RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.05.2022
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
30.06.2021
Fondul locativ la 1 ianuarie 2021
Biroul Naţional de Statistică informează că la 1 ianuarie 2021, fondul locativ a constituit 1309,8 mii locuinţe cu o suprafaţă totală de 89187,7 mii m.p.

28.06.2021
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2020
Biroul Național de Statistică informează că numărul de decese în anul 2020, conform datelor Agenției Servicii Publice, a fost de 40656 cazuri, fiind în creștere cu 4245 cazuri față de anul 2019.

21.06.2021
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna mai 2021
Biroul Național de Statistică relatează, că în luna mai 2021 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de aprilie curent cu 0,8%, față de mai 2020 – cu 7,7% și față de decembrie 2020 – cu 5,3%.

21.06.2021
Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii, în anul 2020
Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2020, numărul născuților-vii a fost de 30730 persoane, fiind în descreștere cu 1693 copii față de anul 2019. Din numărul copiilor născuți-vii, 52,4% au fost băieți, raportul de masculinitate fiind de 110 băieți la 100 fete.

18.06.2021
Activitatea industriei în ianuarie-aprilie 2021
Biroul Național de Statistică informează că în luna aprilie 2021, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 50,4%, pe fundalul descreșterii producției în aprilie 2020 față de luna corespunzătoare a anului 2019 cu 25,8%.

15.06.2021
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2021
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-aprilie 2021 exporturile de mărfuri au însumat 903,0 milioane dolari SUA, valoare mai mare cu 9,5%, comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2020, iar importurile de mărfuri au însumat 2112,3 milioane dolari SUA, nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2020, cu 28,0%.

15.06.2021
Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-aprilie 2021
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna aprilie 2021 cu transportul public au fost transportați 4,8 pasageri, de 5,1 ori mai mult față de luna corespunzătoare din anul 2020, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna aprilie anul trecut față de luna respectivă a anului 2019 de peste 9,3 ori.

15.06.2021
Produsul Intern Brut în trimestrul I 2021
Biroul Național de Statistică informează că Produsul Intern Brut, estimat pentru trimestrul I 2021, a însumat 46,5 miliarde lei, prețuri curente. Comparativ cu trimestrul I 2020, PIB s-a majorat, în termeni reali, cu 1,8% pe seria brută și cu 0,1% pe seria ajustată sezonier.

10.06.2021
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2021
Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna mai 2021 comparativ cu luna mai 2020 au crescut cu 3,09%, inclusiv la produse alimentare cu 4,95% și mărfuri nealimentare cu 4,66%.

07.06.2021
Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul I 2021
Conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în trimestrul I 2021, forța de muncă a Republicii Moldova, care include populația ocupată plus șomerii, a constituit 833,9 mii persoane, fiind în descreștere cu 0,8% față de trimestrul I 2020.

04.06.2021
Impactul Covid-19 asupra indicatorilor forței de muncă în anul 2020
Efectele pandemiei Covid-19 asupra pieței muncii au apărut la finele trimestrului I 2020, odată cu instituirea în țară a stării de urgență. Pandemia de Covid-19 a continuat să afecteze piața muncii și în următoarele trimestre.

30.06.2020
Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează, că la 1 ianuarie 2020 fondul locativ al Republicii Moldova a constituit 1302,1 mii locuinţe cu o suprafaţă totală de 88534,3 mii m.p.

19.06.2020
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2020
Biroul Național de Statistică informează că, în luna aprilie 2020, producția industrială s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 25,0%, ca urmare a descreșterii producției industriale în industria extractivă și în industria prelucrătoare. Totodată, s-a înregistrat creștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat.

19.06.2020
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în Republica Moldova în luna mai 2020
Biroul Național de Statistică relatează că, în luna mai 2020 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de aprilie curent cu 0,1%, față de mai 2019 – cu 2,9% și față de decembrie 2019 – cu 1,4%.

19.06.2020
Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul l 2020
Conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în trimestrul I 2020 forța de muncă a Republicii Moldova, care include populația ocupată plus șomerii, a constituit 840,5 mii persoane, fiind în descreștere cu 6,5% față de trimestrul I 2019.

15.06.2020
Produsul intern brut în trimestrul I 2020
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul I 2020, Produsul intern brut a însumat, pe serie brută, 43685 mil. lei prețuri curente de piață, în creștere - în termeni reali – cu 0,9% față de trimestrul I 2019. Pe seria ajustată sezonier, față de același trimestru din 2019, PIB s-a majorat cu 1,2%, iar față de trimestrul IV 2019 - cu 0,5%.

15.06.2020
Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna aprilie 2020, cu transportul public, au fost transportați 949,7 mii pasageri, cu 89,3% mai puţin ca în luna corespunzătoare din anul 2019. O scădere semnificativă a numărului de pasageri transportați se observă atât în transportul aerian, rutier cât și cel feroviar.

15.06.2020
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-aprilie 2020 exporturile de mărfuri au totalizat 824,8 milioane dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2019 cu 13,0%, iar importurile de mărfuri au constituit 1650,8 milioane dolari SUA, volum inferior celui înregistrat în ianuarie-aprilie 2019 cu 12,3%.

10.06.2020
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2020
Biroul Naţional de Statistică informează că în luna mai 2020 inflaţia anuală a constituit 4,05%, inclusiv la: produse alimentare – 7,79%, mărfuri nealimentare 0,56% și servicii prestate populaţiei – 3,41%. Totodată, indicele preţurilor de consum în luna mai 2020 faţă de aprilie a constituit 100,22%.

10.06.2020
Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii, în anul 2019
Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2019, numărul născuților-vii a fost de 32022 persoane, fiind în descreștere cu 2742 față de anul 2018. Din numărul copiilor născuți-vii4 51,3% au fost băieți, raportul de masculinitate fiind de 105 băieți la 100 fete.

28.06.2019
Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că la 1 ianuarie 2019, fondul locativ al Republicii Moldova a constituit 1292,5 mii locuinţe cu o suprafaţă totală de 87751,3 mii m.p.

25.06.2019
Produsul intern brut în trimestrul I 2019
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul I 2019, Produsul intern brut a însumat, pe serie brută, 41185 mil. lei prețuri curente de piață, în creștere - în termeni reali – cu 4,4% față de trimestrul I 2018. Pe seria ajustată sezonier, față de același trimestru din 2018, PIB s-a majorat cu 4,1%, iar față de trimestrul IV 2018 - cu 0,3%.

20.06.2019
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna mai 2019
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna mai 2019 preţurile producătorului în industrie s-au micșorat față de aprilie curent cu 0,1%, iar față de mai 2018 prețurile s-au majorat cu 1,5% și față de decembrie 2018 – cu 1,1%.

19.06.2019
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2019
Biroul Național de Statistică informează că în luna aprilie 2019, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 12,3%, ca urmare a creșterii producției industriale în industria extractivă, în industria prelucrătoare și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat.

17.06.2019
Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-aprilie 2019, cu transportul public, au fost transportați 34,1 mil. pasageri, cu 3,5% mai mult ca în perioada similară din anul 2018. Parcursul pasagerilor a constituit 1 643,5 mil. pasageri-km, cu 3,2% mai mult comparativ cu ianuarie-aprilie 2018.

14.06.2019
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2019
Biroul Național de Statistică informează, că în ianuarie-aprilie 2019 exporturile de mărfuri au totalizat 948,7 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2018 cu 8,1%, iar importurile de mărfuri au constituit 1880,6 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2018 cu 6,2%.

10.06.2019
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2019
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna mai 2019 inflaţia anuală a constituit 4,6%, inclusiv la: produse alimentare – 8,0%, mărfuri nealimentare – 4,0%, servicii prestate populaţiei – 0,1%. Totodată, indicele preţurilor de consum în luna mai 2019 faţă de aprilie 2019 a constituit 101,4%.

07.06.2019
Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul I 2019
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul I 2019 câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 6923,0 lei, înregistrând o creștere de 17,2% față de trimestrul I 2018.

29.06.2018
Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că la 1 ianuarie 2018, fondul locativ al Republicii Moldova a constituit 1287,3 mii locuinţe cu o suprafaţă totală de 87265,2 mii m.p.

25.06.2018
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-mai 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-mai 2018 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 6,1 mil. tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din 2017 cu 13,4%. Parcursul mărfurilor a constituit 1762,8 mil. tone-km, cu 5,2% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2017.

19.06.2018
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna mai 2018
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna mai 2018 preţurile producătorului în industrie față de aprilie curent s-au diminuat cu 0,3% , față de mai 2017 prețurile s-au majorat cu 0,3%, iar faţă de decembrie 2017 prețurile s-au micșorat cu 0,5%.

18.06.2018
Veniturile și cheltuielile populației în trimestrul I anul 2018
Biroul Național de Statistică informează, că în trimestrul I 2018 veniturile disponibile ale populației au fost în medie 2353 lei lunar pe o persoană, fiind în creștere cu 10,3% față de aceeași perioadă a anului precedent iar față de trimestrul IV 2017 s-au redus cu 1,9%. În termeni reali veniturile populației au înregistrat o creștere de 4,8%.

15.06.2018
Produsul intern brut în trimestrul I 2018
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul I 2018, Produsul intern brut (PIB) a însumat, pe serie brută, 37 609 mil. lei prețuri curente de piață, în creștere - în termeni reali – cu 3,7% față de trimestrul I 2017. Pe seria ajustată sezonier, față de același trimestru din 2017, PIB s-a majorat cu 3,6%, iar față de trimestrul IV 2017 s-a diminuat cu 0,8%.

12.06.2018
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că în luna aprilie 2018, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 13,3%, ca urmare a creșterii producției industriale în industria prelucrătoare și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria extractivă.

11.06.2018
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna mai 2018 inflaţia anuală a constituit 2,8%, inclusiv la: produse alimentare – 4,2%, mărfuri nealimentare – 2,7% şi servicii prestate populaţiei – 0,4%. Totodată, indicele preţurilor de consum în mai 2018 faţă de aprilie 2018 a constituit 100,0%.

07.06.2018
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-aprilie 2018 exporturile de mărfuri au totalizat 878,1 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 28,7%, iar importurile de mărfuri au constituit 1770,8 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 27,2%.

04.06.2018
Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul l 2018
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul I 2018 populația economic activă a Republicii Moldova a constituit 1172,9 mii persoane, fiind în descreștere cu 2,4% față de trimestrul I 2017.

30.06.2017
Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează că la 1 ianuarie 2017 fondul locativ al Republicii Moldovaa a constituit 86830,6 mii m.p. Localităţilor urbane le revin 37895,8 mii m.p. sau 43,6% din volumul total al fondului locativ, localităţilor rurale – respectiv 48934,8 mii m.p. sau 56,4%.

29.06.2017
RPL2014: Migrația populației în cadrul țării și din alte țări
Repartizarea populaţiei Republicii Moldova după domiciliul actual relevă că 1918,7 mii de persoane locuiau în localitatea de recenzare de la naştere. În mediul urban, în localitatea de recenzare locuia de la naştere 59,1% din populaţie, iar în mediul rural – 79,0%. Astfel, 741,5 mii de persoane şi-au schimbat domiciliul cel puţin o dată în viaţă.

26.06.2017
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-mai 2017
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-mai 2017 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 5,2 mil. tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din anul 2016 cu 22,8%.

 
Pagina
12345
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
69642 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran