RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.07.2021
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
17.04.2020
Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2019
În anul 2019, rețeaua instituțiilor de educație timpurie a fost constituită din 1486 unități, inclusiv 829 – cu statut de creșă-grădiniță, 543 grădinițe, 89 școli-grădinițe, 23 centre comunitare și 2 creșe. După destinație s-au distins 3 tipuri de instituții: 1474 – cu destinație generală, 5 – sanatoriale și 7 – speciale.

15.04.2020
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în ianuarie-februarie 2020 au totalizat 464,8 milioane dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2019 cu 2,3%, iar importurile de mărfuri au constituit 864,8 milioane dolari SUA, volum superior celui înregistrat în ianuarie-februarie 2019 cu 4,0%.

15.04.2020
Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova, în ianuarie-februarie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-februarie 2020, cu transportul public, au fost transportați 15,3 mil. pasageri, cu 4,8% mai puţin ca în perioada similară din anul 2019. Parcursul pasagerilor a constituit 765,0 mil. pasageri-km, fiind în descreştere cu 2,9% comparativ cu ianuarie-februarie 2019.

10.04.2020
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna martie 2020 inflaţia anuală, a constituit 5,94%, inclusiv la: produse alimentare – 10,50%, mărfuri nealimentare 2,58% și servicii prestate populaţiei – 3,76%. Totodată, indicele preţurilor de consum în martie 2020 faţă de februarie 2020 a constituit 100,09%.

01.04.2020
Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în anul 2019
Conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în anul 2019, forța de muncă a Republicii Moldova, care include populația ocupată plus șomerii, a constituit 919,3 mii persoane.

31.03.2020
Minimul de existență în anul 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2019, mărimea minimului de existenţă a constituit, în medie, pe lună pentru o persoană 2031,2 1 lei.

30.03.2020
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în anul 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2019, veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 2880,6 lei. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei, în anul 2019, au constituit în medie pe o persoană 2786,5 lei.

24.03.2020
Activitatea asigurătorilor în anul 2019
Biroul Național de Statistică informează că în anul 2019 primele brute subscrise au constituit 1625,4 mil. lei, fiind în creştere cu 7,1% faţă de primele brute subscrise în anul 2018. Despăgubirile şi indemnizaţiile de asigurare plătite au însumat 663,5 mil. lei, depășind cu 25,8% achitările efectuate în anul 2018.

20.03.2020
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în Republica Moldova în luna februarie 2020
Biroul Național de Statistică relatează, că în luna februarie 2020 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de ianuarie curent cu 0,1%, față de februarie 2019 – cu 2,8% și față de decembrie 2019 – cu 0,3%.

16.03.2020
Produsul intern brut în anul 2019 și trimestrul IV 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor operative, în anul 2019, Produsul intern brut a însumat 210,1 milarde lei, preţuri curente de piaţă, în creștere - în termeni reali - cu 3,6% faţă de anul 2018 semidefinitiv. În trimestrul IV 2019, PIB a însumat 54,9 miliarde lei, prețuri curente de piață, în creștere – în termeni reali – cu 0,2% față de trimestrul IV 2018 pe seria brută și cu 0,9% pe seria ajustată sezonier; față de trimestrul III 2018, pe seria ajustată sezonier, PIB s-a diminuat cu 1,2%.

10.03.2020
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2020 inflaţia anuală, a constituit 6,41%, inclusiv la: produse alimentare – 11,04%, mărfuri nealimentare 3,24% și servicii prestate populaţiei – 3,83%. Totodată, indicele preţurilor de consum în februarie 2020 faţă de ianuarie 2020 a constituit 99,98%.

10.03.2020
Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în anul 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2019 agențiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 376,6 mii de turiști și excursioniști, cu 16,4% mai mult decât în anul 2018. Majorarea numărului de turişti şi excursionişti a fost condiţionată de creșterea numărului de participanţi la turismul emiţător, turismul intern, precum și turismul receptor.

06.03.2020
Indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în anul 2019
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2019 faţă de anul 2018 a constituit 103,8%, inclusiv la produse vegetale – 102,4%, produse animaliere – 110,6%.

06.03.2020
Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul IV 2019
Conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în trimestrul IV 2019, forța de muncă a Republicii Moldova, care include populația ocupată plus șomerii, a constituit 887,7 mii persoane.

05.03.2020
Portret statistic al femeilor şi bărbaţilor în Republica Moldova în anul 2018
Biroul Național de Statistică comunică despre elaborarea Portretului statistic al femeilor și bărbaților din Republica Moldova. Sinteza prezintă date statistice despre femei şi bărbaţi, reflectînd situaţia lor în toate domeniile vieţii societăţii.

02.03.2020
Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul IV 2019
Biroul Național de Statistică informează că, câștigul salarial mediu lunar nominal brut din economia națională în anul 2019 a constituit 7356,1 lei și s-a mărit față de anul 2018 în valoare nominală cu 14,1%, iar în termeni reali – cu 8,9%.

28.02.2020
Nivelul infracţionalităţii în Republica Moldova în anul 2019
Conform informaţiei Ministerului Afacerilor Interne, în anul 2019 pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 31,7 mii infracţiuni, fiind în scădere cu 20,4% comparativ cu anul 2015. Rata infracţionalităţii constituie 118 infracţiuni la 10 mii locuitori, comparativ cu 141 infracţiuni în anul 2015.

28.02.2020
Investiţii în active imobilizate în ianuarie-decembrie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-decembrie 2019 au fost realizate investiţii în active imobilizate în valoare de 27,8 miliarde lei sau cu 9,4% mai mult faţă de ianuarie-decembrie 2018.

26.02.2020
Locuinţe date în exploatare în ianuarie-decembrie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-decembrie 2019 au fost date în exploatare 8994 locuințe cu suprafața totală de 688,2 mii m², în creștere cu 45,9% față de perioada similară a anului 2018.

25.02.2020
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-decembrie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-decembrie 2019 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 374,8 mii de turiști, din care 200,7 mii de turiști rezidenți și 174,0 mii de turiști nerezidenți. Comparativ cu ianuarie-decembrie 2018, s-a majorat numărul de turiști cazați în structurile de primire turistică colective, pe seama creșterii acestuia la hoteluri și moteluri și structuri de odihnă. Totodată, s-a redus numărul de turiști cazați în cămine pentru vizitatori, pensiuni turistice și agroturistice, structuri de întremare și în tabere de vacanță.

24.02.2020
Activitatea de construcții realizată în antrepriză în ianuarie-decembrie 2019
Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-decembrie 2019, volumul lucrărilor de construcții realizate în antrepriză a constituit 13,06 miliarde lei sau 109,8% față de nivelul înregistrat în perioada similară a anului 2018.

21.02.2020
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-decembrie 2019
Biroul Național de Statistică informează, că în ianuarie-decembrie 2019 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a fost în creştere cu 13,2% faţă de perioada corespunzătoare din 2018.

19.02.2020
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 2019
Biroul Național de Statistică informează că în luna decembrie 2019, producția industrială s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 1,0%, ca urmare a descreșterii producției industriale în industria extractivă și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Totodată, s-a înregistrat creștere în industria prelucrătoare.

17.02.2020
Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova, în ianuarie-decembrie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-decembrie 2019, cu transportul public, au fost transportați 103,0 mil. pasageri, cu 0,8% mai mult ca în perioada similară din anul 2018. Parcursul pasagerilor a constituit 5 974,6 mil. pasageri-km, cu 0,8% mai mult comparativ cu ianuarie-decembrie 2018.

14.02.2020
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în anul 2019
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2019 exporturile de mărfuri au totalizat 2,8 miliarde dolari SUA, volum superior celui realizat în anul 2018 cu 2,7%, iar importurile de mărfuri au constituit 5,8 miliarde dolari SUA, volum superior celui înregistrat în anul 2018 cu 1,4%.

14.02.2020
Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în anul 2019
Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, în anul 2019 suma încasărilor în numerar pe sistemul bancar a constituit 121535 mil. lei, volum superior celui din anul precedent cu 7,5%. În numerar s-au eliberat mijloace bănești în sumă de 123412 mil. lei, depășind cu 7,3% eliberările efectuate în anul 2018.

10.02.2020
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna ianuarie 2020 inflaţia anuală a constituit 6,85%, inclusiv la: produse alimentare – 11,52%, mărfuri nealimentare – 3,78%, și servicii prestate populaţiei – 4,05%. Totodată, indicele preţurilor de consum în ianuarie 2020 faţă de decembrie 2019 a constituit 100,63%.

30.01.2020
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în anul 2019
Biroul Național de Statistică informează că în anul 2019 s-au eliberat 3096 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în scădere cu 5,2% față de anul 2018.

29.01.2020
Producţia globală agricolă în anul 2019
Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în anul 2019, conform estimărilor preliminare, a marcat 98,1% faţă de anul 2018. Micşorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei animaliere cu 6,0% și producţiei vegetale cu 0,3%.

20.01.2020
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în Republica Moldova în luna decembrie 2019
Biroul Național de Statistică relatează, că în luna decembrie 2019 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de noiembrie curent cu 0,2% și față de decembrie 2018 – cu 2,6%.

20.01.2020
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2019
Biroul Național de Statistică informează că în luna noiembrie 2019, producția industrială s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 3,7%, ca urmare a descreșterii producției industriale în industria prelucrătoare și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Totodată, s-a înregistrat creștere în industria extractivă.

15.01.2020
Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova în ianuarie-noiembrie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-noiembrie 2019, cu transportul public, au fost transportați 94,5 mil. pasageri, cu 1,2% mai mult ca în perioada similară din anul 2018. Parcursul pasagerilor a constituit 5555,8 mil. pasageri-km, cu 1,6% mai mult comparativ cu ianuarie-noiembrie 2018.

15.01.2020
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-noiembrie 2019 exporturile de mărfuri au totalizat 2,6 miliarde dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2018 cu 3,0% iar importurile de mărfuri au constituit 5,3 miliarde dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2018 cu 1,2%.

11.01.2020
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna decembrie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna decembrie 2019 inflaţia anuală a constituit 7,5%, inclusiv la: produse alimentare – 12,4%, mărfuri nealimentare – 5,2% și servicii prestate populaţiei – 3,5%. Totodată, indicele preţurilor de consum în luna decembrie 2019 faţă de noiembrie 2019 a constituit 100,9%.

26.12.2019
Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2019/20
Anul de studii 2019/20 a început, în învățământul primar și secundar general, cu o rețea constituită din 1226 unități, inclusiv 103 școli primare, 762 gimnazii, 348 licee și 13 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică. În afară de acestea, în țară funcționează 29 de filiale ale gimnaziilor și liceelor, ale căror date au fost incluse în rapoartele instituțiilor de bază.

23.12.2019
Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2019/20
În anul de studii 2019/20, rețeaua instituțiilor de învățământ superior este formată din 27 unități, inclusiv 18 instituții de stat și 9 – nestatale. Majoritatea instituțiilor de învățământ superior își au sediul în municipiul Chișinău – 23 unități, câte 1 unitate – în municipiile Bălți, Cahul, Comrat și orașul Taraclia.

20.12.2019
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2019
Biroul Național de Statistică informează că în luna octombrie 2019, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 8,5%, ca urmare a creșterii producției industriale în industria prelucrătoare. Totodată, s-au înregistrat descreșteri în industria extractivă și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat.

20.12.2019
Demografia întreprinderilor în Republica Moldova în anul 2018
În anul 2018 numărul întreprinderilor raportoare a constituit 48,8 mii întreprinderi, din care numărul întreprinderilor active a constituit 35,5 mii întreprinderi și reprezintă circa 72,7% din numărul total de întreprinderi raportoare. Pe parcursul anului 2018 au fost create 4,9 mii întreprinderi și lichidate 7,8 mii întreprinderi.

20.12.2019
Rezultatele activității de inovare a întreprinderilor în Republica Moldova în anii 2017-2018
Biroul Național de Statistică informează că în perioada 2017-2018 numărul întreprinderilor inovatoare a constituit 605 întreprinderi și reprezintă 18% din numărul total de întreprinderi incluse în cercetare. Din numărul total al întreprinderilor inovatoare, 40% au realizat concomitent mai multe tipuri de inovări, 20% au realizat inovări de produse și/sau procese, 40% - au realizat inovări de metode de organizare și/sau marketing.

19.12.2019
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în Republica Moldova în luna noiembrie 2019
Biroul Național de Statistică relatează, că în luna noiembrie 2019 prețurile producătorului în industrie au rămas la nivelul lunii octombrie curent, iar față de noiembrie 2018 prețurile s-au majorat cu 2,5% și față de decembrie 2018 – cu 2,4%.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
36308 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran