RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.09.2022
Prima / Noutăţi
Noutăţi
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
24.08.2021
Culegerea statistică „Forţa de muncă în Republica Moldova. Ocupare şi şomaj", ediţia 2021, plasată pe pagina web
Culegerea conţine informaţii statistice privind piaţa forţei de muncă în Republica Moldova în anul 2020, în comparaţie cu un şir de ani precedenţi. Sunt prezentate informaţii referitoare la populaţia economic activă, ocupată şi în şomaj, pe activităţi, grupe de vârstă, sex, medii, nivelul de instruire etc.

12.08.2021
Experiența Republicii Moldova în efectuarea Anchetei de Control pentru Recensământul General Agricol, împărtășită Oficiului de Statistică al Palestinei
Un grup de statisticieni din cadrul Biroului Național de Statistică au avut la data de 10 august curent, o întrunire online cu reprezentanții Oficiului de Statistică al Palestinei, în cadrul căreia a fost împărtășită experiența țării noastre în efectuarea Anchetei de Control pentru Recensământul General Agricol (RGA) din 2011, desfășurat în Republica Moldova.

10.08.2021
Aplicația de vizualizare a situațiilor financiare a fost extinsă cu noi indicatori
Biroul Național de Statistică informează că Serviciul de vizualizare a principalilor indicatori din situațiile financiare individuale ale agenților economici a fost actualizat cu datele pentru anul 2020, iar numărul de indicatori care pot fi vizualizați a fost extins cu 24 de indicatori noi, numărul total al indicatorilor ajungând la 35.

04.08.2021
Anunț cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Termenul limită de depunere a documentelor este până la 23 august 2021
Biroul Naţional de Statistică anunţă concurs cu privire la ocuparea funcţiilor vacante în cadrul BNS.

30.07.2021
A avut loc cea de-a patra reuniune a Comitetului Director al proiectului „Asistență Tehnică pentru sprijinirea Biroului Național de Statistică din Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană
Reprezentanți ai Biroului Național de Statistică, ai Agenției Servicii Publice, ai Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, ai Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ai Oficiilor de Statistică din Italia, Polonia și Danemarca, precum și experți ai proiectului au participat miercuri, 28 iulie, la cea de-a patra reuniune a Comitetului Director (proiect ParStat).

20.07.2021
Proiectul UE „ParStat” angajează Designer Grafic pentru a sprijini Biroul Național de Statistică în revizuirea și îmbogățirea identității vizuale a instituției și dezvoltarea de produse de branding
Proiectul finanţat de UE „Asistenţă tehnică pentru susţinerea Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova” (ParStat) este în căutarea experților naţionali de înaltă calificare pentru funcția de Designer Grafic pentru a sprijini Biroul Național de Statistică în revizuirea și îmbogățirea identității vizuale a instituției și dezvoltarea de produse de branding, în conformitate cu legislația națională și cele mai bune standarde europene aplicate de alte oficii naționale de statistică.

08.07.2021
Buletin informativ al BNS pentru trimestrul II 2021
Biroul Național de Statisitică prezintă Buletinul informativ pentru trimestrul II al anului curent, care conține cele mai importante noutăți și evenimente din activitatea desfășurată de către BNS în această perioadă.

06.07.2021
Evaluarea capacităților naționale de producere a datelor statistice privind accesul copiilor la justiție
Reprezentanți ai Biroului Național de Statistică, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, Procuraturii Generale, Oficiului Avocatului Poporului și UNICEF Moldova au participat la ședința Grupului Tehnic creat în vederea facilitării procesului de testare a indicatorilor regionali privind accesul copiilor la justiție, care a avut loc în regim online la data de 2 iulie 2021.

06.07.2021
A fost plasată pe pagina web publicaţia statistică "Educaţia în Republica Moldova" ediţia 2021
Publicaţia conţine principalii indicatori statistici ce caracterizează sistemul de învăţămînt din ţară în perioada 2010-2020. Datele sunt prezentate pe niveluri educaţionale: educaţia timpurie, învățământul primar şi secundar general, învățământul profesional tehnic, învățământul superior, doctorat, statistica regională, date statistice conform Clasificării Internaţionale Standard a Educaţiei.

02.07.2021
O nouă reuniune a Comitetului Consultativ Tehnic Internațional în domeniul statisticii populației și recensămintelor
La 30 iunie curent, Biroul Național de Statistică, în cooperare cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație din Moldova (UNFPA), au organizat cea de-a doua reuniune a Comitetului Consultativ Tehnic Internațional (International Technical Advisory Board - ITAB) în domeniul statisticii populației și recensămintelor, desfășurată în regim online.

30.06.2021
Biroul Național de Statistică lansează primul sondaj de opinie online despre gradul de satisfacție al utilizatorilor privind produsele și serviciile statistice
Biroul Național de Statistică lansează, astăzi 30 iunie, Sondajul de opinie online privind Gradul de satisfacție al utilizatorilor de date cu produsele și serviciile statistice furnizate de BNS, fiind primul din seria sondajelor online pe care oficiul de statistică planifică să le desfășoare cu regularitate. Scopul acestui sondaj de opinie este de a evalua gradul de satisfacție al utilizatorilor cu produsele și serviciile furnizate de BNS pentru a le îmbunătăți calitatea și a le adapta la necesitățile informaționale ale utilizatorilor.

29.06.2021
Schimb de experiență între Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova și Oficiul de Statistică al Lituaniei
În perioada 15-18 iunie, mai mulți statisticieni din cadrul Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova și Oficiului de Statistică al Lituaniei s-au întrunit în regim online pentru a-și împărtăși experiența privind structura și funcționarea sistemului statistic național, cu accent pe aspecte legale care identifică și reglementează activitatea oficiilor naționale de statistică și a altor producători de statistici oficiale din țările respective.

29.06.2021
Banca de date statistice a fost completată cu noi informații privind Formarea profesională, Accidentele de muncă și Câștigul salarial
Biroul Național de Statistică informează că domeniul statistic Forța de muncă și câstigul salarial din Banca de date a fost completat cu noi tabele care oferă informații mai detaliate ce se referă la Formarea profesională, Accidentele de muncă și condițiile de muncă, precum și Câștigul salarial.

28.06.2021
Strategia de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național, examinată în ședința Consiliului Național pentru Statistică
La data de 24 iunie, Consiliul Național pentru Statistică (CNS) a fost convocat în cea de-a 2-a ședință din anul curent. Evenimentul, desfășurat în regim online, a fost prezidat de către Oleg Cara, director general al Biroului Național de Statistică, președinte al CNS.

25.06.2021
Publicaţia statistică „Activitatea agricolă a micilor producători agricoli în Republica Moldova în 2020” plasată pe pagina web
Publicația este elaborată în baza rezultatelor cercetării statistice selective a activităţii agricole a micilor producători agricoli și reprezintă o sinteză a principalilor indicatori statistici privind situaţia micilor producători în Republica Moldova – gospodăriilor populaţiei şi gospodării ţărăneşti, care au în folosinţă terenuri agricole cu suprafaţa mai mică de 10 ha.

24.06.2021
Publicaţia trimestrială "Buletin statistic în ianuarie-martie 2021" plasată pe pagina web
Buletinul conţine date sub formă de tabele vizând principalii indicatori statistici în dinamică, ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării. Se prezintă informaţia despre situaţia social-economică a ţărilor CSI.

22.06.2021
A fost dat start celei de-a doua etape a procesului de colectare a datelor georeferențiate despre locuințe
În perioada 14-25 iunie, Biroul Național de Statistică desfășoară instruirea operatorilor de teren, supervizorilor și controlorilor privind actualizarea hărților digitale. Acestea vor servi drept bază pentru activitățile de sectorizare atât în procesul pregătirilor pentru Recensământul Populației și al Locuințelor - runda 2020, cât și în cadrul cercetărilor statistice selective și exhaustive pe care le desfășoară BNS.

22.06.2021
Breviarul statistic "Moldova în cifre, ediţia 2021" plasat pe pagina web
Publicația cuprinde informație succintă vizând situația social-economică și demografică a țării în anul 2020 în comparație cu anii precedenți.

21.06.2021
Datele privind sărăcia și inegalitatea - disponibile acum și în Banca de date statistice
Banca de date statistice „StatBank” a Biroului Național de Statistică a fost actualizată cu un nou compartiment - Sărăcia și inegalitatea, prin intermediul căruia pot fi obținute date statistice rapid, în format reutilizabil, în formă tabelară și grafică pentru a satisface necesitățile tuturor utilizatorilor de date.

10.06.2021
Funcționarii Biroului Național de Statistică, instruiți să utilizeze noi instrumente digitale
În perioada 24-28 mai curent, angajații Direcției Generale tehnologii informaționale a Biroului Național de Statistică, precum și statisticieni de la BNS, au participat la un atelier de lucru, în care au fost instruiți privind utilizarea unor tehnologii de tip open source cu ajutorul cărora se analizează și procesează datele într-un sistem centralizat și standardizat.

08.06.2021
Publicaţia trimestrială "Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-martie 2021" plasată pe pagina web
Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizând: situaţia demografică, piața muncii, sănătate, turism, infracţiuni, agricultura, industria, investiţiile în active imobilizate, construcţii, transporturile.

08.06.2021
Întrevedere între conducerea BNS și cea a ASEM în vederea stabilirii a noi perspective de colaborare
Directorul general al Biroului Național de Statistică, Oleg Cara, a avut o întâlnire cu Rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova, dr. hab., profesor universitar, Grigore Belostecinic, la data de 4 iunie, în cadrul căreia au fost abordate mai multe aspecte ce țin de colaborarea dintre cele două instituții.

04.06.2021
Biroul Național de Statistică angajează tineri absolvenți și studenți
Biroul Național de Statistică angajează tineri absolvenți ai facultăților cu profil economic, statistic, econometrie, matematică, tehnologia informației, relații internaționale sau jurisprudență. Sunt așteptați tineri care au cunoștințe temeinice în domeniile de referință, sunt motivați, flexibili și dedicați, dornici să se manifeste și sunt deschiși pentru noi experiențe, cu studii universitare de master și/sau licență (inclusiv absolvenții în curs de finalizare).

04.06.2021
Schimb de experiență între oficiile europene de statistică privind desfășurarea activității în timpul pandemiei Covid-19
Pandemia cauzată de virusul COVID-19 a avut un impact semnificativ asupra producției statistice. Oficiile naționale de statistică s-au confruntat cu numeroase provocări în desfășurarea activității, fiind necesare implementarea măsurilor pentru limitarea impactului pe termen lung și, totodată, desfășurarea activității în deplină siguranță.

03.06.2021
Intensificarea colaborării în domeniul informațiilor geospațiale în scopul consolidării statisticilor oficiale
Biroul Național de Statistică, Agenția Relații Funciare și Cadastru și Departamentul Cadastru al Agenției Servicii Publice colaborează în domeniul accesării datelor geospațiale necesare dezvoltării Sistemului Informațional Geografic (GIS) al BNS.

31.05.2021
Mai mulți funcționari ai Biroului Național de Statistică își îmbunătățesc competențele profesionale prin studierea limbii engleze
Timp de trei luni 60 de angajați ai Biroului Național de Statistică au învățat și și-au îmbunătățit cunoștințele de limbă engleză, grație proiectului „Asistență Tehnică pentru sprijinirea Biroului Național de Statistică din Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană.

27.05.2021
Colaborare productivă între oficiile naționale de statistică ale Republicii Moldova și României
Statisticienii din cadrul Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova și ai Institutului Național de Statistică al României continuă, în pofida condițiilor pandemice restrictive, cooperarea productivă între oficiile naționale de statistică stabilită pe parcursul istoriei activității acestor instituții. În acest sens, pe parcursul lunilor aprilie-mai, curent, specialiștii ambelor părți s-au întrunit în mai multe ședințe consultative.

17.05.2021
Au mai rămas 14 zile în care pot fi prezentate Situațiile Financiare pentru anul de gestiune 2020
Biroul Național de Statistică informează că au mai rămas 14 zile până la expirarea termenului limită de prezentare, de către entitățile economice, a Situațiilor Financiare pentru anul de gestiune 2020.

14.05.2021
Oleg Cara: „În ultimii ani, Biroul Național de Statistică a demarat o serie de activități pentru a moderniza producția și diseminarea informației statistice în corespundere cu standardele internaționale și europene”
Interviu cu Oleg Cara, Director general al Biroului Național de Statistică.

07.05.2021
Date statistice „Republica Moldova versus Uniunea Europeană” de Ziua Europei 2021
Cu ocazia Zilei Europei 2021, sărbătoare a păcii și unității în Europa, celebrată anual la data de 9 mai, Biroul Naţional de Statistică prezintă date statistice „Republica Moldova (RM) versus Uniunea Europeană (UE-27)”.

04.05.2021
Anunț cu privire la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Biroul Naţional de Statistică, anunţă rezultatele concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul BNS.

29.04.2021
Noi informații statistice din domeniul agriculturii
Biroul Național de Statistică anunță despre disponibilitatea a noi informații statistice din domeniul agriculturii și, anume, cu referință la statistica culturii plantelor.

28.04.2021
Lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul
Data desfăţurării interviului - 29 aprilie 2021, ora 09:30
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

26.04.2021
Directorul general al BNS a avut o întrevedere cu reprezentanta de țară UN Women Moldova
La 23 aprilie curent, directorul general al Biroului Național de Statistică, Oleg Cara, a avut o întrevedere on-line cu reprezentanta de țară a Entității Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitatea Femeilor, Dominika Stojanoska. Discuțiile s-au axat pe implementarea Proiectului Comun ONU „Consolidarea Sistemului Statistic Național”, fiind trecute în revistă cele mai importante rezultate și progrese înregistrate pe durata derulării proiectului.

23.04.2021
Datele geospaţiale necesare pentru efectuarea Recensământului Populației și Locuințelor 2023
Utilizarea datelor geospațiale existente în scopul efectuării Recensământului Populației și Locuințelor în anul 2023, în cadrul rundei mondiale de recensământ 2020, conform recomandărilor Organizației Națiunilor Unite, a fost subiectul ședinței comune a reprezentanților Biroului Național de Statistică, Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru și Agenției Servicii Publice. La ședința organizată on-line, la 22 aprilie curent au participat și reprezentanții Proiectului finanţat de UE "Sprijin pentru statistică în cadrul Reformei Administraţiei Publice".

16.04.2021
Lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Data desfăşurării probei scrise - 20 aprilie 2021, ora 10:00
Biroul Național de Statistică anunță lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

16.04.2021
Biroul Național de Statistică preia experiența țărilor europene în dezvoltarea unui sistem informațional pentru statistica populației și migrației
Oficiile de statistică din Olanda, Finlanda, Estonia, Spania și Slovenia au prezentat în cadrul unui program de schimb de experiență cu Biroul Național de Statistică din Republica Moldova experiența de elaborare, instituționalizare și implementare a sistemelor informaționale statistice bazate pe datele administrative existente în țările lor. Sesiunile au fost desfășurate săptămânal pe parcursul lunilor februarie și martie de către Fondul ONU pentru Populație (UNFPA), cu suportul financiar al Fondului de Parteneriat pentru Dezvoltare India-ONU.

16.04.2021
Identificarea soluțiilor privind facilitarea activității mediului de afaceri în domeniul raportării statistice
Examinarea problemelor în activitatea mediului de afaceri privind prezentarea rapoartelor statistice și a situațiilor financiare a fost subiectul discuțiilor din cadrul ședinței comune a reprezentanților Biroului Național de Statistică și a mediului de afaceri reprezentat de către Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC și Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova. Întrunirea a avut loc la 15 aprilie 2021, fiind desfășurată în regim online.

16.04.2021
Reprezentanții BNS au participat la prezentarea raportului „Studiul datelor privind migrația în Republica Moldova”
Evoluția fenomenului migrației la noi în țară, unde se atestă unul dintre cele mai înalte niveluri de emigrare a populației, a stat la baza elaborării raportului analitic „Studiul datelor privind migrația în Republica Moldova”, care a fost prezentat la data 14 aprilie curent, în cadrul unui eveniment organizat on-line de către Organizația Internațională pentru Migrație (OIM).

14.04.2021
Evaluarea capacităților naționale a sistemului de date statistice privind accesul copiilor la justiție
Reprezentanți ai Biroului Național de Statistică, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, Procuraturii Generale, Oficiului Avocatului Poporului și UNICEF Moldova au participat la ședința de inițiere a Grupului Tehnic creat în vederea facilitării procesului de testare a indicatorilor regionali privind accesul copiilor la justiție, care a avut loc în regim online la data de 13 aprilie 2021.

 
Pagina
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46302 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran