RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 06.04.2020
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
29.08.2019
Investiţii în active imobilizate în ianuarie-iunie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2019 au fost realizate investiţii în active imobilizate în valoare de 9154,2 mil. lei. Comparativ cu perioada similară a anului 2018 acest indicator a crescut cu 26,8%.

28.08.2019
Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul II 2019
Biroul Național de Statistică informează, că în trimestrul II 2019, câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 7 302,6 lei, înregistrând o creștere de 14,6% față de trimestrul II 2018. Indicele câștigului salarial real pentru trimestrul II 2019, față de trimestrul II 2018, a fost de 110,2%, sau în creștere cu 10,2% față de nivelul anului trecut.

23.08.2019
Locuinţe date în exploatare în ianuarie-iunie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2019 au fost date în exploatare 3676 locuințe cu suprafaţa totală de 271,1 mii m², în creştere cu 30,3% față de perioada similară a anului 2018.

22.08.2019
Activitatea de construcții realizată în antrepriză în ianuarie-iunie 2019
Biroul Național de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2019, volumul lucrărilor de construcții realizate în antrepriză a constituit 4127,3 mil. lei, în creștere cu 26,1% (în prețuri comparabile), față de nivelul înregistrat în perioada similară a anului precedent.

22.08.2019
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iunie 2019
Biroul Național de Statistică informează, că în luna iunie 2019 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a înregistrat o scădere de 0,9% faţă de luna precedentă şi o creștere de 17,7%, comparativ cu luna iunie 2018. În ianuarie-iunie 2019 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a fost în creştere cu 17,0% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2018.

21.08.2019
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-iunie 2019
Biroul Național de Statistică informează, că în perioada ianuarie-iunie 2019 primele brute subscrise au constituit 769,9 mil. lei, fiind în creştere cu 9,1% faţă de primele brute subscrise în perioada respectivă a anului precedent. Despăgubirile şi indemnizaţiile de asigurare plătite în ianuarie-iunie 2019 au însumat 354,5 mil. lei, depășind cu 20,8% achitările efectuate în perioada corespunzătoare ale anului 2018.

20.08.2019
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în Republica Moldova în luna iulie 2019
Biroul Național de Statistică relatează, că în luna iulie 2019 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de iunie curent cu 0,5%, față de iulie 2018 – cu 2,7% și față de decembrie 2018 – cu 2,3%.

20.08.2019
Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-iunie 2019 agențiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 151,6 mii de turiști și excursioniști, cu 12,2% mai mult decât în perioada corespunzătoare din anul 2018. Majorarea numărului de turişti şi excursionişti a fost condiţionată de cresterea numărului de participanți la turismul intern, la turismul emițător și turismul receptor.

19.08.2019
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2019
Biroul Național de Statistică informează că în luna iunie 2019, producția industrială s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 2,2%, ca urmare a descreșterii producției industriale în industria extractivă și în industria prelucrătoare. Totodată, s-a înregistrat creștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat.

17.08.2019
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-iunie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-iunie 2019 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 156,4 mii de turiști, din care 78,9 mii de turiști nerezidenți și 77,4 mii de turiști rezidenți. Comparativ cu ianuarie-iunie 2018, s-a majorat numărul de turiști cazați în structurile de primire turistică colective, pe seama creșterii acestuia la hoteluri și moteluri, structuri de odihnă și tabere de vacanță pentru elevi.

15.08.2019
Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova, în ianuarie-iunie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-iunie 2019, cu transportul public, au fost transportați 51,4 mil. pasageri, cu 2,4% mai mult ca în perioada similară din anul 2018. Parcursul pasagerilor a constituit 2 745,7 mil. pasageri-km, cu 4,3% mai mult comparativ cu ianuarie-iunie 2018.

15.08.2019
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2019
Biroul Național de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2019 exporturile de mărfuri au totalizat 1361,4 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2018 cu 3,5%, iar importurile de mărfuri au constituit 2807,4 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2018 cu 2,6%.

14.08.2019
Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2019
Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, în ianuarie – iunie 2019 suma încasărilor în numerar pe sistemul bancar a constituit 56370 mil. lei, volum superior celui din perioada respectivă a anului precedent cu 5,3%.

12.08.2019
Tinerii în Republica Moldova în anul 2018
Numărul populaţiei cu reședința obișnuită la 1 ianuarie 2019 a constituit 2681,7 mii persoane, din care 743,2 mii sau 27,7% sunt tineri cu vârsta 14-34 ani. Repartizarea tinerilor pe sexe, se prezintă astfel: 49,9% – femei şi 50,1% – bărbaţi.

09.08.2019
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna iulie 2019 inflaţia anuală a constituit 5,4%, inclusiv la: produse alimentare – 8,6%, mărfuri nealimentare – 4,6%, servicii prestate populaţiei – 1,4%. Indicele preţurilor de consum în luna iulie 2019 faţă de iunie 2019 a constituit 99,8%.

09.08.2019
Situația demografică în anii 2014-2018
Biroul Naţional de Statistică prezintă informația statistică privind situația demografică în Republica Moldova în anii 2014-2018, analizată prin aspectele evenimentelor demografice, care au avut loc în aceeași perioadă. Valorile indicatorilor dezagregate pe sexe și vârstă au fost recalculate în baza populației cu reședință obișnuită, care cuprinde acele persoane ce au locuit preponderent în ultimele 12 luni pe teritoriul Republicii Moldova indiferent de absențele temporare.

05.08.2019
Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-iunie 2019 faţă de perioada respectivă a anului 2018 a constituit 94,7%.

24.08.2018
Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul II 2018
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul II 2018 câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 6 369,8 lei, înregistrând o creștere de 13,0% față de trimestrul II 2017.

24.08.2018
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-iulie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-iulie 2018 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 9,6 mil. tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din 2017 cu 15,0%. Parcursul mărfurilor a constituit 2581,8 mil. tone-km, cu 6,4% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2017.

24.08.2018
Locuinţe date în exploatare în ianuarie-iunie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2018 au fost date în exploatare 2471 locuințe cu suprafaţa totală de 208,1 mii m², în scădere cu 36,5% față de perioada similară a anului precedent.

23.08.2018
Activitatea de construcții realizată în antrepriză în ianuarie-iunie 2018
Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2018 volumul lucrărilor de construcţii realizate în antrepriză a constituit 3040,8 mil.lei. Comparativ cu perioada similară a anului 2017, acest indicator a crescut cu 4,2%.

22.08.2018
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iunie 2018
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în ianuarie-iunie 2018 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a fost în creştere cu 6,4% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2017.

21.08.2018
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-iunie 2018
Biroul Național de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2018 primele brute subscrise au constituit 705,7 mil. lei, fiind în creştere cu 6,4% faţă de primelebrute subscrise în perioada respectivă a anului precedent. Despăgubirile şi indemnizaţiile de asigurare plătite au însumat 293,3 mil. lei, fiind în creștere cu 20,9% față de achitările efectuate în perioada corespunzătoare ale anului 2017.

17.08.2018
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iulie 2018
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iulie 2018 preţurile producătorului în industrie s-au diminuat față de iunie curent și față de iulie 2017 cu cîte 0,1%, iar faţă de decembrie 2017 prețurile s-au micșorat cu 0,5%.

17.08.2018
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2018 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 135,1 mii de turişti şi excursionişti, cu 22,4% mai mult decît în perioada corespunzătoare din anul 2017. Majorarea numărului de turişti şi excursionişti a fost condiţionată de cresterea numărului de participanţi la turismul emiţător și turismul receptor. Totodată, s-a redus numărul de participanți la turismul intern.

15.08.2018
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-iunie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-iunie 2018 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 150,5 mii de turişti, din care 71,3 mii de turişti străini și 79,2 mii de turiști moldoveni.

14.08.2018
Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-iunie 2018
Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, în ianuarie – iunie 2018 încasările în numerar pe sistemul bancar au însumat 53525 mil. lei, fiind în creștere cu 4,0% față de încasările din perioada respectivă a anului precedent.

10.08.2018
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2018
Biroul Național de Statistică informează, că în luna iunie 2018, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 10,2%, ca urmare a creșterii producției industriale în industria extractivă, în industria prelucrătoare și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat.

10.08.2018
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iulie 2018 inflaţia anuală a constituit 3,0%, inclusiv la: produse alimentare – 5,5%, mărfuri nealimentare – 3,4% şi servicii prestate populaţiei – (-1,7%). Totodată, indicele preţurilor de consum în iulie 2018 faţă de iunie 2018 a constituit 98,8%.

10.08.2018
Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii străini și cetățenii Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2018 numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii străini, la intrarea în Republica Moldova a totalizat 1,9 mil. persoane, în creștere cu 12,3% fată de perioada corespunzătoare din anul 2017.

09.08.2018
Tinerii în Republica Moldova în anul 2017
Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2018 a constituit 3547,5 mii persoane, din care 1149,6 mii sau 32,4% sunt tineri cu vârsta14-34 ani. Pe parcursul ultimilor ani putem observa o descreştere a populaţiei cu vârsta de 14-19 ani cu 45,3 mii persoane, ponderea acestei categorii în numărul total al tinerilor s-a micşorat de la 22,0% la 01.01.2014, până la 19,8% la 01.01.2018.

07.08.2018
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2018
Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2018 exporturile de mărfuri au totalizat 1315,2 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 27,9%, iar importurile de mărfuri au constituit 2735,2 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 25,4%.

06.08.2018
Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova ianuarie-iunie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-iunie 2018 faţă de perioada respectivă a anului 2017 a constituit 93,2%.

02.08.2018
Rezultatele RPL 2014. Caracteristicile persoanelor plecate peste hotare
Conform datelor Recensământului Populației și al Locuințelor – 12 mai 2014, 283 mii persoane au fost declarate ca fiind plecate peste hotare de către membrii familiilor aflate în țară în perioada recenzării. Aceste date nu reflectă persoanele plecate peste hotare cu întreaga familie care nu au fost cuprinse la RPL 2014.

28.08.2017
Investiţiile în active imobilizate în ianuarie-iunie 2017
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iunie 2017 valoarea investiţiilor în active imobilizate a constituit 6175,6 mil. lei. Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere cu 2,5%.

25.08.2017
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-iulie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna iulie 2017 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 1,5 mil. tone de mărfuri, cu 16,6% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 26,3% - în raport cu luna iulie 2016.

25.08.2017
Locuinţe date în exploatare în ianuarie-iunie 2017
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iunie 2017 au fost date în exploatare 4102 locuințe cu suprafaţa totală de 327,5 mii m², sau cu 34,3% mai mult faţă de ianuarie-iunie 2016.

24.08.2017
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2017
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iunie 2017 volumul lucrărilor executate de organizaţiile cu genul principal de activitate „Construcţii” a constituit 2743,8 mil. lei sau 102,7% faţă de nivelul înregistrat în perioada respectivă a anului 2016.

24.08.2017
Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul II 2017
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul II 2017 câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 5636,7 lei, înregistrând o creștere de 13,2 % față de trimestrul II 2016.

23.08.2017
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iunie 2017
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-iunie 2017 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul s-a diminuat cu 4,0% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2016.

 
Pagina
12345
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
85085 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran