RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.10.2021
Prima / Noutăţi
Noutăţi
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
22.11.2017
Republica Moldova se aliniază cerințelor UE privitor la statistica oficială
La data de 21 noiembrie, a avut loc deschiderea Seminarului de nivel înalt privind legislația în domeniul statisticii oficiale, și va continua și astăzi, evenimentul a fost organizat de Biroul Național de Statistică în parteneriat cu Oficiul de Statistică al Uniunii Europene și Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională.

20.11.2017
Anunţ repetat cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Termenul limită de depunere a documentelor – pînă la 30 noiembrie 2017
Biroul Naţional de Statistică anunţă concursul pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul BNS.

17.11.2017
Anunț cu privire la admiterea la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul subdiviziunii Biroului Naţional de Statistică
Data desfăşurării probei scrise - 20 noiembrie 2017, ora 14:00
Biroului Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă.

13.11.2017
Anunț cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei Generale pentru Statistică a mun. Chişinău a Biroului Naţional de Statistică
Termenul limită de depunere a documentelor – 29 noiembrie 2017, ora 17:00
Biroul Naţional de Statistică anunţă concursul pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul Direcţiei Generale pentru Statistică a mun. Chişinău.

31.10.2017
Anunţ repetat cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Termenul limită de depunere a documentelor – pînă la 15 noiembrie 2017
Biroul Naţional de Statistică anunţă concursul pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul BNS.

30.10.2017
Anunț cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică
Biroului Naţional de Statistică anunţă învingătorul pentru ocuparea funcției de specialist principal în Secția statistica ocupării din cadrul Direcției statistica pieței muncii.

26.10.2017
Cum s-a desfășurat evenimentul „Hackathon: datele vorbesc despre tine(ri)”
Pe 20 și 21 octombrie, s-a desfășurat, în premieră, un concurs, sub forma unui hackaton - „Hackathon: datele vorbesc despre tine”, în cadrul căruia participanții au avut posibilitatea să analizeze, vizualizeze, să prezinte și să transpună datele din diferite domenii care vizează tinerii, sub forma unor produse.

26.10.2017
Anunț cu privire la admiterea la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Data desfăţurării interviului - 27 octombrie 2017, ora 13:00
Biroul Naţional de Statistică anunţă desfăşurarea interviului pentru funcția de specialist principal în Secția statistica ocupării.

26.10.2017
Hotărârea Guvernului privind crearea și funcționarea Comisiei naționale pentru recensăminte a fost aprobată
La 25 octombrie, în cadrul ședinței Guvernului, a fost aprobată hotărârea privind crearea și funcționarea Comisiei naționale pentru recensăminte, Runda mondială 2020. Totodată, în cadrul şedinţei Cabinetului de Miniştri a fost aprobată componența nominală a Comisiei și regulamentul cu privire la activitatea acesteia.

24.10.2017
Anunț cu privire la admiterea la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul subdiviziunii Biroului Naţional de Statistică
Data desfăşurării probei scrise - 26 octombrie 2017, ora 10:30
Biroului Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă.

13.10.2017
Sistemul Statistic Național al Republicii Moldova, supus unei evaluări globale
Un grup de experți apreciază activitatea funcționarilor și a sistemului statistic național al Republicii Moldova. Misiunea se desfășoară între 9 și 13 octombrie curent și prevede audierea separată a top managementului, șefilor subdiviziunilor, dar și a mai multor tipuri de părți interesate.

06.10.2017
Pregătirile către Runda Mondială a Recensămintelor 2020 continuă
Expertul internațional, Eliahu Ben Moshe, se află în cea de-a doua vizită la Biroul Național de Statistică (BNS) în cadrul misiunii privind evaluarea RPL 2014, a capacităților instituționale și a necesităților pentru runda 2020.

04.10.2017
Anunţ repetat cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Termenul limită de depunere a documentelor – pînă la 21 octombrie 2017.
Biroul Naţional de Statistică anunţă concursul pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul BNS

22.09.2017
Participă la Hackathon şi explorează datele despre tineri!
Consiliul Național al Tineretului din Moldova în parteneriat cu Biroul Național de Statistică, cu sprijinul UNFPA și Biroul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare organizează de Ziua Internațională a Statisticii (20-21 octombrie) un hackathon de două zile pentru a explora datele referitoare la situaţia tinerilor din ţară.

20.09.2017
"Buletinul statistic trimestrial, ianuarie-iunie 2017" plasat pe pagina web
Buletinul conţine date sub formă de tabele vizînd principalii indicatori statistici în dinamică, ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării. Se prezintă informaţia vizînd situaţia social-economică a ţărilor CSI. Pentru indicatorii de bază sînt expuse precizări metodologice.

18.09.2017
Anunț cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică
BNS anunţă rezultatele pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

15.09.2017
Seminar de nivel înalt „Calitatea statisticii oficiale: provocări și oportunități”
În perioada 13-15 septembrie, o delegație din partea Biroului Național de Statistică (BNS), condusă de Vitalie Valcov, director general al BNS a participat la lucrările Seminarului de nivel înalt cu tema: „Calitatea statisticii oficiale: provocări și oportunități” organizat de către Comisia Statistică a Uniunii Europene (EUROSTAT) în or. Minsk, Belarus.

14.09.2017
Anunț cu privire la admiterea la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Data desfăţurării interviului - 15 septembrie 2017, ora 13:00
Biroul Naţional de Statistică anunţă desfăşurarea interviului pentru funcția de specialist în Secția evidență contabilă și specialist principal în Secția recensăminte în agricultură.

11.09.2017
Anunț cu privire la admiterea la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Data desfăşurării probei scrise - 13 septembrie 2017, ora 10:00
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la proba scrisă.

11.09.2017
Anunţ repetat cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistic
Data limită de depunere a documentelor este pînă la 30 septembrie 2017
Biroul Naţional de Statistică anunţă concursul pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul BNS

06.09.2017
Publicaţia trimestrială "Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-iunie 2017" plasată pe pagina web
Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizînd: industria, agricultura, investiţiile în active materiale pe termen lung şi construcţii, transporturile, comunicaţiile, turismul, comerţul interior de bunuri şi servicii, asigurări, remunerarea muncii, forţa de muncă şi şomajul, situaţia demografică, infracţiuni.

01.09.2017
Anunț cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei Generale pentru Statistică a mun. Chişinău a Biroului Naţional de Statistică
Data limită de depunere a documentelor este pînă la 20 septembrie 2017, ora 17:00
Biroului Naţional de Statistică anunţă concursul pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul Direcţiei Generală pentru Statistică a mun. Chişinău.

30.08.2017
A fost plasată publicaţia statistică "Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei în 2016"
„Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei în 2016” este o publicaţie statistică anuală, ce conţine informaţie privind nivelul de bunăstare al populaţiei şi în special, a veniturilor, cheltuielilor, condiţiilor de trai, posedarea mărfurilor de folosinţă îndelungată, consumului în gospodărie etc.

30.08.2017
Culegerea statistică "Forţa de muncă în Republica Moldova. Ocupare şi şomaj", ediţia 2017, plasată pe pagina web
Culegerea conţine informaţii statistice privind piaţa forţei de muncă în Republica Moldova în anul 2016, în comparaţie cu un şir de ani precedenţi. Sînt prezentate informaţii referitoare la populaţia economic activă, ocupată şi în şomaj, pe activităţi, grupe de vîrstă, sex, medii, nivelul de instruire etc.

21.08.2017
Anunț repetat cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Data limită de depunere a documentelor este pînă la 08 septembrie 2017
Biroul Naţional de Statistică anunţă concursul pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul BNS.

14.08.2017
Anunţ repetat cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Data limită de depunere a documentelor este pînă la 01 septembrie 2017
Biroul Naţional de Statistică anunţă concursul pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul BNS.

08.08.2017
Prima misiune a unui expert, în cadrul Rundei 2020 a recensămintelor
Biroul Național de Statistică beneficiază de suport din partea expertului internațional, Eliahu Ben Moshe, consultant al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație. Misiunea face parte din cadrul programului de asistență tehnică al UNFPA și are loc din 7 până în 11 august curent.

31.07.2017
Anunț cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Data limită de depunere a documentelor este pînă la 18 august 2017
Biroul Naţional de Statistică anunţă concursul pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul BNS.

28.07.2017
Registrul statistic al populației, o nouă inițiativă a Biroului Național de Statistică
La 27 iulie, a avut loc prima ședință a Grupului de lucru intersectorial în vederea perfecționării mecanismului de colectare a datelor cu privire la migrația populației, creat prin Hotărîrea Comisiei Naționale pentru Populație și Dezvoltare, din 5 mai 2017. Acesta este format din reprezentanți ai administrației publice centrale și instituții care dețin date statistice cu referire la fluxurile migraționale.

25.07.2017
Cercetare statistică nouă privind activitatea de INOVARE în întreprinderi
Cercetarea statistică privind activitatea de inovare a întreprinderilor va fi efectuată pentru prima dată în acest an.În acest context, agenții economici cu 10 și mai mulți salariați, care activează în domeniul industriei și serviciilor vor participa la cercetare. Chestionarul poate fi prezentat pe suport de hârtie sau on-line prin intermediul portalulul raportare.md până la 30 august.

24.07.2017
Anunţ repetat cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Data limită de depunere a documentelor este pînă la 11 august 2017
Biroul Naţional de Statistică anunţă concursul pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul BNS

20.07.2017
Guvernul a aprobat Nomenclatorul NUTS
Guvernul Republicii Moldova a aprobat miercuri, 19 iulie, Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (NUTS).Proiectul a fost elaborat de Biroul Național de Statistică în vederea implementării Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană.Nomenclatorul NUTS are un rol major în producerea și diseminarea datelor statistice oficiale în profil regional.

20.07.2017
Post vacant: UNFPA și PNUD angajează consultant național
UNFPA și PNUD angajează un consultant național pentru a oferi asistență în scopul implementării Planului operațional al Strategiei de dezvoltare a Sistemului Statistic Național 2016-2020 bazat pe managementul rezultatelor.

19.07.2017
Misiunea ONU – Banca Mondială premergătoare elaborării Strategiei naționale de Dezvoltare Durabilă „Moldova 2030”
Directorul general adjunct al Biroului Național de Statistică, Iurie Mocanu, a avut o întrevedere cu delegaţia comună ONU – Banca Mondială, aflată într-o misiune de lucru la Chișinău în perioada 17-21 iulie 2017. Participanții au discutat despre lacunele identificate în procesul de naționalizare a indicatorilor de dezvoltare durabilă, printre care sunt lipsa multor indicatori globali în sursele naționale, accesul limitat la datele produse de autoritățile publice, insuficiența de dezagregări ale datelor.

11.07.2017
Lansarea aplicației de vizualizare a datelor Recensământului 2014
Astăzi, 11 iulie Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova împreună cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei au celebrat într-un eveniment comun Ziua Mondială a Populației care are ca scop evidențierea aspectelor legate de populație, în special a celor privind dezvoltarea și planificarea familiei.

10.07.2017
Breviarul statistic "Moldova în cifre, ediţia 2017" plasat pe pagina web
Biroul Naţional de Statistică informează despre plasarea în format electronic a breviarului statistic "Moldova în cifre, ediţia 2017".Breviarul statistic cuprinde informaţie și analiză statistică succintă vizînd starea demografică, socială şi economică a ţării în perioada 2013-2016.

05.07.2017
Procesul-verbal cu privire la CONTRAVENȚIE, aprobat de conducerea BNS
În atenția tuturor respondenților!!! Biroul Național de Statistică anunță că la 23 iunie curent a fost publicat, în Monitorul Oficial, formularul Procesului-verbal cu privire la contravenție, întocmit în conformitate cu prevederile art. 443 al Codului contravențional al Republicii Moldova.

05.07.2017
Guvernul Republicii Moldova a oferit diplome de gradul 1, 2 și 3 pentru cei mai activi funcționari ai serviciului public.
Angajații Biroului Național de Statistică (BNS) au primit Diplome din partea Guvernului Republicii Moldova cu prilejul Zilei funcționarului public pentru rezultate remarcabile în activitate.

03.07.2017
Metodologia SCN 2008, implementată de BNS din 2018
Biroul Național de Statistică implementează metodologia Sistemului Conturilor Naționale a Organizației Națiunilor Unite versiunea 2008, compatibilă unu la unu cu Sistemul European de Conturi, versiunea 2010.

30.06.2017
A fost plasată pe pagina web publicaţia statistică "Educaţia în Republica Moldova" ediţia 2017
Publicaţia conţine principalii indicatori statistici ce caracterizează sistemul de învăţămînt din ţară în perioada 2010-2016. Datele sînt prezentate pe niveluri educaţionale: educaţia timpurie, învăţămîntul primar şi secundar general, învăţămîntul profesional tehnic secundar, învăţămîntul profesional tehnic postsecundar, învăţămîntul superior, doctorantura şi postdoctorantura, statistica regională, statistica internaţională.

 
Pagina
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
40646 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran