RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 05.10.2022
Prima / Noutăţi
Noutăţi
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
03.06.2022
Revizuirea PIB pentru anii 2014-2020
Biroul Național de Statistică informează că a finalizat revizuirea datelor trimestriale ale produsului intern brut (PIB) și reconcilierea acestora cu cele anuale pe categorii de resurse și utilizări, pentru anii 2014-2020, în prețuri curente, în prețurile medii ale anului precedent și în prețurile medii ale anului de bază - 2015.

07.02.2022
Rezultatele primului sondaj de opinie online privind gradul de satisfacție al utilizatorilor, lansat de Biroul Național de Statistică
Sondajul de opinie online privind „Gradul de satisfacție al utilizatorilor de date cu produsele și serviciile statistice furnizate de BNS”, a fost efectuat pentru prima dată de către Biroului Național de Statistică în anul 2021 și este primul din seria sondajelor online pe care Biroul Național de Statistică planifică să le desfășoare cu regularitate.

04.02.2022
Domeniile statistice „Antreprenoriat” si „Construcții” din Banca de date au fost completate cu noi date statistice
Biroul Național de Statistică informează că Banca de date statistice http://statbank.statistica.md a fost completată cu noi informații statistice ce reflectă domeniile Antreprenoriat și Construcții.

01.02.2022
Lista persoanelor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Biroul Național de Statistică anunţă lista persoanelor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

31.12.2020
La Mulți Ani și Sărbători binecuvântate!
Sărbătorile de iarnă sunt un prilej deosebit pentru a Vă adresa sincere felicitări însoțite de cele mai călduroase urări de bine. Fie ca sărbătorile din acest an să vă lumineze sufletele şi casa, să vă aducă sănătate, bucurie, prosperitate și belşug.

30.12.2020
Publicaţia ”Statistica teritorială”, ediția 2020, a fost plasată pe pagina web
Culegerea prezintă date statistice sub formă de tabele din următoarele domenii: organizarea administrativ-teritorială, mediul înconjurător, populația, forța de muncă, veniturile şi cheltuielile populaţiei, prețuri, locuinţe, educaţie, ocrotirea sănătăţii, protecţia socială, cultură și sport, turism, infracțiuni, Produsul Intern Brut Regional, industrie, agricultură, investiții în active imobilizate și construcții, transporturi, tehnologii informaționale, comerț interior, antreprenoriat.

30.12.2020
Publicaţia statistică "Conturi Naţionale 2019 și Conturi Regionale 2018", ediția 2020, plasată pe pagina web
Culegerea este structurată în 8 capitole ce se referă la: indicatori macroeconomici; conturi consolidate; conturi pe sectoare instituţionale; conturi pe sectoare instituţionale şi activităţi economice; produsul intern brut pe forme de proprietate; sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii; conturile economice integrate; produsul intern brut regional.

24.12.2020
Culegerea statistică „Resursele naturale şi mediul în Republica Moldova”, ediţia 2020, plasată pe pagina web
Publicaţia conţine date privind protecţia aerului atmosferic, utilizarea resurselor acvatice, existenţa resurselor funciare şi forestiere, formarea şi utilizarea deşeurilor de producţie şi consum, ariile naturale protejate, gospodăria de vânătoare, încălcări ale legislaţiei ecologice. La fel au fost incluse compartimentele privind calamitățile naturale și schimbarea climei.

23.12.2020
Publicaţia trimestrială "Buletin statistic în ianuarie-septembrie 2020" plasată pe pagina web
Buletinul conţine date sub formă de tabele vizând principalii indicatori statistici în dinamică, ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării. Se prezintă informaţia despre situaţia social-economică a ţărilor CSI.

22.12.2020
Anuarul statistic "Chişinău în cifre", ediţia 2020, plasat pe pagina web
Actuala ediţie este structurată în 16 capitole, care cuprind informaţii din diverse domenii de activitate: date generale, populaţie, forța de muncă, veniturile și cheltuielile populației, învăţământ, cultură şi sport, ocrotirea sănătăţii şi protecţia socială, locuinţe şi utilităţi publice, protecţia mediului înconjurător, justiţie.

21.12.2020
Publicaţia statistică "Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi", ediția 2020, plasată pe pagina web
Publicaţia prezintă rezultatele activităţii întreprinderilor obţinute în urma prelucrării datelor Anchetei structurale în anul 2019. Publicaţia statistică reprezintă principalii indicatori ai activității înteprinderilor din Republica Moldova, pe genuri de activitate, forme de proprietate, clase de mărimi, profil regional.

18.12.2020
Proiectul UE „ParStat” angajează Experți IT pentru asistarea BNS în implementarea Sistemului Informațional Automatizat Integrat
Proiectul finanțat de UE reprezintă un contract de servicii gestionat de Delegația UE în Republica Moldova și implementat de un consorțiu condus de Societatea Geografică Italiană în parteneriat cu Institutele Naționale de Statistică din Italia, Polonia, Danemarca.

17.12.2020
Proiectul UE „ParStat” angajează Consultant în domeniul juridic pentru prestarea serviciilor de consultanță BNS
Proiectul este finanțat de UE și implementat de un consorțiu condus de Societatea Geografică Italiană în parteneriat cu Institutul Național de Statistică al Italiei, Poloniei și Danemarcii.

11.12.2020
Anunț cu privire la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică
Biroul Naţional de Statistică, anunţă că în cadrul concursului la proba scrisă care a avut loc la data de 07 decembrie 2020 pentru ocuparea funcția de șef secție instruire în statistica oficială, nici un candidat nu a obţinut nota maximă de promovare a probei scrise.

10.12.2020
Comitetul de conducere a Proiectului Regional "Statistici prin Parteneriatul Estic" s-a întâlnit în cea de-a 2-a ședință
La data de 8 decembrie curent, s-a desfășurat cea de-a 2-a ședință a Comitetului de conducere a Proiectului Regional de Cooperare Statistică "Statistici prin Parteneriatul Estic". La evenimentul nominalizat, organizat online, a participat dl. Oleg Cara, Directorul general al Biroului Național de Statistică.

10.12.2020
Republica Moldova – locul 19 în lume și locul 3 în Europa de Est după disponibilitatea și deschiderea datelor statistice oficiale
Republica Moldova s-a clasat pe locul 19 în lume și locul 3 în Europa de Est după disponibilitatea și deschiderea datelor statisticilor oficiale. Aceste rezultate au fost făcute publice de către Organizația Open Data Watch - Open Data Inventory, care începând cu anul 2015, realizează anual o evaluare a gradului de disponibilitate și deschidere a statisticilor oficiale din întreaga lume.

08.12.2020
Lista persoanelor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Biroul Național de Statistică anunță lista persoanelor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

02.12.2020
Expert IT pentru asistarea Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova pentru elaborarea unui document conceptual privind Sistemul Informatic Integrat Automat
Proiectul finanţat de UE „Asistenţă tehnică pentru sprijinirea Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova” este în căutarea unor candidați cu înaltă calificare pentru elaborarea unui document conceptual privind Sistemul Informatic Integrat Automat care urmează să fie dezvoltat pentru Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.

01.12.2020
Publicaţia trimestrială "Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-septembrie 2020" plasată pe pagina web
Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizând: situaţia demografică, piața muncii, sănătate, turism, infracţiuni, agricultura, industria, investiţiile în active imobilizate, construcţii, transporturile.

01.12.2020
Ședința Consiliului Național pentru Statistică a fost convocată la BNS
Ieri, 30 noiembrie, a fost convocată cea de-a 2-a ședință din anul curent a Consiliului Național pentru Statistică (CNS), creat prin Hotărârea Guvernului nr.244 din 21.03.2018. Evenimentul online a fost prezidat de către dl Oleg Cara, Director general al Biroului Național de Statistică, care este și președinte al CNS.

01.12.2020
Lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Data desfăţurării interviului - 03 decembrie 2020, ora 10:00 / probei scrise - 07 decembrie 2020, ora 13:30
Biroul Național de Statistică anunță lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

30.11.2020
Posturi pentru asistarea BNS în implementarea Sistemului Informațional Automatizat Integrat revizuit în vederea asigurării standardizării proceselor statistice
Proiectul finanţat de UE „Asistenţă tehnică pentru susţinerea Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova” este în căutarea experților naţionali de înaltă calificare pentru două posturi cu normă întreagă pe termen fix: Frontend Developer şi Backend Developer pentru dezvoltarea şi implementarea Sistemului Informațional Automatizat Integrat în cadrul Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova.

27.11.2020
Culegerea statistică "Balanţa energetică a Republicii Moldova", ediţia 2020, plasată pe pagina web
„Balanța energetică a Republicii Moldova” reprezintă o culegere statistică amplă, care prezintă indicatorii statistici privind formarea resurselor primare și generale de energie, distribuţia şi consumurile energetice finale pe principalele activităţi ale economiei naţionale, în perioada anilor 2015-2019.

26.11.2020
Apel pentru exprimarea interesului în proiectarea și elaborarea unui nou site web pentru Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova
Proiectul finanţat de UE „Asistenţă tehnică pentru sprijinirea Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova” (ParStat) este în căutarea unei companii naţionale/consorţiu de înaltă calificare pentru reproiectarea şi dezvoltarea website-ului Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova (BNS) prin aplicarea unui nou design receptiv, utilizând cele mai bune practici și exemple de pe site-urile Birourilor Naționale de Statistică din alte țări și ținând cont de nevoile specifice ale BNS.

24.11.2020
Lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Data desfăşurării probei scrise - 27 noiembrie 2020
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

24.11.2020
Anunţ repetat cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Termenul limită de depunere a documentelor este până la 04 decembrie 2020
Biroul Naţional de Statistică anunţă concurs cu privire la ocuparea funcţiilor vacante în cadrul BNS.

19.11.2020
Publicația statistică „Copiii Moldovei”, ediţia 2020, plasată pe pagina web
Publicația statistică „Copiii Moldovei” este a 3-a ediție elaborată de Biroul Național de Statistică și prezintă o sinteză a principalilor indicatori statistici privind situaţia copilului în Republica Moldova, în perioada anilor 2014-2019. Publicaţia este structurată în 9 capitole în care se conţin date cu privire la aspectul demografic, sănătatea și educaţia copiilor, infracţionalitatea juvenilă, protecţia socială, situaţia familiilor cu copii, precum și date în profil regional și internațional.

17.11.2020
Proiectul UE „ParStat” angajează Consultant în domeniul juridic și Consultant în domeniul resurselor umane pentru prestarea serviciilor de consultanță BNS
Proiectul este finanțat de UE și implementat de un consorțiu condus de Societatea Geografică Italiană în parteneriat cu Institutul Național de Statistică al Italiei, Poloniei și Danemarcii.

13.11.2020
Proiectul UE „ParStat” angajează profesori de limba engleză pentru personalul BNS
Profesorii selectați vor fi contractați pentru organizarea și predarea cursurilor de limba engleză angajaților Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova. Cursurile au scopul de a îmbunătăți competențele în limba engleză, pentru a le sprijini accesul la resursele online europene și internaționale legate de statisticile oficiale, capacitatea lor de a scrie în engleză și de a facilita participarea lor la evenimente legate de statistici în care este necesară utilizarea limbii engleze.

30.10.2020
Viziunea și prioritățile Sistemului Statistic Național discutate în cadrul unei reuniuni cu partenerii de dezvoltare
Biroul Național de Statistică, în calitate de autoritate centrală în domeniul statisticii oficiale și coordonator al Sistemului Statistic Național, împreună cu alte autorități publice a fost invitat să participe la reuniunea partenerilor de dezvoltare, organizată de oficiul Coordonatorului Rezident al ONU din Moldova, pentru a prezenta viziunea de dezvoltare în continuare a statisticii naționale. Ședința a avut loc pe 29 octombrie 2020, online.

28.10.2020
Anunț cu privire la ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Termenul limită de depunere a documentelor este până la 10 noiembrie 2020
Biroul Naţional de Statistică anunţă concurs cu privire la ocuparea funcţiilor vacante în cadrul BNS.

23.10.2020
Lansarea platformei „Femeile lumii 2020. Tendințe și statistici” în cadrul Forumului Mondial al Datelor
Cu ocazia Zilei Mondiale a Statisticii, în perioada 19-21 octombrie s-a desfășurat Forumul Mondial al Datelor, care reunește experți în date și statistici, precum și utilizatori din guverne, societatea civilă, sectorul privat, donatori și agenții internaționale și regionale, comunitatea geospațială, mass-media, mediul academic și alte organisme. Experții și utilizatorii de date se adună pentru a stimula inovarea datelor, pentru a mobiliza sprijinul politic și financiar la nivel înalt pentru date și pentru a construi o cale către date mai bune pentru dezvoltare durabilă.

20.10.2020
QUIZ! De Ziua Mondială a Statisticii Vă invităm să Vă testați cunoștințele despre statisticile din Moldova!
De Ziua Mondială a Statisticii Vă invităm să Vă testați cunoștințele despre statisticile din Moldova.

20.10.2020
În contextul Zilei Mondiale a Statisticii, astăzi, a avut loc discuția publică “Perspectivele Statisticii Moldovei 2015-2020”
În cadrul evenimentului, Biroul Național de Statistică a prezentat cele mai importante realizări din ultimii 5 ani, care au fost posibile datorită asistenței tehnice și financiare a organizațiilor internaționale. Totodată, partenerii de dezvoltare invitați și-au împărtășit opiniile asupra impactului realizărilor în comun, dar și asupra importanței datelor statistice în timpul pandemiei Covid-19.

20.10.2020
VIDEO! De ce sunt importante statisticile oficiale?
Cu ocazia Zilei Mondiale a Statisticii, Vă invităm să vizionați mesajele utilizatorilor de date statistice despre importanța statisticilor oficiale.

20.10.2020
20 octombrie 2020 - „Ziua Mondială a Statisticii”, „Ziua Europeană a Statisticii”, „Ziua Profesională a Statisticianului în RM”
Data de 20 octombrie 2020 este o dată importantă pentru domeniul statistic în întreaga lume. În această zi este celebrată cea de-a 3-a Zi Mondială a Statisticii, cu tematica „Conectăm lumea cu datele în care putem avea încredere”, o inițiativă a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

20.10.2020
Mesajul premierului Ion Chicu cu ocazia Zilei Mondiale a Statisticii și a sărbătorii profesionale Ziua Statisticianului
Astăzi este marcată sărbătoarea profesională Ziua Statisticianului, dar și Ziua Mondială a Statisticii, care se sărbătorește în statele lumii pentru a treia oară. Genericul Zilei Mondiale a Statisticii din acest an este „Conectăm lumea cu datele în care putem avea încredere”. Motoul dat este ca niciodată actual, întrucât anume încrederea în datele statistice asigură utilizarea largă și utilitatea statisticilor – scopul final al activității de zi cu zi al statisticienilor.

19.10.2020
UNFPA Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare susțin Biroul Național de Statistică în modernizarea procesului de colectare a datelor statistice
Fondul ONU pentru Populație, cu suportul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, a donat echipament modern, și anume 200 tablete cu baterii externe, destinate colectării electronice de date în cadrul cercetărilor statistice în gospodăriile populației realizate de Biroul Național de Statistică.

16.10.2020
Ședința Consiliului Național pentru Statistică convocată la BNS
Ieri, 15 octombrie, Consiliul Național pentru Statistică, creat prin Hotărârea Guvernului nr.244 din 21.03.2018 cu privire la CNS, s-a convocat în prima sa ședință din anul curent. În cadrul ședinței au fost abordate câteva subiecte prioritare ce țin de realizările și provocările privind dezvoltarea Sistemului Statistic Național, și anume: Cu privire la realizarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național 2016-2020 și Activitatea BNS în condițiile pandemiei Covid-19.

08.10.2020
Întâlnirea conducerii BNS cu reprezentanții Delegației UE și experții proiectului „ParStat” privind rezultatele implementării proiectului și prioritățile ulterioare
Conducerea Biroului National de Statistică, reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, dar și experți ai proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Asistență tehnică pentru sprijinirea Biroului Național de Statistică din Republica Moldova”, s-au întâlnit la 8 octombrie, curent, on-line, pentru a discuta despre mersul implementării proiectului ParStat: rezultate, așteptări și provocări ulterioare.

 
Pagina
12
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
49540 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran