RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.08.2022
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
14.09.2012
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iulie 2012 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-iulie 2011 a constituit 100,2%. În luna iulie 2012 faţă de iulie 2011 acest indice a marcat 101,2%.

10.09.2012
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2012 s-au cifrat la 163,0 mil. dolari SUA, cu 8,9% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 9,9% - comparativ cu luna iulie 2011. Importurile de mărfuri realizate în luna iulie 2012 au însumat 416,6 mil. dolari SUA, cu 3,7% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 0,4% - comparativ cu luna iulie 2011.

10.09.2012
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în august 2012 faţă de iulie 2012 a constituit 100,4%, iar faţă de august 2011 – 104,4%.

30.08.2012
Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2012 întreprinderile şi organizaţiile au realizat investiţii în valoare de 5047,4 mil. lei (în preţuri curente). Analiza structurii tehnologice a investiţiilor arată că investiţiile concentrate în lucrările de construcţii-montaj au însumat 2143,0 mil. lei (42,5% din total), fiind în creştere cu 3,6% comparativ cu perioada similară a anului precedent.

30.08.2012
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul II 2012
Biroul Național de Statistică informează că în trimestrul II 2012 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1266,9 mii persoane, fiind în descreştere cu 4,7% (-61,8 mii) faţă de tr.II 2011. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a crescut de la 93,8% la 95,5%, iar ponderea şomerilor s-a micşorat de la 6,2% la 4,5%.

24.08.2012
Сonstrucţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-iunie 2012 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 1012 apartamente cu suprafaţa totală de 129,4 mii m2. Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o descreştere per total cu 6,5%, în mediul rural fiind înregistrată o creștere cu 12,1%.

21.08.2012
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2012 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 79,6 mii de turişti şi excursionişti, cu 11,9% mai mult decît în perioada similară din anul 2011.

21.08.2012
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-iulie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iulie 2012 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 974,7 mii tone de mărfuri, cu 2,0% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 17,3% - comparativ cu luna iulie 2011. Parcursul mărfurilor în luna iulie 2012 a totalizat 314,3 mil. tone-km, cu 1,8% mai mare în raport cu luna iunie 2012 şi cu 6,7% – faţă de luna corespunzătoare din anul 2011.

20.08.2012
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2012
În ianuarie-iunie 2012 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 1730,8 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 98,0 % (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-iunie 2011.

16.08.2012
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iulie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iulie 2012 preţurile producătorului în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de luna iunie curent cu 0,2%, faţă de decembrie 2011 – cu 3,5% şi faţă de iulie 2011 – cu 5,0%.

16.08.2012
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-iunie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2012 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 111,0 mii de turişti, din care 69,3 mii de turişti moldoveni (62,5% din total) şi 41,7 mii de turişti străini (37,5%). Comparativ cu ianuarie-iunie 2011, s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+10,9%), pe seama creşterii acestuia la vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă (+54,2%), structuri de întremare (+19,6%), hoteluri şi moteluri (+19,2%), pensiuni turistice şi agroturistice (+15,7%).

15.08.2012
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în luna iunie şi semestrul I 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iunie 2012 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul s-a micşorat cu 0,7% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi cu 0,1% comparativ cu luna iunie 2011.

14.08.2012
Câştigul salarial mediu în iunie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2012, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3913,5 lei, înregistrând o creştere cu 10,0% faţă de luna iunie 2011.

14.08.2012
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-iunie 2012 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-iunie 2011 a constituit 99,7%. În luna iunie 2012 faţă de iunie 2011 acest indice a marcat 99,4%.

10.08.2012
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că exporturile de mărfuri realizate în luna iunie 2012 s-au cifrat la 178,9 mil. dolari SUA, cu 1,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 3,7% - comparativ cu luna iunie 2011. Importurile de mărfuri realizate în luna iunie 2012 au însumat 401,8 mil. dolari SUA, cu 6,2% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 3,7% - comparativ cu luna iunie 2011.

09.08.2012
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în iulie 2012 faţă de iunie 2012 a constituit 100,1%, iar faţă de iulie 2011 – 104,0%. De la începutul anului preţurile de consum s-au majorat cu 1,1 la sută.

07.08.2012
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole ale Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole) în ianuarie-iunie 2012 s-au redus faţă de perioada corespunzătoare a anului 2011 cu 2,3%.

20.07.2012
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-iunie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2012 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 931,3 mii tone de mărfuri, cu 9,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 20,9% - comparativ cu luna iunie 2011. Parcursul mărfurilor în luna iunie 2012 a totalizat 343,4 mil. tone-km, cu 5,0% mai mare în raport cu luna mai 2012 şi cu 15,6% – faţă de luna corespunzătoare din anul 2011.

20.07.2012
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul II 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică, că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul II anul 2012 faţă de perioada respectivă a anului precedent s-au majorat cu 10,6%.

18.07.2012
Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în ianuarie-iunie 2012 a marcat 97,9% faţă de perioada respectivă a anului 2011. Producţia animalieră (cărei i-a revenit circa 85% din total producţia agricolă) a fost în creştere moderată - cu 0,6%.

18.07.2012
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iunie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iunie 2012 preţurile producătorului în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de luna mai curent cu 0,6%, faţă de decembrie 2011 – cu 3,3% şi faţă de iunie 2011 – cu 6,0%.

17.07.2012
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-mai 2012 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-mai 2011 a constituit 99,6%. În luna mai 2012 faţă de mai 2011 acest indice a marcat 109,5%.

13.07.2012
Câştigul salarial mediu în mai 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna mai 2012, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3489,8 lei, înregistrând o creştere cu 8,5% faţă de luna mai 2011. Indicele câştigului salarial real pentru luna mai 2012 faţă de luna mai 2011 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 104,2%.

13.07.2012
Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică informează că începînd cu anul 2000 poate fi observată o creştere continuă a speranţei de viaţă, excepţie făcînd doar 2005, an în care s-a înregistrat un nivel înalt al mortalităţii generale şi celei infantile. În anul 2011, acest indicator a înregistrat valoarea maximă a perioadei date – 70,9 ani, inclusiv la bărbaţi – 66,8 şi la femei – 74,9 ani. Creşterea semnificativă a speranţei de viaţă a fost influenţată de scăderea mortalităţii generale pînă la 11,0 decedaţi la 1000 locuitori, şi a celei infantile care a constituit 10,9 decedaţi în vîrstă sub un an la 1000 născuţi-vii.

10.07.2012
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2012 s-au cifrat la 176,4 mil. dolari SUA, cu 3,0% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 1,6% mai mult comparativ cu luna mai 2011. Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2012 au însumat 428,1 mil. dolari SUA, cu 0,3% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 2,2% mai puţin comparativ cu luna mai 2011.

09.07.2012
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iunie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în iunie 2012 faţă de mai 2012 a constituit 99,7%, iar faţă de iunie 2011 – 103,7%. De la începutul anului (în luna iunie a.c. faţă de decembrie 2011) preţurile de consum s-au majorat cu 1,0 la sută.

02.07.2012
Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2011 pe teritoriul ţării au fost amplasate 723 sisteme de alimentare cu apă, din care 569 unităţi – cu proprietate publică, 149 – privată, 5 – proprietate mixtă. Din total apeducte pe parcursul anului 2011 au funcţionat 643 sisteme (88,9%) sau cu 32 apeducte mai mult comparativ cu anul precedent şi cu 129 faţă de anul 2008.

29.06.2012
Situaţia fondului locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că, fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2012 a constituit 79860,3 mii m². Localităţilor urbane le revin 30859,2 mii m² sau 38,6% din volumul total al fondului locativ, localităţilor rurale – respectiv 49001,1 mii m² şi 61,4%.

25.06.2012
Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în anul 2011 întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au utilizat 16337,9 mil. lei (în preţuri curente) investiţii în active materiale pe termen lung. Comparativ cu anul 2010 volumul s-a majorat cu 11,8% (în preţuri comparabile).

22.06.2012
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2011 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (în continuare ÎMM) a constituit 47,3 mii întreprinderi, sau cu 1,7 mii întreprinderi (cu 3,7%) mai mult faţă de anul 2010. Sectorul ÎMM reprezintă circa 97,5% din numărul total de întreprinderi.

21.06.2012
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-mai 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna mai 2012 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 864,9 mii tone de mărfuri, cu 28,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 26,3% mai mult comparativ cu luna mai 2011. Parcursul mărfurilor în luna mai 2012 a totalizat 326,0 mil. tone-km, cu 11,1% mai mare în raport cu luna aprilie 2012 şi cu 20,8% – faţă de luna corespunzătoare din anul 2011.

21.06.2012
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul I 2012 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1439,3 lei, fiind în creştere cu 6,6% faţă de aceiaşi perioadă a anului precedent. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul I 2012 au constituit în medie pe o persoană 1510,8 lei, fiind în creştere faţă de aceiaşi perioada a anului precedent cu 5,8%.

21.06.2012
Minimul de existenţă în trimestrul I 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul I 2012 mărimea medie a minimului de existenţă a constituit 1455,7 lei pe o persoană, fiind în descreştere faţă de trimestrul I 2011 cu 1,1%.

18.06.2012
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna mai 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna mai 2012 preţurile producătorului în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de aprilie curent cu 1,0%, faţă de decembrie 2011 – cu 2,7% şi faţă de mai 2011 – cu 5,7%.

15.06.2012
Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-martie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2012 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 18096 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 1,0% faţă de ianuarie-martie 2011.

14.06.2012
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-aprilie 2012 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-aprilie 2011 a constituit 97,2%. În luna aprilie 2012 faţă de aprilie 2011 acest indice a marcat 97,5%.

12.06.2012
Câştigul salarial mediu în aprilie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna aprilie 2012, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3350,3 lei, înregistrând o creştere cu 6,9% faţă de luna aprilie 2011.

12.06.2012
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna aprilie 2012 s-au cifrat la 181,9 mil. dolari SUA, cu 8,9% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 3,5% mai mult comparativ cu luna aprilie 2011. Importurile de mărfuri realizate în luna aprilie 2012 au însumat 426,8 mil. dolari SUA, cu 10,4% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 1,3% mai mult comparativ cu luna aprilie 2011.

11.06.2012
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum în mai 2012 faţă de aprilie 2012 a constituit 100,0%, iar faţă de mai 2011 – 104,1%. De la începutul anului (în luna mai a.c. faţă de decembrie 2011) preţurile de consum s-au majorat cu 1,2 la sută.

04.06.2012
Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în anul 2011 evoluţia proceselor demografice se caracterizează prin scăderea faţă de anul 2010 atît a natalităţii, cît şi a mortalităţii generale, la fel şi prin micşorarea valorii indicatorului de scădere naturală a populaţiei. Scade în continuare şi rata totală a fertilităţii, înregistrînd valoarea de 1,23 copii născuţi de o femeie pe parcursul vieţii sale fertile.

 
Pagina
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
44797 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran