RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 05.06.2020
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
20.05.2020
Evoluția indicilor prețurilor producției industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2020
Biroul Național de Statistică relatează, că în luna aprilie 2020 prețurile producătorului în industrie s-au majorat față de martie curent cu 0,7%, față de aprilie 2019 – cu 2,6% și față de decembrie 2019 – cu 1,3%.

20.05.2019
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2019
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna aprilie 2019 preţurile producătorului în industrie s-au majorat față de martie curent cu 0,6%, față de aprilie 2018 – cu 1,4% și față de decembrie 2018 – cu 1,2%.

20.01.2017
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna decembrie 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna decembrie 2016 preţurile producătorului în industrie s-au majorat cu 0,5%2 faţă de noiembrie curent și cu 2,8% − faţă de decembrie 2015.

20.09.2016
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna august 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna august 2016 preţurile producătorului în industrie s-au majorat cu 0,1% faţă de iulie curent, cu 1,0% − faţă de decembrie 2015 şi cu 2,5% − faţă de august 2015.

20.10.2015
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna septembrie 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna septembrie 2015 preţurile producătorului în industrie s-au micşorat cu 0,3%2 faţă de august curent, în acelaşi timp au înregistrat creşteri cu cîte 7,2% faţă de decembrie 2014 şi faţă de septembrie 2014.

20.08.2015
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în semestrul I 2015
În semestrul I 2015 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a micșorat cu 4,5 % (în preţuri comparabile), faţă de aceeaşi perioadă din anul 2014.

20.05.2015
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în trimestrul I 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna martie 2015 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a înregistrat o creştere de 9,1% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi de 7,3% -comparativ cu luna martie 2014. În trimestrul I 2015 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a majorat cu 6,9% (în preţuri comparabile) faţă de aceeaşi perioada din anul 2014.

20.05.2015
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2015 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 872,1 mii tone de mărfuri, cu 1,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 13,4% mai puţin în raport cu luna aprilie 2014. Parcursul mărfurilor în luna aprilie 2015 a totalizat 290,4 mil. tone-km, ce e cu 15,9% mai puţin faţă de luna martie 2015 şi cu 14,0% - comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2014.

20.04.2012
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-martie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna martie 2012 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 591,5 mii tone de mărfuri, cu 41,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 32,8% mai puţin comparativ cu luna martie 2011.

20.04.2012
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna martie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna martie 2012 preţurile producătorului în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de februarie curent cu 0,1%, faţă de decembrie 2011 – cu 1,8% şi faţă de martie 2011 – cu 6,5%.

30.12.2009
Activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate în anul de studii 2009/2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituţiilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate, în anul de studii 2009/2010.

29.12.2009
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-noiembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-noiembrie 2009 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2701,8 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 8,5%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 8,6%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2357,6 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 21,6%, în sectorul real al economiei – 2901,0 lei şi a crescut cu 5 la sută faţa de perioada similară a anului precedent.

24.12.2009
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-noiembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna noiembrie 2009 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1715,7mil.lei, marcînd, în termeni reali, o diminuare de 5,4% faţă de luna precedentă şi de 2,8% comparativ cu luna noiembrie 2008. Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna noiembrie 2009 a constituit 944,9 mil. lei, fiind mai mică, în termeni reali, cu 4,2% faţă de luna precedentă şi mai mare cu 4,8%, comparativ cu luna noiembrie 2008.

24.12.2009
Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior, în anul de studii 2009/2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituţiilor de învăţămînt superior, în anul de studii 2009/2010. Reţeaua învăţămîntului superior cuprindea 33 unităţi, din care 19 instituţii de stat (cu 2 unităţi mai mult decît în anul de studii precedent) 2 şi 14 – nestatale. La începutul anului de studii 2009/2010 numărul total de studenţi a constituit 109,9 mii persoane (exclusiv cei străini), prezentînd o micşorare faţă de anul de studii precedent cu 4,3%.

23.12.2009
Activitatea instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general la începutul anului de studii 2009/2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitivate privind activitatea instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general. La începutul anului de studii 2009/2010, reţeaua instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general cuprindea 1512 şcoli, gimnazii şi licee, inclusiv 7 şcoli serale şi 1505 şcoli de zi. Instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general se repartizează după cum urmează: 91 şcoli primare, 708 gimnazii, 492 licee, 179 şcoli medii de cultură generală, 35 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică.

22.12.2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-noiembrie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 20843,2 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-noiembrie 2008 a constituit 76,8% în preţuri comparabile (în ianuarie-octombrie curent indicele respectiv a constituit 75,9%). În luna noiembrie curent faţă de noiembrie 2008 acest indice a marcat 84,2%.

21.12.2009
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-noiembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna noiembrie 2009 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 885,5 mii tone de mărfuri, cu 6,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 10,0% mai puţin, comparativ cu luna noiembrie 2008. Parcursul mărfurilor în luna noiembrie 2009 a totalizat 295,4 mil. tone-km, cu 3,8% mai mult în raport cu luna octombrie 2009 şi cu 7,8% mai puţin comparativ cu luna similară din anul precedent.

18.12.2009
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul III 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul III 2009 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1272,5 lei, fiind în creştere cu 4,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2008. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 6,1%.

18.12.2009
Minimul de existenţă în trimestrul III 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul III 2009 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1085,4 lei, fiind în descreştere faţă de trimestrul III 2008 cu 13,9%. Această scădere a avut loc în special din cauza micşorării preţurilor la produsele alimentare incluse în coşul alimentar al minimului de existenţă.

17.12.2009
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna noiembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică relatează, ca în luna noiembrie 2009 preţurile în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de octombrie curent cu 0,2%. În comparaţie cu decembrie 2008 indicele preţurilor producţiei industriale s-a diminuat cu 0,3%, iar faţă de noiembrie 2008 – cu 0,6%.

15.12.2009
Produsul Intern Brut în ianuarie-septembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-septembrie 2009 produsul intern brut în valoare nominală de 44166 milioane lei, preţuri curente de piaţă, a fost în scădere - în termeni reali - cu 7,7% comparativ cu ianuarie-septembrie 2008.

07.12.2009
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul III 2009
Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul III 2009 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1326,7 mii persoane, fiind în descreştere cu 2,4% (-31,9 mii) faţă de tr.III 2008. Acest fapt a fost determinat în principal de scăderea numărului populaţiei ocupate (-59,5 mii), în special a populaţiei ocupate în agricultură (-40,7 mii).

04.12.2009
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna octombrie 2009 s-au cifrat la 124,9 mil. dolari SUA, cu 17,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 16,9% mai puţin comparativ cu luna octombrie 2008. Importurile de mărfuri realizate în luna octombrie 2009 au însumat 304,6 mil. dolari SUA, cu 6,4% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 28,9% mai puţin comparativ cu luna octombrie 2008.

04.12.2009
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna noiembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în noiembrie 2009 faţă de octombrie 2009 a constituit 101,0%, iar faţă de noiembrie 2008 – 99,3% (informativ: în noiembrie 2008 faţă de octombrie 2008 IPC a marcat 100,0% şi faţă de noiembrie 2007 – 108,5%). De la începutul anului preţurile s-au micşorat cu 0,5 la sută.

27.11.2009
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-octombrie 2009
În ianuarie-octombrie 2009 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2697,3 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 9,0%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 9,0%.

24.11.2009
Tinerii în Republica Moldova
Biroul Naţional de Statistică vă prezintă informaţia privind situaţia tinerilor în anul 2008. La începutul anului 2009 în Republica Moldova locuiau 3567,5 mii persoane, din care 976,4 mii sînt în vîrstă de 15 – 29 ani. Mai mult de jumătate din tineret (55,3%) locuiesc în localităţile rurale. Repartizarea populaţiei după sexe se prezintă astfel: 49,2% – femei şi 50,8% – bărbaţi.

23.11.2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2009
Biroul Naţional de Statistică relatează, ca în ianuarie-octombrie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 18441,6 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-octombrie 2008 a constituit 75,9% în preţuri comparabile (în primele 9 luni ale anului curent indicele respectiv a constituit 75,7%). În luna octombrie curent faţă de octombrie 2008 acest indice a marcat 77,4%.

20.11.2009
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-octombrie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna octombrie 2009 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 820,9 mii tone de mărfuri, cu 2,8% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 39,0% mai puţin, comparativ cu luna octombrie 2008. Parcursul mărfurilor în luna octombrie 2009 a totalizat 282,0 mil. tone-km, cu 1,3% mai mult în raport cu luna septembrie 2009 şi cu 27,7% mai puţin comparativ cu luna similară din anul precedent.

20.11.2009
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova, în ianuarie-septembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2009 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 114,5 mii turişti şi excursionişti, volum superior celui realizat în perioada similară din anul 2008 cu 1,5%.

20.11.2009
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-octombrie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna octombrie 2009 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1791,5 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o diminuare de 3,6% faţă de luna precedentă şi de 6,5% comparativ cu luna octombrie 2008. Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna octombrie 2009 a constituit 984,7mil. lei, fiind mai mică, în termeni reali, cu 11,5% faţă de luna precedentă şi mai mare cu 2,5%, comparativ cu luna octombrie 2008.

17.11.2009
Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna octombrie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în luna octombrie 2009 nivelul general al preţurilor în industrie a rămas la nivelul lunii septembrie curent. În comparaţie cu decembrie 2008 indicele preţurilor producţiei industriale s-a diminuat cu 0,5%, iar faţă de octombrie 2008 – cu 3,2%.

16.11.2009
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare din Republica Moldova, în ianuarie–septembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2009 capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică colective a constituit 3109,7 mii locuri-zile, în creştere cu 1,5% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2008.

05.11.2009
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna septembrie 2009 s-au cifrat la 106,3 mil. dolari SUA, cu 8,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 31,2% mai puţin comparativ cu luna septembrie 2008. Importurile de mărfuri realizate în luna septembrie 2009 au însumat 286,2 mil. dolari SUA, cu 22,3% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 34,6% mai puţin comparativ cu luna septembrie 2008.

05.11.2009
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna octombrie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în octombrie 2009 faţă de septembrie 2009 a constituit 101,5 %, iar faţă de octombrie 2008 – 98,4% (informativ: în octombrie 2008 faţă de septembrie 2008 IPC a marcat 100,8% şi faţă de octombrie 2007 – 109,8%). De la începutul anului preţurile s-au micşorat cu 1,4 la sută.

03.11.2009
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole ale Republicii Moldova în ianuarie – septembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie - septembrie 2009 preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole s-au micşorat faţă de perioada corespunzătoare a anului 2008 cu 31,3%.

30.10.2009
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, ca în ianuarie-septembrie 2009 întreprinderile şi organizaţiile din contul tuturor surselor de finanţare au realizat investiţii în capital fix în valoare de 5555,2 mil. lei, constituind 57,5% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-septembrie 2008.

30.10.2009
Activitatea organizaţiilor de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-septembrie 2009 organizaţiile în antrepriză au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 2325,4 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 63,6% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-septembrie 2008.

30.10.2009
Construcţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-septembrie 2009 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 2834 apartamente cu suprafaţa totală de 313,9 mii m2, ceea ce a constituit 82,9% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Construcţia de locuinţe a fost realizată preponderent de agenţii economici din sectorul privat al economiei naţionale, constituind circa 97% din volumul total al caselor de locuit date în folosinţă.

27.10.2009
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică relatează, ca în ianuarie-septembrie 2009 salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2701,5 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 9,9%. Salariul real în aceiaşi perioadă de timp s-a majorat cu 9,7%. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 2344,6 lei şi a crescut faţă de aceiaşi perioada a anului trecut cu 23,3%, în sectorul real al economiei – 2907,1 lei şi a crescut cu 5,9 la sută fata de perioada similară a anului precedent.

22.10.2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2009
Biroul Naţional de Statistică relatează, ca în ianuarie-septembrie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 16321,1 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-septembrie 2008 a constituit 75,7% în preţuri comparabile (în primele 8 luni ale anului indicele respectiv a constituit 75,4%). În luna septembrie curent faţă de septembrie 2008 acest indice a marcat 77,5%.

 
Pagina
12345
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
74082 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran