RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.10.2021
Prima / Noutăţi
Noutăţi
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
05.11.2012
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviu, care se va desfăşura la 6 și 8 noiembrie 2012.

30.10.2012
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă, care se va desfăşura pe data de 01 noiembrie 2012, ora 8:30

19.10.2012
20 octombrie – Ziua profesională a statisticienilor
Această sărbătoare a fost instituită în anul 2010 la iniţiativa Biroului Naţional de Statistică, care a avut drept temei declararea de către Asambleea Generală a ONU a Zilei Mondiale a Statisticii la 20.10.2010. Scopul acestei acţiuni a fost promovarea valorilor fundamentale în activitatea instituţiilor statistice, în primul rînd - de prestare a serviciilor informaţionale de calitate societăţii, pe baza integrităţii şi profesionalismului în statistică.

11.10.2012
Este plasată publicaţia statistică "Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei în 2011"
Publicaţia conţine informaţii privind principalele aspecte social-economice ce caracterizează nivelul de bunăstare a populaţiei, în special, veniturile, cheltuielile, condiţiile de trai, posedarea mărfurilor de folosinţă îndelungată, consumul în gospodărie etc. Informaţia se prezintă în baza rezultatelor Cercetării bugetelor gospodăriilor casnice pentru anul 2011. Pentru indicatorii de bază sînt expuse precizări metodologice.

08.10.2012
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Data limită de prezentare - 26 octombrie 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante.

04.10.2012
A apărut culegerea statistică "Piaţa muncii în Republica Moldova" ediţia 2012
Publicaţia caracterizează situaţia pe piaţa muncii în Republica Moldova în anul 2011 în comparaţie cu un şir de ani precedenţi. Culegerea conţine informaţii statistice privind numărul populaţiei economic active şi ocupate, şomajul, remunerarea salariaţilor şi cheltuielile pentru forţa de muncă, mişcarea forţei de muncă şi utilizarea timpului de lucru, condiţiile de muncă şi traumatismul în producţie, formarea profesională.

19.09.2012
NOU! Pe pagina web au fost plasate 3 hărţi animate
Biroul Naţional de Statistică anunţă plasarea pe pagina oficială a 3 hărţi animate: Dotarea gospodăriilor cu utilități, Densitatea populației și populaţia stabilăei, Repartizarea populației după participarea la activitatea economică.

12.09.2012
În perioada 10-21 septembrie 2012, BNS desfăşoară seminarul de instruire a operatorilor de interviu şi a specialiştilor-controlori, care vor fi implicaţi în realizarea pe teren a cercetării statistice „Migraţia forţei de muncă"
Cercetarea „Migraţia forţei de muncă” este un modul complementar, ataşat Anchetei Forţei de Muncă care se va realiza în trimestrul IV 2012. Scopul principal al cercetării este de a asigura colectarea informaţiilor privind Migraţia forţei de muncă şi competenţele acesteia.

12.09.2012
Culegerea statistică "Forţa de muncă în Republica Moldova. Ocupare şi şomaj" ediţia 2012, plasată pe pagina web
Culegerea conţine informaţii statistice privind piaţa forţei de muncă în Republica Moldova în anul 2011, în comparaţie cu un şir de ani precedenţi. Sînt prezentate informaţii referitoare la populaţia economic activă, ocupată şi în şomaj, pe activităţi, grupe de vîrstă, sex, medii, nivelul de instruire etc.

06.09.2012
Este plasat "Buletinul statistic trimestrial, ianuarie-iunie 2012"
Buletinul conţine date sub formă de tabele vizînd principalii indicatori statistici în dinamică (pe ani, trimestre şi luni), ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării. Se prezintă informaţia vizînd situaţia social-economică a ţărilor CSI. Pentru indicatorii de bază sînt expuse precizări metodologice.

28.08.2012
Publicaţia trimestrială "Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-iunie 2012" plasată pe pagina web
Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizînd: industria, agricultura, investiţiile în capital fix, transporturile, comunicaţiile, turismul, comerţul cu amănuntul şi servicii cu plată prestate populaţiei, asigurări, remunerarea muncii, forţa de muncă şi şomajul, situaţia demografică, infracţiuni.

28.08.2012
Buletinul statistic trimestrial "Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie-iunie 2012" plasat pe pagina web
Buletinul conţine date vizînd principalii indicatori statistici pe regiuni de dezvoltare, raioane, mun. Chişinău şi mun. Bălţi.Se prezintă informaţia operativă trimestrială pe industrie, agricultură, investiţii şi construcţii, transportul rutier, cifra de afaceri (pentru comerţul cu amănuntul, comerţul cu ridicata, serviciile cu plată prestate populaţiei, serviciile de piaţă prestate întreprinderilor), remunerarea salariaţilor, statistica demografiei, infracţiuni.

28.08.2012
A fost plasat raportul statistic trimestrial „Situaţia social-economică a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2012”
Publicaţia oferă utilizatorilor informaţie operativă cu analiza economică a principalilor indicatori şi prezentarea de tabele şi diagrame cu date statistice privind dezvoltarea economică, socială şi demografică a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2012.

01.08.2012
Prezentarea experţilor FAO privind statistica agriculturii
Prezentarea a avut loc în cadrul vizitei experţilor Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO) la Biroul Naţional de Statistică (BNS): dl Mukesh Srivastava, statistician, Departamentul Recensămîntului Agricol şi Cercetării în domeniul agriculturii, FAO ONU, şi dna Crina Turtoi, expert FAO.

12.07.2012
Anunţ privind organizarea consultării publice a Legii nr. 412-XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială
12.07.2012-24.07.2012
Biroul Naţional de Statistică iniţiază, începînd cu data de 12 iulie 2012, consultarea publică privind monitorizarea implementării Legii nr. 412-XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială, în scopul identificării gradului de executare (de acţiune) al acesteia, determinării faptului dacă obiectivele şi/sau scopul acesteia au fost îndeplinite.

12.07.2012
A fost editat breviarul statistic "Moldova în cifre, ediţia 2012"
Biroul Naţional de Statistică informează despre editarea breviarului statistic "Moldova în cifre, ediţia 2012". Breviarul statistic "Moldova în cifre, ediţia 2012" cuprinde informaţie statistică succintă vizînd starea demografică, socială şi economică a ţării în perioada 2008-2011. Indicatorii principali sînt prezentaţi în profil teritorial.

12.07.2012
Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului hotărîrii Guvernului ”Cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr.90 din 26 aprilie 2012 cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014”
12.07.2012-25.07.2012
Biroul Naţional de Statistică iniţiază, începînd cu data de 12 iulie 2012 consultarea publică a proiectului hotărîrii Guvernului „Cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr.90 din 26 aprilie 2012 cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014”

06.07.2012
A fost plasată pe pagina web publicaţia statistică "Educaţia în Republica Moldova" ediţia 2012
Publicaţia conţine principalii indicatori statistici ce caracterizează sistemul de învăţămînt din ţară în perioada 2002-2011. Datele sînt prezentate pe niveluri educaţionale: preşcolar, primar, secundar general, secundar profesional, mediu de specialitate, superior, doctorantura şi postdoctorantura.

25.06.2012
A apărut o nouă ediţie a publicaţiei statistice "Copiii Moldovei", ediţia 2012
Culegerea statistică „Copiii Moldovei” prezintă o sinteză a principalilor indicatori statistici privind situaţia copilului în Republica Moldova în perioada anilor 2000-2010. Publicaţia este structurată în 10 compartimente în care se conţin date cu referire la aspectul demografic, sănătatea şi educaţia copilului, infracţionalitatea juvenilă, protecţia socială, situaţia familiilor cu copii, etc.

19.06.2012
Publicaţia statistică „Activitatea agricolă a micilor producători agricoli în Republica Moldova în 2011” plasată pe pagina web
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre plasarea în format electronic a publicaţiei statistice „Activitatea agricolă a micilor producători agricoli în Republica Moldova în 2011”, ediţia 2012.

14.06.2012
A fost editată culegerea statistică “Femei şi bărbaţi în Republica Moldova. Analiză în aspect teritorial”
Culegerea “Femei şi bărbaţi în Republica Moldova. Analiză în aspect teritorial” ilustrează situaţia în Republica Moldova privind distribuţia rolurilor între femei şi bărbaţi în societate în diverse domenii socio-economico-politice. Culegerea conţine date statistice dezagregate pe sexe în perioada anilor 2007-2010 vizînd participarea în viaţa publică şi politică, populaţia, sănătatea, piaţa muncii, antreprenoriatul, învăţămîntul, nivelul de trai, protecţia socială, infracţionalitatea. Pentru prima dată a fost inclus capitolul „Violenţa faţă de femei” care descrie impactul violenţei asupra sănătăţii şi bunăstării şi a familiei în general.

12.06.2012
Felicităm echipa Biroului Naţional de Statistică pentru participarea activă la Spartachiada funcţionarilor publici, ediţia a IX-a
Spartachiada s-a desfăşurat în perioada 8-10 iunie 2012 de către Asociaţia Sindicală Teritorială Chişinău a Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din RM (SINDASP) şi a avut loc la Campingul de la Vadul-lui-Vodă. Echipele-competitoare (15 la număr), reprezentanţi ai serviciilor publice au concurat la opt probe: minifotbal, volei masculin şi feminin, tenis de masă, joc de dame, şah, ridicarea halterelor şi darts.

05.06.2012
Este plasat "Buletinul statistic trimestrial, ianuarie-martie 2012"
Buletinul conţine date sub formă de tabele vizînd principalii indicatori statistici în dinamică (pe ani, trimestre şi luni), ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării. Se prezintă informaţia vizînd situaţia social-economică a ţărilor CSI. Pentru indicatorii de bază sînt expuse precizări metodologice.

31.05.2012
Buletinul statistic trimestrial "Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie-martie 2012" plasat pe pagina web
Buletinul conţine date vizînd principalii indicatori statistici pe regiuni de dezvoltare, raioane, mun. Chişinău şi mun. Bălţi. Se prezintă informaţia operativă trimestrială pe industrie, agricultură, investiţii şi construcţii, transporturi, comerţul cu amănuntul, servicii cu plată prestate populaţiei, finanţe, muncă, demografie, infracţiuni.

28.05.2012
A fost plasat raportul statistic trimestrial „Situaţia social-economică a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2012”
Publicaţia oferă utilizatorilor informaţie operativă cu analiza economică a principalilor indicatori şi prezentarea de tabele şi diagrame cu date statistice privind dezvoltarea economică, socială şi demografică a Republicii Moldova.

28.05.2012
Publicaţia trimestrială "Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-martie 2012" plasată pe pagina web
Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizînd: industria, agricultura, investiţiile în capital fix, transporturile, comunicaţiile, turismul, comerţul cu amănuntul şi servicii cu plată prestate populaţiei, asigurări, remunerarea muncii, forţa de muncă şi şomajul, situaţia demografică, infracţiuni.

23.05.2012
Anunţ cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante în subdiviziunea Biroului Naţional de Statistică
Data limită de prezentare-11 iunie 2012 inclusiv
Biroul Naţional de Statistică anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante.

23.05.2012
NOU! Lansarea în premieră a unei hărţi animate
Biroul Naţional de Statistică anunţă lansarea în premieră a hărţii animate "Mişcarea naturală a populaţiei". Vizualizarea animată a datelor prin intermediul acestei aplicaţii permite observarea evoluţiei în profil teritorial a indicatorilor ce ţin de mişcarea naturală a populaţiei, şi anume: născuţi-vii, decedaţi, sporul natural, căsătorii, divorţuri şi numărul deceselor copiilor pînă la 1 an, în perioada anilor 2003 pînă în prezent.

21.05.2012
Breviarul statistic "Moldova în cifre, ediţia 2012" plasat pe pagina web
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre plasarea în format electronic a publicaţiei „Moldova în cifre, ediţia 2012". Breviarul cuprinde informaţie statistică succintă vizînd starea demografică, socială şi economică a ţării în perioada 2008-2011. Indicatorii principali sînt prezentaţi în profil teritorial.

27.04.2012
„Anuarul Statistic al Republicii Moldova”, ediţia 2011, plasat pe pagina web
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre plasarea în format electronic a publicaţiei „Anuarul Statistic al Republicii Moldova”, ediţia 2011.

26.04.2012
Biroul Naţional de Statistică va deţine preşedinţia Consiliului conducătorilor organelor pentru statistică ale ţărilor membre ale CSI timp de un an
În perioada 19-20 aprilie 2012 la Moscova a avut loc şedinţa a 47-a a Consiliului şefilor organelor pentru statistică ale ţărilor membre ale CSI, la care au participat 11 reprezentanţi- membri ai Consiliului.

19.03.2012
Lansarea în premieră a graficelor animate în domeniul statisticii forţei de muncă
Începînd cu data de astăzi, 19 martie curent, Biroul Naţional de Statistică pune la dispoziţia utilizatorilor de date grafice animate în domeniul statisticii forţei de muncă. Vizualizarea animată a datelor prin intermediul acestor aplicaţii permite observarea schimbării în timp a evoluţiei ratei şomajului şi migraţiei populaţiei pe trimestre şi grupe de vîrstă în perioada anilor 2000 pînă în prezent.

06.03.2012
Activitatea Biroului Naţional de Statistică în anul 2011 şi obiectivele pentru anul 2012
În cadrul şedinţei de astăzi, 6 martie curent, a Colegiului Biroului Naţional de Statistică a fost prezentată activitatea instituţiei în anul 2011 cu totalitatea acţiunilor şi măsurilor întreprinse în scopul producerii şi prezentării datelor statistice necesare implementării şi evaluării politicilor naţionale în domeniul socio-economic, precum şi trasate principalele obiective în anul 2012.

06.03.2012
"Buletinul statistic trimestrial, ianuarie-decembrie 2011" plasat pe pagina web
Buletinul conţine date sub formă de tabele vizînd principalii indicatori statistici în dinamică (pe ani, trimestre şi luni), ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării. Se prezintă informaţia vizînd situaţia social-economică a ţărilor CSI. Pentru indicatorii de bază sînt expuse precizări metodologice.

05.03.2012
Şedinţa lărgită a Colegiului BNS privind activitatea Biroului Naţional de Statistică
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, marţi, 06 martie 2012, va avea loc şedinţa lărgită a Colegiului BNS privind activitatea Biroului Naţional de Statistică în anul 2011 şi principalele priorităţi pentru anul 2012.

28.02.2012
A fost plasat buletinul statistic trimestrial "Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie-decembrie 2011"
Buletinul conţine date vizînd principalii indicatori statistici pe regiuni de dezvoltare, raioane, mun. Chişinău şi mun. Bălţi.Se prezintă informaţia operativă trimestrială pe industrie, agricultură, investiţii şi construcţii, transporturi, comerţul cu amănuntul, servicii cu plată prestate populaţiei, finanţe, muncă, demografie, infracţiuni.

28.02.2012
Publicaţia trimestrială "Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-decembrie 2011", plasată pe pagina web
Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizînd: industria, agricultura, investiţiile în capital fix, transporturile, comunicaţiile, turismul, comerţul cu amănuntul şi servicii cu plată prestate populaţiei, asigurări, remunerarea muncii, forţa de muncă şi şomajul, situaţia demografică, infracţiuni.

24.02.2012
A fost plasat raportul statistic anual „Situaţia social-economică a Republicii Moldova în anul 2011”
Publicaţia oferă utilizatorilor informaţie operativă cu analiza economică a principalilor indicatori şi prezentarea de tabele şi diagrame cu date statistice privind dezvoltarea economică, socială şi demografică a Republicii Moldova.

23.02.2012
Masă rotundă "Statistica pieţii muncii"
Biroul Naţional de Statistică, în colaborare cu Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Proiectul Comun ONU „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional”, au familiarizat 25 funcţionari publici în cadrul unei mese rotunde din 22 februarie a.c. cu privire la colectarea, producerea şi diseminarea statisticilor pieţei muncii în Republica Moldova.

27.01.2012
Anuarul Statistic "Comerţul exterior al Republicii Moldova în anii 2001-2010", plasat pe pagina web
Publicaţia conţine serii de date statistice de sinteză pe anii 2001-2010, referitoare la export, import, balanţa comercială în ansamblu, pe continente, ţări, grupe de ţări, pe grupuri de mărfuri conform Nomenclatorului mărfurilor, Clasificatorului Standard de Comerţ Internaţional şi Marilor Categorii Economice, precum şi pe ţări-grupuri de mărfuri.

 
Pagina
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
40639 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran