RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.05.2022
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
28.02.2022
Investiţii în active imobilizate în anul 2021
Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor preliminare, în anul 2021 au fost realizate investiţii în active imobilizate, total, în valoare de 29,6 miliarde lei sau cu 4,8% mai mult faţă de anul precedent.

28.02.2022
Nivelul infracţionalităţii în Republica Moldova în anul 2021
Conform datelor Ministerului Afacerilor Interne, în anul 2021 pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 27,2 mii infracţiuni, în creștere cu 3,1% comparativ cu anul 2020. Rata infracţionalităţii în anul 2021 a constituit 105 infracţiuni la 10 mii locuitori comparativ cu 101 infracțiuni în anul 2020 și 130 infracţiuni în anul 2017.

24.02.2022
Locuinţe date în exploatare în anul 2021
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2021 au fost date în exploatare 8,8 mii locuințe, cu 1,3 mii mai mult faţă de anul 2020. Suprafaţa totală a locuinţelor date în exploatare în anul 2021 a constituit 718,8 mii m² sau cu 19,3% mai mult față de anul 2020.

18.02.2022
Activitatea industriei în anul 2021
Biroul Național de Statistică informează că, în luna decembrie 2021 producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 11,4%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna decembrie 2020 față de luna decembrie 2019 cu 1,8%.

18.02.2022
Lucrări de construcții executate în anul 2021
Biroul Național de Statistică informează că, conform estimărilor preliminare, în trimestrul IV 2021 volumul lucrărilor de construcții s-a diminuat față de aceeași perioadă a anului 2020 cu 11,6%, ca urmare a descreșterii, pe elemente de structură, a volumului lucrărilor de întreținere și reparații curente cu 24,7%, lucrărilor de reparații capitale cu 9,9% și a lucrărilor de construcții noi cu 5,9%.

17.02.2022
Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor în anul 2021
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2021 agențiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 320,9 mii de turiști și excursioniști sau de 2,6 ori mai mult față de anul 2020, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în anul 2020 față de anul 2019 cu 252,1 mii de turiști sau de 3,0 ori.

17.02.2022
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna decembrie și în anul 2021
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2021 exporturile de mărfuri au însumat 3144,4 milioane dolari SUA, valoare mai mare cu 27,5%, comparativ cu cea înregistrată în anul 2020, iar importurile de mărfuri au însumat 7176,6 milioane dolari SUA, nivel superior celui realizat în anul 2020, cu 32,5%

16.02.2022
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în anul 2021
Biroul Național de Statistică informează că, în luna decembrie 2021 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul în prețuri comparabile s-a majorat cu 17,4% faţă de luna precedentă şi s-a micșorat cu 1,0%, comparativ cu luna decembrie 2020.

15.02.2022
Transportul de pasageri şi mărfuri în anul 2021
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2021 cu transportul public au fost transportați 60,9 milioane pasageri, cu 9,5% mai mult față de anul 2020. Parcursul pasagerilor a constituit 3483,8 milioane pasageri-km, fiind în creştere cu 43,1%, comparativ cu anul 2020.

10.02.2022
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2022
Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna ianuarie 2022 comparativ cu luna ianuarie 2021 au crescut cu 16,56%, inclusiv la produse alimentare cu 21,05%, mărfuri nealimentare cu 13,37% și servicii prestate populaţiei cu 14,80%.

26.02.2021
Nivelul infracţionalităţii în Republica Moldova în anul 2020
Conform datelor Ministerului Afacerilor Interne, în anul 2020 pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 26,3 mii infracţiuni, fiind în scădere cu 17,0% comparativ cu anul precedent și cu 37,2% comparativ cu anul 2016. Rata infracţionalităţii în anul 2020 a constituit 100 infracţiuni la 10 mii locuitori, comparativ cu 120 infracíuni în anul 2019 și 151 infracţiuni în anul 2016.

25.02.2021
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în anul 2020
Biroul National de Statistică informează că, în anul 2020 structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare au fost frecventate de 90,3 mii de turiști, ce constituie 24,1% față de anul 2019. Din numărul total de turiști, 61,6 mii au constituit turiștii rezidenți și 28,7 mii - turiștii nerezidenți.

25.02.2021
Locuinţe date în exploatare în anul 2020
Biroul Naţional de Statistică informează că conform datelor preliminare, în anul 2020 au fost date în exploatare 6906 locuințe, cu 2088 locuinţe mai puţin faţă de anul 2019. Suprafaţa totală a locuinţelor date în exploatare în anul 2020 a însumat 545,5 mii m², sau cu 20,7% mai puțin față de anul 2019.

22.02.2021
Lucrări de construcţii executate în ianuarie-decembrie 2020
Biroul Național de Statistică informează că conform datelor preliminare, în ianuarie-decembrie 2020, au fost realizate lucrări de construcții în valoare de 14,0 miliarde lei sau cu 3,7% mai mult față de ianuarie-decembrie 2019.

19.02.2021
Activitatea industriei în anul 2020
Biroul Național de Statistică informează că în luna decembrie 2020, producția industrială s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 1,8%. Reducerea producției a fost cauzată de descreșteri în industria prelucrătoare, generând scăderea producției pe total industrie cu 4,4%.

19.02.2021
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în anul 2020
Biroul Național de Statistică informează, că în luna decembrie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a înregistrat o creștere cu 17,2% faţă de luna precedentă şi o creștere cu 18,5%, comparativ cu luna decembrie 2019.

17.02.2021
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în anul 2020
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2020 exporturile de mărfuri au însumat 2485,2 milioane dolari SUA, valoarea acestora fiind mai mică cu 10,6% față de anul 2019, iar importurile de mărfuri au constituit 5415,7 milioane dolari SUA, nivel inferior celui realizat în anul 2019 cu 7,3%.

15.02.2021
Transportul de pasageri şi mărfuri în anul 2020
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna decembrie 2020 cu transportul public au fost transportați 5,2 mil. pasageri, cu 38,8% mai puţin față de luna corespunzătoare din anul 2019. Numărul de pasageri transportați s-a redus în transportul aerian și rutier și a crescut la transportul fluvial și cel feroviar. Parcursul pasagerilor în luna de raport a constituit 228,4 mil. pasageri-km, fiind în descreştere cu 45,5% comparativ cu luna decembrie 2019.

12.02.2021
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2021
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna ianuarie 2021 inflaţia anuală a constituit 0,22%, inclusiv la produse alimentare 1,26%, mărfuri nealimentare (-0,08%) și servicii prestate populaţiei (-0,95%).

28.02.2020
Nivelul infracţionalităţii în Republica Moldova în anul 2019
Conform informaţiei Ministerului Afacerilor Interne, în anul 2019 pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 31,7 mii infracţiuni, fiind în scădere cu 20,4% comparativ cu anul 2015. Rata infracţionalităţii constituie 118 infracţiuni la 10 mii locuitori, comparativ cu 141 infracţiuni în anul 2015.

28.02.2020
Investiţii în active imobilizate în ianuarie-decembrie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-decembrie 2019 au fost realizate investiţii în active imobilizate în valoare de 27,8 miliarde lei sau cu 9,4% mai mult faţă de ianuarie-decembrie 2018.

26.02.2020
Locuinţe date în exploatare în ianuarie-decembrie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-decembrie 2019 au fost date în exploatare 8994 locuințe cu suprafața totală de 688,2 mii m², în creștere cu 45,9% față de perioada similară a anului 2018.

25.02.2020
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-decembrie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-decembrie 2019 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 374,8 mii de turiști, din care 200,7 mii de turiști rezidenți și 174,0 mii de turiști nerezidenți. Comparativ cu ianuarie-decembrie 2018, s-a majorat numărul de turiști cazați în structurile de primire turistică colective, pe seama creșterii acestuia la hoteluri și moteluri și structuri de odihnă. Totodată, s-a redus numărul de turiști cazați în cămine pentru vizitatori, pensiuni turistice și agroturistice, structuri de întremare și în tabere de vacanță.

24.02.2020
Activitatea de construcții realizată în antrepriză în ianuarie-decembrie 2019
Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-decembrie 2019, volumul lucrărilor de construcții realizate în antrepriză a constituit 13,06 miliarde lei sau 109,8% față de nivelul înregistrat în perioada similară a anului 2018.

21.02.2020
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-decembrie 2019
Biroul Național de Statistică informează, că în ianuarie-decembrie 2019 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a fost în creştere cu 13,2% faţă de perioada corespunzătoare din 2018.

19.02.2020
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 2019
Biroul Național de Statistică informează că în luna decembrie 2019, producția industrială s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 1,0%, ca urmare a descreșterii producției industriale în industria extractivă și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Totodată, s-a înregistrat creștere în industria prelucrătoare.

17.02.2020
Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova, în ianuarie-decembrie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-decembrie 2019, cu transportul public, au fost transportați 103,0 mil. pasageri, cu 0,8% mai mult ca în perioada similară din anul 2018. Parcursul pasagerilor a constituit 5 974,6 mil. pasageri-km, cu 0,8% mai mult comparativ cu ianuarie-decembrie 2018.

14.02.2020
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în anul 2019
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2019 exporturile de mărfuri au totalizat 2,8 miliarde dolari SUA, volum superior celui realizat în anul 2018 cu 2,7%, iar importurile de mărfuri au constituit 5,8 miliarde dolari SUA, volum superior celui înregistrat în anul 2018 cu 1,4%.

14.02.2020
Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în anul 2019
Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, în anul 2019 suma încasărilor în numerar pe sistemul bancar a constituit 121535 mil. lei, volum superior celui din anul precedent cu 7,5%. În numerar s-au eliberat mijloace bănești în sumă de 123412 mil. lei, depășind cu 7,3% eliberările efectuate în anul 2018.

10.02.2020
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna ianuarie 2020 inflaţia anuală a constituit 6,85%, inclusiv la: produse alimentare – 11,52%, mărfuri nealimentare – 3,78%, și servicii prestate populaţiei – 4,05%. Totodată, indicele preţurilor de consum în ianuarie 2020 faţă de decembrie 2019 a constituit 100,63%.

28.02.2019
Nivelul infracţionalităţii în Republica Moldova în anul 2018
Conform informaţiei Ministerului Afacerilor Interne, în anul 2018 pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 32,0 mii infracţiuni, înregistrând o scădere de 10,0% faţă de anul precedent, iar comparativ cu anul 2014 nivelul infracţionalităţii a scăzut cu 23,4%. Rata infracţionalităţii constituie 90 infracţiuni la 10 mii locuitori comparativ cu 117 infracţiuni în anul 2014.

28.02.2019
Investiţii în active imobilizate în ianuarie-decembrie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-decembrie 2018 valoarea investiţiilor în active imobilizate a constituit 24215,8 mil. lei, fiind în creştere cu 12,3% faţă de ianuarie-decembrie 2017.

26.02.2019
Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul IV 2018
Biroul Național de Statistică informează că, câștigul salarial mediu lunar brut din economia națională în anul 2018 a constituit 6446,4 lei și s-a mărit față de anul 2017 în valoare nominală cu 13,2%, iar în termeni reali – cu 9,9%. Indicele câștigului salarial real pentru trimestrul IV 2018 față de trimestrul IV 2017 a fost de 113,2%, sau în creștere cu 13,2% față de nivelul anului trecut.

26.02.2019
Locuinţe date în exploatare în ianuarie-decembrie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-decembrie 2018 au fost date în exploatare 6008 locuințe cu suprafaţa totală de 471,6 mii m². Comparativ cu perioada similară a anului precedent acest indicator s-a diminuat cu 17,5%.

22.02.2019
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în anul 2018
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în luna decembrie 2018 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a înregistrat o creștere de 10,3% faţă de luna precedentă şi de 7,5%, comparativ cu luna decembrie 2017. În anul 2018 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a fost în creştere cu 7,6% faţă de anul 2017.

22.02.2019
Activitatea de construcții realizată în antrepriză în ianuarie-decembrie 2018
Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-decembrie 2018 volumul lucrărilor de construcţii realizate în antrepriză a constituit 11055,3 mil. lei, fiind în creştere cu 14,5% (în prețuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în perioada similară a anului 2017.

20.02.2019
Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în anul 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2018 agențiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 323,5 mii de turişti şi excursionişti, cu 13,5% mai mult decît în anul 2017. Majorarea numărului de turişti şi excursionişti a fost condiţionată de cresterea numărului de participanţi la turismul emiţător, turismul receptor, precum și la turismul intern.

19.02.2019
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 2018
Biroul Național de Statistică informează că în luna decembrie 2018, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 0,4%, ca urmare a creșterii producției industriale în industria extractivă și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria prelucrătoare.

18.02.2019
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în anul 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2018 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 364,6 mii de turiști, din care 160,2 mii de turiști străini și 204,4 mii de turiști moldoveni. Comparativ cu anul 2017 s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective, pe seama creşterii acestuia la structuri de odihnă, hoteluri și moteluri, structuri de întremare și tabere de vacanță pentru elevi. Totodată, s-a redus numărul de turiști cazați în cămine pentru vizitatori și pensiuni turistice şi agroturistice.

15.02.2019
Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii străini și cetățenii Republicii Moldova în anul 2018
Biroul Național de Statistică informează, că în anul 2018 numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii străini, la intrarea în Republica Moldova a totalizat 4,3 mil. persoane, în creștere cu 11,7% fată de anul 2017. În anul 2018 numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii Republicii Moldova, la ieșirea din țară a constituit 5,9 milioane persoane, cu 2,8% mai mult decît în perioada similară din anul 2017.

 
Pagina
12345
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
69663 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran