RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 05.10.2022
Prima / Noutăţi
Noutăţi
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
07.02.2011
Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea serviciilor de amplasare a publicităţii recensămîntului general agricol din 2011 pe panotajul stradal
Data limită de depunere a ofertei de preţ: 18.02.2011, ora 09:30
Biroul Naţional de Statistică informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea serviciilor de amplasare a publicităţii recensămîntului general agricol din 2011 pe panotajul stradal.

03.02.2011
A fost plasată publicaţia "Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi"
Publicaţia prezintă rezultatele activităţii întreprinderilor (inclusiv mici şi mijlocii) obţinute în urma prelucrării datelor Anchetei structurale în anul 2009, realizată prin metoda cercetărilor prin sondaj. Ancheta structurală conţine o totalitate de indicatori, prin intermediul cărora se caracterizează întregul sistem productiv şi comercial al întreprinderii.

02.02.2011
Concurs de desen pentru copii cu tematica Recensămîntului General Agricol
Biroul Naţional de Statistică în parteneriat cu Ministerul Educaţiei anunţă concurs de desen pentru copii cu tematica Recensămîntului General Agricol. Concursul se desfăşoară pe tot teritoriul ţării în perioada 15 februarie – 10 aprilie 2011.

01.02.2011
A fost prelungit termenul la Licitaţia publică Nr. 40/11 din 14.01.2011
Data desfăşurării licitaţiei: 07.02.11, ora 10:00
Biroul Naţional de Statistică anunţă că a fost prelungit termenul la Licitaţia publică Nr. 40/11 publicată în BAP Nr.4/11 din 14 ianuarie 2011 cu privire la achiziţionarea "Sistemului informatic integrat de procesare a datelor pentru Recensămîntul General Agricol 2011".

01.02.2011
Concurs prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea serviciilor de deservire tehnică a copiatoarelor, piese de schimb şi consumabile pentru acestea
Data limită de depunere a ofertei de preţ 11.02.2011, ora 10:00
Biroul Naţional de Statistică informează despre organizarea concursului prin cererea ofertei de preţ privind achiziţionarea serviciilor de deservire tehnică a copiatoarelor, piese de schimb şi consumabile pentru acestea.

31.01.2011
Seminar de instruire privind pregătirea pentru Recensămîntul general agricol
Biroul Naţional de Statistică organizează în perioada 31 ianuarie – 04 februarie curent seminarul de instruire pentru şefii organelor teritoriale de statistică şi a responsabililor de recensămînt privind efectuarea Recensămîntului general agricol din 2011 (RGA). La seminar participă Mark Miller, expert al Departamentului Agricultură a SUA.

26.01.2011
Date actualizate privind producţia globală agricolă (în preţuri curente)
Au fost plasate seriile de timp actualizate privind producţia globală agricolă (în preţuri curente) în gospodăriile de toate categoriile pe perioadă 2001-2010.

24.01.2011
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă, care se va desfăşura pe data de 28 ianuarie 2011, ora 10.00.

20.01.2011
Pentru prima dată a fost elaborată culegerea statistică „Resursele naturale şi mediul în Republica Moldova”
Publicaţia conţine date privind protecţia aerului atmosferic, utilizarea resurselor acvatice, existenţa resurselor funciare şi forestiere, formarea şi utilizarea deşeurilor de producţie şi consum, ariile naturale protejate, gospodăria de vânătoare, încălcări ale legislaţiei ecologice.

17.01.2011
Licitaţia publică cu privire la achiziţionarea "Sistemului informatic integrat de procesare a datelor pentru Recensămîntul General Agricol 2011"
Data desfăşurării licitaţiei: 31.01.11
Biroul Naţional de Statistică anunţă licitaţia publică cu privire la achiziţionarea "Sistemului informatic integrat de procesare a datelor pentru Recensămîntul General Agricol 2011".

10.01.2011
Anunţ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Data limită de prezentare - 19.01.2011
Biroul Naţional de Statistică anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs pentru funcţiile vacante.

05.01.2011
Lansarea unei noi aplicaţii - Piramida animată a populaţiei
Biroul Naţional de Statistică anunţă lansarea unei noi aplicaţii - Piramida animată a populaţiei. Piramida populaţiei reprezintă o ilustrare grafică a structurii populaţiei Republicii Moldova pe vîrste şi sexe începînd cu anul 1980 pînă în prezent.

03.01.2011
Anunţ cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

28.12.2010
A fost plasată publicaţia "Conturi Naţionale, 2009"
Publicaţia include conturile naţionale nefinanciare pentru anul 2009 (însoţite de definiţii şi precizări metodologice), elaborate în conformitate cu metodologia Sistemului Conturilor Naţionale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, versiunea 1993.

28.12.2010
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
29 decembrie 2010, ora 13 00
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sînt admişi la interviu.

27.12.2010
A fost plasată culegerea statistică "Balanţa energetică a Republicii Moldova", ediţia 2010
Culegerea cuprinde informaţii detaliate privind crearea resurselor primare şi totale de energie, distribuţia şi consumurile energiei finale pe principalele activităţi economice şi ramuri ale industriei, cît şi caracteristica utilajului energetic: puterea instalată a centralelor electrice, consumul de combustibil pentru producerea energiei electrice şi energiei termice.

27.12.2010
Au fost definitivate datele cu referinţă la resursele şi utilizările produsului intern brut în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că au fost definitivate datele cu referinţă la resursele şi utilizările produsului intern brut în anul 2009.

27.12.2010
A fost publicat "Anuarul Statistic al Republicii Moldova", ediţia 2010
Anuarul Statistic conţine cele mai importante date privind dezvoltarea social-economică şi demografică a ţării în perioada 2002-2009, este structurat în 24 de capitole şi include peste 500 de tabele şi grafice, care cuprind un volum sporit şi complex de informaţii din diverse domenii de activitate: geografia şi mediul înconjurător; populaţie; forţa de muncă; veniturile şi cheltuielile populaţiei; preţuri; locuinţe; învăţămînt şi ştiinţă; ocrotirea sănătăţii; protecţia socială a populaţiei; cultură şi sport; turism; justiţie; conturi naţionale; industrie; resurse energetice şi de combustibil; agricultură; investiţii în capital fix şi construcţii; transporturi, poştă şi telecomunicaţii, tehnologii informaţionale; comerţ exterior; comerţ cu amănuntul şi servicii; finanţe; balanţa de plăţi; statistica internaţională.

23.12.2010
A fost plasat Anuarul Statistic "Comerţul exterior al Republicii Moldova în anii 2001-2009"
Publicaţia conţine serii de date statistice de sinteză pe anii 2001-2009, referitoare la export, import, balanţa comercială în ansamblu, pe continente, ţări, grupe de ţări, pe grupuri de mărfuri conform Nomenclatorului mărfurilor, Clasificatorului Standard de Comerţ Internaţional şi Marilor Categorii Economice, precum şi pe ţări-grupuri de mărfuri.

22.12.2010
Banca de date completată cu tabele noi la domeniul "Populaţie"
Banca de date statistice a fost completată cu tabele noi la domeniul "Populaţie", în special la subdomeniile Născuţi, Căsătorii şi Divorţuri. De asemenea, a fost creat un nou subdomeniu - Migraţiune.

21.12.2010
Biroul Naţional de Statistică oferă consultanţă Comitetului Naţional de Statistică din Kîrgîzstan
În perioada 20-23 decembrie curent, specialiştii Biroului Naţional de Statistică sînt gazdă colegilor de la Comitetul Naţional de Statistică din Kîrgîzstan. În cadrul acestei vizite specialiştii Direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei a BNS au oferit consultanţă şi şi-au împărtăşit experienţa şi succesele colegilor din Kîrgîzstan în ce priveşte domeniul statisticilor ocupării şi salarizării.

16.12.2010
Reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie: rezultatele cercetării statistice
Biroul Naţional de Statistică informează despre plasarea în format electronic a publicaţiei "Reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie". Publicaţia prezintă o sinteză a rezultatelor cercetării Reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie desfăşurată în trimestrul II 2010, ca modul complementar la Ancheta forţei de muncă în gospodării.

15.12.2010
Licitaţia publică pentru prestarea serviciilor de “redactare literară, machetarea, corectura, tipărirea ediţiilor statistice, rapoartelor statistice, formularelor pentru Recensămîntul General Agricol – 2011”
Biroul Naţional de Statistică anunţă licitaţia publică Nr. 1886/10 publicată în BAP Nr. 97 din 14.12.10 pentru prestarea serviciilor de “redactare literară, machetarea, corectura, tipărirea ediţiilor statistice, rapoartelor statistice, formularelor pentru Recensămîntul General Agricol – 2011”, conform necesităţilor Biroului Naţional de Statistică.

15.12.2010
Anunţ cu privire la admiterea la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
17 decembrie 2010, ora 10 00
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă, care se va desfăşura pe data de 17 decembrie 2010, ora 10 00

07.12.2010
Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului „Metodologia de calcul a Indicelui Producţiei Industriale”
Biroul Naţional de Statistică iniţiază, începînd cu data de 07.12.2010, consultarea publică a proiectului „Metodologia de calcul a Indicelui Producţiei Industriale”. Scopul proiectului este armonizarea statisticii întreprinderilor pe termen scurt în domeniul industriei la normele internaţionale şi în special la cele europene.

03.12.2010
Anuarul statistic "Chişinău în cifre" ediţia 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică despre plasarea în format electronic a Anuarului statistic "Chişinău în cifre" ediţia 2010. Anuarul este cea mai amplă publicaţie, care cuprinde date statistice vizînd starea demografică, socială şi economică a municipiului Chişinău pentru anul 2009 în comparaţie cu un şir de ani precedenţi.

02.12.2010
Nivelul de trai al populaţiei - date pentru anul 2009
Banca de date statistice a fost actualizată cu seriile de timp anuale privind nivelul de trai al populaţiei cu date pentru anul 2009.

26.11.2010
Semnarea acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Suediei privind finanţarea recensămîntului general agricol din 2011
Astăzi, 26 noiembrie 2010, a fost semnat Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Suediei, care prevede acordarea de către Suedia a suportului financiar nerambursabil pentru efectuarea recensămîntului general agricol (RGA) în Republica Moldova. Acordul a fost semnat de Dna Ingrid Tersman, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Suediei în Republica Moldova, şi Dl Veaceslav Negruţă, Ministrul finanţelor Republicii Moldova.

25.11.2010
A apărut publicaţia "Buletin statistic trimestrial, ianuarie-septembrie 2010"
Buletinul conţine date sub formă de tabele vizînd principalii indicatori statistici în dinamică (pe ani, trimestre şi luni), ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării.

24.11.2010
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Data limită de prezentare - 09 decembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

18.11.2010
A fost plasată publicaţia trimestrială "Dezvoltarea social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-septembrie 2010"
Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău.

15.11.2010
A fost plasat raportul statistic trimestrial „Situaţia social-economică a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2010”
Biroul Naţional de Statistică informează despre plasarea pe pagina web a raportului trimestrial „Situaţia social-economică a Republicii Moldova”. Publicaţia oferă utilizatorilor informaţie operativă cu analiza economică a principalilor indicatori şi prezentarea de tabele şi diagrame cu date statistice privind dezvoltarea economică, socială şi demografică a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2010.

11.11.2010
Protecţia socială a populaţiei - un nou domeniu în Banca de date
Banca de date a fost actualizată cu un domeniu nou - Protecţia socială a populaţiei, care conţine informaţii privind numărul pensionarilor repartizaţi pe sexe, categorii de pensionare, grade şi cauze de invaliditate; numărul persoanelor care contribuie la sistemul de asigurări sociale; mărimea medie a îndemnizaţiilor pentru copii etc. cu o dinamică pentru anii 2001-2009.

10.11.2010
Licitaţia publică cu privire la achiziţionarea „ Rechizitelor de birou pentru Recensămîntul General Agricol 2011”
Termenul de depunere a ofertelor: 19 noiembrie 2010, ora 09:30
Biroul Naţional de Statistică anunţă Licitaţia publică nr.1501/10, cu privire la achiziţionarea „ Rechizitelor de birou pentru Recensămîntul General Agricol 2011”

09.11.2010
A apărut buletinul statistic trimestrial "Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie-septembrie 2010"
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre apariţia buletinului statistic trimestrial "Principalii indicatori social-economici pe regiuni de dezvoltare, raioane şi municipii în ianuarie-septembrie 2010".

03.11.2010
Licitaţie publică cu privire la achizitionarea "Sistemului informatic integrat de procesare a datelor pentru Recensamintul general Agricol"
Termenul de depunere a ofertelor: 02 decembrie 2010, ora 09:30
Biroul Naţional de Statistică anunţă Licitatia publica nr.1469/10 publicata in BAP nr.85/10 din 02.11.10 cu privire la achizitionarea "Sistemului informatic integrat de procesare a datelor pentru Recensamintul general Agricol".

27.10.2010
Date actualizate privind producţia globală agricolă (în preţuri curente) în gospodăriile de toate categoriile
Pe pagina oficială a Biroului Naţional de Statistică au fost plasate seriile de timp actualizate privind producţia globală agricolă (în preţuri curente) în gospodăriile de toate categoriile pe perioadă 2001 – 9 luni 2010.

21.10.2010
Ziua Mondială a Statisticii marcată pentru prima dată la nivel internaţional şi în Republica Moldova
Anul acesta la data de 20 octombrie toate ţările membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite au celebrat în premieră Ziua Mondială a Statisticii, conform prevederilor Rezoluţiei Asambleei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite A/RES/64/267, adoptată la 03 iunie 2010 în cadrul celei de-a 64-a sesiuni. De către Biroul Naţional de Statistică (BNS), organul central de statistică, în subordinea Guvernului Republicii Moldova, care conduce şi coordonează activitatea în domeniul statisticii oficiale din ţară, a fost organizată festivitatea de celebrare la Palatul Republicii cu participarea conducerii ţării, autorităţilor publice, altor instituţii partenere în producerea şi utilizarea statisticilor, cercului academic, mediului de afaceri, organizaţiilor nonguvernamentale etc. şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale în Republica Moldova. În cadrul evenimentului au fost prezentate mesaje de felicitare, decernate diplome celor mai buni statisticieni, a avut loc un concert festiv.

19.10.2010
Biroul Naţional de Statistică organizează miercuri, 20 octombrie, festivitatea de celebrare a Zilei Mondiale a Statisticii în Republica Moldova
Evenimentul va avea loc la Palatul Republicii, începînd cu orele 14.00 (Sala Mare, et.2, intrare din str. Maria Cebotari, 16).

 
Pagina
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
48818 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran