RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 05.08.2021
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
24.08.2011
Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iunie 2011 întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au realizat investiţii în valoare de 4808,9 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu ianuarie-iunie 2010, acest volum s-a majorat cu 31,8 % (în preţuri comparabile).

24.08.2011
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2011 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 71,2 mii turişti şi excursionişti, cu 16,5% mai mult decît în perioada corespunzătoare din anul 2010.

24.08.2011
Сonstrucţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iunie 2011 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 945 apartamente cu suprafaţa totală de 138,4 mii m², ceea ce a constituit 128,7% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Construcţia de locuinţe a fost realizată de agenţii economici din sectorul privat al economiei naţionale, constituind 100% din volumul total al caselor de locuit date în folosinţă.

23.08.2011
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-iulie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iulie 2011 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 807,7 mii tone de mărfuri, cu 7,0% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 10,2% - comparativ cu luna iulie 2010. Parcursul mărfurilor în luna iulie 2011 a totalizat 285,6 mil. tone-km, cu 1,1% mai mic în raport cu luna iunie 2011 şi cu 9,0% mai mare faţă de luna corespunzătoare din anul 2010.

22.08.2011
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în luna iunie 2011 şi semestrul I 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2011, volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul a crescut cu 3,8% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi cu 24,2% - comparativ cu luna iunie 2010.

18.08.2011
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie - iunie 2011 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 1602,6 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 102,5% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie - iunie 2010.

17.08.2011
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iulie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iulie 2011 preţurile în industrie în ansamblu au crescut faţă de iunie curent cu 1,1%. În raport cu luna decembrie 2010 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 6,6%, iar faţă de iulie 2010 – cu 8,0%.

17.08.2011
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2011 capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică colective a constituit 1956,2 mii locuri-zile, majorîndu-se cu 1,2% faţă de ianuarie-iunie 2010.

15.08.2011
Câştigul salarial mediu în luna iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în luna iunie 2011, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3556,2 lei, înregistrând o creştere cu 20,0% faţă de luna iunie 2010 şi cu 10,6% faţă de luna precedentă (mai 2011).

11.08.2011
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna iunie 2011 s-au cifrat la 172,5 mil. dolari SUA, cu 0,6% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 74,1% mai mult, comparativ cu luna iunie 2010. Importurile de mărfuri realizate în luna iunie 2011 au însumat 417,5 mil. dolari SUA, cu 4,6% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 29,4% mai mult comparativ cu luna iunie 2010.

09.08.2011
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia industrială în ianuarie-iunie 2011 faţă de ianuarie-iunie 2010 a marcat o creştere de 9,1%. În luna iunie curent în raport cu iunie 2010 acest indice a marcat 111,6%.

09.08.2011
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC)în iulie faţă de iunie 2011 a constituit 99,9%, iar faţă de iulie 2010 – 108,3%. De la începutul anului preţurile de consum s-au majorat cu 4,9 la sută.

08.08.2011
Situaţia privind fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2011 a constituit 79342,8 mii m². Localităţilor urbane le revin 30423,3 mii m² sau 38,3% din volumul total al fondului locativ, iar localităţilor rurale – respectiv 48919,6 mii m² şi 61,7%.

03.08.2011
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole în ianuarie-iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2011 preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole s-au majorat faţă de perioada corespunzătoare a anului 2010 cu 19,8%.

22.07.2011
Câştigul salarial mediu în luna mai 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna mai 2011, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3216,0 lei, înregistrând o creştere cu 12,9% faţă de luna mai 2010 şi cu 2,6% faţă de luna precedentă (aprilie 2011).

22.07.2011
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că producţia industrială în ianuarie-mai 2011 faţă de ianuarie-mai 2010 a marcat o creştere de 8,2%. În luna mai curent în raport cu mai 2010 acest indice a constituit 104,9%.

21.07.2011
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2011 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 738,4 mii tone de mărfuri, cu 10,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 9,7% - comparativ cu luna iunie 2010. Parcursul mărfurilor în luna iunie 2011 a totalizat 290,2 mil. tone-km, cu 9,7% mai mult în raport cu luna mai 2011 şi cu 6,2% mai mult faţă de luna corespunzătoare din anul 2010.

20.07.2011
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul II 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul II anul 2011 faţă de perioada respectivă a anului precedent s-au majorat cu 9,4 %.

20.07.2011
Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-iunie 2011, conform estimărilor, s-a majorat cu 3,9% faţă de perioada respectivă a anului 2010. Creşterea producţiei globale agricole a fost determinată în principal de majorarea producţiei animaliere (căreia i-a revenit circa 91% din total producţia agricolă) cu 4,2%.

18.07.2011
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iunie 2011 preţurile în industrie în ansamblu au crescut faţă de mai curent cu 0,3%. În raport cu luna decembrie 2010 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 5,4%, iar faţă de iunie 2010 – cu 6,6%.

11.07.2011
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în iunie faţă de mai 2011 a constituit 100,1%, iar faţă de iunie 2010 – 107,7%. De la începutul anului preţurile de consum s-au majorat cu 5,0 la sută.

11.07.2011
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2011 s-au cifrat la 173,6 mil. dolari SUA, cu 1,3% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 63,2% mai mult, comparativ cu luna mai 2010. Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2011 au însumat 437,6 mil. dolari SUA, cu 3,9% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 47,3% - comparativ cu luna mai 2010.

08.07.2011
Câştigul salarial mediu în luna aprilie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2011, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3134,6 lei, înregistrând o creştere cu 13,7% faţă de luna aprilie 2010 şi cu 5,0% faţă de martie 2011.

08.07.2011
Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, pe parcursul anilor 2009-2010 în evoluţia proceselor demografice au avut loc schimbări, care sunt exprimate în primul rând prin scăderea natalităţii şi creşterea mortalităţii generale, ca rezultat s-a majorat scăderea naturală a populaţiei.

30.06.2011
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că producţia industrială în ianuarie-aprilie 2011 faţă de ianuarie-aprilie 2010 a marcat o creştere de 9,2%. În luna aprilie curent în raport cu aprilie 2010 acest indice a marcat 111,4%.

29.06.2011
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în anul 2010 pentru dezvoltarea economiei naţionale şi a sferei sociale, întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au utilizat 13098,7 mil. lei (în preţuri curente) investiţii în capital fix. Comparativ cu anul 2009, acest volum s-a majorat cu 16,4% (în preţuri comparabile).

28.06.2011
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2010 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii a constituit 45,6 mii întreprinderi, sau cu 1,9 mii întreprinderi (cu 4,3%) mai mult faţă de anul 2009. Sectorul ÎMM reprezintă circa 97,7% din numărul total de întreprinderi.

22.06.2011
Minimul de existenţă în trimestrul I 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul I 2011 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1471,3 lei, fiind în creştere faţă de trimestrul I 2010 cu 9,6%.

22.06.2011
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul I 2011 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1352,2 lei, fiind în creştere cu 10,6% faţă de anul precedent.Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestru I 2011 au constituit în medie pe o persoană lunar 1421,1 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioada a anului precedent cu 7,2%.

21.06.2011
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova în ianuarie-mai 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna mai 2011 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 669,5 mii tone de mărfuri, cu 1,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 3,9% mai puţin comparativ cu luna mai 2010.

16.06.2011
Câştigul salarial mediu în lunile ianuarie-martie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează că în luna martie 2011, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2985,1 lei, înregistrând o creştere cu 8,1% faţă de luna martie 2010 şi cu 3,5% faţă de luna precedentă (februarie 2011). În luna ianuarie salariul mediu a constituit 2835,6 lei (109,2% faţă de ianuarie 2010) şi în luna februarie - 2884,5 lei (111,4% faţă de februarie 2010).

15.06.2011
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna mai 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna mai 2011 preţurile în industrie în ansamblu au crescut faţă de aprilie curent cu 1,1%. În raport cu luna decembrie 2010 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 5,1%, iar faţă de mai 2010 – cu 6,9%.

15.06.2011
Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-martie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2011 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 16784 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 8,4% faţă de ianuarie-martie 2010.

10.06.2011
Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în ianuarie-martie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-martie 2011 întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au realizat investiţii în valoare de 1748,3 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu ianuarie-martie 2010, acest volum s-a majorat cu 32% (în preţuri comparabile).

09.06.2011
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în luna mai faţă de aprilie 2011 a constituit 100,6 %, iar faţă de mai 2010 – 107,0%. De la începutul anului preţurile s-au majorat cu 4,9 la sută.

08.06.2011
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna aprilie 2011 s-au cifrat la 175,9 mil. dolari SUA, cu 3,9% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 77,7% mai mult, comparativ cu luna aprilie 2010.Importurile de mărfuri realizate în luna aprilie 2011 au însumat 421,1 mil. dolari SUA, cu 7,9% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 43,8% mai mult, comparativ cu luna aprilie 2010.

07.06.2011
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică, că activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2010 s-a desfăşurat în 62 unităţi, din care 38 institute şi/sau centre de cercetare, 12 instituţii de învăţămînt superior şi 12 – alte tipuri de unităţi. Din totalul unităţilor, 51 unităţi sau 82,3% fiind în proprietatea statului.

06.06.2011
Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică, că pe parcursul anilor 2008-2010 în evoluţia proceselor demografice au avut loc schimbări, care sunt exprimate în primul rând prin scăderea natalităţii şi creşterea mortalităţii generale, ca rezultat s-a majorat scăderea naturală a populaţiei.

02.06.2011
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că producţia industrială în ianuarie-martie 2011 faţă de ianuarie-martie 2010 a marcat o creştere de 8,5%². În luna martie curent în raport cu martie 2010 acest indice a marcat 103,7%.

01.06.2011
Сonstrucţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-martie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-martie 2011 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 627 apartamente cu suprafaţa totală de 76,3 mii m², ceea ce a constituit 158,6 % faţă de perioada respectivă a anului precedent.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37913 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran