RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 03.12.2021
Prima / Noutăţi
Noutăţi
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
03.12.2021
Chestionarul nr. 9-AGR disponibil în Ghișeul unic de raportare electronică
Biroul Național de Statistică anunță că începând cu 1 decembrie 2021, formularul statistic nr. 9-AGR „Utilizarea produselor de uz fitosanitar și introducerea fertilizanților chimici și naturali” este disponibil și în Ghișeul unic de raportare electronică www.raportare.gov.md.

01.12.2021
Culegerea statistică „Balanţa energetică a Republicii Moldova", ediţia 2021, plasată pe pagina web
„Balanța energetică a Republicii Moldova” reprezintă o culegere statistică amplă, care prezintă indicatorii statistici privind formarea resurselor primare și generale de energie, distribuţia şi consumurile energetice finale pe principalele activităţi ale economiei naţionale, în perioada anilor 2015-2020.

30.11.2021
Raportul analitic „Analiza sărăciei monetare și a bunăstării gospodăriilor cu copii", ediţia 2021, plasată pe pagina web
Raportul conține informații statistice privind caracteristicile generale ale gospodăriilor cu copii în funcție de mediul de reședință, numărul de copii, tipul gospodăriei, quintile, prezența migranților în gospodării, nivelul de sărăcie și bunăstare a acestora.

29.11.2021
Ședința Consiliului Național pentru Statistică privind examinarea proiectului Programului de lucrări statistice pentru anul 2022
La data de 26 noiembrie a avut loc cea de-a 3-a ședință din acest an a Consiliului Național pentru Statistică (CNS), membrii căruia sunt reprezentanți ai Biroului Național de Statistică, Băncii Naționale a Moldovei, mediului academic, organelor de specialitate ale administrației publice centrale, patronatelor și societății civile.

25.11.2021
Biroul Național de Statistică a prezentat rezultatele cercetării pilot privind Ancheta de conjunctură în întreprinderi
La data de 23 noiembrie curent, în cadrul unei sesiuni online, au fost prezentate rezultatele cercetării pilot privind Ancheta de conjunctură în întreprinderi, implementată și desfășurată de către Biroul Național de Statistică (BNS) în perioada octombrie-noiembrie 2021.

25.11.2021
Statistica educației evaluată de experți Eurostat
Producerea și diseminarea statisticii educației a fost evaluată de către un grup de experți ai Eurostat - oficiul de statistică al Uniunii Europene. Misiunea de evaluare sectorială a experților Gaetano Ferrieri și Irja Blomqvist s-a desfășurat în perioada 22-25 noiembrie curent.

22.11.2021
FAO oferă suport Biroului Național de Statistică în domeniul statisticii agriculturii
Biroul Național de Statistică beneficiază de asistență din partea Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO). Misiunea de lucru a expertului internațional FAO, Vasile Petre, s-a desfășurat în perioada 15-19 noiembrie la BNS și a avut drept scop acordarea consultanței în vederea efectuării calculelor tipologiei exploatațiilor agricole.

22.11.2021
Biroul Naţional de Statistică a publicat setul de infografice cu tematica „Copiii Moldovei în anul 2020”
Infograficele prezintă o sinteză a principalilor indicatori statistici din domeniile demografie, educaţie, familie, infracţionalitate juvenilă, protecţie socială, sănătate, cultură şi sport.

17.11.2021
Anunț cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Termenul limită de depunere a documentelor este până la 06 decembrie 2021
Biroul Naţional de Statistică anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul BNS.

05.11.2021
Consultare publică a Regulamentului privind accesul la date individuale în scopuri științifice
Biroul Național de Statistică anunță inițierea consultărilor publice a proiectului Regulamentului privind accesul la date individuale în scopuri științifice.

04.11.2021
BNS și partenerii naționali implementează treptat metodologia Sistemului european de statistici integrate privind protecția socială (SESPROS)
În perioada 25-26 octombrie curent, Biroul Național de Statistică a organizat un atelier online cu privire la perspectivele implementării metodologiei Sistemului european de statistici integrate privind protecția socială (SESPROS) în Republica Moldova.

01.11.2021
Ședința inițială a Grupului coordonator și Grupului tehnic pentru elaborarea proiectului Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național pentru anii 2022-2030
Reprezentanți ai ministerelor, altor autorități administrative centrale, instituțiilor publice și organizațiilor neguvernamentale, agențiilor Organizației Națiunilor Unite, Delegației Uniunii Europene – membri ai Grupului coordonator și Grupului tehnic pentru elaborarea proiectului Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic național 2022-2030, s-au întrunit în ședința comună, în regim online, la data de 29 octombrie curent.

01.11.2021
Lista persoanelor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Biroul Naţional de Statistică anunță lista persoanelor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

01.11.2021
Limba engleză, studiată de către funcționari ai BNS în scopul îmbunătățirii competențelor profesionale
Mai mulți angajați ai Biroului Național de Statistică au avut ocazia să-și îmbunătățească cunoștințele și abilitățile de comunicare în limba engleză, grație unui curs de limba engleză organizat în cadrul proiectului „Asistență Tehnică pentru sprijinirea Biroului Național de Statistică din Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană.

28.10.2021
(Interviu) Oleg Cara: „Aplicarea metodei moderne de colectare a informației CAPI aduce mai multe beneficii, printre care reducerea termenelor de introducere, prelucrarea datelor în termen mai rapid și reducerea considerabilă a costurilor.”
Metoda CAPI e o alternativă modernă a colectării tradiționale de date statistice pe suport de hârtie, unde operatorii de interviu utilizează dispozitivele portabile electronice, de exemplu, tabletele pentru pilotarea acestei metode noi de colectare a datelor în gospodării, și anume pentru ancheta forței de muncă.

26.10.2021
Lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Data desfăşurării interviului - 27 octombrie 2021, ora 10:00
Biroul Naţional de Statistică anunță lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

26.10.2021
Importanța utilizării datelor geospațiale și instrumentelor Sistemului Informațional Geografic pentru producerea și diseminarea statisticilor oficiale abordată în cadrul unui eveniment online
Biroul Național de Statistică a organizat la data de 22 octombrie, un eveniment dedicat utilizării datelor geospațiale și a instrumentelor Sistemului Informațional Geografic pentru producerea și diseminarea statisticilor oficiale. Evenimentul a fost organizat în contextul Zilei profesionale a Statisticianului în Republica Moldova, marcată anual la 20 octombrie.

25.10.2021
Statisticile oficiale privind criminalitatea și justiția în Republica Moldova vor fi evaluate de către experții PNUD, care vor veni cu recomandări pentru îmbunătățirea acestora
Biroul Naţional de Statistică, în colaborare cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și cu suportul financiar al Suediei, a lansat activitatea de evaluare sectorială a statisticilor oficiale privind criminalitatea și justiția în Republica Moldova din perspectiva alinierii la standardele europene și ale Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Crime (UNODC), planificată pentru perioada octombrie 2021-ianuarie2022.

22.10.2021
Experiența INS România privind elaborarea metodologiei de calcul a Indicelui costurilor în construcții prezentată în cadrul unui seminar organizat de BNS
Mai mulți statisticieni din cadrul Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova și Institutului Național de Statistică al României s-au întrunit în cadrul unui seminar online pentru a discuta aspecte privind elaborarea și aplicarea metodologiei de calcul a Indicelui costurilor în construcții în practica statistică. Seminarul online a avut loc în perioada 21-22 octombrie curent.

21.10.2021
UNFPA și Elveția au donat echipament în valoare de circa 260 000 USD pentru modernizarea cercetărilor statistice privind populația și migrația (Video)
Un lot de echipament modern în valoare de aproximativ 260 000 USD a fost donat Biroului Național de Statistică drept suport în procesul de revizuire a numărului populației și estimarea migrației internaționale și interne la nivel local. Donația a fost făcută în cadrul proiectului Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) „Îmbunătățirea capacităților instituționale ale Biroului Național de Statistică”, finanțat de Elveția și co-finanțat de UNFPA.

20.10.2021
Ziua Statisticianului – sărbătorită la data de 20 octombrie în Republica Moldova
Instituită mai bine de un deceniu în urmă, Ziua profesională a statisticianului aduce un omagiu personalului sistemului statistic național antrenat în procesul complex de elaborare a datelor. Această zi reiterează importanța fundamentală de a susține capacitatea statistică națională în a produce statistici relevante și oportune necesare pentru luarea de decizii.

20.10.2021
QUIZ! De Ziua Mondială a Statisticii Vă invităm să Vă testați cunoștințele despre statisticile din Moldova!
De Ziua Mondială a Statisticii Vă invităm să Vă testați cunoștințele despre statisticile din Moldova.

13.10.2021
Lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Data desfăşurării probei scrise - 15 octombrie 2021, ora 13:00
Biroul Naţional de Statistică anunță lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul BNS

13.10.2021
Biroul Național de Statistică a început testarea metodei CAPI de colectare a datelor în gospodării
Mai mulți specialiști, inclusiv operatori de interviu din cadrul Biroului Național de Statistică, au participat în perioada 4-8 octombrie, la un training, unde au testat și exersat metoda de realizare a interviurilor personale asistate de computer CAPI (Computer-assisted personal interviewing).

08.10.2021
Buletin informativ al BNS pentru trimestrul III 2021
Biroul Național de Statisitică prezintă Buletinul informativ pentru trimestrul III al anului curent, care conține cele mai importante noutăți și evenimente din activitatea desfășurată de către BNS în această perioadă.

28.09.2021
Schimb de experiență între Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova și Biroul Central de Statistică al Letoniei privind confidențialitatea datelor în diseminarea informațiilor statistice privind comerțul internațional
La data de 16 septembrie curent a avut loc o întrunire online între reprezentanții Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova și Anželika Pavlova, reprezentanta Oficiului de Statistică al Letoniei. În cadrul ședinței a fost prezentată experiența Letoniei în diseminarea datelor privind comerțul internațional în contextul respectării confidențialității datelor statistice, în conformitate cu cele mai bune practici și standarde ale Uniunii Europene și internaționale.

27.09.2021
Directorul general al Biroului Național de Statistică a avut o întrevedere cu președintele Institutului Național de Statistică al României
Directorul general al Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, Oleg Cara, s-a întâlnit la data de 25 septembrie curent, cu președintele Institutului Național de Statistică al României, Tudorel Andrei, care s-a aflat într-o vizită la Chișinău. Principalul subiect al discuțiilor a vizat perspectivele de continuare a cooperării bilaterale dintre cele două organe de statistică, stabilită pe parcursul activității acestor instituții.

24.09.2021
Lista persoanelor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista persoanelor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

24.09.2021
Publicaţia trimestrială „Buletin statistic în ianuarie-iunie 2021" plasată pe pagina web
Buletinul conţine date sub formă de tabele vizând principalii indicatori statistici în dinamică, ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării. Se prezintă informaţia despre situaţia social-economică a ţărilor CSI.

24.09.2021
Conducerea BNS a participat la seminarul de nivel înalt privind prioritățile de cooperare internațională și practicile inovatoare în domeniul statistic
Conducerea Biroului Național de Statistică a participat la seminarul de nivel înalt privind cooperarea statistică pentru Europa de Est, Caucaz și țările din Asia Centrală, cu tematica „Focusare pe viitor: priorități și practici inovatoare”.

24.09.2021
Anunț cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Termenul limită de depunere a documentelor este până la 08 octombrie 2021
Biroul Naţional de Statistică anunță prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul BNS

22.09.2021
Noi informații statistice privind sectorul economic
Biroul Național de Statistică anunță despre disponibilitatea a noi informații statistice din sectorul economic, și anume din domeniile: Industrie, Transport, Tehnologii informaționale, Turism și Investiții în active.

21.09.2021
Domeniul statistic „Ocrotirea sănătății” a fost actualizat cu noi informații
Domeniul statistic Ocrotirea sănătății din Banca de date statistice a Biroului Național de Statistică a fost completat cu noi informații statistice.

15.09.2021
Lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Data desfăşurării interviului - 17 septembrie 2021, ora 10:00
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

08.09.2021
(Interviu) Lilian Galer: „Folosirea datelor geospațiale și a instrumentelor GIS de către Biroul Național de Statistică va permite Republicii Moldova să producă și să disemineze statistici integrate locațiilor”
Începând cu mijlocul lunii iunie, 48 de operatori de teren colectează date pentru a actualiza hărțile digitale ale Republicii Moldova, astfel Biroul Național de Statistică contribuie la crearea unei baze de date geostatistice la nivel de adresă.

08.09.2021
Necrolog Anatolie Craevschi
Biroul Național de Statistică anunță cu tristețe despre trecerea la cele veșnice, la 06 septembrie 2021, a regretatului Anatolie Craevschi, fost director al Centrului Principal de Calcul pe lângă Departamentul Statistică al Republicii Moldova, în perioada anilor 1976-2000.

07.09.2021
Publicaţia trimestrială „Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-iunie 2021" plasată pe pagina web
Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizând: situaţia demografică, piața muncii, sănătate, turism, infracţiuni, agricultura, industria, investiţiile în active imobilizate, construcţii, transporturile.

03.09.2021
Lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Data desfăşurării probei scrise - 07 septembrie 2021, ora 10:00 și 13:00
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

01.09.2021
A fost plasată publicaţia statistică „Aspecte privind nivelul de trai al populației Republicii Moldova în 2020"
„Aspecte privind nivelul de trai al populației Republicii Moldova în 2020” este o publicaţie statistică anuală, ce conţine informaţie privind nivelul de bunăstare al populaţiei şi în special, a veniturilor, cheltuielilor, condiţiilor de trai, posedarea mărfurilor de folosinţă îndelungată, consumului în gospodărie etc.

25.08.2021
Operatori de interviu și controlori sunt familiarizați cu metodologia cercetării statistice „Accesul populației la serviciile de sănătate”
Biroul Național de Statistică desfășoară în perioada 12-25 august curent, seminarele de instruire pentru personalul responsabil de colectarea datelor în teren cu privire la desfășurarea cercetării statistice „Accesul populației la serviciile de sănătate”. Astfel, operatorii de interviu și controlori sunt familiarizați cu metodologia și chestionarele cercetării statistice pe parcursul instruirilor.

 
Pagina
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
52348 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran