RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 15.08.2022
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
26.02.2016
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-decembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în ianuarie-decembrie 2015 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 20820,6 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o descreştere de 8,8% (în preţuri comparabile).

25.02.2016
Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-decembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-decembrie 2015 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 5,4 mii apartamente noi cu suprafaţa totală de 498,2 mii m², ceea ce a constituit 100,2% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

24.02.2016
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică comunică că, în ianuarie-decembrie 2015 volumul lucrărilor executate de organizaţiile cu genul principal de activitate „Construcţii” a constituit 8089,9 mil. lei sau 87,5% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în anul 2014.

22.02.2016
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2015 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a micșorat cu 6,4% (în preţuri comparabile) în raport cu anul 2014. În anul 2015 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţă prestate populaţiei a crescut cu 1,2% (în preţuri comparabile) comparativ cu anul 2014.

19.02.2016
Câştigul salarial mediu în anul 2015 și luna decembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, cîştigul salarial mediu lunar din economia naţională în anul 2015 a constituit 4610,9 lei si s-a mărit faţă de anul 2014 în valoare nominala cu 10,5%, iar in termeni reali (ajustat la indicele preţurilor de consum) – cu 0,7%.

18.02.2016
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2015 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 242,6 mii de turişti şi excursionişti, cu 1,9% mai mult decît în anul 2014. În anul 2015, comparativ cu anul 2014 s-a majorat numărul de turişti şi excursionişti participanţi la turismul receptor (+8,0%) şi emiţător (+5,1%), pe cînd la turismul intern numărul acestora s-a redus cu 13,5%.

17.02.2016
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-decembrie 2015 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-decembrie 2014 a constituit 100,6%. În luna decembrie 2015 faţă de decembrie 2014 acest indice a marcat 92,1%.

17.02.2016
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 1966,9 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în anul 2014 cu 15,9%. În anul 2015 importurile au totalizat 3986,8 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în anul 2014 cu 25,0%. Deficitul balanţei comerciale în anul 2015 a fost de 2019,9 mil. dolari SUA, cu 957,6 mil. dolari SUA (-32,2%) mai mic, decît cel înregistrat în anul 2014.

15.02.2016
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2015 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 278,9 mii de turişti, din care 184,5 mii de turişti moldoveni (66,2% din total) şi 94,4 mii de turişti străini (33,8%).

12.02.2016
Sosirile vizitatorilor străini în Republica Moldova şi plecările vizitatorilor moldoveni în străinătate, înregistrate la punctele de trecere ale frontierei de stat în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2015 numărul de sosiri ale vizitatorilor străini în Republica Moldova*, înregistrate la punctele de trecere ale frontierei de stat a fost de circa 2,9 milioane, în creştere cu 28,1% faţă de anul 2014.

11.02.2016
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum în ianuarie 2016 faţă de decembrie 2015 a constituit 100,7%, iar faţă de ianuarie 2015 – 113,4%.

09.02.2016
Numărul preliminar al populaţiei stabile în Republica Moldova la 1 ianuarie 2016, în profil teritorial
Biroul Naţional de Statistică prezintă datele despre numărul preliminar al populaţiei stabile în Republica Moldova la 1 ianuarie 2016, în profil teritorial.

05.02.2016
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în anul 2015, informaţie succintă
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna decembrie 2015 s-au cifrat la 163,5 mil. dolari SUA, cu 2,2% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 9,8% - comparativ cu luna decembrie 2014. Importurile de mărfuri realizate în luna decembrie 2015 au însumat 352,6 mil. dolari SUA, cu 5,4% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 30,2% mai puţin comparativ cu luna decembrie 2014.

29.01.2016
Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-decembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în ianuarie-decembrie 2015, s-au eliberat 4316 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în scădere cu 11,8% faţă de ianuarie-decembrie 2014. Din volumul total al autorizaţiilor de construire a clădirilor 2481 le-au revenit clădirilor rezidenţiale (sau 57,5% din total), din care 2410 au fost eliberate pentru case de locuit individuale, ceea ce constituie 97,1% din numărul autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale.

28.01.2016
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna decembrie 2015 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 971,9 mii tone de mărfuri, cu 14,8% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 25,5% - în raport cu luna decembrie 2014. Parcursul mărfurilor în luna decembrie 2015 a totalizat 338,0 mil. tone-km, ce e cu 0,02 % mai mult faţă de luna noiembrie 2015 şi cu 14,8% mai puţin comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2014.

27.01.2016
Producţia globală agricolă în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică comunică că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în anul 2015, conform estimărilor preliminare, a marcat 86,2% faţă de anul 2014. Micşorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 22,6%, producţia animalieră fiind în creştere cu 2,2%.

26.01.2016
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul IV 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează, că indicele preţurilor la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul IV al anului 2015 a constituit 108,2% faţă de perioada respectivă a anului 2014.

22.01.2016
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna decembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna decembrie 2015 preţurile producătorului în industrie s-au majorat cu 0,1% faţă de noiembrie curent şi cu 9,1% − faţă de decembrie 2014.

22.01.2016
Câştigul salarial mediu în noiembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna noiembrie 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4613,4 lei, înregistrând o creştere cu 5,9% faţă de luna noiembrie 2014. Indicele câştigului salarial real pentru luna noiembrie 2015 faţă de luna noiembrie 2014 a fost de 93,3%.

18.01.2016
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în ianuarie-noiembrie 2015 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-noiembrie 2014 a constituit 102,0%. În luna noiembrie 2015 faţă de noiembrie 2014 acest indice a marcat 89,7%.

15.01.2016
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-noiembrie 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 1803,4 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 16,4%. În ianuarie-noiembrie 2015 importurile au totalizat 3634,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 24,5%. Deficitul balanţei comerciale în ianuarie-noiembrie 2015 a fost de 1830,8 mil. dolari SUA, cu 822,8 mil. dolari SUA (-31,0%) mai mic, decît cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2014.

13.01.2016
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna decembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum în decembrie 2015 faţă de noiembrie 2015 a constituit 100,8%, iar faţă de decembrie 2014 – 113,6%.

05.01.2016
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2015, informaţie succintă
Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2015 s-au cifrat la 167,2 mil. dolari SUA, cu 11,3% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 19,7% - comparativ cu luna noiembrie 2014. Importurile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2015 au însumat 334,5 mil. dolari SUA, cu 0,8% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 28,0% - comparativ cu luna noiembrie 2014.

28.12.2015
Produsul intern brut în Republica Moldova în anul 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor actualizate, în anul 2014 produsul intern brut a însumat 112050 mil. lei, preţuri curente de piaţă, în creştere - în termeni reali - cu 4,8% faţă de anul 2013.

24.12.2015
Activitatea instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, la începutul anului de studii 2015/16
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, anul de studii 2015/16 a început în învăţăţmîntul primar şi secundar general cu o reţea formată din 1323 unităţi, inclusiv 1321 instituţii de zi şi 2 – serale. În sectorul public funcţionau 1307 instituţii, iar numărul instituţiilor cu proprietate nestatală a înregistrat cifra de 16 unităţi şi care funcţionează doar în mediul urban.

22.12.2015
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-noiembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna noiembrie 2015 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1149,5 mii tone de mărfuri, cu 7,6% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 23,3% - în raport cu luna noiembrie 2014. Parcursul mărfurilor în luna noiembrie 2015 a totalizat 337,4 mil. tone-km, ce e cu 3,2% mai mult faţă de luna octombrie 2015 şi cu 17,2% mai puţin comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2014.

22.12.2015
Câştigul salarial mediu în octombrie 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna octombrie 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4564,9 lei, înregistrând o creştere cu 5,9% faţă de luna octombrie 2014. Indicele câştigului salarial real pentru luna octombrie 2015 faţă de luna octombrie 2014 a fost de 93,6%.

21.12.2015
Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior în anul de studii 2015/16
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, reţeaua instituţiilor de învăţămînt superior este formată din 31 unităţi, inclusiv 19 instituţii de stat şi 12 – nestatale. Majoritatea instituţiilor de învăţămînt superior îşi au sediul în mun. Chişinău – 26 unităţi, 2 unităţi – în Bălţi şi cîte 1 unitate – în Cahul, Taraclia şi Comrat. Numărul de studenţi din învăţămîntul superior s-a redus cu circa 8 mii persoane faţă de anul de studii precedent. Astfel, la începutul anului de studii 2015/16, numărul de studenţi a constituit 81,7 mii persoane (exclusiv cei străini), din care 82 la sută îşi fac studiile în instituţiile de stat.

17.12.2015
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna noiembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna noiembrie 2015 preţurile producătorului în industrie s-au majorat cu 1,2% faţă de octombrie curent, cu 9,0% − faţă de decembrie 2014 şi cu 9,3% − faţă de noiembrie 2014.

15.12.2015
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul III anul 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul III 2015 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 2006,2 lei, fiind în creştere cu 12,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul III 2015 au constituit în medie pe o persoană 2137,7 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 16,7%

15.12.2015
Produsul intern brut în trimestrul III şi ianuarie-septembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, în trimestrul III 2015, Produsul intern brut (PIB) a însumat 35890 mil. lei, preţuri curente de piaţă, în scădere – în termeni reali – cu 3,7% faţă de trimestrul III 2014 pe seria brută şi cu 4,1% pe seria ajustată sezonier; faţă de trimestrul II 2015, pe seria ajustată sezonier, PIB s-a diminuat cu 2,5%.

14.12.2015
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-octombrie 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 1636,7 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 16,1%. În ianuarie-octombrie 2015 importurile au totalizat 3299,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 24,1%. Deficitul balanţei comerciale în ianuarie-octombrie 2015 a fost de 1662,5 mil. dolari SUA, cu 735,1 mil. dolari SUA (-30,7%) mai mic, decît cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2014.

14.12.2015
Activitatea instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic în anul de studii 2015/16
Biroul Naţional de Statistică relatează că, la începutul anului de studii 2015/16, numărul de elevi în învăţămîntul profesional tehnic secundar a constituit 16,1 mii persoane, cu 8,1% mai puţin comparativ cu anul de studii precedent. Majoritatea elevilor (95,3%) îşi fac studiile în instituţiile de învăţămînt cu sediul în mediul urban. Acest nivel de învăţămînt este solicitat mai mult de către băieţi, ponderea acestora fiind de 70,7% sau cu 1,9 puncte procentuale mai mult comparativ cu anul de studii 2014/15.

10.12.2015
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2015
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-octombrie 2015 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-octombrie 2014 a constituit 103,5%. În luna octombrie 2015 faţă de octombrie 2014 acest indice a marcat 99,4%.

10.12.2015
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna noiembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum în noiembrie 2015 faţă de octombrie 2015 a constituit 101,1%, iar faţă de noiembrie 2014 – 113,5%.

07.12.2015
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2015, informaţie succintă
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna octombrie 2015 s-au cifrat la 188,5 mil. dolari SUA, cu 15,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 11,3% mai puţin comparativ cu luna octombrie 2014. Importurile de mărfuri realizate în luna octombrie 2015 au însumat 337,2 mil. dolari SUA, cu 0,1% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 30,0% - comparativ cu luna octombrie 2014.

04.12.2015
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul III 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în trimestrul III 2015 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1349,2 mii persoane, fiind în creştere cu 2,2% (29,6 mii) faţă de trimestrul III 2014. Structura populaţiei active nu s-a modificat faţă de nivelul trimestrului respectiv al anului 2014: ponderea populaţiei ocupate a fost de 96,7% şi ponderea şomerilor - 3,3%.

30.11.2015
Situaţia persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova
Numărul estimat al persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova este de 184,8 mii persoane, inclusiv 13,4 mii copii cu vîrsta de 0-17 ani. În ultimii 5 ani numărul acestora a crescut cu 2,7% în general, iar în cazul copiilor a scăzut cu 11,3%. Persoanele cu dizabilităţi reprezintă 5,2% din populaţia totală a ţării, iar copiii cu dizabilităţi constituie aproape 2% din numărul total al copiilor din Republica Moldova. În medie la 10 mii locuitori revin 520 persoane cu dizabilităţi şi 193 copii cu dizabilităţi revin la 10 mii copii cu vîrsta de 0-17 ani. Aproape fiecare a şaptea persoană cu dizabilitate se încadrează în categoria celor cu dizabilitate severă.

27.11.2015
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-septembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-septembrie 2015 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 10950,1 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o descreştere de 3,4% (în preţuri comparabile).

26.11.2015
Сonstrucţiile de locuinţe în ianuarie-septembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-septembrie 2015 au fost date în folosinţă 3857 apartamente noi cu suprafaţa totală de 349,6 mii m², ceea ce a constituit 136,8% faţă de ianuarie-septembrie 2014.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
43905 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran