cu seriile de timp anuale privind nivelul de trai al populaţiei cu date pentru anul 2009.

26.11.2010
Semnarea acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Suediei privind finanţarea recensămîntului general agricol din 2011
Astăzi, 26 noiembrie 2010, a fost semnat Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Suediei, care prevede acordarea de către Suedia a suportului financiar nerambursabil pentru efectuarea recensămîntului general agricol (RGA) în Republica Moldova. Acordul a fost semnat de Dna Ingrid Tersman, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Suediei în Republica Moldova, şi Dl Veaceslav Negruţă, Ministrul finanţelor Republicii Moldova.

25.11.2010
A apărut publicaţia "Buletin statistic trimestrial, ianuarie-septembrie 2010"
Buletinul conţine date sub formă de tabele vizînd principalii indicatori statistici în dinamică (pe ani, trimestre şi luni), ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării.

24.11.2010
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Data limită de prezentare - 09 decembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

18.11.2010
A fost plasată publicaţia trimestrială "Dezvoltarea social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-septembrie 2010"
Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău.

 
Pagina
1234
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46214 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran