RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 03.12.2021
Prima / Seminare şi conferinţe / Vizita de lucru a experţilor FAO la Biroul Naţional de Statistică privind recensămîntul general agricol din anul 2010
Vizita de lucru a experţilor FAO la Biroul Naţional de Statistică privind recensămîntul general agricol din anul 2010
07.09.2009
Versiune tipar

Vizita de lucru a experţilor FAO la Biroul Naţional de Statistică privind recensămîntul general agricol din anul 2010

Înperioada 07-17 septembrie curent la Biroul Naţional de Statistică (BNS)se află într-o vizită de lucru experţii FAO (Organizaţia NaţiunilorUnite pentru Alimentaţie şi Agricultură): dnii Srivastava Mukesh, Salar Tayyib şi Ilie Dumitrescu. Programul de lucru al misiunii are caobiectiv abordarea tematicii pregătirii către recensămîntul generalagricol în Republica Moldova.

Principalele temede discuţii se vor axa pe realizarea lucrărilor privind pregătireacătre recensămîntul general agricol (RGA) în Republica Moldova. Înacest context vor fi discutate: planul calendaristic de pregătire şiefectuare a RGA; aspectele metodologice şi organizatorice privindefectuarea RGA, chestionarelor de recensămînt; conceptul de prelucrareautomatizată a datelor RGA, a echipamentului tehnic necesar, precum şialte subiecte ca: publicitatea RGA; selectarea şi instruirea cadrelor;pregătirea şi utilizarea materialului cartografic necesar organizăriiRGA. De asemenea, se va aborda şi tema obţinerii datelor finale ale RGAşi diseminarea rezultatelor RGA: elaborarea tabelelor de ieşire;crearea şi administrarea bazei de date; analiza datelor şi publicareadatelor statistice.

În cadrul şedinţelor de lucruvor fi prezentate şi discutate rezultatele recensămîntului agricol deprobă, care a avut loc în perioada 1-25 octombrie 2008 în raionulCăuşeni. Recensămîntul agricol de probă a avut drept scop şi a permistestarea programului şi instrumentarului de recensămînt, rezultatelecăruia sînt folosite la definitivarea activităţilor legate deefectuarea RGA propriu-zis.

Agenda de lucru amisiunii experţilor FAO va fi focusată pe asistenţa Republicii Moldovaîn vederea asigurării compatibilităţii datelor RGA la nivelinternaţional, atît cu ţările membre ale FAO, cît şi în special celeale Uniunii Europene.

În perioada aflării lor laChişinău experţii FAO vor avea vizite de lucru la Oficiul SIDA (dnaMadeleine Hagg-Liljestrom, dna Zlva Sorman Nath), conducereaMinisterului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia RelaţiiFunciare şi Cadastru etc.

În scopul descrieriiimportanţei discuţiilor actuale purtate cu experţii FAO, remarcăm că,în Republica Moldova o acţiune de asemenea amploare, ca recensămîntulgeneral agricol încă n-a fost efectuată, dar cum arată practicamondială şi conform recomandărilor FAO, este o măsură absolut necesarăpentru evaluarea situaţiei în agricultură. RGA permite obţinerea datelor relevante atît la nivel naţional, cît şi cel regional, neavînd  la  moment  altă  alternativă.  Pînă  în  prezent  în Republica Moldova se efectuau recensăminte specializate în agricultură:a suprafeţelor însămînţate (ultimul a fost efectuat în anul 1985),animalelor (anul 1992), plantaţiilor multianuale (anul 1994).

Înaceastă ordine de idei, obţinerea informaţiei depline şi autenticevizînd starea şi dezvoltarea sectorului agrar este extrem de necesară.Mai cu seamă că, în economia Republicii Moldova agriculturii îi revineun loc foarte important:

  • terenurile agricole ocupă 75% în suprafaţa totală a terenurilor ţării;
  • în agricultură activează peste 30% din totalul populaţiei ocupate a ţării;
  • exportul producţiei de origine agricolă constituie cca 38 % din total exporturi;
  • este considerabilă ponderea valorii adăugate brute a agriculturii în produsul intern brut, care constituie 9%.

Conformpracticii internaţionale recensămintele generale agricole se efectueazăo dată în 10 sau 5 ani (în dependenţă de ţară) şi sînt mult maicomplexe şi integre faţă de cele specializate.

Dateleculese în procesul recensămîntului vor servi autorităţilor publicecentrale pentru fundamentarea elaborării deciziilor în monitorizarea şievaluarea politicilor naţionale în domeniul agroalimentar şi adezvoltării rurale, precum şi autorităţilor publice locale la luareadeciziilor importante pentru deservirea localităţilor săteşti,asigurarea securităţii alimentare a populaţiei, atragerea investiţiilorstrăine pentru dezvoltarea sectorului agrar, infrastructurii săteşti,etc. 

Realizarea RGA în Republica Moldova se încadrează în Programul FAO pentru Recensămîntul Mondial Agricol – runda 2010.

Galerie foto
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
51854 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran