RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 17.09.2021
Prima / Noutăţi
Noutăţi
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
03.11.2010
Licitaţie publică cu privire la achizitionarea "Sistemului informatic integrat de procesare a datelor pentru Recensamintul general Agricol"
Termenul de depunere a ofertelor: 02 decembrie 2010, ora 09:30
Biroul Naţional de Statistică anunţă Licitatia publica nr.1469/10 publicata in BAP nr.85/10 din 02.11.10 cu privire la achizitionarea "Sistemului informatic integrat de procesare a datelor pentru Recensamintul general Agricol".

27.10.2010
Date actualizate privind producţia globală agricolă (în preţuri curente) în gospodăriile de toate categoriile
Pe pagina oficială a Biroului Naţional de Statistică au fost plasate seriile de timp actualizate privind producţia globală agricolă (în preţuri curente) în gospodăriile de toate categoriile pe perioadă 2001 – 9 luni 2010.

21.10.2010
Ziua Mondială a Statisticii marcată pentru prima dată la nivel internaţional şi în Republica Moldova
Anul acesta la data de 20 octombrie toate ţările membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite au celebrat în premieră Ziua Mondială a Statisticii, conform prevederilor Rezoluţiei Asambleei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite A/RES/64/267, adoptată la 03 iunie 2010 în cadrul celei de-a 64-a sesiuni. De către Biroul Naţional de Statistică (BNS), organul central de statistică, în subordinea Guvernului Republicii Moldova, care conduce şi coordonează activitatea în domeniul statisticii oficiale din ţară, a fost organizată festivitatea de celebrare la Palatul Republicii cu participarea conducerii ţării, autorităţilor publice, altor instituţii partenere în producerea şi utilizarea statisticilor, cercului academic, mediului de afaceri, organizaţiilor nonguvernamentale etc. şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale în Republica Moldova. În cadrul evenimentului au fost prezentate mesaje de felicitare, decernate diplome celor mai buni statisticieni, a avut loc un concert festiv.

19.10.2010
Biroul Naţional de Statistică organizează miercuri, 20 octombrie, festivitatea de celebrare a Zilei Mondiale a Statisticii în Republica Moldova
Evenimentul va avea loc la Palatul Republicii, începînd cu orele 14.00 (Sala Mare, et.2, intrare din str. Maria Cebotari, 16).

12.10.2010
Calculatorul Indicelui Preţurilor de Consum
Biroul Naţional de Statistică anunţă lansarea unui nou instrument - Calculatorul Indicelui Preţurilor de Consum, care permite calculul indicelui preţurilor de consum şi ratei inflaţiei pentru orice perioadă începînd cu anul 1994.

07.10.2010
A apărut publicaţia statistică "Educaţia în Republica Moldova" ediţia 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre apariţia publicaţiei statistice "Educaţia în Republica Moldova" ediţia 2010. Publicaţia conţine principalii indicatori statistici ce caracterizează sistemul de învăţămînt din ţară în perioada 2000-2009. Datele sînt prezentate pe niveluri educaţionale: preşcolar, primar, secundar general, secundar profesional, mediu de specialitate, superior, doctorantura şi postdoctorantura.

04.10.2010
A apărut publicaţia statistică "Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei în 2009"
Publicaţia conţine informaţii privind principalele aspecte social-economice ce caracterizează nivelul de bunăstare a populaţiei, în special, veniturile, cheltuielile, condiţiile de trai, posedarea mărfurilor de folosinţă îndelungată, consumul în gospodărie etc. Informaţia se prezintă în baza rezultatelor Cercetării bugetelor gospodăriilor casnice pentru anul 2009. Pentru indicatorii de bază sînt expuse precizări metodologice.

21.09.2010
Locuinţe, Investiţii în capital fix şi Construcţii - date pentru anul 2009
Banca de date statistice a fost completată cu seriile de timp anuale privind domeniul Locuinţe, Investiţii în capital fix şi Construcţii cu datele pentru anul 2009.

15.09.2010
Comerţul interior de bunuri şi servicii - date pentru anul 2009
Banca de date statistice a fost completată cu seriile de timp anuale privind comerţul interior de bunuri şi servicii cu datele pentru anul 2009.

15.09.2010
Rezultatele cercetării "Munca copiilor în Republica Moldova"
Biroul Naţional de Statistică a lansat publiaţia "Munca copiilor în Republica Moldova". Lucrarea de faţă prezintă o sinteză a rezultatelor cercetării Activităţile copilului (AC) desfăşurată în trimestrul IV 2009, pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional. Cercetarea a fost realizată de către Biroul Naţional de Statistică pentru prima dată în Republica Moldova, ca bază metodologică fiind luate recomandările Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM).

15.09.2010
Conferinţa de lansare a rezultatelor cercetării „Activităţile copiilor în Republica Moldova” şi a proiectului Planului Naţional de Acţiuni privind prevenirea şi combaterea muncii copiilor pentru anii 2011-2015
Evenimentul a fost organizat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în parteneriat cu Biroul Naţional de Statistică şi cu sprijinul Organizaţiei Internaţionale a Muncii, Programul Internaţional pentru Eliminarea Muncii Copilului (ILO-IPEC) şi UNICEF Moldova".

13.09.2010
Au fost completate seriile de timp anuale privind consumul produselor alimentare pe locuitor cu datele pe anul 2009
Informaţia poate fi accesată la rubrica: Date statistice / Agricultura / Indicatorii principali în agricultură

03.09.2010
Prelungirea termenului de depunere a ofertelor pentru Licitaţia publică Nr. 1076/10
Biroul Naţional de Statistică anunţă ca termenul de depunere a ofertelor pentru Licitaţia publică Nr. 1076/10 cu privire la achiziţionarea "Echipamentului de calcul", conform necesităţilor a fost prelungit pînă la 7 septembrie 2010.

01.09.2010
Licitaţia publică pentru achiziţionarea serviciilor de elaborare a conceptului creativ şi a materialelor promoţionale pentru campania de comunicare a Recensămîntului General Agricol
Termenul de depunere a ofertelor: 18 septembrie 2010, ora 09:30
Biroul Naţional de Statistică anunţă Licitaţia publică pentru achiziţionarea serviciilor de elaborare a conceptului creativ şi a materialelor promoţionale pentru campania de comunicare a Recensămîntului General Agricol conform necesităţilor Biroului Naţional de Statistică.

26.08.2010
A apărut culegerea statistică "Forţa de muncă în Republica Moldova. Ocupare şi şomaj" ediţia 2010
Culegerea conţine informaţii statistice privind piaţa forţei de muncă în Republica Moldova în anul 2009, în comparaţie cu un şir de ani precedenţi. Sînt prezentate informaţii referitoare la populaţia economic activă, ocupată şi în şomaj, pe activităţi, grupe de vîrstă, sex, medii, nivelul de instruire etc.

26.08.2010
A apărut culegerea statistică "Piaţa forţei de munca în Republica Moldova" ediţia 2010
Publicaţia caracterizează situaţia pe piaţa forţei de muncă în Republica Moldova în anul 2009 în comparaţie cu un şir de ani precedenţi. Culegerea conţine informaţii statistice privind numărul populaţiei economic active şi ocupate, şomajul, remunerarea salariaţilor şi cheltuielile pentru forţa de muncă, mişcarea forţei de muncă şi utilizarea timpului de lucru, condiţiile de muncă şi traumatismul în producţie, formarea profesională.

24.08.2010
Persoanele care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista persoanelor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante conform rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

23.08.2010
Consultarea publică a proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2011”
Biroul Naţional de Statistică iniţiază, începînd cu data de 23 august 2010 consultarea publică a proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2011”.

20.08.2010
A apărut o ediţie nouă a publicaţiei în format electronic "Buletinului statistic trimestrial, ianuarie-iunie 2010"
Buletinul conţine date sub formă de tabele vizînd principalii indicatori statistici în dinamică (pe ani, trimestre şi luni), ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării. Indicatorii principali sînt prezentaţi în profil teritorial. Se prezintă informaţia vizînd situaţia social-economică a ţărilor CSI. Pentru indicatorii de bază sînt expuse precizări metodologice.

20.08.2010
Populaţia Republicii Moldova pe vîrste şi sexe, în profil teritorial, la 1 ianuarie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică despre apariţia în format electronic a publicaţiei "Populaţia Republicii Moldova pe vîrste şi sexe, în profil teritorial, la 1 ianuarie 2010". Culegerea conţine date privind numărul şi structura populaţiei pe vîrste şi sexe în profil teritorial. Informaţia este prezentată fără datele localităţilor din partea sîngă a Nistrului şi mun.Bender.

16.08.2010
Dezvoltarea social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică aduce la cunoştinţa publicului larg apariţia publicaţiei "Dezvoltarea social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-iunie 2010". Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău în perioada ianuarie-martie 2010.

11.08.2010
A apărut buletinul statistic trimestrial "Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie-iunie 2010"
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre apariţia buletinului statistic trimestrial "Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie-iunie 2010".

10.08.2010
A fost plasat raportul trimestrial „Situaţia social-economică a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2010”
Biroul Naţional de Statistică informează despre plasarea pe pagina web a raportului trimestrial „Situaţia social-economică a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2010”. Publicaţia oferă utilizatorilor informaţie operativă cu analiza economică a principalilor indicatori şi prezentarea de tabele şi diagrame cu date statistice privind dezvoltarea economică, socială şi demografică a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2010.

09.08.2010
Licitaţie publică cu privire la achiziţionarea echipamentului de calcul
Termenul de depunere a ofertelor: 1 septembrie 2010, ora 09:30
Biroul Naţional de Statistică, informează anunţarea licitaţiei publice cu privire la achiziţionarea echipamentului de calcul.

27.07.2010
Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea lucrărilor de reparaţie curentă a încăperilor
Data limită de depunere a ofertei de preţ: 06.08.2010, ora 10:00
Biroul Naţional de Statistică (BNS) informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea lucrărilor de reparaţie curentă a încăperilor.

23.07.2010
Anunţ privind iniţierea Hotărîrii Guvernului „Cu privire la proclamarea sărbătorii profesionale - Ziua lucrătorilor din domeniul statistic”
În conformitate cu cerinţele privind transparenţa procesului decizional, Biroul Naţional de Statistică iniţiază, începînd cu data de 23 iulie 2010 consultarea publică a proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la proclamarea sărbătorii profesionale - Ziua lucrătorilor din domeniul statistic”.

16.07.2010
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, Direcţia generală pentru statistică a mun. Chişinău anunţă concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante.

29.06.2010
Noi provocări şi experienţe în domeniul statisticii turismului
Aceasta este tema principală a seminarului internaţional în domeniul statisticii turismului, care îşi începe lucrările astăzi, 29 iunie, la Chişinău şi va dura patru zile (29 iunie – 02 iulie). Evenimentul este organizat de Departamentul de Statistică al Organizaţiei Naţiunilor Unite (UNSD) în colaborare cu Organizaţia Mondială a Turismului a ONU (UNWTO) şi Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova.

24.06.2010
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale pentru statistică a muinicipiului Chişinău
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, Direcţia generală pentru statistică a mun. Chişinău anunţă concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante.

16.06.2010
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de şef al Direcţiei pentru statistică a raionului Cantemir, Drochia şi Ungheni
18 iunie 2010, ora 11 00
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă şi interviu, care se va desfăşura pe data de 18 iunie 2010, ora 11 00.

14.06.2010
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică
17 iunie 2010, ora 10 00
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la interviu care se va desfăşura pe data de 17 iunie 2010, ora 10 00.

03.06.2010
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei pentru statistică a raionului Criuleni a Biroului Naţional de Statistică
8 iunie 2010, ora 10:00
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Biroului Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă, care se va desfăşura pe data de 8 iunie 2010, ora 10 00 pe adresa: mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106, biroul nr.203.

 
Pagina
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
29023 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran