RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.09.2022
Prima / Noutăţi
Noutăţi
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
23.03.2022
Recital de vioară oferit colectivului BNS de către Valeria Vodolazko, violonistă din Ucraina
Astăzi, 23 martie, muzica a luat forma gândurilor și atitudinii de sprijin și susținere în cadrul unui recital de vioară oferit colectivului Biroului Național de Statistică de către Valeria Vodolazko, violonistă din Ucraina, fiind însoțită de Drăgălina Migalatiev, interpretă autohtonă.

15.03.2022
Revizuirea PIB pentru anul 2020
Biroul Național de Statistică informează că, efectuează revizuirea indicatorilor macroeconomici pentru anii 2014-2020, activitate realizată cu suportul consultativ acordat de Fondul Monetar International.

14.03.2022
Publicaţia trimestrială „Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în anul 2021" plasată pe pagina web
Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizând: situaţia demografică, piața muncii, sănătate, turism, infracţiuni, agricultura, industria, investiţiile în active imobilizate, construcţii, transporturile.

03.03.2022
Prezentarea noului formular nr. 1-inf. rev. „Situația privind informatizarea și conexiunea la Internet”
Biroul Național de Statistică anunță că, prin Ordinul nr. 06 din 11 februarie 2022 a fost aprobat noul formular al cercetării statistice anuale nr. 1-inf. rev. „Situația privind informatizarea și conexiunea la Internet”, care substituie formularul utilizat anterior și în baza căruia se colectează informația pentru anul 2021.

25.02.2022
Necrolog Natalia Petricova
Biroul Național de Statistică anunță cu tristețe despre trecerea în neființă, la data de 24 februarie 2022, a colegei noastre Natalia Petricova.

18.02.2022
Date statistice noi privind prețurile medii de consum la produsele social importante, plasate pe pagina web a Biroului Național de Statistică
Biroul Național de Statistică informează că, domeniul statistic Prețuri a fost completat cu informație privind preţurile de consum la produse social importante în luna ianuarie 2022, pentru informarea mai bună a utilizatorilor despre dinamica prețurilor de consum.

11.02.2022
Argumentele statisticii moldovenești
Interviu cu Oleg Cara, Director general al Biroului Național de Statistică, publicat la data de 11.02.2022 pe portalul Логос-пресс.

10.02.2022
Ședința Comitetului Director a proiectului finanțat de UE „Asistență Tehnică pentru susținerea Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova”
Cea de-a 5-a ședință a Comitetului Director din cadrul proiectului finanțat de UE „Asistență Tehnică pentru susținerea Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova” (proiectul ParStat) a fost organizată pe data de 25 ianuarie 2022 și a avut drept scop prezentarea și abordarea activităților implementate în semestrul precedent și activitățile planificate în prima jumătate a anului 2022.

10.02.2022
Lucrările și cercetările statistice excluse în anul 2022
Ca urmare a optimizării sistemului de rapoarte statistice, în vederea reducerii presiunii informaționale asupra mediului de afaceri, în conformitate cu Programul de lucrări statistice pentru anul 2022 aprobat prin HG nr. 441 din 22.12.2021, au fost excluse 8 lucrări statistice, care cuprind 14 cercetări statistice.

07.02.2022
Rezultatele primului sondaj de opinie online privind gradul de satisfacție al utilizatorilor, lansat de Biroul Național de Statistică
Sondajul de opinie online privind „Gradul de satisfacție al utilizatorilor de date cu produsele și serviciile statistice furnizate de BNS”, a fost efectuat pentru prima dată de către Biroului Național de Statistică în anul 2021 și este primul din seria sondajelor online pe care Biroul Național de Statistică planifică să le desfășoare cu regularitate.

04.02.2022
Domeniile statistice „Antreprenoriat” si „Construcții” din Banca de date au fost completate cu noi date statistice
Biroul Național de Statistică informează că Banca de date statistice http://statbank.statistica.md a fost completată cu noi informații statistice ce reflectă domeniile Antreprenoriat și Construcții.

01.02.2022
Lista persoanelor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Biroul Național de Statistică anunţă lista persoanelor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

24.01.2022
Concurs pentru selectarea unei companii în vederea realizării unui sondaj de opinie publică privind satisfacția utilizatorilor de date statistice
Proiectul finanțat de UE „Asistență tehnică pentru sprijinirea Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova” (ParStat) solicită oferte de la companii naționale cu experiență relevantă în organizarea de sondaje sociologice pentru a realiza un sondaj public privind nivelul de satisfacție al utilizatorilor cu informațiile statistice și serviciile oferite de Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.

19.01.2022
Lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Data desfăşurării interviului - 21 ianuarie 2022, ora 11.00.
Biroul Național de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

12.01.2022
Lista persoanelor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Biroul Național de Statistică anunţă lista persoanelor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

12.01.2022
Lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Data desfăşurării probei scrise - 14 ianuarie 2022, ora 10.00
Biroul Național de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

06.01.2022
A fost aprobat Regulamentul privind accesul la datele individuale în scopuri științifice
Biroul Național de Statistică a aprobat prin ordinul nr. 51 din data de 31 decembrie 2021 „Regulamentul privind accesul la date individuale în scopuri științifice” și „Ghidul de publicare pentru examinarea solicitărilor de acces la date individuale în scopuri științifice”.

03.01.2022
Lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Data desfăşurării interviului - 04 ianuarie 2022, ora 11.00.
Biroul Național de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

31.12.2021
Buletin informativ al BNS pentru trimestrul IV 2021
Biroul Național de Statistică prezintă Buletinul informativ pentru trimestrul IV al anului curent, care conține cele mai importante noutăți și evenimente din activitatea desfășurată de către BNS în această perioadă.

30.12.2021
Publicaţia „Statistica teritorială”, ediția 2021, a fost plasată pe pagina web
Culegerea prezintă date statistice sub formă de tabele din următoarele domenii: organizarea administrativ-teritorială, mediul înconjurător, populația, forța de muncă, veniturile şi cheltuielile populaţiei, prețuri, locuinţe, educaţie, ocrotirea sănătăţii, protecţia socială, cultură și sport, turism, infracțiuni, Produsul Intern Brut Regional, industrie, agricultură, investiții în active imobilizate și construcții, transporturi, tehnologii informaționale, comerț interior, antreprenoriat.

30.12.2021
Culegerea statistică „Resursele naturale şi mediul în Republica Moldova”, ediţia 2021, plasată pe pagina web
Culegerea cuprinde informaţia care caracterizează existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea mediului în Republica Moldova. Conţine date privind existența și utilizarea fondului funciar, resurselor acvatice, energetice și substanțelor naturale utile, protecţia aerului atmosferic, schimbarea climei, biodiversitatea, formarea şi utilizarea deşeurilor, gospodăria de vânătoare, încălcări ale legislaţiei ecologice, etc.

29.12.2021
BNS continuă să avanseze în implementarea treptată a metodologiei Sistemului european de statistici integrate privind protecția socială (SESPROS)
Pe 20-21 decembrie curent, Biroul Național de Statistică a organizat un atelier de lucru online al expertului Uniunii Europene (UE) cu privire la pregătirea implementării metodologiei Sistemului european de statistici integrate privind protecția socială (SESPROS) în Republica Moldova. În cadrul atelierului, reprezentanții BNS au prezentat activitățile realizate pe parcursul anului 2021, inclusiv schemele de protecție socială identificate la nivel național, precum și provocările întâmpinate la compilarea datelor în conformitate cu metodologia SESPROS.

29.12.2021
Procesul de estimare a numărului populației cu reședința obișnuită la nivel teritorial discutat cu comunitatea experților
La data de 28 decembrie 2021, Biroul Național de Statistică a invitat experții naționali în domeniul demografiei, sociologiei și statisticii din mediul academic și sectorul asociativ, reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice, furnizori de date și elaboratori de politici în domeniul populației și migrației, la o discuție în format online privind procesul de estimare a numărului populației cu reședința obișnuită la nivel teritorial, pentru perioada 2014-2021 (pentru anul 2021 - date provizorii).

29.12.2021
Publicaţia statistică „Conturi Naţionale 2020 și Conturi Regionale 2019", ediția 2021, plasată pe pagina web
Conturile naționale sunt elaborate în conformitate cu metodologia Sistemului Conturilor Naționale a Organizației Națiunilor Unite, versiunea 2008. Publicaţia include conturile naţionale nefinanciare pentru anul 2020 și de asemenea datele privind Produsul Intern Brut Regional pentru anul 2019.

28.12.2021
BNS a prezentat proiectul noului chestionar care vizează utilizarea TIC în întreprinderi
Biroul Național de Statistică a prezentat utilizatorilor interesați proiectul noului chestionar care vizează utilizarea TIC (Tehnologia Informației și Comunicațiilor) în întreprinderi, în conformitate cu cerințele Eurostat - organul de statistică al Uniunii Europene. În cadrul acestei activități, BNS a fost asistat de experta internațională, Virginia Balea, de la Institutul Național de Statistică, din România.

28.12.2021
Domeniul statistic „Comerț interior și servicii” a fost actualizat cu date privind indicii valorici ai cifrei de afaceri din comerț și servicii
Biroul Național de Statistică informează că domeniul statistic „Comerțul interior de bunuri și servicii” a fost actualizat cu noi tabele în format Excel ce vizează indicii valorici ai cifrei de afaceri din comerț și servicii pentru anii 2020-2021.

27.12.2021
Publicaţia statistică „Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi", ediția 2021, plasată pe pagina web
Publicația este elaborată în baza rezultatelor cercetării structurale în întreprinderi şi prezintă principalii indicatori ai activității înteprinderilor din Republica Moldova în anul 2020 pe tipuri de activitate, forme de proprietate, clase de mărimi, profil regional ș.a.

24.12.2021
„Anuarul Statistic al Republicii Moldova", ediţia 2021, plasat pe pagina web
Anuarul cuprinde date statistice disponibile din diverse domenii pentru caracterizarea economică și socială a țării în anul 2020, precum și evoluția din ultimii ani a principalilor indicatori. Datele pe unii indicatori sunt rectificate în comparaţie cu cele editate anterior, iar pentru anul 2020 la o serie de indicatori sunt provizorii şi în ediţiile ulterioare pot fi rectificate. Indicatorii relativi raportați la numărul populației au fost revizuiți în baza populației cu reședință obișnuită.

23.12.2021
Publicaţia trimestrială „Buletin statistic în ianuarie-septembrie 2021" plasată pe pagina web
Buletinul conţine date sub formă de tabele vizând principalii indicatori statistici în dinamică, ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării. Se prezintă informaţia despre situaţia social-economică a ţărilor CSI.

22.12.2021
Anuarul statistic „Chişinău în cifre", ediţia 2021, plasat pe pagina web
Anuarul statistic „Chişinău în cifre” este cea mai amplă publicaţie, care cuprinde date statistice vizând starea demografică, socială şi economică a municipiului. Actuala ediţie este structurată în 16 capitole, care cuprind informaţii din diverse domenii de activitate: date generale, populaţie, forța de muncă, veniturile și cheltuielile populației, învăţământ, cultură şi sport, ocrotirea sănătăţii şi protecţia socială, locuinţe şi utilităţi publice, protecţia mediului înconjurător, justiţie.

22.12.2021
Anunț de angajare
Biroul Național de Statistică anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de operator de interviu.

21.12.2021
Schimb de experiență între Biroul Național de Statistică și Comisia Electorală Centrală privind îmbunătățirea capacităților de gestionare a resurselor umane la pregătirea următorului recensământ al populației și locuințelor
La data de 16 decembrie curent, conducerea Biroului Național de Statistică și cea a Comisiei Electorale Centrale au avut o întrevedere, în cadrul căreia au făcut un schimb reciproc de bune practici și experiențe în vederea organizării recensămintelor și a alegerilor în Republica Moldova.

21.12.2021
Lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Data desfăşurării probei scrise - 22 decembrie 2021, ora 10:00
Biroul Naţional de Statistică anunță lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

21.12.2021
Date statistice noi privind tipologia și dimensiunea economică a exploatațiilor agricole, plasate pe pagina web
Biroul National de Statistică informează despre plasarea pe site a datelor statistice privind „Tipologia și dimensiunea economică a exploatațiilor agricole” pentru anul 2020.

20.12.2021
Anunț cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Termenul limită de depunere a documentelor este până la 04 ianuarie 2022.
Biroul Naţional de Statistică anunță prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul BNS.

16.12.2021
Grupul Tehnic pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a SSN 2022-2030 s-a reunit pentru a discuta obiectivele și direcțiile prioritare
Membrii Grupului Tehnic (GT) pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic național (SNN) pentru perioada 2022-2030, din care fac parte reprezentanți ai ministerelor, altor autorități administrative centrale și locale, instituțiilor publice și organizațiilor neguvernamentale, mediului academic, agențiilor ONU, Delegației UE ș.a., s-au întâlnit într-o nouă ședință pe data de 14 decembrie 2021.

13.12.2021
Directorul general al BNS, Oleg Cara, a avut o întrevedere cu E.S. Rahul Shrivastava, Ambasadorul Indiei în Republica Moldova, cu reședința la București, România
Directorul general al Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, Oleg Cara, a avut o întrevedere la data de 8 decembrie curent, cu E.S. Rahul Shrivastava, Ambasadorul Indiei în Republica Moldova, cu reședința în București, România, aflat într-o vizită la Chișinău. La ședință a participat de asemenea Nigina Abaszada, Reprezentantă Rezidentă UNFPA.

10.12.2021
Suportul Biroului Național de Statistică în realizarea studiului „Generații și Gen”, implementat de către UNFPA în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pentru prima dată în Republica Moldova
La data de 8 decembrie curent, directorul general al Biroului Național de Statistică, Oleg Cara, a participat la conferința de prezentare a rezultatelor studiului „Generații și Gen” (GGS), lansat de către Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în Moldova în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

10.12.2021
Pentru anul de raportare 2021, BNS va aplica un chestionar actualizat pentru ancheta structurală anuală
Biroul Național de Statistică (BNS) a finalizat revizuirea chestionarului anchetei structurale anuale (ASA), în conformitate cu cele mai recente cerințe europene privind statistica structurală a întreprinderilor. Expertul Peter Bøegh Nielsen, de la Institutul Național de Statistică din Danemarca a oferit asistență și expertiză BNS-ului în actualizarea chestionarului, care va fi pus în funcțiune pentru anul de raportare 2021.

07.12.2021
Publicaţia trimestrială „Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-septembrie 2021" plasată pe pagina web
Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizând: situaţia demografică, piața muncii, sănătate, turism, infracţiuni, agricultura, industria, investiţiile în active imobilizate, construcţii, transporturile.

 
Pagina
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46772 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran