RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 18.06.2021
Prima / Noutăţi
Noutăţi
Toate / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
10.06.2021
Funcționarii Biroului Național de Statistică, instruiți să utilizeze noi instrumente digitale
În perioada 24-28 mai curent, angajații Direcției Generale tehnologii informaționale a Biroului Național de Statistică, precum și statisticieni de la BNS, au participat la un atelier de lucru, în care au fost instruiți privind utilizarea unor tehnologii de tip open source cu ajutorul cărora se analizează și procesează datele într-un sistem centralizat și standardizat.

08.06.2021
Publicaţia trimestrială "Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-martie 2021" plasată pe pagina web
Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizând: situaţia demografică, piața muncii, sănătate, turism, infracţiuni, agricultura, industria, investiţiile în active imobilizate, construcţii, transporturile.

08.06.2021
Întrevedere între conducerea BNS și cea a ASEM în vederea stabilirii a noi perspective de colaborare
Directorul general al Biroului Național de Statistică, Oleg Cara, a avut o întâlnire cu Rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova, dr. hab., profesor universitar, Grigore Belostecinic, la data de 4 iunie, în cadrul căreia au fost abordate mai multe aspecte ce țin de colaborarea dintre cele două instituții.

04.06.2021
Biroul Național de Statistică angajează tineri absolvenți și studenți
Biroul Național de Statistică angajează tineri absolvenți ai facultăților cu profil economic, statistic, econometrie, matematică, tehnologia informației, relații internaționale sau jurisprudență. Sunt așteptați tineri care au cunoștințe temeinice în domeniile de referință, sunt motivați, flexibili și dedicați, dornici să se manifeste și sunt deschiși pentru noi experiențe, cu studii universitare de master și/sau licență (inclusiv absolvenții în curs de finalizare).

04.06.2021
Schimb de experiență între oficiile europene de statistică privind desfășurarea activității în timpul pandemiei Covid-19
Pandemia cauzată de virusul COVID-19 a avut un impact semnificativ asupra producției statistice. Oficiile naționale de statistică s-au confruntat cu numeroase provocări în desfășurarea activității, fiind necesare implementarea măsurilor pentru limitarea impactului pe termen lung și, totodată, desfășurarea activității în deplină siguranță.

03.06.2021
Intensificarea colaborării în domeniul informațiilor geospațiale în scopul consolidării statisticilor oficiale
Biroul Național de Statistică, Agenția Relații Funciare și Cadastru și Departamentul Cadastru al Agenției Servicii Publice colaborează în domeniul accesării datelor geospațiale necesare dezvoltării Sistemului Informațional Geografic (GIS) al BNS.

31.05.2021
Mai mulți funcționari ai Biroului Național de Statistică își îmbunătățesc competențele profesionale prin studierea limbii engleze
Timp de trei luni 60 de angajați ai Biroului Național de Statistică au învățat și și-au îmbunătățit cunoștințele de limbă engleză, grație proiectului „Asistență Tehnică pentru sprijinirea Biroului Național de Statistică din Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană.

27.05.2021
Colaborare productivă între oficiile naționale de statistică ale Republicii Moldova și României
Statisticienii din cadrul Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova și ai Institutului Național de Statistică al României continuă, în pofida condițiilor pandemice restrictive, cooperarea productivă între oficiile naționale de statistică stabilită pe parcursul istoriei activității acestor instituții. În acest sens, pe parcursul lunilor aprilie-mai, curent, specialiștii ambelor părți s-au întrunit în mai multe ședințe consultative.

17.05.2021
Au mai rămas 14 zile în care pot fi prezentate Situațiile Financiare pentru anul de gestiune 2020
Biroul Național de Statistică informează că au mai rămas 14 zile până la expirarea termenului limită de prezentare, de către entitățile economice, a Situațiilor Financiare pentru anul de gestiune 2020.

14.05.2021
Oleg Cara: „În ultimii ani, Biroul Național de Statistică a demarat o serie de activități pentru a moderniza producția și diseminarea informației statistice în corespundere cu standardele internaționale și europene”
Interviu cu Oleg Cara, Director general al Biroului Național de Statistică.

07.05.2021
Date statistice „Republica Moldova versus Uniunea Europeană” de Ziua Europei 2021
Cu ocazia Zilei Europei 2021, sărbătoare a păcii și unității în Europa, celebrată anual la data de 9 mai, Biroul Naţional de Statistică prezintă date statistice „Republica Moldova (RM) versus Uniunea Europeană (UE-27)”.

04.05.2021
Anunț cu privire la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Biroul Naţional de Statistică, anunţă rezultatele concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul BNS.

29.04.2021
Noi informații statistice din domeniul agriculturii
Biroul Național de Statistică anunță despre disponibilitatea a noi informații statistice din domeniul agriculturii și, anume, cu referință la statistica culturii plantelor.

28.04.2021
Lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul
Data desfăţurării interviului - 29 aprilie 2021, ora 09:30
Biroul Naţional de Statistică anunţă lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

26.04.2021
Directorul general al BNS a avut o întrevedere cu reprezentanta de țară UN Women Moldova
La 23 aprilie curent, directorul general al Biroului Național de Statistică, Oleg Cara, a avut o întrevedere on-line cu reprezentanta de țară a Entității Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitatea Femeilor, Dominika Stojanoska. Discuțiile s-au axat pe implementarea Proiectului Comun ONU „Consolidarea Sistemului Statistic Național”, fiind trecute în revistă cele mai importante rezultate și progrese înregistrate pe durata derulării proiectului.

23.04.2021
Datele geospaţiale necesare pentru efectuarea Recensământului Populației și Locuințelor 2023
Utilizarea datelor geospațiale existente în scopul efectuării Recensământului Populației și Locuințelor în anul 2023, în cadrul rundei mondiale de recensământ 2020, conform recomandărilor Organizației Națiunilor Unite, a fost subiectul ședinței comune a reprezentanților Biroului Național de Statistică, Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru și Agenției Servicii Publice. La ședința organizată on-line, la 22 aprilie curent au participat și reprezentanții Proiectului finanţat de UE "Sprijin pentru statistică în cadrul Reformei Administraţiei Publice".

16.04.2021
Lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Data desfăşurării probei scrise - 20 aprilie 2021, ora 10:00
Biroul Național de Statistică anunță lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.

16.04.2021
Biroul Național de Statistică preia experiența țărilor europene în dezvoltarea unui sistem informațional pentru statistica populației și migrației
Oficiile de statistică din Olanda, Finlanda, Estonia, Spania și Slovenia au prezentat în cadrul unui program de schimb de experiență cu Biroul Național de Statistică din Republica Moldova experiența de elaborare, instituționalizare și implementare a sistemelor informaționale statistice bazate pe datele administrative existente în țările lor. Sesiunile au fost desfășurate săptămânal pe parcursul lunilor februarie și martie de către Fondul ONU pentru Populație (UNFPA), cu suportul financiar al Fondului de Parteneriat pentru Dezvoltare India-ONU.

16.04.2021
Identificarea soluțiilor privind facilitarea activității mediului de afaceri în domeniul raportării statistice
Examinarea problemelor în activitatea mediului de afaceri privind prezentarea rapoartelor statistice și a situațiilor financiare a fost subiectul discuțiilor din cadrul ședinței comune a reprezentanților Biroului Național de Statistică și a mediului de afaceri reprezentat de către Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC și Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova. Întrunirea a avut loc la 15 aprilie 2021, fiind desfășurată în regim online.

16.04.2021
Reprezentanții BNS au participat la prezentarea raportului „Studiul datelor privind migrația în Republica Moldova”
Evoluția fenomenului migrației la noi în țară, unde se atestă unul dintre cele mai înalte niveluri de emigrare a populației, a stat la baza elaborării raportului analitic „Studiul datelor privind migrația în Republica Moldova”, care a fost prezentat la data 14 aprilie curent, în cadrul unui eveniment organizat on-line de către Organizația Internațională pentru Migrație (OIM).

14.04.2021
Evaluarea capacităților naționale a sistemului de date statistice privind accesul copiilor la justiție
Reprezentanți ai Biroului Național de Statistică, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, Procuraturii Generale, Oficiului Avocatului Poporului și UNICEF Moldova au participat la ședința de inițiere a Grupului Tehnic creat în vederea facilitării procesului de testare a indicatorilor regionali privind accesul copiilor la justiție, care a avut loc în regim online la data de 13 aprilie 2021.

06.04.2021
Date demografice complexe, obținute prin dezvoltarea și implementarea sistemului informațional „Statistica populației și migrației”
Reprezentanții Biroului Național de Statistică, în comun cu partenerii de dezvoltare și reprezentanții instituțiilor naționale care dețin date administrative importante și care contribuie la producerea de statistici oficiale au participat la ședința Comitetului Consultativ Tehnic Internațional 2021, desfășurată în regim online, la data de 30 martie curent.

30.03.2021
Expert în comunicare și vizibilitate pentru statistici oficiale
Proiectul finanţat de UE „Asistenţă tehnică pentru sprijinirea Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova” este în căutarea unor candidați cu înaltă calificare pentru postul de Expert în comunicare și vizibilitate pentru Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.

30.03.2021
Expert în managementul calității pentru statistici oficiale
Proiectul finanţat de UE „Asistenţă tehnică pentru sprijinirea Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova” este în căutarea unor candidați cu înaltă calificare pentru postul de Expert în managementul calității pentru statistici oficiale.

25.03.2021
Activitatea statistică, examinată în ședința Consiliului Național pentru Statistică
Astăzi, 25 martie 2021, a avut loc prima ședință din acest an a Consiliului Național pentru Statistică, în cadrul căreia au fost examinate rapoartele cu privire la realizarea Programului de Lucrări Statistice pentru anul 2020 și a Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național pentru anii 2016-2020.

23.03.2021
Publicaţia trimestrială "Buletin statistic în ianuarie-decembrie 2020" plasată pe pagina web
Buletinul conţine date sub formă de tabele vizând principalii indicatori statistici în dinamică, ce caracterizează situaţia socială, economică şi demografică a ţării. Se prezintă informaţia despre situaţia social-economică a ţărilor CSI.

23.03.2021
Anunț cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Termenul limită de depunere a documentelor este până la 10 aprilie 2021
Biroul Naţional de Statistică anunţă concurs cu privire la ocuparea funcţiilor vacante în cadrul BNS.

22.03.2021
Cooperare între BNS și CNAS în vederea implementării metodologiei Sistemului European de statistici integrate în protecția socială
Biroul Național de Statistică și Casa Națională de Asigurări Sociale s-au întrunit pe data de 16 martie curent, întru-un atelier de lucru, desfășurat online, pentru a discuta posibilitatea furnizării datelor referitoare la domeniul protecției sociale în conformitate cu metodologia Sistemului European de statistici integrate privind protecția socială.

19.03.2021
Biroul Național de Statistică a semnat un acord de colaborare în domeniul statisticii cu instituțiile naționale pentru apărarea drepturilor omului
Biroul Național de Statistică, alături de instituțiile naționale pentru drepturile omului – Oficiul Avocatului Poporului și Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității - au semnat la data de 18 martie curent, la Chișinău, Memorandumul de înțelegere privind cooperarea în domeniul producerii și utilizării statisticilor în contextul asigurării drepturilor omului și implementării Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.

11.03.2021
Publicaţia trimestrială "Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-decembrie 2020" plasată pe pagina web
Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizând: situaţia demografică, piața muncii, sănătate, turism, infracţiuni, agricultura, industria, investiţiile în active imobilizate, construcţii, transporturile.

09.03.2021
Realizarea angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană în domeniul statisticii au fost discutate în cadrul Subcomitetului de profil
Progresele înregistrate de Biroul Național de Statistică în cadrul cooperării Republicii Moldova cu Uniunea Europeană au fost prezentate de către directorul general adjunct, Aurelia Spătaru, în cadrul celei de-a șasea reuniuni a Sub-comitetului Uniunea Europeană-Republica Moldova privind dialogul economic, gestionarea finanțelor publice, serviciile financiare, statisticile și cooperarea financiară cu dispoziții antifraudă, organizată în perioada 3-4 martie curent.

25.02.2021
Experiența BNS în perioada pandemică, prezentată în cadrul instruirilor internaționale organizate de OIM
Pandemia cauzată de virusul Covid-19 are un impact global asupra tuturor domeniilor de activitate social-economică, inclusiv cel statistic, care în această perioadă se confruntă cu diverse provocări și obstacole în procesul producerii datelor statistice conforme principiilor fundamentale ale ONU de organizare a statisticii.

22.02.2021
Posturi pentru asistarea Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova în implementarea Sistemului Informațional Automatizat Integrat revizuit în vederea asigurării standardizării proceselor statistice
Proiectul finanţat de UE „Asistenţă tehnică pentru susţinerea Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova” este în căutarea experților naţionali de înaltă calificare pentru două posturi cu normă întreagă pe termen fix: Frontend Developer (A) şi Backend Developer (B) pentru dezvoltarea şi implementarea Sistemului Informațional Automatizat Integrat în cadrul Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova.

22.02.2021
Proiectul standardelor de calitate a vieții, aprobat în cadrul ședinței grupului de experți al Comitetului Executiv al CSI
Reuniunea grupului de experți al Comitetului Executiv al Comunității Statelor Independente (CSI), desfășurată la data de 19 februarie 2021, la Minsk, a avut loc pe ordinea de zi aprobarea proiectului „Standardele de calitate a vieții” și aprobarea acestuia în scopul coordonării informațiilor și datelor tuturor țărilor membre.

19.02.2021
Anunț cu privire la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Biroului Naţional de Statistică
Biroul Naţional de Statistică, anunţă că, în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, nici un candidat nu a promovat proba scrisă.

19.02.2021
Expert IT pentru asistarea Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova pentru elaborarea unui document conceptual privind Sistemul Informatic Integrat Automat
Proiectul finanţat de UE „Asistenţă tehnică pentru sprijinirea Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova” este în căutarea unor candidați cu înaltă calificare pentru elaborarea unui document conceptual privind Sistemul Informatic Integrat Automat care urmează să fie dezvoltat pentru Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.

18.02.2021
Implementarea de către Republica Moldova a indicatorilor ODD în domeniul agriculturii și alimentației, în atenția FAO
Monitorizarea indicatorilor Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) în domeniul agriculturii și alimentației este tematica atelierului de lucru, cu participare internațională, care are loc în perioada 16-18 februarie curent, cu continuitate în zilele de 23-25 februarie 2021.

15.02.2021
Impactul COVID-19 asupra calității aerului, subiect discutat în cadrul întrunirii regionale de nivel înalt
Utilizarea Datelor de Observare Spațială a Pământului pentru monitorizarea poluării aerului în cadrul studiilor privind impactul COVID-19 asupra calității aerului din Republica Moldova și Ucraina a fost tematica întrunirii regionale de nivel înalt, desfășurată în regim online la data de 12 februarie curent.

11.02.2021
Prezentarea situațiilor financiare prin intermediul Ghișeului Unic de raportare electronică
Biroul Național de Statistică informează respondenții despre posibilitatea prezentării situațiilor financiare pentru anul 2020 prin intermediul Ghișeului unic de raportare electronică sau, la alegere, pe suport de hârtie.

09.02.2021
Producerea datelor statistice calitative – pe agenda partenerilor de implementare a Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030
În perioada 8-9 februarie curent, reprezentanții Biroului Național de Statistică au participat la atelierul de lucru cu genericul „Producerea și raportarea datelor Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă”, organizat de către Directoratul General Eurostat al Comisiei Europene, în cadrul Proiectului Regional de Cooperare Statistică „Statistici prin Parteneriatul Estic”.

 
Pagina
123456789101112131415161718192021222324252627282930
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
60703 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran