RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.07.2021
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
31.07.2018
Investiţiile în active imobilizate în anul 2017
Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2017, investiţiile în active imobilizate realizate în economia națională au însumat 23498,3 mil. lei, fiind în creştere cu 3,5% faţă de anul 2016.

27.07.2018
Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-iunie 2018, conform estimărilor preliminare, a constituit în preţuri curente 5028 mil. lei, înregistrînd 107,2% în preţuri comparabile faţă de perioada respectivă a anului 2017.

27.07.2018
Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-iunie 2018
Biroul Național de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2018 s-au eliberat 1560 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în scădere cu 15,1% faţă de ianuarie-iunie 2017.

26.07.2018
Locuinţe date în exploatare în anul 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2017 au fost date în exploatare 9249 locuințe cu suprafaţa totală de 700,4 mii m². Comparativ cu anul 2016 acest indicator a crescut cu 35,9%.

24.07.2018
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-iunie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2018 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 7,7 mil. tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din 2017 cu 14,9%. Parcursul mărfurilor a constituit 2157,3 mil. tone-km, cu 6,8% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2017.

18.07.2018
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iunie 2018
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iunie 2018 preţurile producătorului în industrie față de mai curent s-au majorat cu 0,1% , față de iunie 2017 – cu 0,2%, iar faţă de decembrie 2017 prețurile s-au micșorat cu 0,4%.

10.07.2018
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2018
Biroul Național de Statistică informează că în luna mai 2018, producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 10,0%, ca urmare a creșterii producției industriale în industria extractivă (+19,2%), în industria prelucrătoare (+8,1%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+22,1%).

10.07.2018
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iunie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2018 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni, din iulie 2017 pînă în iunie 2018) a constituit 3,2%, inclusiv la: produse alimentare – 5,1%, mărfuri nealimentare – 3,3% şi servicii prestate populaţiei – 0,1%.

10.07.2018
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2017
Biroul Național de Statistică informează că în anul 2017 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM) a constituit 53,6 mii întreprinderi și reprezintă circa 98,6% din numărul total de întreprinderi. Numărul salariaților care au activat în întreprinderile mici şi mijlocii în perioada de referinţă a constituit 323,3 mii persoane, deținând 61,2% din numărul total de salariați ai întreprinderilor.

06.07.2018
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2018
Biroul Național de Statistică informează că exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2018 s-au cifrat la 223,0 mil. dolari SUA, cu 11,6% mai mult față de luna precedentă și cu 27,6% - comparativ cu luna mai 2017. Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2018 au însumat 505,4 mil. dolari SUA, cu 13,7% mai mult față de luna anterioară și cu 26,2% - comparativ cu luna mai 2017.

29.06.2018
Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că la 1 ianuarie 2018, fondul locativ al Republicii Moldova a constituit 1287,3 mii locuinţe cu o suprafaţă totală de 87265,2 mii m.p.

25.06.2018
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-mai 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-mai 2018 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 6,1 mil. tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din 2017 cu 13,4%. Parcursul mărfurilor a constituit 1762,8 mil. tone-km, cu 5,2% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2017.

19.06.2018
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna mai 2018
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna mai 2018 preţurile producătorului în industrie față de aprilie curent s-au diminuat cu 0,3% , față de mai 2017 prețurile s-au majorat cu 0,3%, iar faţă de decembrie 2017 prețurile s-au micșorat cu 0,5%.

18.06.2018
Veniturile și cheltuielile populației în trimestrul I anul 2018
Biroul Național de Statistică informează, că în trimestrul I 2018 veniturile disponibile ale populației au fost în medie 2353 lei lunar pe o persoană, fiind în creștere cu 10,3% față de aceeași perioadă a anului precedent iar față de trimestrul IV 2017 s-au redus cu 1,9%. În termeni reali veniturile populației au înregistrat o creștere de 4,8%.

15.06.2018
Produsul intern brut în trimestrul I 2018
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul I 2018, Produsul intern brut (PIB) a însumat, pe serie brută, 37 609 mil. lei prețuri curente de piață, în creștere - în termeni reali – cu 3,7% față de trimestrul I 2017. Pe seria ajustată sezonier, față de același trimestru din 2017, PIB s-a majorat cu 3,6%, iar față de trimestrul IV 2017 s-a diminuat cu 0,8%.

12.06.2018
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că în luna aprilie 2018, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 13,3%, ca urmare a creșterii producției industriale în industria prelucrătoare și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria extractivă.

11.06.2018
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna mai 2018 inflaţia anuală a constituit 2,8%, inclusiv la: produse alimentare – 4,2%, mărfuri nealimentare – 2,7% şi servicii prestate populaţiei – 0,4%. Totodată, indicele preţurilor de consum în mai 2018 faţă de aprilie 2018 a constituit 100,0%.

07.06.2018
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-aprilie 2018 exporturile de mărfuri au totalizat 878,1 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 28,7%, iar importurile de mărfuri au constituit 1770,8 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 27,2%.

04.06.2018
Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul l 2018
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul I 2018 populația economic activă a Republicii Moldova a constituit 1172,9 mii persoane, fiind în descreștere cu 2,4% față de trimestrul I 2017.

29.05.2018
Investiţiile în active imobilizate în ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2018 investiţiile în active imobilizate au însumat 2434,5 mil. lei, fiind în creştere cu 2,9% faţă de perioada similară a anului precedent.

29.05.2018
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2017
Biroul Naţional de Statistică informează ca la 1 ianuarie 2018, numărul copiilor în Republica Moldova1 a constituit 676,0 mii copii sau fiecare a cincea persoană este în vârstă de pînă la 18 ani. Rata natalităţii a constituit 9,6 născuţi-vii la 1000 locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale se menţine mai înalt decât în localităţile urbane.

25.05.2018
Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2017
Biroul Naţional de Statistică comunică că în anul 2017 comparativ cu anul precedent numărul sistemelor de alimentare cu apă s-a majorat cu 33 unități, astfel pe teritoriul ţării în anul 2017 au fost amplasate 1214 sisteme de alimentare cu apă. Din total apeducte, pe parcursul anului au funcţionat 1150 sisteme sau 94,7 %, totodată au fost reconstruite 26 apeducte, din care 25 în localități rurale.

25.05.2018
Locuinţe date în exploatare în ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2018 au fost date în exploatare 1119 locuințe cu suprafaţa totală de 91,2 mii m². Comparativ cu ianuarie-martie 2017 acest indicator s-a diminuat cu 25,6%.

25.05.2018
Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul I 2018
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul I 2018 câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 5906,5 lei, înregistrând o creștere de 13,2% față de trimestrul I 2017. Indicele câștigului salarial real pentru trimestrul I 2018 față de trimestrul I 2017 a fost de 107,6%, sau în creștere cu 7,6% față de nivelul anului trecut.

23.05.2018
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-aprilie 2018 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 4,4 mil. tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din 2017 cu 12,7%. Parcursul mărfurilor a constituit 1369,0 mil. tone-km, cu 4,8% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2017.

23.05.2018
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-martie 2018
Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-martie 2018 volumul lucrărilor executate de organizaţiile cu genul principal de activitate „Construcții” a constituit 1089,5 mil. lei sau 98,3% (în prețuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în perioada similară a anului 2017.

22.05.2018
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-martie 2018 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a fost în creştere cu 5,0% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2017.

21.05.2018
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2018
Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-martie 2018 primele brute subscrise au constituit 332,1 mil. lei, fiind în creştere cu 7,0% faţă de primelebrute subscrise în perioada respectivă a anului precedent.

18.05.2018
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2018
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna aprilie 2018 preţurile producătorului în industrie față de martie curent s-au diminuat cu 0,1% , față de aprile 2017 prețurile s-au majorat cu 1,0%, iar faţă de decembrie 2017 prețurile s-au micșorat cu 0,3%.

18.05.2018
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2018 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 35,6 mii de turişti şi excursionişti, cu 27,6% mai mult decît în perioada corespunzătoare din anul 2017. Majorarea numărului de turişti şi excursionişti a fost condiţionată de cresterea numărului de participanţi la turismul emiţător și turismul receptor. Totodată, s-a redus numărul de participanți la turismul intern.

15.05.2018
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2018 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 49,7 mii de turişti, din care 27,1 mii de turişti străini și 22,6 mii de turiști moldoveni.

14.05.2018
Activitatea companiilor de leasing în anul 2017
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în anul 2017 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1426,6 mil. lei, sau cu 195,1 mil. lei mai mult decât în anul 2016. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing au constituit mijloacele de transport în valoare de 1335,6 mil. lei, din care autoturismele au constituit 1286,8 mil.lei.

14.05.2018
Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-martie 2018
Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, în ianuarie-martie 2018 încasările în numerar pe sistemul bancar au însumat 24790 mil. lei, fiind în creștere cu 1,3% față de încasările din perioada respectivă a anului precedent.

11.05.2018
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în luna martie 2018, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 10,2%, ca urmare a creșterii producției industriale în industria prelucrătoare și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria extractivă.

11.05.2018
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2018 inflaţia anuală a constituit 3,7%, inclusiv la: produse alimentare – 6,8%, mărfuri nealimentare – 2,4% şi servicii prestate populaţiei – 0,4%. Totodată, indicele preţurilor de consum în aprilie 2018 faţă de martie 2018 a constituit 100,5%.

10.05.2018
Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii străini și cetățenii Republicii Moldova în ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2018 numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii străini, la intrarea în Republica Moldova a totalizat 788,3 mii persoane, în creștere cu 12,3% fată de perioada corespunzătoare din anul 2017.

08.05.2018
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2018 exporturile de mărfuri au totalizat 678,2 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 28,4%, iar importurile de mărfuri au constituit 1326,2 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 28,7%.

07.05.2018
Infrastructura edilitară în localităţile urbane şi servicii de salubrizare în anul 2017
Activitatea de amenajare, reamenajare și întreţinere a spațiilor verzi în localitățile urbane pe parcursul anului 2017 s-a desfăşurat pe o suprafață totală de 7,7 mii ha, sau pe 8,9% din suprafaţa totală a intravilanului, ceea ce reprezintă practic nivelul anului precedent. În perioada anilor 2010-2013 suprafaţa spaţiilor verzi se menține practic constantă.

07.05.2018
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2018 faţă de perioada respectivă a anului 2017 a constituit 91,5%.

02.05.2018
Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2017
În anul 2017, studiile superioare de doctorat s-au desfășurat în 46 școli doctorale, organizate în 19 instituții de învăţământ superior, unele dintre acestea formând consorții, parteneriate naționale și internaționale cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cercetări științifice.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
36349 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran