RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.05.2022
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie octombrie / noiembrie / decembrie
29.09.2021
Vârstnicii în Republica Moldova în anul 2020
În Republica Moldova, la începutul anului 2021 locuiau 584,0 mii persoane în vârstă de 60 ani şi peste, ceea ce constituie 22,5% din totalul populației cu reședință obișnuită. Din numărul total al vârstnicilor, 349,5 mii persoane erau femei, fiecare a treia persoană era între 60-64 ani, iar 61,2 mii persoane constituiau persoanele care au depășit vârsta de 80 ani.

21.09.2021
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în luna august 2021
Biroul Național de Statistică relatează că în luna august 2021 prețurile producătorului în industrie au rămas la nivelul lunii iulie curent, iar față de august 2020 s-au majorat cu 7,6% și față de decembrie 2020 – cu 5,7%.

20.09.2021
Activitatea industriei în ianuarie-iulie 2021
Biroul Național de Statistică informează că, în luna iulie 2021, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 16,2%, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna iulie 2020 față de luna iulie 2019 cu 3,2%.

15.09.2021
Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2021
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-iulie 2021 exporturile de mărfuri au însumat 1572,5 milioane dolari SUA, valoare mai mare cu 15,5%, comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2020 iar importurile de mărfuri au însumat 3828,3 milioane dolari SUA, nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2020, cu 32,5%.

15.09.2021
Produsul Intern Brut în trimestrul II 2021 și semestrul I 2021
Biroul Național de Statistică informează că, Produsul Intern Brut, estimat pentru trimestrul II 2021, a însumat 57,7 miliarde lei, prețuri curente. Comparativ cu trimestrul II 2020, PIB s-a majorat, în termeni reali, cu 21,5% pe seria brută și cu 19,1% pe seria ajustată sezonier, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în trimestrul II 2020 față de trimestrul II 2019 cu 14,0%, în termeni reali.

14.09.2021
Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-iulie 2021
Biroul Naţional de Statistică informează că în luna iulie 2021 cu transportul public au fost transportați 5,2 milioane pasageri, cu 23,2% mai mult față de luna corespunzătoare din anul precedent, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna iulie 2020 față de luna iulie 2019 de 1,9 ori.

10.09.2021
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2021
Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna august 2021 comparativ cu luna august 2020 au crescut cu 4,64%, inclusiv la produse alimentare cu 4,83%, mărfuri nealimentare cu 6,93% și serviciile prestate populaţiei cu 1,02%

06.09.2021
Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul II 2021
Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în trimestrul II 2021, forța de muncă a Republicii Moldova, care include populația ocupată și șomerii, a constituit 874,0 mii persoane, fiind în creștere cu 1,9% față de trimestrul II 2020.

01.09.2021
Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul II 2021
Biroul Național de Statistică informează că în trimestrul II 2021 câștigul salarial mediu lunar nominal brut la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare a constituit 9044,5 lei, fiind în creștere cu 15,2% față de trimestrul II 2020 și cu 6,8% față de trimestrul I 2021.

29.09.2020
Vârstnicii în Republica Moldova în anul 2019
Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice care este marcată anual, la 1 octombrie, Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind situaţia vârstnicilor, conform datelor disponibile - pentru anul 2019 și 2020 - cu privire la Covid-19.

18.09.2020
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2020
Biroul Național de Statistică informează că în luna iulie 2020, producția industrială s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 2,4%. Reducerea producției a fost cauzată de descreșteri în industria prelucrătoare (-3,7%). Totodată, s-au înregistrat creșteri în industria extractivă (+15,7%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+5,9%), atenuând scăderea producției pe total industrie cu respectiv 0,5% și 0,4%.

18.09.2020
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în Republica Moldova în luna august 2020
Biroul Național de Statistică relatează, că în luna august 2020 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de iulie curent cu 0,2%, față de august 2019 – cu 2,1% și față de decembrie 2019 – cu 1,9%.

16.09.2020
Minimul de existență în semestrul I 2020
Biroul Naţional de Statistică informează că, în semestrul I 2020, mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 2082,7 lei, fiind în creştere faţă de semestrul I 2019 cu 2,7%.

15.09.2020
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2020
Biroul Național de Statistică informează că, exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2020 s-au cifrat la 209,2 milioane dolari SUA, cu 10,3% mai mult, față de luna iunie 2020 și cu 5,0% mai puțin, comparativ cu luna iulie 2019.

15.09.2020
Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova, în ianuarie-iulie 2020
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna iulie 2020 cu transportul public au fost transportați 4,2 mil. pasageri, cu 48,3% mai puţin ca în luna corespunzătoare din anul 2019. O scădere semnificativă a numărului de pasageri transportați s-a înregistrat atât în transportul aerian (-89,1%), rutier (-47,4%), cât și cel feroviar (-45,0%). Parcursul pasagerilor în luna de raport a constituit 177,9 mil. pasageri-km, fiind în descreştere cu 72,2% comparativ cu luna iulie 2019.

15.09.2020
Produsul Intern Brut în trimestrul II și semestrul I 2020
Biroul Național de Statistică informează că Produsul Intern Brut (PIB), estimat pentru trimestrul II 2020, în valoare nominală a însumat 44629 mil. lei prețuri curente de piață. Comparativ cu trimestrul II 2019, PIB a scăzut cu 14,0% pe seria brută și cu 11,5% pe seria ajustată sezonier. Față de trimestrul I 2020 PIB s-a diminuat cu 7,0% pe seria ajustată sezonier.

10.09.2020
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2020
Biroul Naţional de Statistică informează că în luna august 2020 inflaţia anuală a constituit 3,45%, inclusiv la produse alimentare 7,59%, mărfuri nealimentare și servicii prestate populaţiei 2,13%. Totodată, indicele preţurilor de consum în luna august faţă de luna iulie 2020 a constituit 99,22%.

03.09.2020
Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul II 2020
Conform rezultatelor Anchetei forței de muncă, în trimestrul II 2020, forța de muncă a Republicii Moldova, care include populația ocupată plus șomerii, a constituit 857,7 mii persoane, fiind în descreștere cu 9,0% față de trimestrul II 2019.

01.09.2020
Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul II 2020
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul II 2020, câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 7849,0 lei, fiind în creștere cu 7,5% față de trimestrul II 2019 și cu 2,8% față de trimestrul precedent.

30.09.2019
Vârstnicii în Republica Moldova în anul 2018
Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice în Republica Moldova care se marchează anual la 1 octombrie, Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind situaţia vârstnicilor în anul 2018.

25.09.2019
Minimul de existență în semestrul I 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că în semestrul I 2019 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 2028,3 lei.

25.09.2019
Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrele I și II 2019
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în primele două trimestre ale anului 2019, forța de muncă a Republicii Moldova a constituit 898,6 mii și, respectiv, 943,0 mii persoane.

20.09.2019
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în Republica Moldova în luna august 2019
Biroul Național de Statistică relatează, că în luna august 2019 prețurile producătorului în industrie au rămas la nivelul lunii iulie curent, iar față de august 2018 prețurile s-au majorat cu 2,7% și față de decembrie 2018 – cu 2,3%.

19.09.2019
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2019
Biroul Național de Statistică informează că în luna iulie 2019, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 5,9%, ca urmare a creșterii producției industriale în industria prelucrătoare și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria extractivă.

16.09.2019
Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova, în ianuarie-iulie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-iulie 2019, cu transportul public, au fost transportați 59,7 mil. pasageri, cu 2,0% mai mult ca în perioada similară din anul 2018. Parcursul pasagerilor a constituit 3387,0 mil. pasageri-km, cu 3,3% mai mult comparativ cu ianuarie-iulie 2018.

16.09.2019
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2019
Biroul Național de Statistică informează, că în ianuarie-iulie 2019 exporturile de mărfuri au totalizat 1581,6 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2018 cu 3,1%, iar importurile de mărfuri au constituit 3306,3 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2018 cu 2,6%.

16.09.2019
Produsul intern brut în trimestrul II și semestrul I 2019
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul II 2019, Produsul intern brut a însumat, pe serie brută, 49704 mil. lei prețuri curente de piață, în creștere - în termeni reali – cu 5,8% față de trimestrul II 2018. Pe seria ajustată sezonier, PIB s-a majorat cu 5,2% față de același trimestru din 2018 și cu 2,0% față de trimestrul I 2019.

10.09.2019
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna august 2019 inflaţia anuală a constituit 5,5%, inclusiv la: produse alimentare – 8,3%, mărfuri nealimentare – 4,8%, servicii prestate populaţiei – 2,2%. Totodată, indicele preţurilor de consum în luna august 2019 faţă de iulie 2019 a constituit 99,97%.

28.09.2018
Vârstnicii în Republica Moldova în anul 2017
Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice în Republica Moldova care se marcheaza anual la 1 octombrie, Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind situaţia vârstnicilor în anul 2017.

25.09.2018
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-august 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna august 2018 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 1,9 mil. tone de mărfuri, cu 2,7% mai puțin faţă de luna precedentă şi cu 7,1% mai mult în raport cu luna august 2017. Parcursul mărfurilor în luna august 2018 a totalizat 435,2 mil. tone-km, cu 2,8% mai mult faţă de luna iulie 2018 şi cu 5,6% - comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2017.

18.09.2018
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna august 2018
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna august 2018 preţurile producătorului în industrie s-au diminuat față de iulie curent cu 0,1%, față de august 2017 – cu 0,4%, și faţă de decembrie 2017 – cu 0,5%.

18.09.2018
Minimul de existenţă în semestrul I 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că în semestrul I 2018 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1895,7 lei, fiind în creştere faţă de semestrul I 2017 cu 1,6%.

17.09.2018
Produsul intern brut în trimestrul II și semestrul I 2018
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul II 2018, Produsul intern brut a însumat, pe serie brută, 44 166 mil. lei prețuri curente de piață, în creștere - în termeni reali – cu 5,2% față de trimestrul II 2017. Pe seria ajustată sezonier, PIB s-a majorat cu 5,1% față de același trimestru din 2017 și cu 1,7% față de trimestrul I 2018.

17.09.2018
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II 2018 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 2374 lei, fiind în creştere cu 6,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar față de trimestrul I 2018 au crescut cu 0,9%. În termeni reali veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 3,3%.

11.09.2018
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2018
Biroul Național de Statistică informează că în luna iulie 2018, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 1,5%, ca urmare a creșterii producției industriale în industria extractivă și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria prelucrătoare.

10.09.2018
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2018 inflaţia anuală a constituit 3,2%, inclusiv la: produse alimentare – 6,9%, mărfuri nealimentare – 2,7% şi servicii prestate populaţiei. Totodată, indicele preţurilor de consum în august 2018 faţă de iulie 2018 a constituit 99,8%.

07.09.2018
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2018
Biroul Național de Statistică informează, că în ianuarie-iulie 2018 exporturile de mărfuri au totalizat 1534,1 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 25,8%, iar importurile de mărfuri au constituit 3223,5 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 25,0%.

05.09.2018
Investiţii în active imobilizate în ianuarie-iunie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2018 investiţiile în active imobilizate au însumat 6767,7 mil. lei. Comparativ cu ianuarie-iunie 2017 acest indicator a crescut cu cu 7,4%.

03.09.2018
Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul lI 2018
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în trimestrul II 2018 populația economic activă a Republicii Moldova a constituit 1384,3 mii persoane, fiind în creștere cu 5,2% față de trimestrul II 2017.

29.09.2017
Tranziţia de la muncă la pensionare
Cercetarea statistică „Tranziţia de la muncă la pensionare”, desfășurată pentru prima dată de Biroul Național de Statistică, este un modul complementar, ataşat Anchetei Forţei de Muncă care s-a realizat în luna martie 2017. Cercetarea a fost organizată şi desfăşurată conform standardelor stabilite de către oficiul de statistică al Uniunii Europene pentru cercetarea similară din spațiul UE realizată în anul 2012. Obiectivul principal este de a furniza informații privind modul în care are loc tranziția de la activitatea profesională la pensionare, motivele care determină ieșirea la pensie, factorii de influență și condițiile care ar putea amâna decizia de pensionare în favoarea prelungirii perioadei de desfășurare a activității profesionale.

 
Pagina
1234
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
69663 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran