RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 03.12.2021
Prima / Noutăţi / Statisticile oficiale privind criminalitatea și justiția în Republica Moldova vor fi evaluate de către experții PNUD, care vor veni cu recomandări pentru îmbunătățirea acestora
Statisticile oficiale privind criminalitatea și justiția în Republica Moldova vor fi evaluate de către experții PNUD, care vor veni cu recomandări pentru îmbunătățirea acestora
25.10.2021
Versiune tipar

Statisticile oficiale privind criminalitatea și justiția în Republica Moldova vor fi evaluate
 de către experții PNUD, care vor veni cu recomandări pentru îmbunătățirea acestora

Biroul Naţional de Statistică (BNS), în colaborare cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și cu suportul financiar al Suediei, a lansat activitatea de evaluare sectorială a statisticilor oficiale privind criminalitatea și justiția în Republica Moldova din perspectiva alinierii la standardele europene și ale Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Crime (UNODC), planificată pentru perioada octombrie 2021-ianuarie2022.

Pe 21 octombrie curent, s-a desfășurat evenimentul de lansare a activității de evaluare sectorială a statisticilor oficiale în domeniul criminalității și justiției care a reunit reprezentanți ai autorităților publice centrale, poliției, sistemului judecătoresc, penitenciar, procuraturii, precum și reprezentanți ai altor instituții de drept din țară.

Datele statisticii  oficiale sunt indispensabile pentru activitatea întregului stat, pentru activitatea sistemului de justiție, pentru activitatea ordinii de drept. Producerea statisticilor privind criminalitatea și justiția, cu respectarea anumitor standarde și utilizarea de practici internaționale, precum și utilizarea acestora este foarte importantă pentru activitatea noastră și pentru elaborarea de politici necesare domeniului justiției. Sunt convins că ați observat în mai multe rapoarte și intervenții pe linia justiției, unde Republica Moldova a fost vizată, că segmentul statisticii privind justiția și ordinea de drept este un element evidențiat. Acum avem oportunitatea să facem această inventariere a sistemului de date și, împreună cu instituțiile naționale ce activează în domeniu, să întreprindem măsurile necesare pentru a armoniza statisticile naționale cu cerințele UE și cele ale ONU”, a menționat Alexandru Cocârță, coordonator de programe, PNUD Moldova.

Prezentă la eveniment, Aurelia Spătaru, directoarea generală adjunctă a BNS, a declarat că Biroul Național de Statistică, împreună cu experții PNUD, și-a pus scopul să efectueze această evaluare pentru a determina gradul de conformitate cu principiile pe care se bazează elaborarea statisticii oficiale și gradul de corespundere a statisticii pe care o produce Republica Moldova vizavi de standardele internaționale existente, precum cele elaborate de către UNODC (Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate). „Mai mult, această evaluare va scoate în evidență punctele forte și provocările curente ale sistemului statistic național în domeniu criteriile pe care le satisfacem, dar și măsurile care sunt necesare de întreprins pentru a face statisticile privind criminalitatea și justiția mai conforme, oportune și mai utile pentru utilizatorii noștri”, a subliniat Aurelia Spătaru.

De asemenea, evaluatorii vor atrage atenția și asupra indicatorilor pe care țara noastră trebuie să îi producă pentru a monitoriza obiectivele de dezvoltare durabilă din cadrul Agendei de Dezvoltare Durabilă până în anul 2030, care sunt focusate pe sistemul justiției și pe serviciile juridice de care beneficiază cetățenii.

În cadrul discuțiilor, consultantul național și consultantul internațional din partea PNUD, Victoria Palanciuc și Anna Alvazzi del Frate, au familiarizat participanții cu scopul, obiectivele și metodologia în baza căreia va fi realizată evaluarea sectorială, precum și cu procesele și elementele ce urmează a fi supuse evaluării sectoriale a statisticilor oficiale în domeniul criminalității și justiției, acestea fiind următoarele:

 • mandatul instituțional pentru producerea datelor statistice;
 • metadate și metodologii statistice;
 • colectarea și producerea datelor, fluxurile de date;
 • diseminarea datelor;
 • planificarea resurselor umane, de timp și financiare;
 • raportarea indicatorilor de monitorizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă;
 • coerența datelor și colaborarea interinstituțională, coordonarea la nivel național a statisticilor oficiale;
 • comparabilitate și cooperare internațională.

Totodată, au fost punctate principalele rezultate scontate ca urmare a evaluării, și anume:

 • îmbunătățirea calității datelor în domeniul criminalității și justiției;
 • îmbunătățirea comparabilității datelor atât la nivel național, cât și internațional;
 • uniformizarea clasificatoarelor de date pe care le dețin mai multe autorități participante la evaluare;
 • actualizarea sistematică a metodologiilor de producere de către producătorii de date și diseminarea publică, inclusiv împărtășirea acestora cu BNS;
 • identificarea eventualilor producători de date oficiale și includerea acestora în Programul anual de lucrări statistice;
 • facilitarea schimbului de date între autorități cu utilizarea sistemelor informaționale;
 • identificarea mecanismelor de consultare cu utilizatorii a tipurilor de date produse de fiecare dintre producători etc.

Evaluarea sectorială a statisticilor oficiale în domeniul criminalității și justiției are drept scop realizarea unei analize aprofundate a calității datelor și gradului de conformitate cu standardele internaționale din domeniu, și se va materializa într-un raport de evaluare sectorială a statisticilor naționale privind criminalitatea și justiția. În același timp, concluziile și recomandările evaluatorilor urmează să susțină eforturile BNS de definire a altor producători de statistici oficiale în sector, dar și acțiunile necesare de îmbunătățire a calității datelor, fortificând în acest mod baza de dovezi și evidențe necesare pentru monitorizarea și evaluarea impactului politicilor sectoriale asupra populației.

Activitatea de evaluare sectorială a statisticilor oficiale privind criminalitatea și justiția în Republica Moldova este desfășurată în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Suediei. Proiectul a fost lansat în anul 2019 cu scopul de a îmbunătăți accesul la justiție pentru bărbații și femeile din Republica Moldova, în special pentru cei din grupurile vulnerabile și marginalizate.

Justitie_1.png

Justitie_2.png

Justitie_3.png

Justitie_4.png

Justitie_6_Pnud.png

Justitie_7.png

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
52271 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran