RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 16.10.2021
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
17.03.2010
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna februarie 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în luna februarie 2010 preţurile în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de ianuarie curent cu 1,6%. În comparaţie cu decembrie 2009 preţurile medii ale producţiei industriale au marcat o creştere de 4,7%, iar faţă de februarie 2009 s-au majorat cu 10,3%.

16.03.2010
Produsul intern brut în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că conform datelor operative, în anul 2009, produsul intern brut în valoare nominală de 60043 milioane lei, preţuri curente de piaţă, a fost în scădere – în termeni reali – cu 6,5% comparativ cu anul 2008.

15.03.2010
Salariul mediu al personalului didactic specificat pe unele instituţii de învăţămînt în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind salariul mediu al personalului didactic specificat pe unele instituţii de învăţămînt în anul 2009.

15.03.2010
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitive privind remunerarea salariaţilor în anul 2009. În anul 2009 salariul mediu lunar din economia naţională a constituit 2747,6 lei şi s-a mărit faţă de anul 2008 atît în valoare nominală, cît şi în termeni reali (ajustat la indicele preţurilor de consum) cu 8,6 %.

15.03.2010
Salariul mediu al personalului medical specificat pe unele categorii şi tipuri de activităţi în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitive privind salariul mediu al personalului medical specificat pe unele categorii şi tipuri de activităţi în anul 2009.

12.03.2010
Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2010, în profil teritorial
Biroul Naţional de Statistică vă prezintă informaţia privind numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2010, în profil teritorial.

09.03.2010
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în februarie faţă de ianuarie 2010 a constituit 102,1%, iar faţă de februarie 2009 – 106,1% (informativ: în februarie 2009 faţă de ianuarie 2009 IPC a marcat 98,9 % şi faţă de februarie 2008 – 103,0%). De la începutul anului (în luna februarie 2010 faţă de decembrie 2009) preţurile s-au majorat cu 4,4 la sută.

05.03.2010
Remunerarea salariaţilor în ianuarie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie 2010 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2699,5 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 5,6% (salariul real a crescut cu 2,7%). În instituţiile bugetare salariul mediu a constituit 2375,2 lei, şi a crescut cu 13,3% faţă de perioada similară a anului trecut. În sectorul real salariul mediu lunar a înregistrat 2899,0 lei, fiind în creştere cu 2,3%.

03.03.2010
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole a Republicii Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole în anul 2009 în comparaţie cu anul 2008 au scăzut cu 18,5%. Preţurile medii de vînzare la produsele vegetale au descrescut cu 19,4%, iar la produsele animaliere – cu 15,6%.

02.03.2010
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în trimestrul IV 2009 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1195,5 mii persoane, fiind în descreştere cu 3,0% (-36,7 mii) faţă de trimestrul IV 2008.

25.02.2010
Situaţia criminogenă în Republica Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică vă prezintă informaţia privind nivelul infracţionalităţii în Republica Moldova în anul 2009.

22.02.2010
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 1799,2 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie 2009 a constituit 105,0% în preţuri comparabile.

22.02.2010
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2009 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 139,6 mii turişti şi excursionişti, cu 1,8% mai puţin decît în anul precedent. Numărul de turişti şi excursionişti participanţi la turismul emiţător şi cel receptor în anul 2009 a fost în creştere faţă de anul anterior, respectiv cu 9,6% şi 5,5%, în acelaşi timp la turismul intern numărul acestora s-a redus cu 23,3%.

17.02.2010
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna ianuarie 2010
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în luna ianuarie 2010 preţurile în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de decembrie 2009 cu 2,6%. În comparaţie cu ianuarie 2009 preţurile medii ale producţiei industriale au marcat o creştere de 4,9%.

16.02.2010
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2009 capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică colective a constituit 3804,5 mii locuri-zile, majorîndu-se cu 2,9% în raport cu anul precedent.

09.02.2010
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în ianuarie anul curent faţă de decembrie 2009 a constituit 102,3%, iar faţă de ianuarie 2009 – 102,8 % (informativ: în ianuarie 2009 faţă de decembrie 2008 IPC a marcat - 99,9 % şi faţă de ianuarie 2008 – 105,7%).

08.02.2010
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna decembrie 2009 s-au menţinut la nivelul lunii precedente, fiind totodată superioare celor din luna decembrie 2008 (+15,3%). Importurile de mărfuri realizate în luna decembrie 2009 au însumat 361,7 mil. dolari SUA, cu 9,8% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 11,0% mai puţin comparativ cu luna decembrie 2008.

03.02.2010
Numărul preliminar al populaţiei stabile în Republica Moldova la 1 ianuarie 2010
Biroul Naţional de Statistică prezintă datele privind numărul populaţiei stabile în Republica Moldova la 1 ianuarie 2010.

02.02.2010
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele principale vizînd evoluţia şi structura lucrărilor de construcţii ale organizaţiilor în antrepriză în anul 2009. În ianuarie-decembrie 2009 organizaţiile în antrepriză au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 3708,1mil.lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 69,4% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-decembrie 2008.

02.02.2010
Сonstrucţii de locuinţe în Republica Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-decembrie 2009 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 4110 apartamente cu suprafaţa totală de 446,9 mii m2, ceea ce a constituit 71,7 % faţă de perioada respectivă a anului precedent. Construcţia de locuinţe a fost realizată preponderent de agenţii economici din sectorul privat al economiei naţionale, constituind circa 90 % din volumul total al caselor de locuit date în folosinţă.

02.02.2010
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică datele vizînd investiţiile în capital fix în anul 2009. În ianuarie-decembrie 2009 întreprinderile şi organizaţiile din contul tuturor surselor de finanţare au realizat investiţii în capital fix în valoare de 10818,9 mil. lei, constituind 65,1% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-decembrie 2008.

01.02.2010
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-decembrie 2009, conform datelor preliminare, salariul mediu lunar nominal al unui lucrător din economia naţională a constituit 2748,4 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 8,7%. Salariul real a înregistrat acelaşi ritm de creştere (108,7), deoarece indicele preţurilor de consum a constituit 100% . În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2406,1 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 22,8%, în sectorul real al economiei – 2946,2 lei şi sa majorat cu 4,3 la sută faţa de perioada similară a anului precedent.

28.01.2010
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna decembrie 2009 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 715,2 mii tone de mărfuri, cu 19,5% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 12,7% - comparativ cu luna decembrie 2008. Parcursul mărfurilor în luna decembrie 2009 a totalizat 321,7 mil. tone-km, cu 8,6% mai mult în raport cu luna noiembrie 2009 şi cu 1,1% mai puţin comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent.

28.01.2010
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna decembrie 2009 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1995,2 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 15,1% faţă de luna precedentă şi o diminuare de 3,5% comparativ cu luna decembrie 2008. Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna decembrie 2009 a constituit 1087,3 mil. lei, fiind mai mare, în termeni reali, cu 10,3% faţă de luna precedentă şi cu 4,3% comparativ cu luna decembrie 2008.

26.01.2010
Activitatea industriei Republicii Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-decembrie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 23266,6 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-decembrie 2008 a constituit 77,8% în preţuri comparabile. În luna decembrie 2009 faţă de decembrie 2008 acest indice a marcat 84,3%.

25.01.2010
Producţia globală agricolă în Republica Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia agricolă în gospodăriile de toate categoriile în anul 2009, conform estimărilor preliminare, a marcat o descreştere de circa 9,9% faţă de anul 2008. Micşorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 17,4%, producţia animalieră marcînd o creştere cu 11,8% faţă de anul 2008.

18.01.2010
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna decembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în luna decembrie 2009 preţurile în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de noiembrie 2009 cu 1,4%. În comparaţie cu decembrie 2008 preţurile medii ale producţiei industriale au marcat o creştere de 1,0%.

15.01.2010
Intrarea tinerilor pe piaţa muncii
Biroul Naţional de Statistică comunică rezultatele anchetei "Intrarea tinerilor pe piaţa muncii".

15.01.2010
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna decembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în decembrie faţă de noiembrie 2009 a constituit 100,9%, iar faţă de decembrie 2008 – 100,4% (informativ: în decembrie 2008 faţă de noiembrie 2008 IPC a marcat 99,8% şi faţă de decembrie 2007 – 107,3%).

15.01.2010
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul IV 2009
Biroul Naţional de Statistică comunică, că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul IV anul 2009 faţă de perioada respectivă a anului precedent au scăzut cu 12,7%.

12.01.2010
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2009 s-au cifrat la 138,5 mil. dolari SUA, cu 10,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 12,1% - comparativ cu luna noiembrie 2008. Importurile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2009 au însumat 329,3 mil. dolari SUA, cu 8,1% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 16,0% mai puţin comparativ cu luna noiembrie 2008.

01.12.2008
Remunerarea salariaţilor în ianuarie-octombrie 2008
Biroul Naţional de Statistică anunţă datele referitoare la remunerarea salariaţilor în perioada ianuarie-octombrie 2008. În perioada ianuarie-octombrie 2008 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2474,9 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 24%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 9%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 1917,1 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 21%, în sectorul real al economiei –2764,3 lei şi a crescut cu 25 la sută fata de perioada similară a anului precedent.

 
Pagina
12345
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37781 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran