RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 15.08.2022
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
10.11.2011
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna septembrie 2011 s-au cifrat la 182,6 mil. dolari SUA, cu 1,8% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 27,5% mai mult comparativ cu luna septembrie 2010. Importurile de mărfuri realizate în luna septembrie 2011 au însumat 484,2 mil. dolari SUA, cu 15,1% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 40,3% - comparativ cu luna septembrie 2010.

10.11.2011
Câştigul salarial mediu în luna septembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna septembrie 2011, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3159,3 lei, înregistrând o creştere cu 9,1% faţă de luna septembrie 2010 şi cu 0,5% mai mic faţă de luna precedentă (august 2011).

09.11.2011
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna octombrie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în octombrie faţă de septembrie 2011 a constituit 101,5%, iar faţă de octombrie 2010 - 108,9%. De la începutul anului preţurile de consum s-au majorat cu 6,8 la sută.

03.11.2011
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole ale Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2011 preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole s-au majorat cu 19,9% faţă de ianuarie-septembrie 2010. Considerabil s-au majorat preţurile la produsele vegetale (cu 28,7%), iar la produsele animaliere au marcat o descreştere moderată (de 0,8%).

21.10.2011
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-septembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna septembrie 2011 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1138,4 mii tone de mărfuri, cu 11,6% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 16,7% - comparativ cu luna septembrie 2010. Parcursul mărfurilor în luna septembrie 2011 a totalizat 341,7 mil. tone-km, cu 3,8% mai mare în raport cu luna august 2011 şi cu 4,6% mai mare faţă de luna corespunzătoare din anul 2010.

19.10.2011
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul III 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul III anul 2011 faţă de perioada respectivă a anului precedent s-au majorat cu 8,7%.

18.10.2011
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna septembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna septembrie 2011 preţurile în industrie în ansamblu s-au micşorat faţă de august curent cu 0,1%, în special din cauza descreşterii preţurilor la producţia livrată pe piaţa externă (cu 1,1%). În raport cu luna decembrie 2010 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 6,9%, iar faţă de septembrie 2010 – cu 7,9%.

17.10.2011
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia industrială în ianuarie-august 2011 faţă de ianuarie-august 2010 a marcat o creştere de 10,0%. În luna august curent în raport cu august 2010 volumul producţiei industriale a sporit cu 19,4%.

17.10.2011
Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-septembrie 2011, conform estimărilor, a crescut cu 3,7% faţă de perioada respectivă a anului 2010. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei vegetale cu 4,4% şi a producţiei animaliere – cu 2,3%.

11.10.2011
Roada medie a culturilor agricole în perioada de recoltare pînă la 1 octombrie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează că recolta medie a culturilor cerealiere şi leguminoase pentru boabe (cu excepţia porumbului) – total în perioada de recoltare pînă la 1 octombrie 2011 a constituit 25,3 chintale la hectar sau cu 18% mai mult în comparaţie cu anul 2010.

10.10.2011
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna septembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în septembrie faţă de august 2011 a constituit 100,4%, iar faţă de septembrie 2010 – 108,8%. De la începutul anului preţurile de consum s-au majorat cu 5,2 la sută.

10.10.2011
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna august 2011 s-au cifrat la 186,0 mil. dolari SUA, cu 2,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 54,6% - comparativ cu luna august 2010. Importurile de mărfuri realizate în luna august 2011 au însumat 420,6 mil. dolari SUA, cu 1,4% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 39,5% - comparativ cu luna august 2010.

07.10.2011
Câştigul salarial mediu în luna august 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2011, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3174,8 lei, înregistrând o creştere cu 8,5% faţă de luna august 2010 şi cu 2,7% mai mic faţă de luna precedentă (iulie 2011).

30.09.2011
Vîrstnicii în Republica Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că la începutul anului 2011 în Republica Moldova locuiau 512,3 mii persoane în vîrstă de 60 ani şi peste, din care mai mult de jumătate (60,5%) sînt femei. Două treimi din numărul total al persoanelor în etate locuiesc în mediul rural. În funcţie de vîrstă, s-a stabilit că fiecare a patra persoană este în vîrsta cuprinsă între 60-64 ani, iar 14,1% sunt persoanele care au mai mult de 80 ani.

22.09.2011
Minimul de existenţă în trimestrul II 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II 2011 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1502,8 lei, fiind în creştere faţă de trimestrul II 2010 cu 8,4%.

21.09.2011
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova în ianuarie-august 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2011 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1012,1 mii tone de mărfuri, cu 25,0% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 27,5% - comparativ cu luna august 2010.

21.09.2011
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II 2011 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1440,6 lei, fiind în creştere cu 15,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 7,9%

16.09.2011
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia industrială în ianuarie-iulie 2011 faţă de ianuarie-iulie 2010 a marcat o creştere de 8,0%. În luna iulie curent în raport cu iulie 2010 acest indice a marcat 107,8%.

16.09.2011
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna august 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna august 2011 preţurile în industrie în ansamblu au crescut faţă de iulie curent cu 0,5%. În raport cu luna decembrie 2010 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 7,0%, iar faţă de august 2010 – cu 7,7%.

12.09.2011
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2011 s-au cifrat la 181,0 mil. dolari SUA, cu 4,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 54,1% - comparativ cu luna iulie 2010.Importurile de mărfuri realizate în luna iulie 2011 au însumat 414,8 mil. dolari SUA, cu 0,7% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 32,1% mai mult comparativ cu luna iulie 2010.

10.09.2011
Câştigul salarial mediu în luna iulie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iulie 2011, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3261,8 lei, înregistrând o creştere cu 11,0% faţă de luna iulie 2010 şi cu 8,3% mai mic faţă de luna precedentă (iunie 2011).

09.09.2011
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în august faţă de iulie 2011 a constituit 99,9%, iar faţă de august 2010 – 109,2%. De la începutul anului preţurile de consum s-au majorat cu 4,8 la sută.

06.09.2011
Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-iunie 2011 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 36628 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 7,5% faţă de ianuarie-iunie 2010.

26.08.2011
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul II 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II 2011 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1328,7 mii persoane, fiind în descreştere cu 1,5% (-20,9 mii) faţă de trimestrul II 2010.

24.08.2011
Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iunie 2011 întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au realizat investiţii în valoare de 4808,9 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu ianuarie-iunie 2010, acest volum s-a majorat cu 31,8 % (în preţuri comparabile).

24.08.2011
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2011 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 71,2 mii turişti şi excursionişti, cu 16,5% mai mult decît în perioada corespunzătoare din anul 2010.

24.08.2011
Сonstrucţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iunie 2011 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 945 apartamente cu suprafaţa totală de 138,4 mii m², ceea ce a constituit 128,7% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Construcţia de locuinţe a fost realizată de agenţii economici din sectorul privat al economiei naţionale, constituind 100% din volumul total al caselor de locuit date în folosinţă.

23.08.2011
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-iulie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iulie 2011 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 807,7 mii tone de mărfuri, cu 7,0% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 10,2% - comparativ cu luna iulie 2010. Parcursul mărfurilor în luna iulie 2011 a totalizat 285,6 mil. tone-km, cu 1,1% mai mic în raport cu luna iunie 2011 şi cu 9,0% mai mare faţă de luna corespunzătoare din anul 2010.

22.08.2011
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în luna iunie 2011 şi semestrul I 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2011, volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul a crescut cu 3,8% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi cu 24,2% - comparativ cu luna iunie 2010.

18.08.2011
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie - iunie 2011 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 1602,6 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 102,5% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie - iunie 2010.

17.08.2011
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iulie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iulie 2011 preţurile în industrie în ansamblu au crescut faţă de iunie curent cu 1,1%. În raport cu luna decembrie 2010 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 6,6%, iar faţă de iulie 2010 – cu 8,0%.

17.08.2011
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2011 capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică colective a constituit 1956,2 mii locuri-zile, majorîndu-se cu 1,2% faţă de ianuarie-iunie 2010.

15.08.2011
Câştigul salarial mediu în luna iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în luna iunie 2011, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3556,2 lei, înregistrând o creştere cu 20,0% faţă de luna iunie 2010 şi cu 10,6% faţă de luna precedentă (mai 2011).

11.08.2011
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna iunie 2011 s-au cifrat la 172,5 mil. dolari SUA, cu 0,6% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 74,1% mai mult, comparativ cu luna iunie 2010. Importurile de mărfuri realizate în luna iunie 2011 au însumat 417,5 mil. dolari SUA, cu 4,6% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 29,4% mai mult comparativ cu luna iunie 2010.

09.08.2011
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia industrială în ianuarie-iunie 2011 faţă de ianuarie-iunie 2010 a marcat o creştere de 9,1%. În luna iunie curent în raport cu iunie 2010 acest indice a marcat 111,6%.

09.08.2011
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC)în iulie faţă de iunie 2011 a constituit 99,9%, iar faţă de iulie 2010 – 108,3%. De la începutul anului preţurile de consum s-au majorat cu 4,9 la sută.

08.08.2011
Situaţia privind fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2011 a constituit 79342,8 mii m². Localităţilor urbane le revin 30423,3 mii m² sau 38,3% din volumul total al fondului locativ, iar localităţilor rurale – respectiv 48919,6 mii m² şi 61,7%.

03.08.2011
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole în ianuarie-iunie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2011 preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole s-au majorat faţă de perioada corespunzătoare a anului 2010 cu 19,8%.

22.07.2011
Câştigul salarial mediu în luna mai 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna mai 2011, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3216,0 lei, înregistrând o creştere cu 12,9% faţă de luna mai 2010 şi cu 2,6% faţă de luna precedentă (aprilie 2011).

22.07.2011
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că producţia industrială în ianuarie-mai 2011 faţă de ianuarie-mai 2010 a marcat o creştere de 8,2%. În luna mai curent în raport cu mai 2010 acest indice a constituit 104,9%.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
44006 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran