RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 16.10.2021
Prima / Seminare şi conferinţe / Masă rotundă "Statistica pieţii muncii"
Masă rotundă "Statistica pieţii muncii"
23.02.2012
Versiune tipar

Biroul Naţional de Statistică (BNS), în colaborare cu Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) şi Proiectul Comun ONU „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional”, au familiarizat 25 funcţionari publici în cadrul unei mese rotunde din 22 februarie a.c. cu privire la colectarea, producerea şi diseminarea statisticilor pieţei muncii în Republica Moldova.

Nina Pungă, şefa Direcţiei Dezvoltarea resurselor umane şi politicilor ocupaţionale din cadrul MMPSF, a remarcat în cadrul mesei rotunde că o mai bună înţelegere a noţiunilor referitoare la statistica pieţei muncii şi a aspectelor metodologice privind procesul de colectare a datelor va elucida avantajele rezultate de pe urma aplicării datelor statistice şi va contribui la îmbunătăţirea calităţii lucrului funcţionarilor din ministerul de resort, şi, respectiv, a calităţii şi durabilităţii politicilor şi programelor ocupaţionale implementate. „Durabilitatea eforturilor întreprinse de responsabilii de politici poate fi asigurată prin intensificarea utilizării statisticilor pentru descrierea situaţiei la zi a populaţiei ţării, monitorizarea evoluţiei fenomenelor din societate, evaluarea progreselor înregistrare în urma măsurilor întreprinse de stat, constatarea respectării de facto a egalităţii în drepturi a tuturor grupurilor de populaţie, etc.”, a menţionat dna Pungă.

“Biroul Naţional de Statistică este responsabil pentru aspectele metodologice şi colectarea (în gospodăriile populaţiei şi întreprinderi), prelucrarea şi generalizarea informaţiilor statistice în domeniul salarizării, ocupării forţei de muncă şi pieţei muncii la general. La fel ca şi alte domenii ale statisticii, statistica pieţei muncii are un rol foarte important pentru îmbunătăţirea sistemului statistic naţional”, a menţionat Elena Vâtcărău, şefa Direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei din cadrul BNS.

Dna Vâtcărău a mai subliniat că statistica pieţei muncii în Republica Moldova a fost formată în condiţiile unei cereri sporite de indicatori statistici, dezagregaţi după diverse dimensiuni, şi a conştientizării de către specialiştii BNS a importanţei abordărilor de politici bazate pe evidenţe pentru o acoperire a tuturor sectoarelor economiei. “La moment BNS dispune de un potenţial bun de producere a statisticilor pieţei muncii, în baza noţiunilor, metodologiilor şi instrumentarului racordat la standardele internaţionale, în particular ale Biroului Internaţional al Muncii. Bazele de date disponibile (prin intermediul băncii de date a BNS şi publicaţii tematice) privind forţa muncii, ocupare şi şomaj au fost create pentru a servi drept bază de referinţă şi instrument de informare pentru elaborarea de analize, dezbateri a politicilor şi luare de decizii pe diferite subiecte. În continuare, sarcina BNS la acest capitol rămîne a fi una de instruire a utilizatorilor în ceea ce priveşte înţelegerea, utilizarea şi interpretarea corespunzătoare a informaţiei statistice în domeniul pieţei muncii”.

Scopul atelierului a fost de a spori capacităţile şi cunoştinţele specialiştilor MMPSF, altor ministere, a experţilor Cancelariei de Stat, participanţi la eveniment, de a înţelege noţiunile statistice, aspectele metodologice cu privire la cercetările statistice realizate de BNS care constituie baza statisticilor pieţei munci în Moldova, standardele şi legislaţia internaţionale şi ale UE în domeniu, astfel facilitînd utilizarea acestora la elaborarea, monitorizarea şi analiza politicilor şi altor documente strategice privind salarizarea şi ocuparea forţei de muncă.

Reprezentanţii Proiectului Comun al Agenţiilor Naţiunilor Unite, cu suportul căruia a avut loc evenimentul descris, prezenţi la eveniment au reiterat continuitatea angajamentului de a acorda asistenţa necesară instituţiilor Guvernului pentru perfecţionarea sistemului statistic naţional, inclusiv prin consolidarea capacităţilor naţionale de producere şi utilizare a statisticilor dezagregate în diferite domenii.

Atelierul reprezintă o activitate desfăşurată de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Biroul Naţional de Statistică, în cadrul Proiectului Comun al agenţiilor ONU “Consolidarea Sistemului Statistic Naţional”, cu asistenţa PNUD.

Pentru informaţii adiţionale:

Aurelia Spătaru
 Managerul Proiectului Comun „Consolidarea sistemului statistic naţional”
 e-mail: aurelia.spataru@undp.org.

Elena Vâtcărău
 şefa direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei
 e-mail: elena.vatcarau@statistica.md
 tel. 40 30 99 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37781 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran