RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 25.09.2020
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie decembrie
28.11.2019
Investiţii în active imobilizate în ianuarie-septembrie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2019 investiţiile în active imobilizate au însumat 15784,9 mil. lei, în creştere cu 15,6% faţă de perioada similară a anului 2018. În ianuarie-septembrie 2019, investiţiile în imobilizări necorporale au crescut cu 59,2% faţă de ianuarie-septembrie 2018. Valoarea investițiilor în imobilizări corporale a constituit 15393,9 mil. lei sau cu 14,8% mai mult față de nivelul înregistrat în ianuarie-septembrie 2018.

26.11.2019
Locuinţe date în exploatare în ianuarie-septembrie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-septembrie 2019 au fost date în exploatare 6593 locuințe cu suprafaţa totală de 499,8 mii m², ceea ce constituie cu 58,7% mai mult față de perioada similară a anului 2018.

25.11.2019
Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul III 2019
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul III 2019, câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 7 385,0 lei, înregistrând o creștere de 13,5% față de trimestrul III 2018.

22.11.2019
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-septembrie 2019
Biroul Național de Statistică informează, că în luna septembrie 2019 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a înregistrat o scădere de 7,2% faţă de luna precedentă şi o creștere de 5,7%, comparativ cu luna septembrie 2018. În ianuarie-septembrie 2019 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a fost în creştere cu 14,1% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2018.

22.11.2019
Activitatea de construcții realizată în antrepriză în ianuarie-septembrie 2019
Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-septembrie 2019, volumul lucrărilor de construcții realizate în antrepriză a constituit 7690,9 mil. lei. Comparativ cu perioada similară a anului 2018 acest indicator a crescut cu 17,4%.

21.11.2019
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-septembrie 2019
Biroul Național de Statistică informează că în perioada ianuarie-septembrie 2019 primele brute subscrise au constituit 1218,8 mil. lei, fiind în creştere cu 7,9% faţă de primele brute subscrise în perioada respectivă a anului precedent. Despăgubirile şi indemnizaţiile de asigurare plătite în ianuarie-septembrie 2019 au însumat 504,7 mil. lei, depășind cu 19,9% achitările efectuate în perioada corespunzătoare ale anului 2018.

20.11.2019
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în Republica Moldova în luna octombrie 2019
Biroul Național de Statistică relatează, că în luna octombrie 2019 prețurile producătorului în industrie s-au micșorat față de septembrie curent cu 0,1%, iar față de octombrie 2018 prețurile s-au majorat cu 2,5% și față de decembrie 2018 – cu 2,4%.

20.11.2019
Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2019 agențiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 319,2 mii de turiști și excursioniști, cu 15,3% mai mult decât în perioada corespunzătoare din anul 2018. Majorarea numărului de turişti şi excursionişti a fost condiţionată de cresterea numărului de participanți la turismul emițător, la turismul intern și turismul receptor.

19.11.2019
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2019
Biroul Național de Statistică informează că în luna septembrie 2019, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 9,3%, ca urmare a creșterii producției industriale în industria prelucrătoare (+10,9%). Totodată, s-au înregistrat descreșteri în industria extractivă și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat.

18.11.2019
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2019 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 300,0 mii de turiști, din care 169,7 mii de turiști rezidenți și 130,3 mii de turiști nerezidenți.

15.11.2019
Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova, în ianuarie-septembrie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2019, cu transportul public, au fost transportați 76,9 mil. pasageri, cu 1,5% mai mult ca în perioada similară din anul 2018. Parcursul pasagerilor a constituit 4 666,2 mil. pasageri-km, cu 2,5% mai mult comparativ cu ianuarie-septembrie 2018.

15.11.2019
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2019
Biroul Național de Statistică informează, în ianuarie-septembrie 2019 exporturile de mărfuri au totalizat 2026,2 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2018 cu 3,4%, iar importurile de mărfuri au constituit 4272,3 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2018 cu 2,3%.

14.11.2019
Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2019
Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, în ianuarie-septembrie 2019 suma încasărilor în numerar pe sistemul bancar a constituit 90191 mil. lei, volum superior celui din perioada respectivă a anului precedent cu 7,4%.

11.11.2019
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna octombrie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna octombrie 2019 inflaţia anuală a constituit 6,8%, inclusiv la: produse alimentare – 10,7%, mărfuri nealimentare – 4,7%, servicii prestate populaţiei – 3,6%. Totodată, indicele preţurilor de consum (IPC) în luna octombrie 2019 faţă de septembrie 2019 a constituit 100,9%.

04.11.2019
Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie–septembrie 2019 faţă de perioada respectivă a anului 2018 a constituit 99,3%.

30.11.2018
Persoanele cu dizabilităţi în Republica Moldova în anul 2017
Numărul estimat al persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova este de 180,6 mii persoane, inclusiv 11,7 mii copii cu vârsta de 0-17 ani. Persoanele cu dizabilităţi reprezintă 5,1% din populaţia totală a ţării, iar copiii cu dizabilităţi constituie 1,7% din numărul total al copiilor din Republica Moldova.

28.11.2018
Investiţii în active imobilizate în ianuarie-septembrie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-septembrie 2018 valoarea investiţiilor în active imobilizate a constituit 12898,9 mil. lei, în creştere cu 13,5% faţă de ianuarie-septembrie 2017.

26.11.2018
Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul III 2018
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul III 2018 câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 6 507,3 lei, înregistrând o creștere de 12,0% față de trimestrul III 2017.

26.11.2018
Locuinţe date în exploatare în ianuarie-septembrie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-septembrie 2018 au fost date în exploatare 3930 locuințe cu suprafaţa totală de 315,0 mii m², în scădere cu 20,4% față de perioada similară a anului precedent.

23.11.2018
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-octombrie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-octombrie 2018 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 15,8 mil. tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din 2017 cu 9,9%. Parcursul mărfurilor a constituit 3938,5 mil. tone-km, cu 4,4% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2017.

23.11.2018
Activitatea de construcții realizată în antrepriză în ianuarie-septembrie 2018
Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-septembrie 2018 volumul lucrărilor de construcţii realizate în antrepriză a constituit 6164,8 mil. lei sau 115,6% (în prețuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în perioada similară a anului 2017.

22.11.2018
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-septembrie 2018
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în luna septembrie 2018 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a înregistrat o scădere de 4,1% faţă de luna precedentă şi o creștere de 6,3%, comparativ cu luna septembrie 2017. În ianuarie-septembrie 2018 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a fost în creştere cu 7,2% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2017.

21.11.2018
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-septembrie 2018
Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-septembrie 2018 primele brute subscrise au constituit 1‌‌129,2 mil. lei, fiind în creştere cu 5,7% faţă de primelebrute subscrise în perioada respectivă a anului precedent.

21.11.2018
Demografia întreprinderilor în Republica Moldova în anul 2017
În anul 2017 numărul întreprinderilor raportoare a constituit 47,5 mii întreprinderi, din care numărul întreprinderilor active a constituit 33,9 mii întreprinderi și reprezintă 71,3% din numărul total de întreprinderi raportoare. Pe parcursul anului 2017 au fost create 5,5 mii întreprinderi și lichidate 7,5 mii întreprinderi.

19.11.2018
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2018 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 277,0 mii de turişti şi excursionişti, cu 19,6% mai mult decît în perioada corespunzătoare din anul 2017. Majorarea numărului de turişti şi excursionişti a fost condiţionată de cresterea numărului de participanţi la turismul emiţător, turismul receptor, precum și la turismul intern.

16.11.2018
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna octombrie 2018
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna octombrie 2018 preţurile producătorului în industrie au rămas la același nivel față de septembrie curent, iar față de octombrie 2017 prețurile s-au micșorat cu 0,3% și față de decembrie 2017 – cu 0,1%.

15.11.2018
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2018 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 289,8 mii de turişti, din care 117,5 mii de turişti străini și 172,3 mii de turiști moldoveni. Comparativ cu ianuarie-septembrie 2017 s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective, pe seama creşterii acestuia la structuri de odihnă, hoteluri și moteluri, structuri de întremare.

14.11.2018
Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2018
Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, în ianuarie-septembrie 2018 suma încasărilor în numerar pe sistemul bancar a constituit 83 998 mil. lei, volum superior celui din perioada respectivă a anului precedent cu 3,7%.

13.11.2018
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2018
Biroul Național de Statistică informează că în luna septembrie 2018, producția industrială s-a micșorat față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 3,2%, ca urmare a descreșterii producției industriale în industria prelucrătoare și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Producția industrială în industria extractivă a crescut în septembrie cu 22,9% față de septembrie 2017.

09.11.2018
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna octombrie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna octombrie 2018 inflaţia anuală a constituit 1,2%, inclusiv la: produse alimentare – 2,3%, mărfuri nealimentare – 2,5% şi servicii prestate populaţiei. Totodată, indicele preţurilor de consum în octombrie 2018 faţă de septembrie 2018 a constituit 100,4%.

09.11.2018
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2018
Biroul Național de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2018 exporturile de mărfuri au totalizat 1960,0 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 18,7%, iar importurile de mărfuri au constituit 4185,5 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 21,6%.

09.11.2018
Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii străini și cetățenii Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2018
Biroul Național de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2018 numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii străini, la intrarea în Republica Moldova a totalizat 3,4 mil. persoane, în creștere cu 13,4% fată de perioada corespunzătoare din anul 2017.

05.11.2018
Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-septembrie 2018 faţă de perioada respectivă a anului 2017 a constituit 94,9%.

30.11.2017
Situaţia persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova
Numărul estimat al persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova este de 182,0 mii persoane, inclusiv 11,7 mii copii cu vîrsta de 0-17 ani. Persoanele cu dizabilităţi reprezintă 5,1% din populaţia totală a ţării, iar copiii cu dizabilităţi constituie 1,7% din numărul total al copiilor din Republica Moldova.

28.11.2017
Investiţiile în active imobilizate în ianuarie-septembrie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2017 valoarea investiţiilor în active imobilizate a constituit 11113,4 mil. lei. Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere cu 2,4%.

27.11.2017
Locuinţe date în exploatare în ianuarie-septembrie 2017
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-septembrie 2017 au fost date în exploatare 4769 locuințe cu suprafaţa totală de 395,8 mii m², sau cu 35,1% mai mult faţă de ianuarie-septembrie 2016.

24.11.2017
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-octombrie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-octombrie 2017 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 14,0 mil. tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din anul 2016 cu 23,2%.

24.11.2017
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-septembrie 2017 volumul lucrărilor executate de organizaţiile cu genul principal de activitate „Construcţii” a constituit 5022,2 mil. lei sau 102,1% faţă de nivelul înregistrat în perioada similară a anului 2016.

24.11.2017
Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul III 2017
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul III 2017 câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 5809,1 lei, înregistrând o creștere de 11,1% față de trimestrul III 2016.

22.11.2017
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-septembrie 2017
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-septembrie 2017 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul s-a diminuat cu 3,7% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2016.

 
Pagina
12345
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38779 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran