RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.07.2021
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
02.05.2013
Utilizarea timpului în Republica Moldova
Biroul Național de Statistică anunță principalele rezultate ale cercetării ”Utilizarea timpului”. Populaţia Republicii Moldovei în vârsta de 10 ani şi peste utilizează aproape jumătate din timpul zilnic (47%) pentru activităţi de îngrijire personală (11ore 18 minute); 36,5% din durata unei zile (8 ore 45 minute) se dedică muncii, studiilor, îngrijirii gospodăriei şi familiei, lucrului voluntar şi deplasărilor, iar 16,5% - petrecerii timpului liber (3 ore 57 minute). Diferenţele în utilizarea timpului dintre bărbaţi şi femei, pentru două din cele trei categorii de activităţi, sunt semnificative.

02.05.2013
Contravenţii constatate în 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2012 au fost constatate 358,9 mii încălcări sau cu 20,5% mai mult comparativ cu anul precedent. În medie la 1000 persoane revin 93 cazuri de contravenţii constatate cu aplicarea pedepselor. Din numărul total al contravenţiilor constatate, 2,9 mii (9,0%) au fost transmise organelor de cercetare prealabilă (penală), dat fiind că în acţiunile contravenţiilor se conţinea indiciul infracţiunii.

30.04.2013
Producţia globală agricolă în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-martie 2013 a marcat 99,0% faţă de perioada respectivă a anului 2012. Micşorarea producţiei agricole a fost determinată de scăderea producţiei în sectorul zootehnic (cu 1,0%), cărei îi revine cota principală (peste 99%) din total producţia agricolă.

30.04.2013
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2012 s-a desfăşurat în 69 unităţi, inclusiv 43 institute şi centre de cercetare, 15 instituţii de învăţămînt superior şi 11 – alte tipuri de unităţi. Din total unităţi cu activitate de cercetare-dezvoltare, 55 unităţi sau 79,7% sunt în proprietatea statului faţă de 81,3% în anul 2011.

29.04.2013
Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2012 studiile de doctorat s-au desfăşurat în 47 instituţii, inclusiv 31 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 16 instituţii de învăţămînt superior. În general, se atestă scăderea numărului de doctoranzi, de la 1667 persoane în 2005 pînă la 1485 persoane în 2012 (exclusiv cei străini).

29.04.2013
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul I 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică, că indicele preţurilor la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul I a anului 2013 a constituit 110,6% faţă de perioada respectivă a anului 2012.

22.04.2013
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna martie 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna martie 2013 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,4% faţă de februarie curent, cu 0,7% faţă de decembrie 2012 şi cu 3,4% − faţă de martie 2012.

22.04.2013
Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în anul 2012 numărul născuţilor-vii a fost de 39435 persoane, fiind mai mare cu 253 (0,6%) faţă de anul 2011. Rata natalităţii a constituit 11,1 născuţi-vii la 1000 locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale (11,9‰) se menţine mai înalt decât în localităţile urbane (10,0‰).

19.04.2013
Minimul de existenţă în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2012 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1507,5 lei, fiind astfel în creştere faţă de anul 2011 cu 0,3%. Menţinerea minimului de existenţă practic la nivelul anului anterior este determinată preponderent de reducerea preţurilor pentru unele produse din coşul alimentar.

19.04.2013
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-martie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna martie 2013 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 804,2 mii tone de mărfuri, cu 28,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 24,5% - comparativ cu luna martie 2012. Parcursul mărfurilor în luna martie 2013 a totalizat 348,5 mil. tone-km, cu 15,2% mai mare în raport cu luna februarie 2013 şi cu 14,4% - faţă de luna corespunzătoare din anul 2012.

17.04.2013
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2012 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1508,8 lei, fiind în creştere cu 4,4% faţă de anul precedent. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în anul 2012 au constituit în medie pe o persoană 1598,6 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 4,2%.

17.04.2013
Câştigul salarial mediu în februarie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3380,1 lei, înregistrând o creştere cu 6,8% faţă de luna februarie 2012. Indicele câştigului salarial real pentru luna februarie 2013 faţă de luna februarie 2012 a fost de 102,4%.

16.04.2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în ianuarie-februarie 2013 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-februarie 2012 a constituit 99,3%. În luna februarie 2013 faţă de februarie 2012 acest indice a marcat 101,5%.

12.04.2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că exporturile de mărfuri realizate în luna februarie 2013 s-au cifrat la 198,8 mil. dolari SUA, cu 22,6% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 25,9% - comparativ cu luna februarie 2012. Importurile de mărfuri realizate în luna februarie 2013 au însumat 406,7 mil. dolari SUA, cu 16,7% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 4,5% - comparativ cu luna februarie 2012.

12.04.2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în martie 2013 faţă de februarie 2013 a constituit 100,1%, iar faţă de martie 2012 – 104,2%.

29.03.2013
Minimul de existenţă în trimestrul IV 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul IV 2012 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1511,9 lei, fiind în creştere faţă de trimestrul IV 2011 cu 6,9%. Majorarea minimului de existenţă este determinată preponderent de creşterea preţurilor, în special la produse alimentare.

29.03.2013
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2012 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1214,5 mii persoane, fiind în descreştere cu 3,4% (-43,0 mii) faţă de anul 2011. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a crescut de la 93,3% la 94,4%, iar ponderea şomerilor s-a micşorat de la 6,7% la 5,6%.

28.03.2013
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul IV anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul IV 2012 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1572,5 lei, fiind în creştere cu 3,4% faţă de trimestrul IV anul precedent. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul IV 2012 au constituit în medie pe o persoană 1624,4 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 3,9%.

25.03.2013
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-februarie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2013 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 649,9 mii tone de mărfuri, cu 72,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 47,3% - comparativ cu luna februarie 2012. Parcursul mărfurilor în luna februarie 2013 a totalizat 298,5 mil. tone-km, cu 64,5% mai mare în raport cu luna ianuarie 2013 şi cu 28,3% - faţă de luna corespunzătoare din anul 2012.

20.03.2013
Câştigul salarial mediu în ianuarie 2013
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna ianuarie 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3413,8 lei, înregistrând o creştere cu 8,8% faţă de luna ianuarie 2012. Indicele câştigului salarial real pentru luna ianuarie 2013 faţă de luna ianuarie 2012 a fost de 104,0%.

20.03.2013
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna februarie 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna februarie 2013 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,6% faţă de ianuarie curent, cu 0,3% faţă de decembrie 2012 şi cu 2,8% − faţă de februarie 2012 .

18.03.2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie 2013
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în luna ianuarie 2013 indicele producţiei industriale a constituit 97,9% faţă de ianuarie 2012. Diminuarea volumului producţiei industriale comparativ cu ianuarie 2012 a fost cauzată de reducerea volumului în industria extractivă cu 43,0% şi în industria prelucrătoare – cu 2,9%. Totodată, în luna de raport a fost înregistrată o creştere cu 0,8% în sectorul energetic.

18.03.2013
Produsul intern brut în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor operative, în anul 2012 produsul intern brut a însumat 87 847 mil. lei, preţuri curente de piaţă, în scădere - în termeni reali - cu 0,8% faţă de anul 2011 şi în creştere cu 74,8% şi 24,1% faţă de anii 2000 şi 2005 respectiv.

14.03.2013
Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2013, în profil teritorial
Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2013, în profil teritorial.

13.03.2013
Nivelul infracţionalităţii în Republica Moldova în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2012 au fost înregistrate 36,6 mii infracţiuni sau cu 4,3% mai mult faţă de anul precedent. În medie la 10 mii locuitori revin 103 infracţiuni faţă de 99 infracţiuni în anul 2011.

12.03.2013
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul IV 2012 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1200,7 mii persoane, fiind în descreştere cu 1,3% (-15,8 mii) faţă de tr.IV 2011. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a crescut de la 93,8% la 94,1%, iar ponderea şomerilor s-a micşorat de la 6,2% la 5,9%.

11.03.2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în februarie 2013 faţă de ianuarie 2013 a constituit 100,2%, iar faţă de februarie 2012 – 104,3%.

05.03.2013
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului la produsele agricole în anul 2012 în comparaţie cu anul 2011 au crescut cu 17,7%. Preţurile medii de vînzare la produsele vegetale s-au majorat cu 19,1%, la produsele animaliere – cu 13,1%.

26.02.2013
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-decembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în ianuarie-decembrie 2012 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 16456,5 mil. lei (în preţuri curente).

25.02.2013
Construcţiile de locuinţe în ianuarie-decembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în ianuarie-decembrie 2012 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 4,7 mii apartamente cu suprafaţa totală de 529,0 mii m², ceea ce a constituit 90% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

22.02.2013
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna ianuarie 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna ianuarie 2013 preţurile producătorului în industrie au înregistrat o reducere cu 0,8% faţă de decembrie 2012 şi o creştere de 1,6% faţă de ianuarie 2012.

21.02.2013
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-decembrie 2012 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 5421,3 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 96,0% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în anul 2011.

21.02.2013
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2012 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 194,0 mii de turişti şi excursionişti, cu 5,0% mai mult decît în anul 2011.

19.02.2013
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2012 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 268,2 mii de turişti, din care 179,2 mii de turişti moldoveni (66,8% din total) şi 89,0 mii de turişti străini (33,2%). Comparativ cu anul 2011, s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+8,0%), pe seama creşterii acestuia la vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă (+53,0%), hoteluri şi moteluri (+15,2%), structuri de întremare (+7,4%).

18.02.2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-decembrie 2012 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-decembrie 2011 a constituit 96,9%. În luna decembrie 2012 faţă de decembrie 2011 acest indice a marcat 96,3%.

18.02.2013
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în luna decembrie 2012 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul a înregistrat o creştere de 7,1% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi o scădere de 12,4 % comparativ cu luna decembrie 2011. În anul 2012 volumul cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul s-a diminuat cu 0,5% (în preţuri comparabile) faţă de anul precedent.

14.02.2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că exporturile de mărfuri realizate în luna decembrie 2012 s-au cifrat la 187,3 mil. dolari SUA, cu 13,2% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 14,1% - comparativ cu luna decembrie 2011. În anul 2012 exporturile de mărfuri au totalizat 2161,8 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în anul 2011 cu 2,5%. Importurile de mărfuri realizate în luna decembrie 2012 au însumat 504,5 mil. dolari SUA, cu 5,6% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 5,7% mai puţin comparativ cu luna decembrie 2011. În anul 2012 importurile au totalizat 5213,1 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în anul 2011 cu 0,4%.

13.02.2013
Câştigul salarial mediu în anul 2012 şi luna decembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că cîştigul salarial mediu din economia naţională în anul 2012 a constituit 3477,7 lei şi s-a mărit faţă de anul 2011 în valoare nominală cu 8,9%, iar în termeni reali (ajustat la indicele preţurilor de consum) – cu 4,1%. În luna decembrie 2012, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3888,8 lei, înregistrând o creştere cu 4,9% faţă de luna decembrie 2011.

13.02.2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2013
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în ianuarie 2013 faţă de decembrie 2012 a constituit 100,8%, iar faţă de ianuarie 2012 – 104,6%.

26.01.2013
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul IV 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică, că indicele preţurilor la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul IV a anului 2012 a constituit 108,7%, fiind în descreştere cu 0,6 puncte procentuale faţă de trimestrul IV a anului 2011.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
36328 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran