RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 17.09.2021
Prima / Noutăţi
Noutăţi
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
08.04.2016
Reuniunea anuală Paris21 2016 „Parteneriat pentru progres: dezvoltarea sistemelor statistice până în 2030"
În perioada 5-7 aprilie, directorul general al Biroului Naţional de Statistică, Marin Gospodarenco, a participat la întâlnirea anuală Paris21 2016, care s-a desfăşurat la Paris, în centrul de Conferinţe al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

06.04.2016
Demararea instruirilor operatorilor de prelucrare a datelor pentru Recensămîntul Populaţiei şi al Locuinţelor 2014
Biroul Naţional de Statistică a demarat de pe 5 aprilie instruirea operatorilor de introducere şi codificare de date pentru prelucrarea datelor de la Recensămîntul Populaţiei şi al Locuinţelor 2014, care va dura pînă vineri 8 aprilie.

01.04.2016
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei Generale pentru Statistică a Mun. Chişinău
Data limită de prezentare – 21 aprilie 2016, ora 17:00.
Biroul Naţional de Statistică anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul Direcţiei generale pentru statistică a Mun. Chişinău.

31.03.2016
Republica Moldova – locul II în lume și locul I în Europa după disponibilitatea și deschiderea datelor statistice oficiale
În anul 2015, organizația Open Data Watch - Open Data Inventory a evaluat gradul de disponibilitate și deschidere a statisticii oficiale în 125 țări cu venituri joase și medii și a elaborat un raport anual “Cît de deschise sînt statisticile oficiale”. Conform acestui studiu Republica Moldova s-a clasat pe locul II în lume și locul I în Europa după disponibilitatea și deschiderea datelor statistice oficiale.

30.03.2016
Workshop-ul ”Educaţie şi formare în domeniul statisticii regionale în Republica Moldova”
Marţi, 29 martie 2016, în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM) a avut loc primul workshop cu genericul ”Educaţie şi formare în domeniul statisticii regionale în Republica Moldova”, care a fost organizat de către proiectul "Îmbunătăţirea statisticii regionale în Republica Moldova".

22.03.2016
Anunţ cu privire la instruirea operatorilor pentru prelucrarea datelor recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor care vor participa la instruirile privind prelucrarea datelor de la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor 2014, care se vor desfăşura începînd cu 05 aprilie 2016.

22.03.2016
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs – pînă la 08 aprilie 2016.
Biroul Naţional de Statistică anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul Direcţiei financiar-economică şi evidenţă contabilă, Direcţiei sinteză, diseminare a informaţie şi relaţii cu publicul, Direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă, Direcţiei statistica demografică şi recensămîntul populaţiei, Direcţiei statistica serviciilor sociale şi a condiţiilor de trai

18.03.2016
Directorul general al Biroului Național de Statistică a participat la Conferința internațională privind modernizarea sistemului statistic European
În perioada 16-17 martie 2016, directorul general al Biroului Național de Statistică, Marin Gospodarenco, a participat la Conferința internațională privind modernizarea sistemului statistic european (ESS). Evenimentul a fost organizat de către consultanţa spaniolă DevStat şi găzduit de către Institutul Național de Statistică din România.

16.03.2016
Reuniunea Comitetului de Coordonare al Proiectului de cooperare între Biroul Național de Statistică din Moldova și Oficiul de Statistică al Suediei
Marți, 15 martie 2016, a avut loc reuniunea Comitetului de Coordonare a Proiectului de cooperare între Biroul Național de Statistică din Moldova (BNS) și Oficiul de Statistică al Suediei, pentru trimestrul I 2016. La eveniment au participat directorul general al BNS, dl Marin Gospodarenco şi reprezentanţi din cadrul Statisticii Suediei, dl Eliecen Gomez, coordonator de proiect și dl Hakan Tegenrot, consultant pe termen lung.

16.03.2016
Pe pagina web a fost publicat "Buletinul statistic trimestrial, ianuarie-decembrie 2015"
Buletinul conţine date sub formă de tabele vizînd principalii indicatori statistici în dinamică (pe ani, trimestre şi luni), ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării. Se prezintă informaţia vizînd situaţia social-economică a ţărilor CSI. Pentru indicatorii de bază sînt expuse precizări metodologice.

14.03.2016
Anunț cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei Generale pentru Statistică a mun. Chişinău
Data limită de prezentare – 31 martie 2016, ora 17.00
Biroul Naţional de Statistică anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei Generale pentru Statistică a mun. Chişinău

09.03.2016
Anunţ cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziuniilor Biroului Naţional de Statistică
BNS anunţă rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

09.03.2016
Directorul general al BNS participă la cea de-a 47 sesiune a Comisiei de Statistică a Organizației Națiunilor Unite, care are loc la New York
În perioada 8-11 martie curent, directorul general al Biroului Național de Statistică, Marin Gospodarenco participă la cea de-a 47 sesiune a Comisiei de Statistică a ONU, care se desfășoară la New York.

04.03.2016
Este plasat buletinul statistic "Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie-decembrie 2015"
Buletinul conţine date vizînd principalii indicatori statistici pe regiuni de dezvoltare, raioane, mun. Chişinău şi mun. Bălţi. Se prezintă informaţia operativă trimestrială pe industrie, agricultură, investiţii în active materiale pe termen lung şi construcţii, transporturi, remunerarea muncii, demografie, infracţiuni.

04.03.2016
Conducerea BNS împreună cu colaboratorii au felicitat femeile cu ocazia zilei de 8 martie
În data de 8 martie a fiecărui an este marcată Ziua Internațională a Femeii, cu acest prilej, astăzi la Biroul Național de Statistică, bărbații au adus sincere felicitări femeilor remarcînd importanța lor în activitățile de zi cu zi în cadrul instituției. De asemenea, le-au dorit realizări frumoase, atît în viața personală cît și în cea profesională, multă voie bună și să fie fericite, iubite și apreciate.

03.03.2016
Publicaţia "Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-decembrie 2015" a fost plasată
Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizînd: industria, agricultura, investiţiile în active materiale pe termen lung şi construcţii, transporturile, comunicaţiile, turismul, comerţul interior de bunuri şi servicii, asigurări, remunerarea muncii, forţa de muncă şi şomajul, situaţia demografică, infracţiuni.

01.03.2016
Conducerea Biroului Naţional de Statistică felicită angajaţii cu 1 martie
Conducerea Biroului Naţional de Statistică împreună cu membrii sindicatelor au întîmpinat în această dimineaţă toţi colegii cu un mărţişor cu ocazia sosirii primăverii şi le-au dorit bunăstare, căldură în suflete şi prosperitate.

01.03.2016
Schimb de experienţă pentru specialiştii Biroului Naţional de Statistică şi Casei Naţionale de Asigurări Sociale din Republica Moldova
Ca parte a activităților proiectului STATREG, în luna februarie, reprezentanțții BNS au efectuat vizite de studiu la oficiile de statistică din România și Lituania, care au avut drept scop studierea experienței în ceea ce privește elaborarea indicatorilor macroeconomici în domeniul agricol și în utilizarea datelor Asigurărilor Sociale pentru elaborarea de statistici privind numărul salariaţilor şi câştigurile salariale.

29.02.2016
A fost plasat raportul statistic anual „Situaţia social-economică a Republicii Moldova în anul 2015”
Publicaţia oferă utilizatorilor informaţie operativă cu analiza economică a principalilor indicatori şi prezentarea de tabele şi diagrame cu date statistice privind dezvoltarea economică, socială şi demografică a Republicii Moldova.

29.02.2016
Anunţ cu privire la admiterea la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică
Data desfăşurării interviului - 02 martie 2016 la ora 10:00.
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la interviu.

26.02.2016
Întrunirea cu reprezentanți UNFPA și Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi cooperare
Azi, 26 februarie, a avut loc întrunirea dintre conducerea Biroului Național de Statistică (BNS) și reprezentanții Fondului ONU pentru Populație (UNFPA) în Moldova și ai Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi cooperare (SDC), privind activitățile de prelucrare a datelor Recensămîntului Populației şi al Locuinţelor (RPL) din anul 2014.

26.02.2016
Directorul general al BNS a avut o întrevedere cu echipa de experţi ai Fondului Monetar Internaţional
Astazi, 26 februarie, directorul general al Biroului National de Statistică (BNS), dl Marin Gospodarenco, a avut o primă întrevedere cu reprezentantul echipei de experţi ai Fondului Monetar Internaţional (FMI) dna Koralai Kirabaeva, Departamentul European al FMI care efectuează o vizită de lucru la Chișinău în perioada 23-29 februarie 2016.

25.02.2016
Anunţ cu privire la angajarea personalului temporar pentru procesarea datelor recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2014
Data limită de depunere a documentelor este pînă la 10 martie 2016.
Biroul Naţional de Statistică prelungeşte procedura de preselecţie privind angajarea în bază de contract de prestare a serviciilor, a personalului temporar pentru procesarea datelor recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor.

22.02.2016
Anunţ cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Biroul Naţional de Statistică anunţă învingătorul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante.

22.02.2016
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Data desfăşurării probei scrise - 25 februarie 2016.
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă.

19.02.2016
Şedinţa anuală a Colegiului Biroului Naţional de Statistică
Joi, 18 februarie 2016, a avut loc şedinţa lărgită a Colegiului Biroului Naţional de Statistică (BNS) prezidată de directorul general al BNS, dl Marin Gospodarenco. În cadrul ședinței a fost prezentată activitatea instituţiei în anul 2015 şi trasate principalele obiective pentru 2016. La eveniment au participat reprezentanţii instituțiilor ale administrației publice centrale, şi șefii organelor teritoriale de statistică.

16.02.2016
Noul director al Biroului Național de Statistică este Marin Gospodarenco
În data de 10 februarie 2016, Marin Gospodarenco a fost numit în funcția de director general al Biroului Național de Statistică, în baza Hotărîrii de guvern nr. 103.

16.02.2016
Şefii de subdiviziuni și șefii organelor teritoriale de statistică convocaţi în şedinţe de lucru
La 15 februarie 2016, în sala de ședințe a Biroului Național de Statistică a avut loc ședința de lucru cu participarea șefilor de direcții și subdiviziuni din aparatul central al BNS. Ședința a fost prezidată de directorul general al Biroului Național de Statistică, Marin Gospodarenco. În cadrul ședinței au fost discutate problemele curente ale BNS și prioritățile de activitate pe anul 2016. Tot în această zi, a avut loc prima ședință de lucru din acest an, cu participarea șefilor organelor teritoriale de statistică.

15.02.2016
Pentru prima dată a fost elaborată culegerea statistică „Mişcarea naturală a populaţiei Republicii Moldova în 2014”
Publicaţia dată cuprinde principalii indicatori demografici, cum ar fi: numărul născuţilor şi decedaţilor, numărul înregistrat a căsătoriilor şi divorţurilor înregistrate. Informaţia despre principalii indicatori este prezentată în profil teritorial, pentru unii indicatori pe sate şi oraşe, în funcţie de sex, vîrstă şi alte caracteristici. Publicația este cea mai amplă publicaţie în care se reflectă dezvoltarea proceselor demografice, care au avut loc în ţara în anul 2014.

10.02.2016
Anunţ cu privire la admiterea la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Data desfăşurării interviului - 15 februarie 2016, la ora 14:00.
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la interviu.

05.02.2016
Anunţ cu privire la admiterea la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Data desfăşurării probei scrise - 09 februarie 2016.
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă.

05.02.2016
Anunţ cu privire la angajarea personalului temporar pentru procesarea datelor recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2014
Data limită de depunere a documentelor este pînă la 24 februarie 2016.
Biroul Naţional de Statistică anunţă angajarea personalului temporar pentru procesarea datelor recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2014.

04.02.2016
Anunţ repetat cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Termenul limită de depunere a documentelor - pînă la 17 februarie 2016.
Biroul Naţional de Statistică anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei statistica demografică şi recensămîntul populaţiei, Direcţiei sinteză şi diseminare a informaţiei statistice, Direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai, Secţiei statistica demografică şi Secţiei Metode Statistice.

27.01.2016
Specialiştii de la Biroul Naţional de Statistică în vizită de studiu la Oficiul pentru Statistica Naţională al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
În perioada 18-20 ianuarie 2016 un grup de specialişti de la Biroul Naţional de Statistică, condus de directorul general, dna Lucia SPOIALĂ, a participat într-o vizită de studiu la Oficiul pentru Statistica Naţională al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, organizată în cadrul proiectului bilateral de cooperare cu Statistica Suediei.

14.01.2016
Anuarul statistic "Chişinău în cifre", ediţia 2015, plasat pe pagina web
Anuarul este cea mai amplă publicaţie, care cuprinde date statistice vizînd starea demografică, socială şi economică a municipiului Chişinău pentru anul 2014 în comparaţie cu un şir de ani precedenţi. Fiecare capitol conţine informaţii referitoare la sursa datelor, pentru indicatorii de bază sînt expuse precizări metodologice.

12.01.2016
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Data limită de prezentare – pînă la 02 februarie 2016.
Biroul Naţional de Statistică anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei statistica demografică şi recensămîntul populaţiei, Direcţiei statistica serviciilor sociale şi a condiţiilor de trai, Direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă, Direcţiei financiar-economică şi evidenţă contabilă, Secţiei statistica demografică, Secţiei Metode Statistice şi Secţiei administrare şi achiziţii.

28.12.2015
A fost editată publicaţia "Conturi Naţionale, 2014"
Publicaţia include conturile naţionale nefinanciare pentru anul 2014 (însoţite de definiţii şi precizări metodologice), elaborate în conformitate cu metodologia Sistemului Conturilor Naţionale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, versiunea 1993. Culegerea este structurată în 8 capitole ce se referă la: dinamica indicatorilor economici, conturile pe economie, conturile pe sectoare instituţionale şi activităţi economice, produsul intern brut pe forme de proprietate, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, tabelele Resurse-Utilizări şi conturile economice integrate.

22.12.2015
Culegerea statistică „Resursele naturale şi mediul în Republica Moldova”, ediţia 2015, plasată pe pagina web
Publicaţia conţine date privind protecţia aerului atmosferic, utilizarea resurselor acvatice, existenţa resurselor funciare şi forestiere, formarea şi utilizarea deşeurilor de producţie şi consum, ariile naturale protejate, gospodăria de vânătoare, încălcări ale legislaţiei ecologice. La fel au fost incluse compartimentele privind calamităţile naturale şi schimbarea climei.

22.12.2015
Reuniunea Consiliului Coordonator a proiectului "Îmbunătățirea statisticii regionale în Republica Moldova", STATREG
La data de 17 decembrie 2015 a avut loc cea de-a treia reuniune a Consiliului Coordonator a proiectului "Îmbunătățirea statisticii regionale în Republica Moldova", STATREG, în cadrul căreia au fost prezentate progresele înregistrate până în prezent. Ședința a fost prezidată de dna Lucia Spoială, Director General al Biroului Național de Statistică.

21.12.2015
Anunţ repetat cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Data limită de prezentare – pînă la 11 ianuarie 2016.
Biroul Naţional de Statistică anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul secţiei statistica transporturilor, comunicaţiilor şi turismului, secţiei statistica demografică, serviciul eşantionare şi inferenţă statistică şi secţiei administrare şi achiziţii.

 
Pagina
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
29031 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran