RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 03.12.2021
Prima / Seminare şi conferinţe / Atelier de lucru cu privire la măsurarea excluziunii şi incluziunii sociale în contextul politicilor naţionale şi sectoriale
Atelier de lucru cu privire la măsurarea excluziunii şi incluziunii sociale în contextul politicilor naţionale şi sectoriale
06.05.2010
Versiune tipar

Măsurarea excluziunii şi incluziunii sociale în contextul politicilor naţionale şi sectoriale în Republica Moldova

Problematica măsurării fenomenului de excluziune socială în contextul politicilor naţionale şi sectoriale a fost discutată astăzi, 6 mai 2010, în cadrul seminarului privind tematica dată, organizat de Biroul Naţional de Statistică (BNS), ca continuitate la masa rotundă din 25 februarie curent cînd a fost lansat raportul „Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova: aspecte metodologice şi analitice”. Evenimentul a avut loc graţie Proiectului „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional” (iniţiativă comună a PNUD, UNIFEM, UNFPA şi UNICEF). La eveniment au participat reprezentanţi ai ministerelor de resort, experţi naţionali şi internaţionali.

Sesiunile de lucru au inclus subiecte ce ţin de prezentarea indicatorilor de monitorizare a excluziunii sociale în Republica Moldova, cu exemple de indicatori similari utilizaţi în documentele de politici ale UE. Au fost identificate în comun cu participanţii la eveniment indicatori adiţionali de monitorizare a excluziunii sociale, alţii decît cei reflectaţi în raportul „Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova. Aspecte metodologice şi analitice”.

De către specialistul în incluziune socială şi reducere a sărăciei, dna Susanne Milcher de la  Centrul Regional PNUD pentru Europa şi CSI, Bratislava, au fost prezentate experienţe ale altor ţări în ceea ce priveşte calcularea indicelui de excluziune socială.

Au fost efectuate şi cîteva exerciţii practice în grup de aplicare a indicatorilor de excluziune socială luînd la bază priorităţile naţionale şi sectoriale ale ţării, precum şi prezentate exemple de simulare  a influenţei factorilor dintr-un anumit domeniu asupra stării de lucruri din alt domeniu de activitate şi a importanţei factorilor de excluziune socială din afara sectorului considerat.

Menţionăm că, măsurarea excluziunii şi coeziunii sociale în Republica Moldova se face, conform indicatorilor de monitorizare pe 10 dimensiuni principale ale calităţii vieţii populaţiei: sărăcie şi inegalitate; locuinţă şi condiţii locative ale gospodăriilor; piaţa muncii; educaţie; sănătate; protecţie socială; justiţie şi securitate; cultură, sport şi petrecerea timpului liber; participare la viaţa socială, guvernare, comunicare şi acces la informaţie; mediul înconjurător.

La baza analizei excluziunii/incluziunii şi coeziunii sociale în Republica Moldova, sînt utilizate datele din cercetările statistice efectuate de BNS: Cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice, modul ad-hoc „Excluderea socială”, implementat în premieră în anul 2009; Ancheta forţei de muncă, precum şi datele administrative oferite de diverse autorităţi publice (Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei, etc.).

Este de remarcat că, eficientizarea gestionării riscului de excluziune socială şi a procesului de incluziune socială impune necesitatea examinării acestor dimensiuni în dependenţă de politicile complexe de dezvoltare, prin aplicarea sistemelor de monitorizare şi evaluare comune efective şi eficiente în scopul realizării coeziunii economice şi sociale în ţară.

>> Masă rotundă privind lansarea raportului „Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova. Aspecte metodologice şi analitice”

Persoană de contact:

Ala Pâslariuc,
Responsabil relaţii publice,
Tel: 40 30 51

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
51854 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran