RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.09.2022
Prima / Noutăţi
Noutăţi
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
11.09.2017
Anunț cu privire la admiterea la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Data desfăşurării probei scrise - 13 septembrie 2017, ora 10:00
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă.

11.09.2017
Anunţ repetat cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistic
Data limită de depunere a documentelor este pînă la 30 septembrie 2017
Biroul Naţional de Statistică anunţă concursul pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul BNS

06.09.2017
Publicaţia trimestrială "Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-iunie 2017" plasată pe pagina web
Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizînd: industria, agricultura, investiţiile în active materiale pe termen lung şi construcţii, transporturile, comunicaţiile, turismul, comerţul interior de bunuri şi servicii, asigurări, remunerarea muncii, forţa de muncă şi şomajul, situaţia demografică, infracţiuni.

01.09.2017
Anunț cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei Generale pentru Statistică a mun. Chişinău a Biroului Naţional de Statistică
Data limită de depunere a documentelor este pînă la 20 septembrie 2017, ora 17:00
Biroului Naţional de Statistică anunţă concursul pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul Direcţiei Generală pentru Statistică a mun. Chişinău.

30.08.2017
A fost plasată publicaţia statistică "Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei în 2016"
„Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei în 2016” este o publicaţie statistică anuală, ce conţine informaţie privind nivelul de bunăstare al populaţiei şi în special, a veniturilor, cheltuielilor, condiţiilor de trai, posedarea mărfurilor de folosinţă îndelungată, consumului în gospodărie etc.

30.08.2017
Culegerea statistică "Forţa de muncă în Republica Moldova. Ocupare şi şomaj", ediţia 2017, plasată pe pagina web
Culegerea conţine informaţii statistice privind piaţa forţei de muncă în Republica Moldova în anul 2016, în comparaţie cu un şir de ani precedenţi. Sînt prezentate informaţii referitoare la populaţia economic activă, ocupată şi în şomaj, pe activităţi, grupe de vîrstă, sex, medii, nivelul de instruire etc.

21.08.2017
Anunț repetat cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Data limită de depunere a documentelor este pînă la 08 septembrie 2017
Biroul Naţional de Statistică anunţă concursul pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul BNS.

14.08.2017
Anunţ repetat cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Data limită de depunere a documentelor este pînă la 01 septembrie 2017
Biroul Naţional de Statistică anunţă concursul pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul BNS.

08.08.2017
Prima misiune a unui expert, în cadrul Rundei 2020 a recensămintelor
Biroul Național de Statistică beneficiază de suport din partea expertului internațional, Eliahu Ben Moshe, consultant al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație. Misiunea face parte din cadrul programului de asistență tehnică al UNFPA și are loc din 7 până în 11 august curent.

31.07.2017
Anunț cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Data limită de depunere a documentelor este pînă la 18 august 2017
Biroul Naţional de Statistică anunţă concursul pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul BNS.

28.07.2017
Registrul statistic al populației, o nouă inițiativă a Biroului Național de Statistică
La 27 iulie, a avut loc prima ședință a Grupului de lucru intersectorial în vederea perfecționării mecanismului de colectare a datelor cu privire la migrația populației, creat prin Hotărîrea Comisiei Naționale pentru Populație și Dezvoltare, din 5 mai 2017. Acesta este format din reprezentanți ai administrației publice centrale și instituții care dețin date statistice cu referire la fluxurile migraționale.

25.07.2017
Cercetare statistică nouă privind activitatea de INOVARE în întreprinderi
Cercetarea statistică privind activitatea de inovare a întreprinderilor va fi efectuată pentru prima dată în acest an.În acest context, agenții economici cu 10 și mai mulți salariați, care activează în domeniul industriei și serviciilor vor participa la cercetare. Chestionarul poate fi prezentat pe suport de hârtie sau on-line prin intermediul portalulul raportare.md până la 30 august.

24.07.2017
Anunţ repetat cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Data limită de depunere a documentelor este pînă la 11 august 2017
Biroul Naţional de Statistică anunţă concursul pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul BNS

20.07.2017
Guvernul a aprobat Nomenclatorul NUTS
Guvernul Republicii Moldova a aprobat miercuri, 19 iulie, Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (NUTS).Proiectul a fost elaborat de Biroul Național de Statistică în vederea implementării Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană.Nomenclatorul NUTS are un rol major în producerea și diseminarea datelor statistice oficiale în profil regional.

20.07.2017
Post vacant: UNFPA și PNUD angajează consultant național
UNFPA și PNUD angajează un consultant național pentru a oferi asistență în scopul implementării Planului operațional al Strategiei de dezvoltare a Sistemului Statistic Național 2016-2020 bazat pe managementul rezultatelor.

19.07.2017
Misiunea ONU – Banca Mondială premergătoare elaborării Strategiei naționale de Dezvoltare Durabilă „Moldova 2030”
Directorul general adjunct al Biroului Național de Statistică, Iurie Mocanu, a avut o întrevedere cu delegaţia comună ONU – Banca Mondială, aflată într-o misiune de lucru la Chișinău în perioada 17-21 iulie 2017. Participanții au discutat despre lacunele identificate în procesul de naționalizare a indicatorilor de dezvoltare durabilă, printre care sunt lipsa multor indicatori globali în sursele naționale, accesul limitat la datele produse de autoritățile publice, insuficiența de dezagregări ale datelor.

11.07.2017
Lansarea aplicației de vizualizare a datelor Recensământului 2014
Astăzi, 11 iulie Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova împreună cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei au celebrat într-un eveniment comun Ziua Mondială a Populației care are ca scop evidențierea aspectelor legate de populație, în special a celor privind dezvoltarea și planificarea familiei.

10.07.2017
Breviarul statistic "Moldova în cifre, ediţia 2017" plasat pe pagina web
Biroul Naţional de Statistică informează despre plasarea în format electronic a breviarului statistic "Moldova în cifre, ediţia 2017".Breviarul statistic cuprinde informaţie și analiză statistică succintă vizînd starea demografică, socială şi economică a ţării în perioada 2013-2016.

05.07.2017
Procesul-verbal cu privire la CONTRAVENȚIE, aprobat de conducerea BNS
În atenția tuturor respondenților!!! Biroul Național de Statistică anunță că la 23 iunie curent a fost publicat, în Monitorul Oficial, formularul Procesului-verbal cu privire la contravenție, întocmit în conformitate cu prevederile art. 443 al Codului contravențional al Republicii Moldova.

05.07.2017
Guvernul Republicii Moldova a oferit diplome de gradul 1, 2 și 3 pentru cei mai activi funcționari ai serviciului public.
Angajații Biroului Național de Statistică (BNS) au primit Diplome din partea Guvernului Republicii Moldova cu prilejul Zilei funcționarului public pentru rezultate remarcabile în activitate.

03.07.2017
Metodologia SCN 2008, implementată de BNS din 2018
Biroul Național de Statistică implementează metodologia Sistemului Conturilor Naționale a Organizației Națiunilor Unite versiunea 2008, compatibilă unu la unu cu Sistemul European de Conturi, versiunea 2010.

30.06.2017
A fost plasată pe pagina web publicaţia statistică "Educaţia în Republica Moldova" ediţia 2017
Publicaţia conţine principalii indicatori statistici ce caracterizează sistemul de învăţămînt din ţară în perioada 2010-2016. Datele sînt prezentate pe niveluri educaţionale: educaţia timpurie, învăţămîntul primar şi secundar general, învăţămîntul profesional tehnic secundar, învăţămîntul profesional tehnic postsecundar, învăţămîntul superior, doctorantura şi postdoctorantura, statistica regională, statistica internaţională.

30.06.2017
NOUA LEGE cu privire la statistica oficială a intrat în vigoare
Noua lege cu privire la statistica oficială a fost publicată în Monitorul Oficial la Republicii Moldova la 30 iunie 2017. Aceasta reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului unic al statisticii oficiale, stabileşte cadrul juridic pentru dezvoltarea, producerea, diseminarea şi coordonarea statisticii oficiale.

26.06.2017
Anunţ repetat cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Data limită de depunere a documentelor este pînă la 16 iulie 2017
Biroul Naţional de Statistică anunţă concursul pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul Direcţiei financiar-economică şi evidenţă contabilă, Direcţiei financiar-economică şi evidenţă contabilă, Direcţiei sinteză şi diseminare a informaţiei statistice, Direcţia conturi naţionale şi sinteze macroeconomice etc.

26.06.2017
Publicaţia statistică „Activitatea agricolă a micilor producători agricoli în Republica Moldova în 2016” plasată pe pagina web
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre plasarea în format electronic a publicaţiei statistice „Activitatea agricolă a micilor producători agricoli în Republica Moldova în 2016”, ediţia 2017.

24.06.2017
Publicaţia trimestrială "Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-martie 2017" plasată pe pagina web
Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizînd: industria, agricultura, investiţiile în active materiale pe termen lung şi construcţii, transporturile, comunicaţiile, turismul, comerţul interior de bunuri şi servicii, asigurări, remunerarea muncii, forţa de muncă şi şomajul, situaţia demografică, infracţiuni.

23.06.2017
Analiza Seriilor de Timp și Ajustări Sezoniere
Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova a beneficiat de asistență tehnică în domeniul Analizei Seriilor de Timp și Ajustări Sezoniere, în cadrul componentei Metodologie, proiectul de cooperare statistică între Biroul Național de Statistică și Statistica Suediei.

23.06.2017
Directorul general al BNS a participat la cea de-a 65-a sesiune plenară a Conferinţei Statisticienilor Europeni
Directorul general al Biroului Național de Statistică, Vitalie Valcov, a participat la cea de-a 65-a sesiune plenară a Conferinţei Statisticienilor Europeni, urmată de Seminarul privind realizarea foii de parcurs UNECE pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

19.06.2017
"Buletinul statistic trimestrial, ianuarie-martie 2017" plasat pe pagina web
Buletinul conţine date sub formă de tabele vizînd principalii indicatori statistici în dinamică (pe ani, trimestre şi luni), ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării.

16.06.2017
Comunicare îmbunătățită cu utilizatorii externi - o prioritate pentru BNS!
Expertele în comunicare statistică Anna Molander și Kristina Almström din Suedia au desfășurat între 12 și 16 iunie curent o misiune la Biroul Național de Statistică. Acestea au oferit asistență tehnică personalului BNS pentru elaborarea unei strategii privind comunicarea cu utilizatorii.

16.06.2017
Anunț cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul subdiviziunii Biroului Naţional de Statistică
Biroului Naţional de Statistică anunţă învingătorul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în Secția statistica demografică.

16.06.2017
Anunț cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei Generale pentru Statistică a mun. Chişinău a Biroului Naţional de Statistică
Data limită de depunere a documentelor este pînă la 04 iulie 2017, ora 17:00
Direcţia Generală pentru Statistică a mun. Chişinău anunţă concursul pentru posturile vacante din cadrul Direcției statistica muncii, Direcției statistica financiară și rapoarte contabile, Direcției rapoarte statistice și financiare sectorul Botanica, Direcției rapoarte statistice și financiare sectorul Buiucani etc.

12.06.2017
Anunț cu privire la admiterea la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Data desfăţurării interviului - 15 iunie 2017, ora 10:00
Biroul Naţional de Statistică anunţă desfăşurarea interviului pentru funcția de specialist în Secția statistica demografică.

06.06.2017
Anunț cu privire la admiterea la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Data desfăşurării probei scrise - 09 iunie 2017, ora 10:00
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă, la funcţia specialist în Secția statistica demografică în cadrul Direcției statistica demografică și recensămîntul populației.

06.06.2017
Biroul Național de Statistică asigură recalcularea indicatorilor cheie
Conform metodologiei de estimare a numărului populației, datele obținute în cadrul recensămintelor sunt ajustate, anual, prin operații de adunare și scădere cu privire la nașteri și decese, imigrări și emigrări. Această abordare este utilizată pentru estimarea numărului curent al populației în fiecare an.

05.06.2017
Anunţ repetat cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Data limită de depunere a documentelor – pînă la 24 iunie 2017
Biroul Naţional de Statistică anunţă concursul pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul Direcţiei financiar-economică şi evidenţă contabilă, Direcţiei sinteză şi diseminare a informaţiei statistice, Direcţiei conturi naţionale şi sinteze macroeconomice, Direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă, Direcției industriei, energeticii și construcțiilor, Direcţiei statistica demografică şi recensămîntul populaţiei.

31.05.2017
Principalele tendințe privind situația copiilor în Republica Moldova (2005-2015)
La 1 ianuarie 2016, erau 685,5 mii de copii 0-17 ani, dintre care 51% băieți și 49% fete. Majoritatea copiilor trăiesc în mediul rural – 64%. În structura populației, ponderea copiilor, comparativ cu anul 2005, când fiecare a 4-a persoană era copil, în 2015 – e fiecare a 5-a. Numărul născuților vii este de 106 copii în fiecare zi. Majoritatea sunt băieți – 52%. Fiecare al 4-lea copil s-a născut în afara căsătoriei, preponderent în mediul rural.

30.05.2017
Spartachiada funcţionarilor publici, ediţia a XIV-a
În perioada 26-28 iunie 2017 s-a desfăşurat ediţia a XIV-a a spartachiadei Angajaţilor din Serviciile Publice la Campingul de la Vadul lui Vodă, organizată de către Asociaţia Sindicală Teritorială Chişinău SINDASP.

29.05.2017
A fost lansată publicația „Copiii Moldovei”
Biroul Naţional de Statistică în parteneriat cu UNICEF Moldova a lansat pe 29 mai curent, publicația cu date statistice „Copiii Moldovei”. La evenimentul de lansare au participat reprezentanții ministerelor de ramură și ai altor autorități publice centrale, ai mediului academic, organizațiilor societății civile și partenerii de dezvoltare.

29.05.2017
Legea cu privire la statistica oficială – votată de parlament
La 26 mai curent, Parlamentul Republicii Moldova a votat în a doua lectură legea cu privire la statistica oficială.Legea cu privire la statistica oficială reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului unic al statisticii oficiale, stabileşte cadrul juridic pentru dezvoltarea, producerea, diseminarea şi coordonarea statisticii oficiale.

 
Pagina
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46182 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran