RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 03.12.2021
Prima / Comunicate de presă / Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-septembrie 2021
Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-septembrie 2021
15.11.2021
Versiune tipar

Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-septembrie 20211,2

Biroul Naţional de Statistică informează că în luna septembrie 2021 cu transportul public au fost transportați 5,5 milioane pasageri, cu 9,8% mai mult față de luna corespunzătoare din anul precedent, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna septembrie 2020 față de luna septembrie 2019 de 1,8 ori. Creșterea în luna septembrie 2021 față de luna septembrie 2020 a fost cauzată, preponderent, de majorarea numărului de pasageri transportați cu transportul rutier - cu 440,9 mii pasageri  (+9,0%) și cu transportul aerian - cu 63,4 mii pasageri (de 2,8 ori). Parcursul pasagerilor în luna de raport a constituit 355,7 milioane pasageri-km, sau de 1,6 ori mai mult comparativ cu luna septembrie 2020, pe fundalul reducerii de 2,6 ori a indicatorului în cauză în luna septembrie 2020 față de luna septembrie 2019.

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2021 cu transportul public au fost transportați 45,5 milioane pasageri, cu 13,9% mai mult față de aceeași perioadă din anul 2020. Parcursul pasagerilor a constituit 2578,9 milioane pasageri-km, fiind în creştere cu 43,8% comparativ cu ianuarie-septembrie 2020.

În perioada cercetată, transportul rutier de pasageri a deținut ponderea covârșitoare – de 97,3% din total, transportului aerian și celui feroviar revenind, respectiv 1,4% și 1,0%.

Comparativ cu ianuarie-septembrie 2020, creșteri au fost înregistrate în transportul rutier de pasageri (+13,7%) și aerian (+108,7%). Totodată, se atestă o scădere în transportul feroviar de pasageri (-13,1%) și fluvial (-10,5%).

Tabelul 1. Numărul de pasageri transportaţi şi parcursul pasagerilor
în ianuarie-septembrie 2021, pe moduri de transport public
  

 

Septembrie 2021

În % față de:

Ianuarie-septembrie 2021

În % față de ianuarie-septembrie 2020

Septembrie 2020

Septembrie 2019

Pasageri transportaţi, mii pasageri

5 515,3

109,8

61,7

45 456,3

113,9

  din care, pe moduri de transport:

 

 

 

 

 

feroviar

56,7

102,0

76,1

475,8

86,9

rutier (autobuze şi microbuze)

5 349,3

109,0

61,6

44 208,4

113,7

fluvial

11,5

47,1

85,8

137,0

89,5

aerian

97,8

284,3

58,0

635,1

208,7

 

 

 

 

 

 

Parcursul pasagerilor, milioane pasageri-km

355,7

163,6

62,3

2 578,9

143,8

  din care, pe moduri de transport:

 

 

 

 

 

feroviar

2,2

111,8

45,7

17,9

77,8

rutier (autobuze şi microbuze)

197,8

123,8

63,4

1 512,9

119,2

fluvial

0,02

47,5

85,9

0,3

89,6

aerian

155,7

279,9

61,2

1 047,8

209,0

Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2021 cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 44,2 milioane pasageri, cu 13,7% mai mult, comparativ cu perioada similară a anului precedent. Ponderea pasagerilor transportați cu autobuze şi microbuze în numărul total de pasageri transportaţi cu acest mod de transport în municipiul Chişinău a constituit 51,4%, regiunile de dezvoltare Centru – 20,2%, Nord – 16,8%, Sud – 8,9% și UTA Găgăuzia – 2,7%.

În luna septembrie 2021 întreprinderile de transport feroviar, rutier3, fluvial şi aerian au transportat circa 2,2 milioane tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în luna septembrie 2020 cu 29,4%. În luna septembrie 2021, față de luna septembrie 2020, a crescut volumul de mărfuri transportate cu transportul feroviar (de 2,2 ori) și rutier3 (+19,0%). Totodată, a scăzut volumul de mărfuri transportate cu transportul fluvial (-51,8%) şi aerian (-19,0%).

Parcursul mărfurilor, în luna de raport, a constituit 514,8 milioane tone-km, fiind în creştere cu 23,6%, comparativ cu luna septembrie 2020.

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2021 întreprinderile de transport feroviar, rutier3, fluvial şi aerian au transportat 13,5 milioane tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în ianuarie-septembrie 2020 cu 14,0%. Parcursul mărfurilor a totalizat 3722,4 milioane tone-km, cu 10,9% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020.

Tabelul 2. Volumul de mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor
realizat de întreprinderile de transport în ianuarie-septembrie 2021, pe moduri de transport
 

 

Septembrie 2021

În % față de:

Ianuarie-septembrie
2021

În % față de ianuarie-septembrie 2020

Septembrie
2020

Septembrie
2019

Mărfuri transportate, mii tone

2 170,1

129,4

100,7

13 524,4

114,0

 din care, pe moduri de transport:

 

 

 

 

 

feroviar

430,5

215,1

131,3

2 280,5

103,2

rutier3

1 727,6

119,0

95,3

11 107,0

117,0

fluvial

11,9

48,2

81,0

135,9

85,5

aerian

0,1

81,0

84,0

1,0

111,5

Parcursul mărfurilor, milioane tone-km

514,8

123,6

116,4

3 722,4

110,9

din care, pe moduri de transport:

 

 

 

 

 

feroviar

87,8

237,5

127,3

414,7

87,7

rutier3

427,0

112,5

114,4

3 306,7

114,7

fluvial

0,02

48,2

81,0

0,3

85,5

aerian

0,06

84,5

48,3

0,8

113,9

Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2021 întreprinderile de transport rutier3, care dețin întâietate în structura mărfurilor transportate (82,1%), au transportat 11,1 milioane tone de mărfuri, cu 17,0% mai mult față de perioada similară din anul precedent. Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul rutier3 revin întreprinderilor din municipiul Chişinău (45,3%), regiunile de dezvoltare Centru (30,7%), Nord (15,8%), Sud (5,5%) și UTA Găgăuzia (2,7%).

În ianuarie-septembrie 2021 cu mijloacele de transport feroviar, care dețin 16,9% în structura mărfurilor transportate, au fost transportate 2,3 milioane tone de mărfuri, sau cu 3,2% mai mult faţă de ianuarie-septembrie 2020.

 

Note:

1 Informația se prezintă fără datele întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender.
2  Datele sunt provizorii și pot fi rectificate în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 Inclusiv întreprinderile cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată.

Informații relevante:

Persoană de contact:
Laura Muntean
şef direcție statistica transporturilor, turismului și TIC
tel. 067 770 820

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
52348 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran