RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.07.2021
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
05.10.2017
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2017
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-iulie 2017 exporturile de mărfuri realizate în luna august 2017 s-au cifrat la 208,0 mil. dolari SUA, cu 8,6% mai mult față de luna precedentă și cu 23,8% - comparativ cu luna august 2016.

29.09.2017
Tranziţia de la muncă la pensionare
Cercetarea statistică „Tranziţia de la muncă la pensionare”, desfășurată pentru prima dată de Biroul Național de Statistică, este un modul complementar, ataşat Anchetei Forţei de Muncă care s-a realizat în luna martie 2017. Cercetarea a fost organizată şi desfăşurată conform standardelor stabilite de către oficiul de statistică al Uniunii Europene pentru cercetarea similară din spațiul UE realizată în anul 2012. Obiectivul principal este de a furniza informații privind modul în care are loc tranziția de la activitatea profesională la pensionare, motivele care determină ieșirea la pensie, factorii de influență și condițiile care ar putea amâna decizia de pensionare în favoarea prelungirii perioadei de desfășurare a activității profesionale.

28.09.2017
Vîrstnicii în Republica Moldova în anul 2016
La începutul anului 2017, în Republica Moldova locuiau 609,9 mii persoane în vîrstă de 60 ani şi peste, ceea ce constituie 17,2% din numărul total al populației stabile. Circa 60% din numărul total al vîrstnicilor sunt femei şi 57% locuiesc în mediul rural. Referitor la structura acestui contingent de vîrstă, se constată că fiecare a treia persoană este în vîrstă de 60-64 ani, iar 13,4% sunt persoane care au depășit vîrsta de 80 ani.

25.09.2017
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-august 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-august 2017 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 9,8 mil. tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din anul 2016 cu 21,2%.

20.09.2017
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna august 2017
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna august 2017 preţurile producătorului în industrie s-au majorat faţă de iulie curent cu 0,2%, faţă de august 2016 – cu 4,0% și față de decembrie 2016 – cu 2,2%.

18.09.2017
Minimul de existenţă în semestrul I 2017
Biroul Naţional de Statistică informează că în semestrul I 2017 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1866,3 lei, fiind în creştere faţă de semestrul I 2016 cu 2,9%.

15.09.2017
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II 2017 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 2227,6 lei, fiind în creştere cu 9,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016. În termeni reali veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 2,5%.

15.09.2017
Produsul intern brut în trimestrul II și semestrul I 2017
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul II 2017, Produsul intern brut pe serie brută, a însumat 34 251 mil. lei prețuri curente de piață, în creștere - în termeni reali – cu 2,5% față de trimestrul II 2016. Pe seria ajustată sezonier, Produsul intern brut s-a majorat cu 2,8% față de același trimestru din 2016 și cu 0,7% față de trimestrul I 2017.

13.09.2017
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2017
Biroul Naţional de Statistică comunică că în luna iulie 2017, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 1,6%, ca urmare a creșterii producției industriale în industria prelucrătoare. Totodată, s-a înregistrat descreșteri în industria extractivă și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat.

11.09.2017
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2017 inflaţia anuală a constituit 7,3%, inclusiv la: produse alimentare – 8,4%, mărfuri nealimentare – 4,9% şi servicii prestate populaţiei – 8,6%.

07.09.2017
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-iulie 2017 exporturile de mărfuri au totalizat 1219,9 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2016 cu 13,9%, iar importurile de mărfuri au constituit 2578,3 mil. dolari SUA, volum superior față de cel înregistrat în perioada similară din anul 2016 cu 18,1%.

04.09.2017
Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestru lI 2017
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în trimestru II 2017 populația economic activă a Republicii Moldova a constituit 1316,0 mii persoane, fiind în descreștere cu 3,4% față de trimestrul II 2016.

28.08.2017
Investiţiile în active imobilizate în ianuarie-iunie 2017
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iunie 2017 valoarea investiţiilor în active imobilizate a constituit 6175,6 mil. lei. Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere cu 2,5%.

25.08.2017
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-iulie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iulie 2017 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 1,5 mil. tone de mărfuri, cu 16,6% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 26,3% - în raport cu luna iulie 2016.

25.08.2017
Locuinţe date în exploatare în ianuarie-iunie 2017
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iunie 2017 au fost date în exploatare 4102 locuințe cu suprafaţa totală de 327,5 mii m², sau cu 34,3% mai mult faţă de ianuarie-iunie 2016.

24.08.2017
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2017
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iunie 2017 volumul lucrărilor executate de organizaţiile cu genul principal de activitate „Construcţii” a constituit 2743,8 mil. lei sau 102,7% faţă de nivelul înregistrat în perioada respectivă a anului 2016.

24.08.2017
Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul II 2017
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul II 2017 câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 5636,7 lei, înregistrând o creștere de 13,2 % față de trimestrul II 2016.

23.08.2017
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iunie 2017
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-iunie 2017 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul s-a diminuat cu 4,0% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2016.

21.08.2017
Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2017 încasările în numerar în instituțiile financiare au însumat 52536 mil. lei, fiind în creștere cu 11,8% față de încasările din perioada respectivă a anului precedent.

18.08.2017
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iulie 2017
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iulie 2017 preţurile producătorului în industrie s-au majorat faţă de iunie curent cu 0,3%, faţă de iulie 2016 – cu 3,8% și față de decembrie 2016 – cu 1,9%.

18.08.2017
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2017 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 110,4 mii de turişti şi excursionişti, cu 27,0% mai mult decît în perioada corespunzătoare din anul 2016.

15.08.2017
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-iunie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2017 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 134,3 mii de turişti, din care 64,7 mii de turişti străini și 69,6 mii de turiști moldoveni.

14.08.2017
Activitatea companiilor de asigurare în ianuarie-iunie 2017
Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2017 primele brute subscrise au constituit 663,3 mil. lei, fiind în creştere cu 5,6% faţă de primele brute subscrise în perioada respectivă a anului precedent.

10.08.2017
Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii străini și cetățenii Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2017 numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii străini, la intrarea în Republica Moldova a totalizat 1,7 mil. persoane, în creștere cu 6,1% fată de perioada corespunzătoare din anul 2016.

10.08.2017
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2017
Biroul Naţional de Statistică comunică că în luna iunie 2017, producția industrială s-a micșorat față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 0,2%, ca urmare a descreșterii producției industriale în industria extractivă și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat.

09.08.2017
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iulie 2017 inflaţia anuală a constituit 7,3%, inclusiv la: produse alimentare – 8,9%, mărfuri nealimentare – 4,2% şi servicii prestate populaţiei – 8,8%.

07.08.2017
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2017 exporturile de mărfuri au totalizat 1028,2 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din 2016 cu 13,6%.

04.08.2017
Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-iunie 2017 faţă de perioada respectivă a anului 2016 a constituit 100,7%.

28.07.2017
Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-iunie 2017
Biroul Național de Statistică comunică că în ianuarie-iunie 2017 s-au eliberat 1837 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în creștere cu 0,2% faţă de ianuarie-iunie 2016.

28.07.2017
Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în anul 2016
Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2016 pentru dezvoltarea economiei naţionale şi a sferei sociale, întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au utilizat 19664,1 mil. lei (în preţuri curente) investiţii în active materiale pe termen lung. Comparativ cu anul 2015 acest volumul s-a micșorat cu 12,8% (în preţuri comparabile).

27.07.2017
Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-iunie 2017, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 4566 mil. lei, constituind 95,0% în preţuri comparabile faţă de perioada respectivă a anului 2016.

25.07.2017
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2017 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 1,3 mil. tone de mărfuri, cu 6,8% mai puțin faţă de luna precedentă şi cu 20,8% mai mult în raport cu luna iunie 2016.

19.07.2017
Evoluția prețurilor producției industriale în Republica Moldova în luna iunie 2017
Biroul Național de Statistică relatează, că în luna iunie 2017 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de mai curent cu 0,2%, față de iunie 2016 – cu 3,7% și față de decembrie 2016 – cu 1,6%.

17.07.2017
Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2016
Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2016 a constituit 72,2 ani, inclusiv la bărbaţi – 68,1 şi la femei – 76,1 ani. În acest an s-a înregistrat o scădere a numărului decedaţilor comparativ cu anul 2015 – cu 1417 persoane, rata mortalităţii constituind 10,8 decedaţi la 1 000 locuitori.

12.07.2017
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2017
Biroul Naţional de Statistică comunică că în luna mai 2017, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 7,0%, dar în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate - cu 7,1%.

10.07.2017
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în iunie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2017 inflaţia anuală a constituit 7,3%, inclusiv la: produse alimentare – 9,0%, mărfuri nealimentare – 4,2% şi servicii prestate populaţiei – 8,9%.

07.07.2017
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2016
Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2016 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii a constituit 51,6 mii întreprinderi și reprezintă circa 98,7% din numărul total de întreprinderi.

07.07.2017
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2017
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-mai 2017 exporturile de mărfuri au totalizat 857,2 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din 2016 cu 14,6%.

30.06.2017
Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează că la 1 ianuarie 2017 fondul locativ al Republicii Moldovaa a constituit 86830,6 mii m.p. Localităţilor urbane le revin 37895,8 mii m.p. sau 43,6% din volumul total al fondului locativ, localităţilor rurale – respectiv 48934,8 mii m.p. sau 56,4%.

29.06.2017
RPL2014: Migrația populației în cadrul țării și din alte țări
Repartizarea populaţiei Republicii Moldova după domiciliul actual relevă că 1918,7 mii de persoane locuiau în localitatea de recenzare de la naştere. În mediul urban, în localitatea de recenzare locuia de la naştere 59,1% din populaţie, iar în mediul rural – 79,0%. Astfel, 741,5 mii de persoane şi-au schimbat domiciliul cel puţin o dată în viaţă.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
36328 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran