RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.09.2022
Prima / Noutăţi
Noutăţi
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
22.06.2022
Breviarul statistic "Moldova în cifre, ediţia 2022" plasat pe pagina web
Biroul Național de Statistică prezintă o nouă ediție a breviarului statistic „Moldova în cifre”. Această ediție vine cu un format revizuit și îmbunătățit față de edițiile precedente, cu scopul de a ușura înțelegerea datelor statistice de către publicul larg și de a spori interesul față de acestea.

21.06.2022
Date statistice noi publicate în trimestrul II 2022
Biroul Național de Statistică anunță despre disponibilitatea a noi informații statistice în Banca de date statistice http://statbank.statistica.md.

20.06.2022
Directorul general al BNS, Oleg Cara, în discuții cu reprezentanții delegației Fondului Monetar Internațional, aflați în vizită de lucru la Chișinău
Pe data de 17 iunie curent, membrii misiunii Fondului Monetar Internațional, aflați într-o vizită de lucru în țara noastră, au avut o întâlnire cu reprezentanții Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova.

16.06.2022
Anunț cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Biroul Naţional de Statistică anunță despre prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante.

15.06.2022
Proiectul de lege privind Recensământul Populației și Locuințelor – discutat în ședința Guvernului
La data de 15 iunie curent, cabinetul de miniștri a aprobat proiectul hotărârii Guvernului privind proiectul de lege care stabilește modul de reglementare a recensămintelor populației și locuințelor prin instituirea cadrului legal general pentru recensămintele viitoare.

14.06.2022
Video „Importanța utilizării standardelor internaționale - Principiul 9 din cele 10 Principii fundamentale ale statisticii oficiale"
Cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la adoptarea celor 10 principii fundamentale ale statisticii oficiale de către Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite, Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, alături de alte oficii de statistică, au dat curs invitației de a participa la campania de promovare pe plan internațional a acestor principii.

14.06.2022
Raportul „Accesul populaţiei la serviciile de sănătate" ediția 2022, plasat pe pagina web
Biroul Naţional de Statistică informează despre plasarea pe site a raportului „Accesul populaţiei la serviciile de sănătate” este un modul complementar la studiul în gospodării Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice. Acest studiu face parte din activităţile ce au drept scop îmbunătăţirea cadrului informaţional în domeniul sănătăţii pentru o mai bună evaluare şi monitorizare a obiectivelor stabilite în documentele de politici din domeniul sănătății, dar şi a altor programe şi strategii care contribuie la realizarea obiectivului asigurarea unui nivel de sănătate, care ar permite cetăţenilor ţării să ducă o viaţă socială şi economică productivă.

14.06.2022
Necrolog Valentina Gîdilica
Cu profund regret, anunțăm despre trecerea în neființă, la data de 13 iunie 2022, a colegei noastre, Valentina Gîdilica.

13.06.2022
Biroul Național de Statistică angajează tineri absolvenți
Suntem în căutarea tinerilor absolvenți ai facultăților cu profil economic, statistic, econometrie, matematică, tehnologia informației, relații internaționale sau jurisprudență pentru a fi angajați în cadrul Biroului Național de Statistică.

10.06.2022
Lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Proba scrisă se va desfăşura pe data de 15 iunie 2022, ora 10.00
Biroul Național de Statistică anunță lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

10.06.2022
Publicaţia trimestrială „Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-martie 2022" plasată pe pagina web
Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizând: situaţia demografică, piața muncii, sănătate, turism, infracţiuni, agricultura, industria, investiţiile în active imobilizate, construcţii, transporturile.

07.06.2022
Noua metodologie de măsurare a sărăciei multidimensionale – prezentată de BNS în cadrul unui eveniment cu participarea autorităților publice centrale
Biroul Naţional de Statistică în colaborare cu Inițiativa Oxford pentru Sărăcie și Dezvoltare Umană, cu suportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, au elaborat proiectul metodologiei de calcul a Indicelui Sărăciei Multidimensionale, în baza metodologiei Alkire-Foster aplicate la nivel mondial și luând în considerare contextul național.

06.06.2022
Sondaj de opinie publică privind gradul de satisfacție a utilizatorilor cu datele statistice oficiale
Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova desfășoară un sondaj de opinie în rândul utilizatorilor de date statistice din țară, rezultatele căruia vor fi luate în considerare în procesul de dezvoltare în continuare a statisticilor naționale.

03.06.2022
Eveniment public organizat de BNS în cadrul campaniei mondiale de promovare a Principiilor Fundamentale ale Statisticii Oficiale
La data de 2 iunie 2022, Biroul Național de Statistică a organizat evenimentul public cu genericul „Aplicarea Principiului Fundamental al Statisticii Oficiale nr. 9 „Utilizarea standardelor internaționale” în Republica Moldova”. Acesta a avut loc în contextul campaniei de promovare pe plan internațional a Principiilor Fundamentale ale Statisticii Oficiale, care în acest an împlinesc 30 de ani de la adoptare de către Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite (UNECE).

03.06.2022
Revizuirea PIB pentru anii 2014-2020
Biroul Național de Statistică informează că a finalizat revizuirea datelor trimestriale ale produsului intern brut (PIB) și reconcilierea acestora cu cele anuale pe categorii de resurse și utilizări, pentru anii 2014-2020, în prețuri curente, în prețurile medii ale anului precedent și în prețurile medii ale anului de bază - 2015.

01.06.2022
Lista persoanelor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Biroul Național de Statistică anunţă lista persoanelor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

31.05.2022
Biroul Național de Statistică continuă activitatea de colectare electronică a datelor georeferențiate despre clădiri și locuințe
Biroul Național de Statistică (BNS) este în proces de actualizare a hărților digitale ale Republicii Moldova la nivel de punct de adresă. Hărțile digitale vor servi drept bază pentru activitățile de sectorizare în cadrul pregătirilor către următorul Recensământ al Populației și Locuințelor (RPL), precum și pentru cercetările statistice pe care le desfășoară BNS.

30.05.2022
Biroul Național de Statistică – printre premianții Spartachiadei Angajaţilor Serviciile Publice din 2022
Biroul Național de Statistică a participat în perioada 28-29 mai la Spartachiada Angajaţilor din Serviciile Publice, organizată de către Asociaţia Sindicală Libere „PUBLICSIND” la Campingul de la Vadul lui Vodă.În cadrul competițiilor desfășurate pe parcurusl a 2 zile echipa BNS, formată din 25 participanți, a ocupat locul 2 în clasamentul general.

25.05.2022
Revizuirea datelor privind accesul la serviciul public de alimentare cu apă pentru anii 2016-2020
Biroul Național de Statistică (BNS) informează că, au fost revizuite seriile de timp pentru perioada 2016-2020 cu privire la accesul la serviciul public de alimentare cu apă atât la nivel național, cât și subnațional.

24.05.2022
Biroul Național de Statistică - parte a campaniei mondiale de promovare a Principiilor Fundamentale ale Statisticii Oficiale
În 2022 se împlinesc 30 de ani de la adoptarea de către Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite (UNECE) a Principiilor fundamentale ale statisticii oficiale. Cu ocazia acestei aniversări, a fost demarată campania de promovare pe plan internațional a celor 10 Principii fundamentale care stau la baza activității statistice ale țărilor lumii.

24.05.2022
Lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Data desfăşurării interviului - 25 mai 2022, ora 11:00
Biroul Național de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

17.05.2022
Revizuirea datelor privind serviciile de salubrizare pentru anii 2016-2020 și îmbunătățirea datelor cu privire la infrastructura străzilor din localitățile urbane
Biroul Național de Statistică informează că au fost revizuite seriile de timp pentru perioada 2016-2020 cu privire la salubrizarea localităților atât la nivel național, cât și subnațional.

16.05.2022
Un nou angajat al Biroului Național de Statistică a depus jurământul de credință
La data de 6 aprilie curent, în cadrul Biroului Național de Statistică a fost depus jurământul de credință a unui nou funcționar public, angajat în rezultatul promovării cu succes a perioadei de probă de șase luni. Sergiu Palade a fost confirmat în funcția publică de consultant în Direcția statistica comerțului exterior din cadrul Direcției generale statistica macroeconomică.

16.05.2022
Anunț cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Termenul limită de depunere a documentelor este până la 31 mai 2022.
Biroul Național de Statistică anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante.

11.05.2022
Quiz: Testează-ți cunoștințele despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă
Dacă ești interesat de subiectul dezvoltării durabile a Republicii Moldova, vrei să cunoști mai multe despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă la nivel național și internațional sau să îți testezi cunoștințele despre acestea, accesează Quiz-ul.

11.05.2022
Lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice vacante
Data desfăşurării probei scrise - 13 mai 2022, ora 10:00
Biroul Național de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice vacante.

09.05.2022
QUIZ: Republica Moldova versus Uniunea Europeană
Quiz: Adevărat sau Fals? De Ziua Europei, Vă propunem să Vă testați cunoștințele în statistici despre Republica Moldova în comparație cu Uniunea Europeană.

06.05.2022
Lista persoanelor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Biroul Național de Statistică anunţă lista persoanelor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

06.05.2022
Date statistice „Republica Moldova versus Uniunea Europeană” de Ziua Europei 2022
Cu ocazia Zilei Europei 2022, sărbătoare a păcii și unității în Europa, celebrată anual la data de 9 mai, Biroul Naţional de Statistică prezintă date statistice „Republica Moldova versus Uniunea Europeană”.

27.04.2022
Lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Data desfăşurării interviului - 28 aprilie 2022, ora 11.00.
Biroul Naţional de Statistică anunţă candidaţii admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

18.04.2022
Lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Data desfăşurării probei scrise - 19 aprilie 2022, ora 10:00
Biroul Național de Statistică anunţă candidaţii admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

18.04.2022
Anunț cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Termenul limită de depunere a documentelor - 10 mai 2022.
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante.

07.04.2022
Funcționarii publici debutanți din cadrul Biroului Național de Statistică au depus jurământul de credință
La data de 6 aprilie curent, 3 angajate ale Biroului Național de Statistică care au promovat cu succes perioada de probă de șase luni, fiind confirmate în funcții publice, au depus jurământul de credință. Funcționarii au jurat să respecte Constituția Republicii Moldova și să execute cu obiectivitate și imparțialitate legile și obligațiile de serviciu cu respectarea normelor de conduită profesională.

05.04.2022
Buletin informativ al BNS pentru trimestrul I 2022
Biroul Național de Statistică prezintă Buletinul informativ pentru trimestrul I 2022, care conține cele mai importante noutăți și evenimente din activitatea desfășurată de către BNS în această perioadă.

01.04.2022
Statistica Moldovei – canalul oficial al BNS pe Telegram, lansat recent
Biroul Național de Statistică a creat și lansat recent canalul oficial „Statistica Moldovei” pe platforma Telegram.

31.03.2022
Date statistice noi privind domeniile „Câștigul salarial”, „Nivelul de trai al populației” și „Prețuri” plasate în Banca de date
Banca de date statistice http://statbank.statistica.md/, continuă să își mărească volumul de informații statistice pe diverse domenii de interes, în vederea satisfacerii necesităților utilizatorilor de date cu mai multe informații statistice dezagregate.

31.03.2022
În atenția respondenților care au beneficiat de măsuri de susținere din partea statului în contextul pandemiei de COVID-19
În conformitate cu actele normative emise în scopul susținerii angajatorilor și salariaților în perioada pandemiei de COVID-19, pe site-ul BNS, la rubrica Formulare statistice au fost publicate precizări metodologice privind modul de reflectare a indicatorilor în formularele ,,Câștigurile salariale în trimestrul _ 2022” și ,,Câștigurile salariale și costul forței de muncă în anul 2022”.

23.03.2022
Anunț cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Termenul limită de depunere a documentelor este până la 11 aprilie 2022.
Biroul Național de Statistică anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică.

23.03.2022
Publicaţia trimestrială "Buletin statistic în ianuarie-decembrie 2021" plasată pe pagina web
Buletinul conţine date sub formă de tabele vizând principalii indicatori statistici în dinamică, ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării. Se prezintă informaţia despre situaţia social-economică a ţărilor CSI.

23.03.2022
Recital de vioară oferit colectivului BNS de către Valeria Vodolazko, violonistă din Ucraina
Astăzi, 23 martie, muzica a luat forma gândurilor și atitudinii de sprijin și susținere în cadrul unui recital de vioară oferit colectivului Biroului Național de Statistică de către Valeria Vodolazko, violonistă din Ucraina, fiind însoțită de Drăgălina Migalatiev, interpretă autohtonă.

 
Pagina
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46269 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran