RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.09.2022
Prima / Seminare şi conferinţe / Îmbunătăţirea statisticilor sociale şi agricole în Republica Moldova
Îmbunătăţirea statisticilor sociale şi agricole în Republica Moldova
22.05.2008
Versiune tipar

Obţinerea datelor relevante şi autentice în scopul satisfacerii integrale a cerinţelor informaţionale ale societăţii necesită perfecţionarea continuă a statisticii.

Sporirea capacităţii Biroului Naţional de Statistică (BNS) de a elabora informaţii  şi indicatori statistici despre nivelul de trai al populaţiei, piaţa forţei de muncă în Republica Moldova, activitatea agricolă a gospodăriilor ţărăneşti în baza perfecţionării colectării datelor, precum şi posibilităţilor îmbunătăţite de analiză a acestora au constituit obiectivele de bază ale Proiectului susţinut de Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională al Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (DFID) „Îmbunătăţirea statisticilor sociale şi agricole” (ISAS) şi implementat de Compania NI-CO.

Pe perioada derulării proiectului, noiembrie 2001 - iunie 2008, BNS a efectuat o serie de activităţi în parteneriat cu autorităţile publice centrale şi locale relevante, beneficiind de contribuţia experţilor locali şi internaţionali, în vederea implementării şi desfăşurării cercetărilor statistice prin sondaj în domeniile social şi agricol: „Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice”, „Ancheta Forţei de Muncă” şi „Cercetarea producătorilor mici în agricultură”. O componentă specială a proiectului, ce ţine de realizarea acestor cercetări, a fost stabilirea premiselor pentru crearea şi funcţionarea Secţiei cercetări prin sondaj în cadrul BNS.

În vederea utilizării durabile şi eficiente a acestor cercetări statistice, Proiectul a organizat pentru reprezentanţii BNS training-uri specializate şi vizite de lucru pentru instruirea practică şi expunerea la exemple de aplicare cu succes a acestor cercetări în alte ţări. Iar cu participarea statisticienilor, a partenerilor în statistică şi utilizatorilor informaţiei statistice au avut loc diverse seminare şi mese rotunde, la care au fost abordate metodologiile şi importanţa utilizării rezultatelor acestor cercetări. În plus la aceasta au avut loc training-uri pentru îmbunătăţirea aptitudinilor manageriale şi cursuri de studiere a limbii engleze pentru personalul BNS.

Adiţional proiectul a contribuit la dezvoltarea şi perfecţionarea metodelor de diseminare a informaţiei statistice prin iniţierea relaţiilor cu mass-media, deschiderea primei biblioteci de publicaţii statistice din ţară, precum şi prin elaborarea şi standardizarea modalităţilor de difuzare a informaţiilor statistice.

Alte componente importante ale proiectului au fost axate pe dezvoltarea resurselor umane, îmbunătăţirea infrastructurii tehnice, dezvoltarea cunoştinţelor şi capacităţilor în domeniul tehnologiilor informaţionale, precum şi lansarea campaniei de publicitate a cercetărilor statistice în domeniile social şi agricol.

Acesta a fost unul dintre cele mai de durată proiecte aplicate în domeniul statistic şi a avut o contribuţie esenţială la reformarea sistemului statistic naţional pe componentele vizate în conformitate cu standardele internaţionale, mai ales ale UE.

Toate activităţile proiectului DFID/ISAS au fost structurate în corespundere cu eforturile generale ale Guvernului Republicii Moldova de realizare a obiectivelor relevante ale Strategiei de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei, precum şi a altor strategii naţionale, cum ar fi: Planul de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană, Strategia Naţională de Dezvoltare.

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
45423 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran