RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 05.08.2021
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
15.09.2016
Produsul intern brut în trimestrul II și semestrul I 2016
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul II 2016, Produsul intern brut (PIB) pe serie brută, a însumat 31 434 mil. lei prețuri curente de piață, în creștere - în termeni reali – cu 1,8% față de trimestrul II 2015. Pe seria ajustată sezonier, Produsul intern brut s-a majorat cu 1,0% față de același trimestru din 2015 și cu 0,6% față de trimestrul I 2016.

14.09.2016
Minimul de existenţă în semestrul I 2016
Biroul Naţional de Statistică informează că în semestrul I 2016 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1813,7 lei, fiind în creştere faţă de semestrul I 2015 cu 5,2%.

13.09.2016
Activitatea industriei Republicii Moldova in ianuarie-iulie 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iulie 2016 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-iulie 2015 a constituit 99,2%. În luna iulie 2016 faţă de iulie 2015 acest indice a marcat 94,8%.

13.09.2016
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II 2016 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 2030,4 lei, fiind în creştere cu 1,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015. În termeni reali veniturile populaţiei au înregistrat o descreştere de 5,8%

09.09.2016
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2016 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni din august 2015 pînă în august 2016) a constituit 3,6%, inclusiv la: produse alimentare – 6,2%, nealimentare – 4,5% şi servicii – (-0,4%).Totodată, indicele preţurilor de consum în august 2016 faţă de iulie 2016 a constituit 99,6% (informativ: în august 2015 faţă de iulie 2015 IPC a marcat 102,9%).

06.09.2016
Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică comunică că în anul 2015 pentru dezvoltarea economiei naţionale şi a sferei sociale, întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au utilizat 21 123,3 mil. lei investiţii în active materiale pe termen lung. Comparativ cu anul 2014 volumul s-a micșorat cu 9,4%.

05.09.2016
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2016
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2016 s-au cifrat la 165,7 mil. dolari SUA, cu 5,3% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 0,5% - comparativ cu luna iulie 2015. În ianuarie-iulie 2016 importurile de mărfuri au totalizat 2 183,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2015 cu 6,1%.

26.08.2016
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul II 2016
Biroul Naţional de Statistică anunţă că,în trimestrul II 2016 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1 362,9 mii persoane, fiind în creştere cu 1,8% (23,7 mii) faţă de trimestrul II 2015. Structura populaţiei active nu s-a modificat semnificativ: 96,0% o constituie persoanele ocupate şi 4,0% - șomeri.

26.08.2016
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-iunie 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iunie 2016 valoarea investiţiilor în activele materiale pe termen lung a constituit 5 449,2 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o descreştere cu 21,0% (în preţuri comparabile).

25.08.2016
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-iulie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iulie 2016 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1177,4 mii tone de mărfuri, cu 8,1% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 10,9% mai puţin în raport cu luna iulie 2015. Parcursul mărfurilor în luna iulie 2016 a totalizat 318,1 mil. tone-km, cu 0,3% mai mult faţă de luna iunie 2016 şi cu 7,3% mai puţin comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2015.

25.08.2016
Locuinţe date în exploatare în ianuarie-iunie 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-iunie 2016 au fost date în exploatare 2 583 locuințe (apartamente și case individuale de locuit) cu suprafaţa totală de 243,9 mii m², sau cu 3,7% mai mult faţă de ianuarie-iunie 2015.

24.08.2016
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iunie 2016 volumul lucrărilor executate de organizaţiile cu genul principal de activitate „Construcţii” a constituit 2 471,9 mil. lei sau 86,7% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în perioada respectivă a anului 2015.

23.08.2016
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iunie 2016
În luna iunie 2016 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a înregistrat o scădere de 2,3% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi o creştere de 4,2%, comparativ cu luna iunie 2015.

22.08.2016
Câştigul salarial mediu în luna iunie 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna iunie 2016, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 5169,7 lei, înregistrând o creştere de 9,2% faţă de luna iunie 2015.Indicele câştigului salarial real pentru luna iunie 2016 faţă de luna iunie 2015 a fost de 101,7%, sau în creştere cu 1,7% faţă de nivelul anului trecut.

18.08.2016
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2016 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 86,9 mii de turişti şi excursionişti, cu 9,0% mai puţin decît în perioada corespunzătoare din anul 2015.

18.08.2016
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iulie 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iulie 2016 preţurile producătorului în industrie s-au majorat cu 0,2% faţă de iunie curent, cu 1,0% − faţă de decembrie 2015 şi cu 4,9% − faţă de iulie 2015.

15.08.2016
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-iunie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie–iunie 2016 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 125,0 mii de turişti, din care 70,3 mii de turişti moldoveni şi 54,6 mii de turişti străini. Comparativ cu ianuarie–iunie 2015 s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective, pe seama creşterii acestuia la pensiuni turistice şi agroturistice de 3,1 ori, hoteluri şi moteluri.

15.08.2016
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2016
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-iunie 2016 exporturile de mărfuri au totalizat 905,4 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2015 cu 8,8%. Importurile de mărfuri, în ianuarie-iunie 2016, s-au cifrat la 1 869,0 mil. dolari SUA, nivel mai inferior cu 5,9%, comparativ cu cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2015. Deficitul balanţei comerciale în ianuarie-iunie 2016 a fost de 963,6 mil. dolari SUA, cu 29,1 mil. dolari SUA (-2,9%) mai mic, faţă de cel înregistrat în aceeaşi perioadă din anul 2015.

10.08.2016
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iunie 2016 indicele producţiei industriale a rămas la același nivel faţă de ianuarie-iunie 2015. În luna iunie 2016 faţă de iunie 2015 acest indice a marcat 97,9%.

10.08.2016
Sosirile vizitatorilor străini în Republica Moldova şi plecările vizitatorilor moldoveni în străinătate, înregistrate la punctele de trecere a frontierei de stat în ianuarie-iunie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2016 numărul de sosiri ale vizitatorilor străini în Republica Moldova, înregistrate la punctele de trecere a frontierei de stat a fost de 1,6 milioane, în creştere cu 50,0% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2015. Numărul de plecări ale vizitatorilor moldoveni în străinătate, înregistrate la punctele de trecere a frontierei de stat, în ianuarie-iunie 2016 a fost de 2,6 milioane, cu 1,5 % mai mult decît în perioada similară din anul 2015.

09.08.2016
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iulie 2016 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni din iulie 2015 pînă în iulie 2016) a constituit 7,0%, inclusiv la: produse alimentare – 7,9%, nealimentare – 5,9% şi servicii – 7,4%. Totodată, indicele preţurilor de consum în iulie 2016 faţă de iunie 2016 a constituit 99,1% (informativ: în iulie 2015 faţă de iunie 2015 IPC a marcat 99,5% şi faţă de iulie 2014 – 108,6%).

05.08.2016
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2016
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna iunie 2016 s-au cifrat la 157,4 mil. dolari SUA, cu 2,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 12,9% mai puţin comparativ cu luna iunie 2015. Importurile de mărfuri realizate în luna iunie 2016 au însumat 324,7 mil. dolari SUA, cu 1,0% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 7,7% - comparativ cu luna iunie 2015.

05.08.2016
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-iunie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare la produsele agricole de către întreprinderile agricole) în ianuarie-iunie 2016 au crescut faţă de perioada respectivă a anului 2015 cu 3,8%.

29.07.2016
Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-iunie 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în ianuarie-iunie 2016, s-au eliberat 1834 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în scădere cu 14,4% faţă de ianuarie-iunie 2015.

27.07.2016
Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în ianuarie-iunie 2016 a constituit 104,1% faţă de perioada respectivă a anului 2015. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei vegetale cu 21,5% și a producţiei animaliere - cu 1,1%.

26.07.2016
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul II 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică, că indicele preţurilor la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul II al anului 2016 a constituit 107,6% faţă de perioada respectivă a anului 2015.

25.07.2016
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-iunie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna iunie 2016 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1078,5 mii tone de mărfuri, cu 2,2% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 9,4% mai puţin în raport cu luna iunie 2015. Parcursul mărfurilor în luna iunie 2016 a totalizat 313,3 mil. tone-km, cu 2,7% mai mult faţă de luna mai 2016 şi cu 6,1% mai puţin comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2015.

22.07.2016
Câştigul salarial mediu în luna mai 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna mai 2016, câștigul salarial mediu nominal brut a fost de 4863,9 lei, înregistrând o creştere de 7,5% faţă de luna mai 2015. Indicele câștigului salarial real pentru luna mai 2016 faţă de luna mai 2015 a fost de 99,6%, sau în scădere cu 0,4% față de nivelul anului trecut.

19.07.2016
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iunie 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iunie 2016 preţurile producătorului în industrie au rămas la același nivel faţă de mai curent, s-au majorat cu 0,8% − faţă de decembrie 2015 şi cu 5,2% − faţă de iunie 2015.

18.07.2016
Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2015 a constituit 71,5 ani, inclusiv la bărbaţi – 67,5 şi la femei – 75,5 ani. În acest an s-a înregistrat o uşoară creştere a numărului decedaţilor comparativ cu anul 2014, rata mortalităţii constituind 11,2 decedaţi la 1000 locuitori. Rata mortalităţii infantile de asemenea a fost în creştere, fiind 9,7 decedaţi în vîrstă sub un an la 1000 născuţi-vii.

15.07.2016
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2016
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-mai 2016 exporturile de mărfuri au totalizat 748,7 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2015 cu 7,8%. În ianuarie-mai 2016 importurile de mărfuri au totalizat 1544,5 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2015 cu 5,5%. Deficitul balanţei comerciale în ianuarie-mai 2016 a fost de 795,8 mil. dolari SUA, cu 25,9 mil. dolari SUA (-3,2%) mai mic, decît cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2015.

12.07.2016
Activitatea industriei Republicii Moldovaîn ianuarie-mai 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-mai 2016 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-mai 2015 a constituit 100,9%. În luna mai 2016 faţă de mai 2015 acest indice a marcat 93,8%.

08.07.2016
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iunie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2016 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni din iunie 2015 pînă în iunie 2016) a constituit 7,4%, inclusiv la: produse alimentare – 7,6%, nealimentare – 6,9% şi servicii – 7,6%. Totodată, indicele preţurilor de consum (IPC) în iunie 2016 faţă de mai 2016 a constituit 99,7%.

05.07.2016
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-mai 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2016 s-au cifrat la 153,0 mil. dolari SUA, cu 14,3% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 11,5% - comparativ cu luna mai 2015. Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2016 au însumat 328,0 mil. dolari SUA, cu 7,6% mai puţin faţă de luna anterioară şi la nivelul lunii mai 2015.

30.06.2016
Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează că, la 1 ianuarie 2016, fondul locativ al Republicii Moldova a constituit 81531,3 mii m2. Localităţilor urbane le revin 32485,3 mii m2 sau 39,8% din volumul total al fondului locativ, localităţilor rurale – respectiv 49046,0 mii m2 sau – 60,2%.

30.06.2016
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2015 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (în continuare ÎMM) a constituit 49,8 mii întreprinderi, sau cu 0,5 mii întreprinderi (cu 1%) mai puţin faţă de anul 2014. Sectorul ÎMM reprezintă circa 97,2% din numărul total de întreprinderi.

24.06.2016
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie–mai 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna mai 2016 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 978,2 mii tone de mărfuri, cu 2,6% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 22,9% - în raport cu luna mai 2015.

22.06.2016
Câştigul salarial mediu în aprilie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna aprilie 2016, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4909,6 lei, înregistrând o creştere cu 8,5% faţă de luna aprilie 2015.

17.06.2016
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna mai 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna mai 2016 preţurile producătorului în industrie au înregistrat majorarea acestora cu 0,3% faţă de aprilie curent, cu 0,7% − faţă de decembrie 2015 şi cu 5,4% − faţă de mai 2015.

15.06.2016
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2016
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-aprilie 2016 exporturile de mărfuri au totalizat 595,7 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2015 cu 6,8%. În ianuarie-aprilie 2016 importurile de mărfuri au totalizat 1289,5 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2015 cu 1,2%.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37913 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran