RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 17.09.2021
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
31.05.2010
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-aprilie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-aprilie 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2766,9 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 5,6%, salariul real fiind în scădere faţă de nivelul anului trecut (99,2%).

31.05.2010
Forţa de muncă în Republica Moldova - ocupare şi şomaj. Trimestrul I 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul I 2010 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1124,7 mii persoane, fiind în descreştere cu 4,8% (-56,3 mii) faţă de tr.I 2009. Acest fapt a fost determinat în principal de scăderea numărului populaţiei ocupate (-67,4 mii), în special a populaţiei ocupate în agricultură (-26 mii).

28.05.2010
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică vă prezintă informaţia privind situaţia copiilor pentru anul 2009.

25.05.2010
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2010 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 12,6 mii turişti şi excursionişti, cu 21,8% mai puţin decît în perioada corespunzătoare din anul 2009.

24.05.2010
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-aprilie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2010 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1982,2 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 4,7% faţă de luna precedentă şi de 11,0% comparativ cu luna aprilie 2009. Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna aprilie 2010 a însumat 1202,1 mil. lei, fiind mai mică cu 2,0% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi mai mare cu 12,2% comparativ cu luna aprilie 2009.

24.05.2010
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-aprilie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 7845,8 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-aprilie 2009 a constituit 105,5% în preţuri comparabile. În luna aprilie curent în raport cu aprilie 2009 acest indice a marcat 106,2%.

21.05.2010
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2010 întreprinderile de transport feroviar, auto2, fluvial şi aerian au transportat 562,5 mii tone de mărfuri, cu 3,7% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 6,6% mai puţin comparativ cu luna aprilie 2009. Parcursul mărfurilor în luna aprilie 2010 a totalizat 237,5 mil. tone-km, cu 0,6% mai puţin în raport cu luna martie 2010 şi cu 14,0% mai mult faţă de luna corespunzătoare din anul 2009.

21.05.2010
Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare pentru anul 2009.

17.05.2010
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2010 capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică colective a constituit 709,9 mii locuri-zile, majorîndu-se cu 12,3% faţă de perioada similară din anul 2009.

14.05.2010
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează că în luna aprilie 2010 preţurile în industrie în ansamblu s-au micşorat faţă de martie curent cu 0,1%. În raport cu luna decembrie 2009 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 4,9%, iar faţă de aprilie 2009 – cu 9,5%.

14.05.2010
Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe vîrste şi sexe la 1 ianuarie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitivate privind structura populaţiei stabile pe sexe şi vîrste la începutul anului 2010. Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 01.01.2010 a constituit 3563,7 mii persoane în scădere faţă de aceeaşi dată a anului 2009 cu 3,8 mii.

07.05.2010
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2010 s-au cifrat la 118,1 mil. dolari SUA, cu 6,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 5,7% - comparativ cu luna martie 2009. Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2010 au însumat 312,6 mil. dolari SUA, cu 24,0% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 6,2% - comparativ cu luna martie 2009.

07.05.2010
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în aprilie faţă de martie 2010 a constituit 100,3 %, iar faţă de aprilie 2009 – cu 108,1 % (informativ: în aprilie 2009 faţă de martie 2009 IPC a marcat 100,3 % şi faţă de aprilie 2008 – 99,7%). De la începutul anului(în luna aprilie a.c. faţă de decembrie 2009) preţurile s-au majorat cu 5,8 la sută.

06.05.2010
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole ale Republicii Moldova în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2010 faţă de perioada respectivă a anului precedent preţurile de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole¹ au crescut cu 20,6%, din ele: a produselor vegetale – cu 45,2%, iar a produselor animaliere - cu 3,5%.

06.05.2010
Infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate în localităţile urbane în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate a teritoriilor localităţilor urbane pentru anul 2009. Suprafaţa totală a terenurilor şi bazinelor de apă situate în cadrul perimetrului oficial al localităţilor urbane constituie 78,0 mii ha, dintre care suprafaţă din intravilan – 42,8 mii ha (54,9%).

04.05.2010
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică vizează că în ianuarie-martie 2010 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 390,7 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 74,8% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2009.

04.05.2010
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd investiţiile în capital fix în ianuarie-martie 2010. În ianuarie-martie 2010 întreprinderile şi organizaţiile din contul tuturor surselor de finanţare au realizat investiţii în capital fix în valoare de 880,4 mil. lei, constituind 76,6% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-martie 2009.

04.05.2010
Construcţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-martie 2010 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 414 apartamente cu suprafaţa totală de 48,1 mii m2, ceea ce a constituit 62,5% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

30.04.2010
Activitatea companiilor de leasing în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2009 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 412,5 mil. lei, sau cu 834 mil. lei (de 3 ori) mai puţin decît în anul 2008. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing constituie mijloace de transport (90%), din care autoturisme ocupă 85% (în valoare de 315 mil. lei).

30.04.2010
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-martie 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2740,2 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 6,7%, salariul real rămînînd practic la nivelul anului trecut (100,9%). În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2432,8 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 10,2%, în sectorul real al economiei – 2923,5 lei şi s-a majorat cu 5,1%.

29.04.2010
Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2009. În anul 2009, studiile de doctorat s-au desfăşurat în 44 de instituţii, inclusiv în 29 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 15 instituţii de învăţămînt superior. Din numărul total de instituţii, 2 unităţi aparţin sectorului privat.

29.04.2010
Contravenţii în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind contravenţiile pentru anul 2009. Pe parcursul anului 2009 în urma aplicării Codului cu privire la contravenţiile administrative (ianuarie-mai) şi a Codului contravenţional (iunie-decembrie) au fost constatate 383,7 mii încălcări de lege, cu 33,0 la sută mai puţin comparativ cu anul 2008.

26.04.2010
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea de cercetare-dezvoltare (CD) în anul 2009. Activitatea de CD în anul 2009 s-a desfăşurat în 68 instituţii (organizaţii), 55 din acestea fiind unităţi publice sau 80,9% din total instituţii/organizaţii. Din numărul total de instituţii, 41 sunt unităţi specializate în cercetare-dezvoltare, 10 birouri de proiectare şi construcţii, 3 organizaţii de proiectare şi de proiectare-explorare în construcţii, 12 instituţii de învăţămînt superior, o unitate cu statut de bază experimentală şi o întreprindere industrială.

26.04.2010
Numărul născuţilor-vii după grupa de vîrstă a mamei şi rangul născutului, pe medii în 2009
Biroul Naţional de Statistica comunică că în anul 2009 numărul născuţilor-vii a fost de 40803, mai mare cu 1785 (4,6%) faţă de anul 2008, rata natalităţii constituind 11,4 născuţi-vii la 1000 locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale se menţine mai înalt decît în localităţile urbane, fiind respectiv de 12,4‰ şi 10,1‰.

23.04.2010
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna martie 2010 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1887,4 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 23,1% faţă de luna precedentă şi de 12,8% comparativ cu luna martie 2009. Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna martie 2010 a constituit 1223,8 mil. lei, fiind mai mare, în termeni reali, cu 2,1% faţă de luna precedentă şi cu 8,5% comparativ cu luna martie 2009.

23.04.2010
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-martie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 6028,9 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-martie 2009 a constituit 104,9% în preţuri comparabile. În luna martie curent în raport cu martie 2009 acest indice a marcat 105,6%.

22.04.2010
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna martie 2010 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 582,4 mii tone de mărfuri, cu 45,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 1,7% mai puţin comparativ cu luna martie 2009. Parcursul mărfurilor în luna martie 2010 a totalizat 235,4 mil. tone-km, cu 30,1% mai mult în raport cu luna februarie 2010 şi cu 17,2% - comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent.

20.04.2010
Producţia globală agricolă în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-martie 2010 a crescut cu 10,6% faţă de perioada respectivă a anului 2009. Majorarea producţiei agricole a fost determinată de creşterea producţiei în sectorul zootehnic cu 11,0%, căreia i-a revenit circa 97% din volumul total al producţiei agricole.

19.04.2010
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul I 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică, că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul I 2010 au scăzut cu 1,4 % faţă de perioada respectivă a anului precedent.

15.04.2010
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna martie 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în luna martie 2010 preţurile în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de februarie curent cu 0,3%. În raport cu luna decembrie 2009 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 5,0%, iar faţă de martie 2009 – cu 10,2%.

08.04.2010
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna februarie 2010 s-au cifrat la 110,6 mil. dolari SUA, cu 30,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 14,2% - comparativ cu luna februarie 2009. Importurile de mărfuri realizate în luna februarie 2010 au însumat 252,0 mil. dolari SUA, cu 26,9% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 2,1% mai puţin, comparativ cu luna februarie 2009.

07.04.2010
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că numărul decedaţilor în anul 2009 a fost de 42138 persoane, cu 190 persoane (0,5%) mai mult comparativ cu anul precedent. Rata mortalităţii generale a constituit 11,8 decedaţi la1000 locuitori, rămînînd la nivelul anului 2008.

07.04.2010
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în martie faţă de februarie 2010 a constituit 100,7 %, iar faţă de martie 2009 – 108,1% (informativ: în martie 2009 faţă de februarie 2009 IPC a marcat 99,2 % şi faţă de martie 2008 – 101,0%). De la începutul anului (în luna martie 2010 faţă de decembrie 2009) preţurile s-au majorat cu 5,5 la sută.

31.03.2010
Minimul de existenţă în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2009 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1187,8 lei, fiind în descreştere faţă de anul 2008 cu 13,2%. Această scădere a avut loc preponderent din cauza micşorării preţurilor la produsele alimentare, astfel încît, valoarea coşului alimentar al minimului de existenţă s-a micşorat cu 10,2%. Totodată, s-a redus şi ponderea coşului nealimentar în valoarea totală a minimului de existenţă cu 1,7 puncte procentuale.

31.03.2010
Forţa de muncă în Republica Moldova - ocupare şi şomaj în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în anul 2009 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit circa 1265,3 mii persoane, fiind în scădere faţă de anul precedent cu 2,9%.

31.03.2010
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în 2009 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1204,4 lei, fiind în creştere cu 1,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2008.

30.03.2010
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-februarie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-februarie 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2683,7 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 5,8%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 1,3%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2396,6 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 10,7%, în sectorul real al economiei – 2858,2 lei şi s-a majorat cu 3,5 la sută faţa de perioada similară a anului precedent.

23.03.2010
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-februarie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2010 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1519,6 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 0,1% faţă de luna precedentă şi de 0,3% comparativ cu luna februarie 2009. Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna februarie 2010 a constituit 1197,1 mil. lei, fiind mai mare, în termeni reali, cu 1,6 % faţă de luna precedentă şi cu 8,5 % comparativ cu luna februarie 2009.

22.03.2010
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-februarie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 3813,4 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-februarie 2009 a constituit 104,1% în preţuri comparabile. În luna februarie curent în raport cu februarie 2009 acest indice a marcat 103,4%.

22.03.2010
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-februarie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2010 întreprinderile de transport feroviar, auto şi aerian au transportat 403,9 mii tone de mărfuri, cu 32,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 30,9% mai puţin comparativ cu luna februarie 2009. Parcursul mărfurilor în luna februarie 2010 a totalizat 177,6 mil. tone-km, cu 35,3% mai mult în raport cu luna ianuarie 2010 şi cu 3,6% - comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent.

 
Pagina
12345
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
30006 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran