RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 21.01.2022
Prima / Seminare şi conferinţe / Masa rotundă „Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice: rezultate”
Masa rotundă „Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice: rezultate”
26.10.2007
Versiune tipar

Cu acest generic Biroul Naţional de Statistică cu suportul proiectului DFID pentru Îmbunătăţirea Statisticii Sociale şi Agricole (ISAS) a organizat pe 26 octombrie curent masa rotundă privind rezultatele obţinute în anul 2006 precum şi în primele trimestre în anul 2007 a două cercetări statistice prin sondaj în cadrul gospodăriilor casnice şi anume Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice (CBGC) şi Ancheta Forţei de Muncă.

 La această întâlnire, a fost prezentat raportul privind schimbările şi îmbunătăţirile introduse în cadrul CBGC elaborat de către expertul internaţional al proiectului ISAS  şi de asemenea rezultatele unui raport analitic cu tematica „Măsurarea Bunăstării şi Inegalităţii Populaţiei” - lucrare elaborată de expert naţional independent, care a folosit ca bază datele CBGC.

Cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice este un studiu selectiv, care are drept scop determinarea multiaspectuală a nivelului de trai al populaţiei prin prisma veniturilor şi cheltuielilor, precum şi a indicatorilor nemonetari cu referire la educaţie, sănătate, activitate economică, condiţii de trai, bunuri de folosinţă durabilă şi aprecierea nivelului de trai de către populaţie.

Informaţia obţinută în baza acestei cercetări este utilizată în principal pentru determinarea nivelului de trai al populaţiei, dar şi pentru calcularea ponderilor pentru Indicele Preţurilor de Consum şi consumului final al gospodăriilor. În contextul măsurării nivelului de trai al populaţiei, CBGC este utilizată pentru calcularea pragului sărăciei şi a indicatorilor, care caracterizează sărăcia, fiind posibilă şi evaluarea impactului a diferitor programe şi reforme asupra situaţiei socio-economice a populaţiei.

Începînd cu anul 2006 CBGC a fost modificată substanţial, principalele schimbări fiind cu referire la cadrul de eşantionare şi îmbunătăţire a instrumentarului de colectare a datelor.

Crearea unui eşantion nou, renunţarea la metoda de substituire a gospodăriilor, modificarea designului chestionarelor, construirea unei reţele noi de colectare a datelor – toţi aceşti factori au contribuit la îmbunătăţirea calităţii datelor obţinute.

Calitatea mai înaltă a datelor înseamnă o înţelegere mai bună a factorilor şi caracteristicilor sărăciei, precum şi un suport informaţional mai bun pentru informarea elaboratorilor de politici şi monitorizarea impactului politicilor asupra nivelului de bunăstare al populaţiei.

Rezultatele obţinute în cadrul CBGC pentru 2006 reflectă mai bine situaţia social-economică a gospodăriilor din Moldova şi permite efectuarea unor analize comparative a diferitor categorii de populaţie.

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
49777 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran