RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 26.09.2022
Prima / Seminare şi conferinţe / Seminar internaţional în domeniul statisticii turismului
Seminar internaţional în domeniul statisticii turismului
29.06.2010 - 02.07.2010
Versiune tipar

Noi provocări şi experienţe în domeniul statisticii turismului

Aceasta este tema principală a seminarului internaţional în domeniul statisticii turismului, care îşi începe lucrările astăzi, 29 iunie, la Chişinău şi va dura patru zile (29 iunie – 02 iulie).

Evenimentul este organizat de Departamentul de Statistică al Organizaţiei Naţiunilor Unite  (UNSD) în colaborare cu Organizaţia Mondială a Turismului a ONU (UNWTO) şi Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova.

La lucrările acestui seminar participă specialiştii Oficiilor Naţionale de Statistică, Agenţiilor de Turism şi Băncilor Naţionale din cadrul ţărilor Comunităţii Statelor Independente (CSI) şi Georgia, experţi internaţionali din partea Oficiului de Statistică al ONU, Organizaţiei  Mondiale a Turismului, Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi Oficiului de Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT), precum şi reprezentanţi ai instituţiilor publice de resort şi instituţiilor de cercetare din Republica Moldova.

Principalul obiectiv al seminarului este abordarea multidimensională a statutului statisticii turismului în ţările CSI şi a noilor provocări de dezvoltare. Seminarul îşi propune, de asemenea, să promoveze şi să faciliteze cooperarea între instituţiile de profil  în scopul asigurării compilării de statistici ale turismului într-un mod integru şi eficient, astfel ca datele diseminate de acestea să poată servi nevoilor agenţiilor naţionale de turism, oficiilor naţionale de statistică şi băncilor centrale.
Sesiunile de lucru cuprind mai multe tematici din domeniu, printre care: rolul statisticii turismului în cadrul sistemelor naţionale de statistică; relaţia statisticii turismului cu statistica comerţului internaţional de servicii, balanţa de plăţi şi conturile naţionale; conceptele de bază şi definiţiile utilizate în domeniul statisticii turismului; clasificarea produselor şi activităţilor productive în domeniul turismului; angajarea în industria turismului.

Un subiect important de discuţie este axat pe sursele de date: administrative şi cele ale cercetărilor prin sondaj, utilizate în domeniul de referinţă. Reprezentanţii ţărilor participante la seminar vor prezenta pe parcursul acestor zile practicile naţionale în colectarea, prelucrarea şi diseminarea datelor  statistice pe turism, problemele cu care se confruntă la colectarea datelor, cooperarea între organul de statistică şi autorităţile publice de resort din ţară.

În prezent Biroul Naţional de Statistică realizează cercetările statistice exhaustive cu privire la capacitatea şi frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare, pentru determinarea capacităţii structurilor de cazare turistică colective existente,  precum şi obţinerea datelor vizînd sosirile şi înnoptările vizitatorilor în structurile de cazare colective, în conformitate cu Directiva Consiliului European nr. 57/1995 (punctul A şi B) referitoare la colectarea informaţiilor statistice în domeniul turismului.

Sistemul de indicatori cuprins în cercetările statistice sus menţionate a fost alineat la cel european, ţinîndu-se cont de specificul ţării.

Totodată, trimestrial se efectuează cercetarea statistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor,  titulari de licenţe de turism, monitorizînd activitatea turistică a acestora.

Rezultatele acestor cercetări se regăsesc în anuarele şi buletinele statistice, în rapoartele şi informaţiile operative elaborate de Biroul Naţional de Statistică, totodată sînt plasate pe pagina web a BNS: statistica.gov.md.

În pofida faptului că statistica naţională a înregistrat progrese în obţinerea informaţiei statistice în sfera turismului, se menţine în continuare necesitatea de a perfecta acest  domeniu al statisticii naţionale, deoarece statistica internaţională a turismului şi măsurile preconizate în Strategia de dezvoltare durabilă a turismului în Republica Moldova în anii 2003-2015, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1065 din 2 septembrie 2003, stipulează implementarea unui şir de noi indicatori, comparativ cu cei prezenţi în statistica naţională.

Este necesar de a organiza şi implementa cercetarea statistică selectivă în gospodăriile casnice cu privire la cererea turistică (conform Directivei 57/1995 a Uniunii Europene, punctul C).

Totodată, rămîne dificilă problema de atragere în circuitul statistic a surselor administrative, pentru colectarea datelor referitoare la sosirile vizitatorilor străini în Republica Moldova şi la plecările vizitatorilor moldoveni în străinătate, care pot fi  înregistrate la  frontieră.

Persoană de contact:

Ala Pâslariuc,
responsabil relaţii publice,
tel. 40 30 51

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
43122 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran