RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.09.2022
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
23.08.2010
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-iulie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iulie 2010 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 727,9 mii tone de mărfuri, cu 10,1% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 2,9% – comparativ cu luna iulie 2009. Parcursul mărfurilor în luna iulie 2010 a totalizat 247,1 mil. tone-km, cu 5,8% mai puţin în raport cu luna iunie 2010 şi cu 3,2% mai mult faţă de luna corespunzătoare din anul 2009.

23.08.2010
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2010 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 61,1 mii turişti şi excursionişti, cu 10,1% mai mult decît în perioada corespunzătoare din anul 2009.

17.08.2010
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2010 capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică colective a constituit 1931,6 mii locuri-zile, majorîndu-se cu 20,2% faţă de perioada similară din anul 2009.

16.08.2010
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iulie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iulie 2010 preţurile în industrie în ansamblu s-au micşorat faţă de iunie curent cu 0,2%. În raport cu luna decembrie 2009 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 5,1%, iar faţă de iulie 2009 – cu 8,1%.

06.08.2010
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna iunie 2010 s-au cifrat la 99,1 mil. dolari SUA, cu 8,0% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 7,9% - comparativ cu luna iunie 2009. Importurile de mărfuri realizate în luna iunie 2010 au însumat 322,7 mil. dolari SUA, cu 8,6% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 24,3% - comparativ cu luna iunie 2009.

06.08.2010
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în iulie faţă de iunie 2010 a constituit 99,4 %, iar faţă de iulie 2009 – 107,6 % (informativ: în iulie 2009 faţă de iunie 2009 IPC a marcat 99,4% şi faţă de iunie 2008 – 99,5%). De la începutul anului (în luna iulie a.c. faţă de decembrie 2009) preţurile de consum s-au majorat cu 4,7 la sută.

06.08.2010
Roada medie a culturilor agricole la începutul perioadei de recoltare
Biroul Naţional de Statistică informează despre roada medie la hectar a culturilor agricole în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), conform stării la 1 august 2010. Astfel, recolta medie a cerealelor şi leguminoaselor boabe (cu excepţia porumbului) a constituit 21,8 chintale la hectar sau cu 7,4% mai mult comparativ cu aceiaşi dată a anului 2009, din care a griului – 24,1 chintale sau cu 10,6 % mai mult, a leguminoaselor pentru boabe, respectiv, 13,9 chintale la hectar, sau cu 17,8% mai mult.

04.08.2010
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd investiţiile în capital fix în Republica Moldova. În ianuarie-iunie 2010 întreprinderile şi organizaţiile din contul tuturor surselor de finanţare au realizat investiţii în capital fix în valoare de 3305,1 mil. lei, constituind 96,4 % (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-iunie 2009.

03.08.2010
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole ale Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2010 preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole s-au majorat faţă de perioada corespunzătoare a anului 2009 cu 18,4%.

03.08.2010
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele principale vizînd evoluţia şi structura lucrărilor de construcţii ale organizaţiilor cu tipul principal de activitate „Construcţii”. În ianuarie-iunie 2010 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 1198,8 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 90,9 % (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-iunie 2009.

03.08.2010
Construcţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd construcţia locuinţelor. În ianuarie-iunie 2010 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 880 apartamente cu suprafaţa totală de 107,5 mii m2, ceea ce a constituit 50,7 % faţă de perioada respectivă a anului precedent. Construcţia de locuinţe a fost realizată preponderent de agenţii economici din sectorul privat al economiei naţionale, constituind 87,0 % din volumul total al caselor de locuit date în folosinţă.

02.08.2010
Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că pe parcursul anilor 2007-2009 în evoluţia proceselor demografice au avut loc schimbări pozitive, care sînt exprimate în primul rînd prin creşterea natalităţii şi stabilizarea mortalităţii, ca rezultat s-a micşorat scăderea naturală a populaţiei.

30.07.2010
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-iunie 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2850,2 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 6,6%, salariul real fiind în uşoară scădere faţă de nivelul anului trecut (99,7%). În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2532,2 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 8,0%, în sectorul real al economiei – 3034,4 lei şi s-a majorat cu 5,9 la sută faţa de perioada similară a anului precedent.

28.07.2010
Suprafeţele însămînţate cu culturi agricole sub roada anului 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că conform datelor la 1 iunie 2010, pentru roada anului curent în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile auxiliare ale populaţiei) s-au semănat 1469 mii ha, sau cu 10 mii ha (cu 0,7%) mai mult faţă de anul 2009.

23.07.2010
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2010 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 2010,4 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 0,2% faţă de luna precedentă şi de 8,3% - comparativ cu luna iunie 2009. Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna iunie 2010 a însumat 1085,3 mil. lei, fiind mai mică cu 4,3% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi mai mare cu 0,2% - comparativ cu luna iunie 2009.

22.07.2010
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iunie 2010 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 668,9 mii tone de mărfuri, cu 3,6% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 20,6% mai mult comparativ cu luna iunie 2009. Parcursul mărfurilor în luna iunie 2010 a totalizat 260,5 mil. tone-km, cu 7,6% mai mult în raport cu luna mai 2010 şi cu 21,5% – faţă de luna corespunzătoare din anul 2009.

22.07.2010
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-iunie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 12216,1 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-iunie 2009 a constituit 106,6% în preţuri comparabile. În luna iunie curent în raport cu iunie 2009 acest indice a marcat 108,8%.

19.07.2010
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul II 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică, că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul II 2010 faţă de perioada respectivă a anului precedent s-au majorat cu 2,9%.

19.07.2010
Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în ianuarie - iunie 2010, conform estimărilor, s-a majorat cu 11,4% faţă de perioada respectivă a anului 2009.

15.07.2010
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iunie 2010 preţurile în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de mai curent cu 0,6%. În raport cu luna decembrie 2009 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 5,3%, iar faţă de iunie 2009 – cu 7,7%.

08.07.2010
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iunie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în iunie faţă de mai 2010 a constituit 99,5%, iar faţă de iunie 2009 – 107,8% (informativ: în iunie 2009 faţă de mai 2009 IPC a marcat 99,7% şi faţă de iunie 2008 – 99,2%). De la începutul anului (în luna iunie 2010 faţă de decembrie 2009) preţurile de consum s-au majorat cu 5,4 la sută.

07.07.2010
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2010 s-au cifrat la 107,7 mil. dolari SUA, cu 6,3% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 7,2% - comparativ cu luna mai 2009. Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2010 au însumat 297,4 mil. dolari SUA, cu 1,5% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 22,4% - comparativ cu luna mai 2009.

02.07.2010
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2009 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (în continuare ÎMM) a constituit 43,7 mii întreprinderii, sau cu 2,6 mii întreprinderi (cu 6,3%) mai mult faţă de anul 2008. Sectorul ÎMM reprezintă circa 97,8 % din numărul total de întreprinderi.

30.06.2010
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-mai 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-mai 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2804,2 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 6,2%, salariul real fiind în uşoară scădere faţă de nivelul anului trecut (99,5%). În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2472,0 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 7,7%, în sectorul real al economiei – 2997,6 lei şi s-a majorat cu 5,4 la sută faţa de perioada similară a anului precedent.

30.06.2010
Situaţia privind fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind situaţia fondului locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2010. Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2010 a constituit 78853,8 mii m2. Localităţilor urbane le revin 30100,6 mii m2 sau 38,2 % din volumul total al fondului locativ, iar localităţilor rurale – respectiv 48753,2 mii m2 şi 61,8 %.

23.06.2010
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-mai 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-mai 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 9997,4 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-mai 2009 a constituit 106,1% în preţuri comparabile. În luna mai curent în raport cu mai 2009 acest indice a marcat 111,0%.

22.06.2010
Activitatea investiţională şi de construcţii în Republica Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele precizate privind investiţiile în capital fix pentru anul 2009. În anul 2009 pentru dezvoltarea economiei naţionale şi a sferei sociale, întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au utilizat 10878,9 mil. lei (în preţuri curente) investiţii în capital fix.

22.06.2010
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-mai 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna mai 2010 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 686,6 mii tone de mărfuri, cu 20,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 8,2% – comparativ cu luna mai 2009. Parcursul mărfurilor în luna mai 2010 a totalizat 239,0 mil. tone-km, cu 1,6% mai puţin în raport cu luna aprilie 2010 şi cu 9,9% mai mult faţă de luna corespunzătoare din anul 2009.

15.06.2010
Produsul intern brut în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-martie 2010 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 14498 mil. lei, preţuri curente de piaţă, în creştere - în termeni reali - cu 4,7% faţă de trimestrul I 2009.

15.06.2010
Minimul de existenţă în trimestrul I 2010
Biroul Naţional de Statistică informează ca în trimestrul I 2010 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1343,0 lei, fiind în creştere faţă de trimestrul I 2009 cu 0,3%.

15.06.2010
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna mai 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna mai 2010 preţurile în industrie în ansamblu s-au micşorat faţă de aprilie curent cu 0,2%. În raport cu luna decembrie 2009 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 4,7%, iar faţă de mai 2009 – cu 8,1%.

15.06.2010
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 2010
Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul I 2010 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1237,6 lei, fiind în creştere cu 12,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009.

08.06.2010
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna aprilie 2010 s-au cifrat la 101,4 mil. dolari SUA, cu 14,1% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 9,2% mai mult comparativ cu luna aprilie 2009. Importurile de mărfuri realizate în luna aprilie 2010 au însumat 293,0 mil. dolari SUA, cu 6,3% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 21,4% mai mult comparativ cu luna aprilie 2009.

07.06.2010
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în mai faţă de aprilie 2010 a constituit 100,1 %, iar faţă de mai 2009 – 107,9 % (informativ: în mai 2009 faţă de aprilie 2009 IPC a marcat 100,2% şi faţă de mai 2008 – 98,4%). De la începutul anului (în luna mai a.c. faţă de decembrie 2009) preţurile de consum s-au majorat cu 5,9 la sută.

04.06.2010
Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă despre situaţia demografică a Republicii Moldova în anul 2009. Pe parcursul anilor 2007-2009 în evoluţia proceselor demografice au avut loc schimbări pozitive, care sînt exprimate în primul rînd prin creşterea natalităţii şi stabilizarea mortalităţii, ca rezultat s-a micşorat scăderea naturală a populaţiei.

31.05.2010
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-aprilie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-aprilie 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2766,9 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 5,6%, salariul real fiind în scădere faţă de nivelul anului trecut (99,2%).

31.05.2010
Forţa de muncă în Republica Moldova - ocupare şi şomaj. Trimestrul I 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul I 2010 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1124,7 mii persoane, fiind în descreştere cu 4,8% (-56,3 mii) faţă de tr.I 2009. Acest fapt a fost determinat în principal de scăderea numărului populaţiei ocupate (-67,4 mii), în special a populaţiei ocupate în agricultură (-26 mii).

28.05.2010
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică vă prezintă informaţia privind situaţia copiilor pentru anul 2009.

25.05.2010
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2010 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 12,6 mii turişti şi excursionişti, cu 21,8% mai puţin decît în perioada corespunzătoare din anul 2009.

24.05.2010
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-aprilie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2010 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1982,2 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 4,7% faţă de luna precedentă şi de 11,0% comparativ cu luna aprilie 2009. Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna aprilie 2010 a însumat 1202,1 mil. lei, fiind mai mică cu 2,0% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi mai mare cu 12,2% comparativ cu luna aprilie 2009.

 
Pagina
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
45109 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran