RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.07.2021
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
26.01.2013
Producţia globală agricolă în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în anul 2012, conform estimărilor preliminare, a constituit 77,6% faţă de anul 2011. Micşorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea accentuată a producţiei vegetale - cu 32,6%, producţia animalieră marcînd o descreştere cu 1,1%.

24.01.2013
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna decembrie 2012 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 617,3 mii tone de mărfuri, cu 41,7% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 18,6% - comparativ cu luna decembrie 2011. În anul 2012 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 9768,5 mii tone de mărfuri, volum inferior celui înregistrat în anul 2011 cu 2,9%.

21.01.2013
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna decembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna decembrie 2012 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 4,5% faţă de decembrie 2011 şi au rămas la nivelul lunii noiembrie 2012.

17.01.2013
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-noiembrie 2012 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-noiembrie 2011 a constituit 97,0%2. În luna noiembrie 2012 faţă de noiembrie 2011 acest indice a marcat 92,1%.

15.01.2013
Câştigul salarial mediu în noiembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna noiembrie 2012, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3527,8 lei, înregistrând o creştere cu 9,2% faţă de luna noiembrie 2011.

14.01.2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că exporturile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2012 s-au cifrat la 215,9 mil. dolari SUA, cu 2,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 11,0% mai puţin comparativ cu luna noiembrie 2011. Importurile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2012 au însumat 477,9 mil. dolari SUA, cu 3,8% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 3,4% - comparativ cu luna noiembrie 2011.

11.01.2013
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna decembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în decembrie 2012 faţă de noiembrie 2012 a constituit 100,5%, iar faţă de decembrie 2011 – 104,1%.

27.12.2012
Activitatea instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general, la începutul anului de studii 2012/13
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că la începutul anului de studii 2012/13, reţeaua instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general este constituită din 1397 şcoli, gimnazii şi licee, inclusiv 3 şcoli serale şi 1394 de zi. Învăţămîntul de zi se desfăşoară în 108 şcoli primare, 767 gimnazii, 491 licee şi 28 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică.

24.12.2012
Produsul intern brut în Republica Moldova în anul 2011, date actualizate
Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor actualizate, în anul 2011 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 82349 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 6,8% faţă de anul 2010.

22.12.2012
Minimul de existenţă în trimestrul III 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul III 2012 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1456,9 lei, fiind în creştere faţă de trimestrul III 2011. Majorarea minimului de existenţă este determinată preponderent de creşterea preţurilor, în special la produse alimentare. Totodată, valoarea minimului de existenţă este practic la nivelul trimestrului II al anului curent.

21.12.2012
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul III anul 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul III 2012 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1507,3 lei, fiind în creştere cu 2,3% faţă de anul precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o descreştere de 2,0%.

21.12.2012
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-noiembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna noiembrie 2012 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1028,9 mii tone de mărfuri, cu 12,3% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 1,5% - comparativ cu luna noiembrie 2011. Parcursul mărfurilor în luna noiembrie 2012 a totalizat 355,8 mil. tone-km, cu 2,6% mai mare în raport cu luna octombrie 2012 şi cu 0,7% - faţă de luna corespunzătoare din anul 2011.

18.12.2012
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna noiembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna noiembrie 2012 preţurile producătorului în industrie au înregistrat creşteri cu 0,4% faţă de luna octombrie curent, cu 4,5% faţă de decembrie 2011 şi cu 5,0% – faţă de noiembrie 2011.

17.12.2012
Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2012 produsul intern brut a însumat 65402 mil. lei, preţuri curente de piaţă, în scădere - în termeni reali - cu 0,2% faţă de ianuarie-septembrie 2011 şi în creştere cu 62,7% şi 21,5% faţă de ianuarie-septembrie 2000 şi ianuarie-septembrie 2005 respectiv.

14.12.2012
Câştigul salarial mediu în octombrie 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna octombrie 2012, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3482,3 lei, înregistrând o creştere cu 10,1% faţă de luna octombrie 2011.

14.12.2012
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-octombrie 2012 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-octombrie 2011 a constituit 97,8%. În luna octombrie 2012 faţă de octombrie 2011 acest indice a marcat 94,0%.

13.12.2012
Activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate în anul de studii 2012/13
Biroul Naţional de Statistică informează, că ca urmare a optimizării reţelei instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, în anul de studii 2012/13, numărul instituţiilor s-a redus cu 3 unităţi şi constituie 67 unităţi, inclusiv 2 instituţii private. Astfel, reţeaua instituţiilor de învăţămînt secundar profesional cuprinde 2 licee profesionale, 44 şcoli profesionale şi 21 şcoli de meserii (inclusiv 6 unităţi pe lîngă instituţiile penitenciare).

12.12.2012
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna octombrie 2012 s-au cifrat la 210,2 mil. dolari SUA, cu 12,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 0,4% mai puţin comparativ cu luna octombrie 2011. Importurile de mărfuri realizate în luna octombrie 2012 au însumat 497,0 mil. dolari SUA, cu 10,5% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 6,2% - comparativ cu luna octombrie 2011.

11.12.2012
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna noiembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în noiembrie 2012 faţă de octombrie 2012 a constituit 100,5%, iar faţă de noiembrie 2011 – 103,7%.

03.12.2012
Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior, în anul de studii 2012/13
Biroul Naţional de Statistică informează, că reţeaua învăţămîntului superior este formată din 34 unităţi, inclusiv 19 instituţii de stat şi 15 – nestatale. La începutul anului de studii 2012/13 numărul de studenţi a constituit 102,5 mii persoane (exclusiv cei străini) sau cu 1,4% mai puţin faţă de anul de studii precedent. Reducerea numărului de studenţi a fost determinată de scăderea contingentului de studenţi în instituţiile de stat. În medie la 10 mii locuitori revin 288 studenţi în instituţiile de învăţămînt superior.

30.11.2012
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-septembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-septembrie 2012 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 8328,0 mil. lei (în preţuri curente).

30.11.2012
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul III 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul III 2012 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1286,9 mii persoane, fiind în descreştere cu 4,5% (-60,3 mii) faţă de tr.III 2011. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a crescut de la 94,7% la 95,2%, iar ponderea şomerilor s-a micşorat de la 5,3% la 4,8%.

28.11.2012
Construcţiile de locuinţe în ianuarie-septembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2012 au fost date în folosinţă 1567 apartamente noi, cu suprafaţa totală de 203,2 mii m², ceea ce a reprezentat 72,9% faţă de ianuarie-septembrie 2011.

23.11.2012
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-septembrie 2012 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 2813,4 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 96,4% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-septembrie 2011.

22.11.2012
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-octombrie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna octombrie 2012 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1127,6 mii tone de mărfuri, cu 10,0% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 9,5% - comparativ cu luna octombrie 2011. Parcursul mărfurilor în luna octombrie 2012 a totalizat 345,9 mil. tone-km, cu 2,7% mai mare în raport cu luna septembrie 2012 şi cu 1,1% - faţă de luna corespunzătoare din anul 2011.

21.11.2012
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2012 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 163,1 mii de turişti şi excursionişti, cu 4,8% mai mult decît în perioada similară din anul 2011.

20.11.2012
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2012 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 220,7 mii de turişti, din care 154,7 mii de turişti moldoveni (70,1% din total) şi 66,0 mii de turişti străini (29,9%). Comparativ cu ianuarie-septembrie 2011, s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+8,8%), pe seama creşterii acestuia la vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă (+54,6%), hoteluri şi moteluri (+18,2%), structuri de întremare (+10,4%), pensiuni turistice şi agroturistice (+6,2%).

16.11.2012
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna octombrie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna octombrie 2012 preţurile producătorului în industrie au rămas la nivelul lunii septembrie curent, totodată au înregistrat creşteri cu 4,1% faţă de decembrie 2011 şi cu 5,0% – faţă de octombrie 2011.

15.11.2012
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în luna septembrie şi ianuarie-septembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna septembrie 2012 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul s-a diminuat cu 2,0% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi cu 1,5% comparativ cu luna septembrie 2011.

15.11.2012
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2012 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-septembrie 2011 a constituit 98,2%. În luna septembrie 2012 faţă de septembrie 2011 acest indice a marcat 89,0%.

14.11.2012
Câştigul salarial mediu în septembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna septembrie 2012, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3421,5 lei, înregistrând o creştere cu 8,3% faţă de luna septembrie 2011.

12.11.2012
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna septembrie 2012 s-au cifrat la 187,0 mil. dolari SUA, cu 19,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 2,4% - comparativ cu luna septembrie 2011. Importurile de mărfuri realizate în luna septembrie 2012 au însumat 449,7 mil. dolari SUA, cu 10,6% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 7,1% mai puţin comparativ cu luna septembrie 2011.

08.11.2012
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna octombrie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în octombrie 2012 faţă de septembrie 2012 a constituit 100,6%, iar faţă de octombrie 2011 – 103,9%.

06.11.2012
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole în ianuarie-septembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile medii de vînzare la produsele agricole de către întreprinderile agricole în ianuarie-septembrie 2012 au crescut faţă perioada respectivă a anului 2011 cu 11,3%.

25.10.2012
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul III 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul III anul 2012 faţă de perioada respectivă a anului precedent s-au majorat cu 11,3%.

22.10.2012
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-septembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna septembrie 2012 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1028,1 mii tone de mărfuri, cu 12,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 15,9% mai puţin comparativ cu luna septembrie 2011. Parcursul mărfurilor în luna septembrie 2012 a totalizat 332,1 mil. tone-km, cu 12,2% mai mare în raport cu luna august 2012 şi cu 5,7% mai mic faţă de luna corespunzătoare din anul 2011.

19.10.2012
Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în ianuarie-septembrie 2012 a marcat 78,4% faţă de perioada respectivă a anului 2011. Micşorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea accentuată a producţiei vegetale - cu 33,1%, producţia animalieră marcînd o descreştere moderată - cu 0,3%.

18.10.2012
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna septembrie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna septembrie2012 preţurile producătorului în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de luna august curent cu 0,4%, faţă de decembrie 2011 – cu 4,1% şi faţă de septembrie 2011 – cu 5,3%.

17.10.2012
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-august 2012 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-august 2011 a constituit 99,6%. În luna august 2012 faţă de august 2011 acest indice a marcat 94,6%.

15.10.2012
Câştigul salarial mediu în august 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2012, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3503,6 lei, înregistrând o creştere cu 10,4% faţă de luna august 2011.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
36341 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran