RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 15.06.2021
Prima / Noutăţi
Noutăţi
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
20.08.2011
A apărut culegerea statistică "Piaţa forţei de munca în Republica Moldova" ediţia 2011
Publicaţia caracterizează situaţia pe piaţa forţei de muncă în Republica Moldova în anul 2010 în comparaţie cu un şir de ani precedenţi. Culegerea conţine informaţii statistice privind numărul populaţiei economic active şi ocupate, şomajul, remunerarea salariaţilor şi cheltuielile pentru forţa de muncă, mişcarea forţei de muncă şi utilizarea timpului de lucru, condiţiile de muncă şi traumatismul în producţie, formarea profesională.

16.08.2011
A apărut culegerea statistică "Forţa de muncă în Republica Moldova. Ocupare şi şomaj" ediţia 2011
Culegerea conţine informaţii statistice privind piaţa forţei de muncă în Republica Moldova în anul 2010, în comparaţie cu un şir de ani precedenţi. Sînt prezentate informaţii referitoare la populaţia economic activă, ocupată şi în şomaj, pe activităţi, grupe de vîrstă, sex, medii, nivelul de instruire etc.

15.08.2011
Populaţia Republicii Moldova pe vîrste şi sexe, în profil teritorial, la 1 ianuarie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică despre apariţia în format electronic a publicaţiei "Populaţia Republicii Moldova pe vîrste şi sexe, în profil teritorial, la 1 ianuarie 2011". Culegerea conţine date privind numărul şi structura populaţiei pe vîrste şi sexe în profil teritorial. Informaţia este prezentată fără datele localităţilor din partea sîngă a Nistrului şi mun.Bender.

15.08.2011
Anunţ cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

12.08.2011
Licitaţia publică nr. 1469/11 din 01 septembrie 2011 pentru achiziţionarea serviciilor de audit a fondurilor suedeze utilizate pentru Recensămîntul General Agricol
Termenul de desfăşurare a licitaţiei: 01 septembrie 2011, ora 10:00
Biroul Naţional de Statistică vă aduce la cunoştinţă că pe data de 01 septembrie 2011, va avea loc licitaţia nr. 1469/11 pentru achiziţionarea „Serviciilor de audit a fondurilor suedeze utilizate pentru Recensămîntul General Agricol”, publicată în BAP nr. 63/11 din 12.08. 2011.

11.08.2011
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
12 august 2011, ora 10.00
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviu

10.08.2011
Anunţ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante
Data limită de prezentare - 23 august 2011
Biroul Naţional de Statistică anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs pentru funcţia vacantă de Şef adjunct Secţia pentru statistică a raionului Taraclia.

10.08.2011
"Buletinul statistic trimestrial, ianuarie-martie 2011" plasat pe pagina web
Buletinul conţine date sub formă de tabele vizînd principalii indicatori statistici în dinamică (pe ani, trimestre şi luni), ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării. Indicatorii principali sînt prezentaţi în profil teritorial.

10.08.2011
A fost plasat buletinul statistic trimestrial "Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie-martie 2011"
Buletinul conţine date vizînd principalii indicatori statistici pe regiuni de dezvoltare, raioane, mun. Chişinău şi mun. Bălţi.Se prezintă informaţia operativă tri­mestrială pe industrie, agricultură, inves­tiţii şi construcţii, transporturi, comerţul cu amănuntul, servicii cu plată prestate po­pu­laţiei, finanţe, muncă, demografie, infracţiuni.

04.08.2011
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă, care se va desfăşura pe data de 09 august 2011, ora 10.00

21.07.2011
Rezultatele preliminare privind recensămîntul general agricol 2011
Conform datelor preliminare sistematizate şi generalizate în baza centralizatoarelor de recensămînt au fost supuse recenzării 2,25 mil.ha de terenuri ale exploataţiilor şi unităţilor agricole ce constituie peste 99 la sută faţă de datele evidenţei cadastrale. Din totalul terenurilor recenzate peste 1,9 mil.ha (87 la sută din total) constituie terenurile agricole utilizate (teren arabil, culturi permanente, păşuni şi fîneţe) şi 300 mii ha (13 la sută) – alte terenuri (terenuri neutilizate, terenuri sub clădiri, construcţii, curţi,etc.).

15.07.2011
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Data limită de prezentare – 03 august 2011.
Biroul Naţional de Statistică anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante.

13.07.2011
A fost plasată pe pagina web publicaţia statistică "Educaţia în Republica Moldova" ediţia 2011
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre plasarea pe pagina web a publicaţiei statistice "Educaţia în Republica Moldova" ediţia 2011. Publicaţia conţine principalii indicatori statistici ce caracterizează sistemul de învăţămînt din ţară în perioada 2001-2010. Datele sînt prezentate pe niveluri educaţionale: preşcolar, primar, secundar general, secundar profesional, mediu de specialitate, superior, doctorantura şi postdoctorantura.

12.07.2011
A fost prelungit termenul la Licitaţia publică Nr.1206/11 din 14.07.2011
Data desfăşurării licitaţiei: 25.07.11, ora 09:30
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre prelungirea termenului de desfăşurare a licitaţiei publice nr.1206/11 din 14.07.2011 publicată în BAP nr.50/11 din 28.06.2011 cu privire la achiziţionarea „utilajului pentru Centrul de Prelucrare a Datelor (CPD)” cu 10 (zece) zile calendaristice.

11.07.2011
Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului Hotărîrii de Guvern ,,Cu privire la modificarea anexei nr. 2 a Hotărîrii Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005”
Biroul Naţional de Statistică iniţiază, începînd cu data de 11 iulie 2011 , consultarea publică a proiectului Hotărîrii de Guvern ,,Cu privire la modificarea anexei nr. 2 a Hotărîrii Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005”.

08.07.2011
Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului de Lege cu privire la recensămîntul populaţiei şi locuinţelor din Republica Moldova în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică iniţiază, începînd cu data de 08 iulie 2011, consultarea publică a proiectului de Lege cu privire la recensămîntul populaţiei şi locuinţelor din Republica Moldova în anul 2013.

07.07.2011
Celebrul statistician Hans Rosling a avut o prezentare pentru statisticienii din Republica Moldova
În cadrul Biroului Naţional de Statistică statisticianul suedez a susţinut prezentarea cu referire la dezvoltarea socială şi economică a Republicii Moldova prin prisma datelor statistice. Expertul a ţinut să menţioneze că informaţiile statistice stau la baza dezvoltării ţării şi sunt foarte importante pentru promovarea şi fundamentarea deciziilor în toate domeniile de activitate social-economică.

29.06.2011
A fost editat breviarul statistic "Moldova în cifre, ediţia 2011"
Biroul Naţional de Statistică informează despre editarea breviarului statistic "Moldova în cifre, ediţia 2011". Breviarul statistic "Moldova în cifre, ediţia 2011" cuprinde informaţie statistică succintă vizînd starea demografică, socială şi economică a ţării în perioada 2007-2010. Indicatorii principali sînt prezentaţi în profil teritorial.

28.06.2011
Lansarea paginii oficiale a Întreprinderii de Stat Editura de Imprimate "Statistica"
Biroul Naţional de Statistică anunţă lansarea paginii oficiale a Întreprinderii de Stat Editura de Imprimate "Statistica" www.editurastatistica.md .Pagina oficială conţine informaţii privind formularele de evidenţă primară şi formularele cu regim special , răspunsuri la întrebări frecvente puse de agenţii economici, informaţii de contact ş.a.

27.06.2011
Licitaţia publică cu privire la achiziţionarea utilajului pentru Centru de Prelucrare a Datelor (CPD)
Termen de depunere a ofertelor:14 iulie 2011, ora 09:30
Biroul Naţional de Statistică anunţă Licitaţia publică Nr.1206/11 publicată în BAP Nr.50/11 din 28 iunie 2011 cu privire la achiziţionarea utilajului pentru Centru de Prelucrare a Datelor (CPD)".

17.06.2011
Anunţ cu privire la ocuparea funcţiilor vacante
Biroul Naţional de Statistică anunţă selectarea şi angajarea personalului temporar pentru lucrările de introducere a informaţiei şi validare a datelor Recensămîntului general agricol din anul 2011.

15.06.2011
Publicaţia statistică „Activitatea agricolă a micilor producători agricoli în Republica Moldova în 2010”, ediţia 2011
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre plasarea în format electronic a publicaţiei statistice „Activitatea agricolă a micilor producători agricoli în Republica Moldova în 2010”, ediţia 2011.

09.06.2011
A fost plasat pe pagina web breviarul statistic "Moldova în cifre, ediţia 2011"
Breviarul statistic "Moldova în cifre, ediţia 2011" cuprinde informaţie statistică succintă vizînd starea demografică, socială şi economică a ţării în perioada 2007-2010. Indicatorii principali sînt prezentaţi în profil teritorial.

30.05.2011
Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea climatizatoarelor, inclusiv instalarea acestora
Biroul Naţional de Statistică informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea climatizatoarelor, inclusiv instalarea acestora.

25.05.2011
A fost plasat raportul statistic trimestrial „Situaţia social-economică a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2011”
Publicaţia oferă utilizatorilor informaţie operativă cu analiza economică a principalilor indicatori şi prezentarea de tabele şi diagrame cu date statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a Republicii Moldova.

23.05.2011
Atelier de lucru în domeniul statisticii pentru jurnalişti
În perioada 21- 22 mai Biroul Naţional de Statistică a desfăşurat pentru un grup de jurnalişti atelierul de lucru cu privire la documentarea, utilizarea şi interpretarea datelor statistice.

13.05.2011
Rezultatele concursului de desen pentru copii pe tematica Recensămîntului general agricol
Cu ocazia efectuării în premieră a Recensămîntului general agricol pe teritoriul Republicii Moldova, Biroul Naţional de Statistică a organizat în perioada 15 februarie – 10 aprilie 2011 concursul de desen pentru copii pe tematica recensămîntului general agricol.

04.05.2011
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante
Data limită de prezentare - 13 mai 2011
Biroul Naţional de Statistică anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Î.S. Editura de imprimate „Statistica”.

29.04.2011
Anunţ cu privire la ocuparea funcţiilor vacante
Biroul Naţional de Statistică (BNS) anunţă funcţiile vacante în cadrul Direcţia Generale Tehnologii Informaţionale pe lângă BNS.

21.04.2011
Anunţ cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

15.04.2011
A apărut publicaţia „Reconcilierea calculelor trimestriale ale produsului intern brut cu cele anuale 1995–2010”
În publicaţie sînt prezentate seriile dinamice trimestriale asupra produsului intern brut reconciliate cu cele anuale pentru perioada 1995-2010, în preţuri curente, constante şi ajustate sezonier, însoţite de tabele analitice.

14.04.2011
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
18 aprilie 2011, ora 10 00
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviu

12.04.2011
Evaluarea desenelor copiilor pe tematica Recensămîntului general agricol
Astăzi, 12 aprilie 2011, a avut loc jurizarea desenelor expediate de copii în cadrul concursului de desen pe tematica Recensămîntului general agricol. În perioada perioada desfăşurării concursului 15 februarie-10 aprilie 2011 au fost primite 489 desene expediate de copii din toate localităţile ţării.

11.04.2011
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
12 aprilie 2011, ora 11.00
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă, care se va desfăşura pe data de 12 aprilie 2011, ora 11.00.

08.04.2011
Cultură şi sport - un nou domeniu în banca de date
Banca de date a fost actualizată cu un domeniu nou - Cultură şi sport. Subdomeniul Cultură conţine indicatori privind editarea publicaţiilor, activitatea bibliotecilor, activitatea instituţiilor culturale, subdomeniul Sport prezintă date cu referire la construcţiile sportive, centrele de cultură fizică şi de întremare a sănătăţii, inclusiv în profil teritorial.

05.04.2011
„Anuarul Statistic al Republicii Moldova”, ediţia 2010, plasat pe pagina web
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre plasarea în format electronic a publicaţiei „Anuarul Statistic al Republicii Moldova”, ediţia 2010.

04.04.2011
Experţi în statistica agriculturii în vizită la Biroul Naţional de Statistică
În perioada 04-08 aprilie curent la Biroul Naţional de Statistică (BNS) se află într-o vizită de lucru experţii Departamentului pentru Agricultură a Statelor Unite ale Americii: dnii Michael Steiner şi Mark R. Miller.

04.04.2011
Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului de hotărîre a Guvernului ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică,structurii şi efectivului limită ale aparatului central’’
Biroul Naţional de Statistică iniţiază, începînd cu data de 04 aprilie 2011, consultarea publică a proiectului de hotărîre a Guvernului "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică, structurii şi efectivului limită ale aparatului central".

18.03.2011
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Data limită de prezentare - 07 aprilie 2011.
Biroul Naţional de Statistică anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
59789 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran